Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
Świadczenia socjalne
Usługi dodatkowe

Rodzinne Niemcy

rodzinne niemcy

Wyrobienie SOFI

SOFI

Rodzinne Holandia

rodzinne holandia

Wniosek o wykazanie dochodów

Odzyskanie dochodow z Holandii

DRUK E 301/ PDU1

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wykupienie emerytury w Holandii

Odzyskanie dochodow z Holandii

Rozliczenie Gewerbe

gewerbe

Dodatek do ubezpieczenia

Odzyskanie dochodow z Holandii

Urlopowe z SOKA - BAU

rodzinne niemcy

Holandia - usługi dodatkowe

Odzyskanie dochodow z Holandii

Wniosek o wykazanie dochodów

gewerbe
        Jeśli pracujesz lub pracowałeś na terenie Niemiec w branży budowlanej możesz starać się o ekwiwalent lub odszkodowanie za niewykorzystany urlop.
Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie przedsiębiorstwa budowlane, które prowadzą działalności na terenie Niemiec, mają obowiązek co miesiąc odprowadzać odpowiednią kwotę z tytułu wynagrodzenia za niewykorzystany urlop do Kasy Urlopowej tzw. SOKA-BAU (Sozialkassen der Bauwirtschaf).
SOKA-BAU jest to Niemiecka Urlopowa Kasa Budownictwa.
 
      Głównym zadaniem SOKA-BAU jest finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopu. Dla branży budowlanej ma ona o tyle istotne znaczenie, iż prowadzi ona tzw. postępowanie urlopowe, które obowiązuje pracodawców niemieckich jak i pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do pracy w Niemczech.
Podstawowym dokumentem w tym procederze jest „Urlaubsnachweis” – wyciąg z konta pracownika. To właśnie
z tego dokumentu można odczytać szczegóły dotyczące ostatnich dwóch lat pracy odnośnie czasu trwania stosunku pracy, wynagrodzenia, uzyskanych dni czy wynagrodzenia za urlop.
Dokument ten otrzymuje pracownik zazwyczaj na przełomie marca/kwietnia z niemieckiej instytucji - „kasy urlopowej”.
 
       Ekwiwalentu czy odszkodowania za niewykorzystany urlop nie otrzymuje się samoistnie, należy o niego zawnioskować.
  1. Za rok 2018 można składać wniosek o odszkodowanie z tytułu niewykorzystanego urlopu do dnia 31.12.2020.
  2. Za rok 2019 można składać wniosek o ekwiwalent jeszcze do dnia 31.12.2020.

           Należy jednak pamiętać, że ekwiwalent musi się pracownikowi należeć. Dzieje się tak kiedy pracownik zaprzestał pracy w branży budowlanej w Niemczech i nie przewiduje w najbliższym czasie do niej wrócić. W innym przypadku niewykorzystany w danym roku urlop przechodzi na kolejny rok i może zostać wtedy wybrany. . .
Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku pracownik otrzyma wypłacony ekwiwalent/odszkodowanie. Do końca lutego kolejnego roku otrzyma również listownie kartę urlopową (Besondere Lohnstuerbescheinigung für das Kalenderjahr 20..). Wypłacone świadczenie należy wykazać przed niemieckim urzędem, poprzez złożenie deklaracji podatkowej za rok w którym ekwiwalent został wypłacony.
 

 

 
Rozliczenie jednoosobowej działalności w Niemczech
 
1. Mała Gewerbe - co to?
 
Mała Gewerba – jest to jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie Niemiec, której obrót w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy nie przekroczył 17,5 tyś. EUR, a jednocześnie przedsiębiorca w kolejnym roku prowadzenia działalności nie przewiduje wiekszego obrotu niż 50 tyś. Euro.
 
 
2. Czy rozliczenie Gewerbe jest obowiązkowe?
 
Rozliczenie Gewerbe jest obowiązkowe. Powinno nastąpić do 31 lipca kolejnego roku. Dokonujemy również rozliczenia po upływie wyznaczonego terminu. Gewerbe można rozliczyć do 4 lat wstecz.
 
3. Co można odliczyć przy rozliczaniu Gewerbe?
 
Przy rozliczeniu można odliczyć koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. paliwo, telefon, laptop, internet, bilety, środki czystości (w tym również osoby sprzątające), strój roboczy, narzędzia, jak również wydatki na promocję, prowadzenia księgowości.
 
4. Czy rozliczając Gewerbe można dokonać rozliczenia wspólnego?
 
Rozliczając Gewerbe można dokonać rozliczenia ze współmałżonkiem, jeżeli dochód przedsiębiorcy przekroczył kwotę wolną od podatku w Niemczech za dany rok, a suma dochodów małżonków w Polsce nie przekroczyła ok 8 tyś. EUR i działalność funkcjonuje co najmniej pół roku.

5. Czy jest możliwość rozliczenia Gewerbe bez dokumentu potwierdzającego jej założenie?
 
Nie ma możliwości rozliczenia Gewerbe bez dokumentu potwierdzającego założenie działalności, tj. Gewerbeanmeldung.
 
6. Czy osoba prowadząca Gewebe, nie posiadająca ubezpieczenia może dokonać rozliczenia działalności?
 
Tak, bez ubezpieczenia można dokonać rozliczenia. Jednak nie można wykluczyć sytuacji, że Finanzamt może o to dopytać, ze względu na obowiązek ubezpieczenia w Niemczech.
 
7. Co w przypadku, gdy klient ma działalność w Polsce i w Niemczech i dokonał tylko rozliczenia w Polsce, ponieważ wszystkie rachunki były wystawiane w PL? Czy musi dokonać również rozliczenia w DE?
 
Zależy to od tego, jaką formę działalności przedsiębiorca wybrał – na jakich zasadach świadczył usługi na terenie Niemiec. Zdarzają się przypadki, że Finanzamt wzywa takich przedsiębiorców do rozliczenia. Głównym kryterium według którego weryfikuje się obowiązek podatkowy na terenie Niemiec jest posiadanie tam „zakładu pracy”.
 
8. Co to jest podatek budowlany w DE? jak on się odnosi do podatku z Gewerby oraz podatku dochodowego? Czy można być zwolnionym od podatku budowlanego?
 
Podatek budowlany to szczególny rodzaj podatku dochodowego przewidziany dla firm budowlanych wykonujących pracę budowlane na terenie Niemiec. Podatek ten potrąca zleceniodawca usługi z kwoty otrzymanego od zleceniobiorcy rachunku i odprowadza go do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Jednak nasza firma nie zajmuje się odzyskiwaniem tego podatku.
 
9. Czy zamiast druku EOG o dochodach z Polski może być druk EWR?
 
Tak, to są te same druki, mogą być jak najbardziej wymienne.
 
10. Co jeśli dostaniesz wezwanie do rozliczenia, w przypadku kiedy nie świadczyłeś usług w ramach działającej Gewerbe?
Jeśli w danym roku podatkowym Gewerbe była otworzona ale nie świadczyłeś usług w ramach tej działalności na terenie Niemiec, to mimo wszystko masz obowiązek złożenia deklaracji podatkowej.
 
Na chwilę obecną nasza firma zajmuje się wyłącznie rozliczeniami "zerowymi", tj. rozliczeniami osób, które miały w danym roku podatkowym otworzoną działalność gospodarczą a nie świadczyli żadnych usług w ramach swojej działalności (brak wystawionych faktur).
 
Krok po kroku
 
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 50 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika lub zaznacz na ankiecie opcję płatności po rozliczeniu (szczegóły w cenniku usług).
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby rozliczenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Niemiec – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg rozliczenia!

 

 

 
Odzyskamy dla Ciebie wykaz wszystkich dochodów za dany rok podatkowy
 
 
Dla naszych klientów przygotowaliśmy usługę pozwalającą na pozyskanie wymaganych informacji dotyczących uzyskanego dochodu w Niemczech w danym roku podatkowym
Po złożeniu przez nas odpowiedniego wniosku otrzymasz na swój adres korespondencyjny dokument wykazujący Twój dochód w danym roku podatkowym wraz z odprowadzonym podatkiem.
Informacje te pochodzą bezpośrednio od Niemieckiego Urzędu Skarbowego więc masz pewność, że są one poprawne a co więcej jest to dokument urzędowy, który może Ci się przydać przy załatwianiu spraw zarówno w Niemczech jak i w Polsce.
 
Uwaga!
Może się zdarzyć, że urząd nie będzie w posiadaniu potrzebnych danych (np. pracodawca nie przesłał danych do urzędu) bądź urząd odmówi wydania danych z informacją, że wystawienie karty podatkowej jest obowiązkiem pracodawcy.

 

 

 
Nie posiadasz "Jarografu" ? Odzyskamy dla Ciebie wykaz wszystkich dochodów za dany rok podatkowy
 
Jeśli Twój pracodawca nie wysłał Ci holenderskiej karty podatkowej Jaaropgave/Jaaropgaaf niezbędnej do rozliczenia się z holenderskim fiskusem to jeszcze nic straconego.
Dla takich klientów przygotowaliśmy usługę pozwalającą na pozyskanie wymaganych informacji dotyczących uzyskanego dochodu bezpośrednio z holenderskiego Urzędu Skarbowego.
Po złożeniu przez nas odpowiedniego wniosku otrzymasz na swój adres korespondencyjny dokument wykazujący Twój dochód w danym roku podatkowym wraz z odprowadzonym podatkiem.
 

 

 

 
Wyrobienie numeru SOFI/BSN dla współmałżonka
 
Jeśli rozliczając podatek holenderski pracownik chce skorzystać z ulgi Algemene heffingskorting - tzw. rozłąkowego - czyli najprościej mówiąc chcesz rozliczyć się wspólnie z partnerem, wtedy współmałżonkowie potrzebują własny SOFI/BSN numer.
Osoba, która pracowała w Holandii posiada już SOFI/BSN numer. Należy zatem wyrobić SOFI/BSN dla Twojego partnera (przebywającego w Polsce), który nie musi pracować w Holandii, Osoba ta nazywana jest partnerem fiskalnym. Aby rozliczenie wspólne było możliwe, tym samym uzyskanie tzw 'rozłakowego"- dochody światowe obojga panstwa muszą w 90 % pochodzić z Holandii.
 
Kto może zostać partnerem fiskalnym?
 
Według holenderskiego prawa partnerem fiskalnym może zostać współmałżonek jak również konkubent/konkubina pod warunkiem, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe (tzn. są zameldowani pod tym samym adresem).
W przypadku wyrobienia numeru SOFI/BSN dla konkubenta/konkubiny, niezbędne jest notarialne potwierdzenie konkubinatu oraz potwierdzenie wspólnego zameldowania. W Holandii konkubinat posiada swoje regulacje prawne, w Polsce natomiast takie regulacje nie istnieją.
 
UWAGA!
Nie zajmujemy się wyrabianiem SOFI/BSN numeru dla osoby, która planuje wyjechać do pracy do Holandii. Takim osobom SOFI/BSN numer wyrabia pracodawca zaraz po przyjeździe do Holandii.
 

 

 

Logowanie