Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
Świadczenia socjalne
Usługi dodatkowe

Rodzinne Niemcy

rodzinne niemcy

Wyrobienie SOFI

SOFI

Rodzinne Holandia

rodzinne holandia

Wniosek o wykazanie dochodów

Odzyskanie dochodow z Holandii

DRUK E 301/ PDU1

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wykupienie emerytury w Holandii

Odzyskanie dochodow z Holandii

Rozliczenie Gewerbe

gewerbe

Dodatek do ubezpieczenia

Odzyskanie dochodow z Holandii

Urlopowe z SOKA - BAU

rodzinne niemcy

Holandia - usługi dodatkowe

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wniosek o wykazanie dochodów

gewerbe
 
Zasiłek na dziecko w Norwegii
 
Do pobierania zasiłku rodzinnego uprawniona jest osoba legalnie pracujące i mające odprowadzane zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii, niezależnie od tego, czy dzieci mieszkają w tym kraju, czy poza jego granicami.
 
Uwaga!!!
Jeżeli jesteś pracownikiem delegowanym z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego do pracy w Norwegii oraz gdy pracodawca w kraju rodzinnym (tj. w Polsce) oddelegował Cię do pracy w Norwegii – nie jesteś uprawniony do otrzymywania świadczeń rodzinnych w Norwegii. Dzieje się tak ponieważ pracujesz dla pracodawcy w kraju rodzinnym, przez co nadal podlegasz jego ubezpieczeniom społecznym.
Jeżeli współmałżonek i dziecko przyjadą z Tobą do Norwegii i współmałżonek podejmie tam pracę, stanie się on członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych (folketrygden) i zdobędzie uprawnienia do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeżeli pobyt w Norwegii będzie krótszy niż 12 miesięcy. Warunkiem tego jest, że współmałżonek i dziecko posiadają obywatelstwo kraju należącego do EOG. Jeżeli pobyt w Norwegii przekroczy 12 miesięcy, współmałżonek otrzyma uprawnienia do zasiłku rodzinnego i opiekuńczego, nawet jeżeli nie podejmie pracy w Norwegii. Jeżeli równocześnie otrzymujesz świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+ z kraju rodzinnego – wypłata równać się będzie różnicy między świadczeniem norweskim, a świadczeniem kraju rodzinnego.
 
Kto może wnioskować o zasiłek rodzinny?
 
Wnioskodawcą zawsze jest osoba pracująca w Norwegii. Najczęściej jest to ojciec dziecka. Warunkiem jest by dziecko było na stałe zameldowane z wnioskodawcą w Polsce lub w Norwegii.
 
Jak długo trzeba pracować w Norwegii by mieć prawo do zasiłku rodzinnego?
 
Możesz składać wniosek jeśli pracujesz w Norwegii nieprzerwanie od co najmniej pół roku lub jeśli w ciągu ostatnich trzech lat pracowałeś w Norwegii nieprzerwanie przez co najmniej pół roku.
 
Do ilu lat wstecz można wnioskować o norweski zasiłek rodzinny?
 
Do 3 lat wstecz.
 
Jaka jest kwota zasiłku rodzinnego i w jakim terminie jest wypłacana?
 
Wysokość zasiłku to 970 NOK/mies. wypłacane z końcem każdego miesiąca.
Jeśli samotnie wychowujesz dzieci, możesz starać się o rozszerzony zasiłek rodzinny. W przypadku jego przyznania otrzymasz dodatkowe 970 NOK/miesięcznie. Musisz jednak dostarczyć dokumenty, które potwierdzą samotne wychowywanie dziecka. Może to być zaświadczenie o rozwodzie lub separacji, akt zgonu drugiego rodzica lub inny dokument, który potwierdzi deklarowany przez Ciebie stan rzeczy.
 
Na jaki okres przyznawany jest zasiłek rodzinny?
 
Zasiłek rodzinny może być wypłacany najwcześniej od miesiąca po urodzeniu się dziecka do maksymalnie ostatniego miesiąca przed 18-stymi urodzinami dziecka.
 
Jaki jest czas oczekiwania na decyzję?
 
Termin oczekiwania na decyzje to ok. 6-12 miesięcy.
 
Co to jest rozszerzony zasiłek rodzinny?
 
Jest to świadczenie przysługujące osobom samotnie wychowującym dzieci. Rozszerzony zasiłek rodzinny oznacza, że samotny rodzic otrzymuje 970 NOK na jedno dziecko więcej niż faktyczna liczba dzieci.

Warto wiedzieć:
- wnioskodawcą jest zawsze rodzic pracujący w Norwegii;
- jeśli rodzice dziecka są po rozwodzie, ojciec dziecka pracuje w Norwegii, a matka w Polsce wychowuje dziecko to ojciec może wnioskować o rodzinne na to dziecko tylko pod warunkiem, że jest na stałe zameldowany wspólnie z dzieckiem (w Polsce lub Norwegii). Natomiast matka nie ma prawa w takim wypadku do wnioskowania o rodzinne;
- jeśli rodzice dziecka są po rozwodzie, a opieka nad dzieckiem została przyznana ojcu to musi on przedstawić decyzję sądu to potwierdzającą np. decyzję rozwodową (wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski) oraz musi wskazać osobę, która zajmuje się dzieckiem podczas jego pobytu w Norwegii. Należy tą sytuację dokładnie opisać, gdyż trzeba to później we wniosku szczegółowo zaistniałą sytuację przedstawić;
- jeśli rodzice dziecka nie są w związku małżeńskim, ale dziecko jest na stałe zameldowane z rodzicem pracującym w Norwegii, to rodzic ten może wnioskować o zasiłek rodzinny;
- jeśli rodzice są małżeństwem, ale nie mają wszyscy wspólnego meldunku, np. matka z dzieckiem jest zameldowana gdzie indziej niż ojciec pracujący w Norwegii, to dopóki ojciec nie ma meldunku stałego z dzieckiem to nie może wnioskować o zasiłek rodzinny;
- zasiłek przyznawany jest niezależnie czy dziecko się uczy i czy zarabia;
- jeśli pobierasz zasiłek rodzinny i wychowawczy w Polsce to norweskie rodzinne zostanie pomniejszone o kwotę świadczeń w Polsce;
- jeśli jesteś marynarzem to masz prawo do zasiłku rodzinnego, chyba że jesteś zatrudniony na statkach zarejestrowanych w NIS (Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków) to podlegasz pod polskie ustawodawstwo i nie masz prawa do norweskiego zasiłku rodzinnego;
 
Warto pamiętać, że po otrzymaniu pełnej dokumentacji norweski NAV (instytucja wypłacająca świadczenia rodzinne) na własną rękę weryfikuje wszelkie informacje dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych przez rodziców dziecka w Polsce. Dlatego pamiętaj by podawać tylko prawdziwe informacje.
 
Informacje na temat norweskiego zasiłku opiekuńczego
 
Zasiłek opiekuńczy (zwany także zasiłkiem dodatkowym), jest dodatkową formą wsparcia finansowego dla rodziny posiadającej małe dzieci (od 1 do 2 roku życia, a dokładniej od 13 do 23 miesiąca życia), które są z matką w domu bądź uczęszczają do prywatnego żłobka. Zasiłek opiekuńczy może być pobierany równocześnie z zasiłkiem rodzinnym.
Zasadnicza różnica (w porównaniu do zasiłku rodzinnego) w możliwości złożenia wniosku jest taka, że starając się o zasiłek opiekuńczy koniecznie trzeba pracować na terenie Norwegii nieprzerwanie od co najmniej pół roku. Najszybciej można złożyć wniosek w 12 miesiącu życia dziecka. O zasiłek ten można starać się maksymalnie do 3 miesięcy wstecz. Kwota zasiłku opiekuńczego do 7500 NOK/mies. wypłacane pod koniec każdego miesiąca. Pozostałe informacje takie jak w przypadku zasiłku rodzinnego.
 
Krok po kroku
 
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 60 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby rozliczenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Norwegii – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg rozliczenia!
 

 

Logowanie