Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
Świadczenia socjalne
Usługi dodatkowe

Rodzinne Niemcy

rodzinne niemcy

Wyrobienie SOFI

SOFI

Rodzinne Holandia

rodzinne holandia

Wniosek o wykazanie dochodów

Odzyskanie dochodow z Holandii

DRUK E 301/ PDU1

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wykupienie emerytury w Holandii

Odzyskanie dochodow z Holandii

Rozliczenie Gewerbe

gewerbe

Dodatek do ubezpieczenia

Odzyskanie dochodow z Holandii

Urlopowe z SOKA - BAU

rodzinne niemcy

Holandia - usługi dodatkowe

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wniosek o wykazanie dochodów

gewerbe
 Zorgtoeslag

Dodatek do ubezpieczenia należny jest za każdy pełny miesiąc odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób które nie przekroczyły progu dochodowego ustalonego corocznie przez urząd holenderski.
Dokumentem poświadczającym okresy ubezpieczenia jest polisa, zamiennie na ryzyko klienta przyjmowane są również salarisy, o ile wykazano na nich odprowadzanie składek ubezpieczeniowych.
Kopia karty z ubezpieczalni nie jest wystarczającym dokumentem dla urzędu skarbowego.
 

Możliwe jest wnioskowanie o dodatek za jeden rok wstecz. Wnioski o Zorgtoeslag 2019, muszą trafić do Holandii przed 31.08.2020. Urząd ma czas na wydanie decyzji do 31.12.2020 (termin ten może zostać wydłużony do czasu wydania dla Państwa końcowej decyzji podatkowej Aanslag za rok 2019).
Urząd może wypłacać świadczenie w miesięcznych ratach lub jednorazowo na koniec roku, w zależności od daty złożenia wniosku.
 
Maksymalna kwota dodatku to ok. 99€  (1188€ na rok) dla osoby indywidualnej i ok. 192€ ( 2304€ na rok )  dla toeslag partnerów. Wysokość dodatku jest zależna od uzyskanych dochodów i państwa w którym odprowadzane są składki partnera.
Jeśli łączny dochód Twój i Twojego partnera, zarówno z Holandii jaki i innych państw, przekroczył w 2019 roku kwotę 29 500€ przy wniosku indywidualnym lub 38 500 € przy wniosku wspólnym skontaktuj się z nami w celu ustalenia czy masz prawo starać się o dodatek.

Osoba kończąca pracę w Holandii powinna bezwzględnie zamknąć swój dodatek do ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku urząd może w dalszym ciągu nienależnie wypłacać dodatek, a następnie upomnieć się o jego zwrot w formie wezwania do zapłaty wraz z czekiem nawet po upływie kilku lat od daty zakończenia pracy.

.Dokumenty do pobrania
 Telefon do urzędu
Jeśli w przeszłości rozliczali się Państwo z pomocą innych pośredników i są zaniepokojeni przedłużającym się okresem oczekiwania na decyzję istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia statusu Państwa rozliczenia. Sprawdzić można również:
- statusu wniosku o dodatek do ubezpieczenia
- status wypłaty ewentualnego zwrotu
- weryfikacji poprawności numeru konta bankowego- weryfikacji adresu korespondencyjnego wprowadzonego w systemie urzędu
Uwaga! Z powodu ochrony danych osobowych urząd nie może podać telefonicznie numeru konta bankowego ani adresu podatnika. Weryfikacja polega na podaniu urzędnikowi numerów kont/adresów które chcemy zweryfikować i otrzymaniu informacji zwrotnej czy właśnie te dane są wprowadzone w systemie urzędu, czy też należy dokonać ich ponownego zgłoszenia.
Status rozliczeń klientów Time Tax sprawdzany jest bezpłatnie.
Wprowadzenie konta bankowego
Usługa ta umożliwia wprowadzenie lub zmianę numeru konta bankowego w systemie holenderskiego urzędu skarbowego. Każdy podatnik może mieć wprowadzone tylko jedno konto bankowe, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie pełnomocnikiem). Urząd przyjmuje zarówno konta holenderskie jak i zagraniczne.
 
 
Zamknięcie dodatku do ubezpieczenia
Każda osoba pobierająca dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag w momencie zakończenia pracy w Holandii powinna dopełnić formalności jego zamknięcia. Pominięcie tej procedury skutkuje dalszą, automatyczną wypłatą nienależnego dodatku, który w przyszłości trzeba będzie zwrócić do urzędu. Zamknięcie dodatku do ubezpieczenia chroni podatnika przed otrzymywaniem niespodziewanych czeków z wezwaniem do zapłaty.
 
Pismo z prośbą o rozłożenie czeku na raty
Jeśli zostali Państwo zaskoczeni wysokim czekiem z holenderskiego urzędu skarbowego, którego jednorazowa spłata stanowiłaby obciążenie dla domowego budżetu istnieje możliwość skierowania do urzędu pisma z prośbą o rozłożenie spłaty na miesięczne raty. Kwotę i ilość rat określa urząd skarbowy.
Uwaga! Nie ma możliwości rozłożenia na raty zadłużenia odnośnie którego wszczęto już procedurę windykacyjną.
 
Pismo/odwołanie od decyzji urzędu
Przepisowy termin na złożenie odwołania od decyzji urzędu to 6 tygodni od daty jego wystawienia. Odwołania przesłane po tym terminie traktowane są jako pisma wyjaśniające. Proszę pamiętać, że każde odwołanie musi zostać poparte dokumentami które mają stanowić podstawę odwołania i wykazać że decyzja wystawiona przez urząd nie była poprawna.
 
 
Emerytura z II filaru
W Holandii istnieje 3 stopniowy system emerytalny:
- emerytura z AOW, która jest wypłacana po uzyskaniu wieku emerytalnego (na dzień dzisiejszy, po ukończeniu 67 r.ż. ). Wypłaca SVB (tak jak zasiłek rodzinny).
W większości przypadków będzie trzeba samemu o nią zawnioskować, ponieważ przy przepracowaniu krótkiego okresu urząd nie będzie miał informacji o pracy poza Holandią.
 
- emerytura z II filaru, podobnie jak w Polsce składki mogą być odkładane przez pracodawcę na specjalnych kontach emerytalnych w funduszach. W Holandii większość pracodawców odprowadza takie składki w funduszach sektorowych.
Osobne fundusze do biur pracy (najczęściej StiPP), osobne do sektora rolnego (BPL) itd.
Jeśli osoba pracowała krótko, a składki nie są odprowadzane przez minimum 2 lata, fundusz proponuje wykupienie tzw. małej (niskiej) emerytury.
Jeśli osoba pracowała dłużej i nie otrzymała propozycji wykupienia emerytury to może zawnioskować o wypłatę po ukończeniu wieku emerytalnego.
-emerytura z III filaru- opłacanego przez osobę prywatnie

WAŻNE!
Wykupienie emerytury jest możliwe, jeśli do funduszu nie są odprowadzane składki od minimum 2 lat!!!
Prześlij do nas kopię dokumentów otrzymane z funduszu (pensioen). Zweryfikujemy czy jest możliwość wykupienia emerytury.
 

 


Pracowałeś w Holandii? Chcesz mieć potwierdzenie okresu zatrudnienia?


Możesz zawnioskować o druk E 301/PDU1. Jest to międzynarodowy druk, który potwierdza, że pracownik posiadał w okresie zatrudnienia opłacane składki społeczne. Druk ten jest potrzebny przy ustalaniu dokladnej liczby przepracowanych lat, przydaje się zaówno w ustaleniu prawa do ilości dniu urlopowych u polskiego pracodawcy, jak róznież przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych lub do przejścia na emeryturę.

Druk może być traktowany jako świadectwo pracy, które można przedkładać w polskich instytucjach.
O druk można zawnioskować po zakończeniu pracy w Holandii, łącznie za wszystkie lata!

 

 
Jeśli miałeś konto w holenderskim banku ING i przed wyjazdem do Polski nie zamknęłaś go w oddziale lub online to można zamknąć rachunek, wysyłając list do banku.

WAŻNE!
W Holandii banki nie zamykają rachunków tylko dlatego, że się nie korzysta z konta!!
Należy pamiętać, że TYLKO konto bankowe, na którym NIE MA DEBETU (zadłużenia), może zostać zamknięte.

 

Logowanie