Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 Telefon do urzędu
Jeśli w przeszłości rozliczali się Państwo z pomocą innych pośredników i są zaniepokojeni przedłużającym się okresem oczekiwania na decyzję istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia statusu Państwa rozliczenia. Sprawdzić można również:
- statusu wniosku o dodatek do ubezpieczenia
- status wypłaty ewentualnego zwrotu
- weryfikacji poprawności numeru konta bankowego- weryfikacji adresu korespondencyjnego wprowadzonego w systemie urzędu
Uwaga! Z powodu ochrony danych osobowych urząd nie może podać telefonicznie numeru konta bankowego ani adresu podatnika. Weryfikacja polega na podaniu urzędnikowi numerów kont/adresów które chcemy zweryfikować i otrzymaniu informacji zwrotnej czy właśnie te dane są wprowadzone w systemie urzędu, czy też należy dokonać ich ponownego zgłoszenia.
Status rozliczeń klientów Time Tax sprawdzany jest bezpłatnie.
Wprowadzenie konta bankowego
Usługa ta umożliwia wprowadzenie lub zmianę numeru konta bankowego w systemie holenderskiego urzędu skarbowego. Każdy podatnik może mieć wprowadzone tylko jedno konto bankowe, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie pełnomocnikiem). Urząd przyjmuje zarówno konta holenderskie jak i zagraniczne.
 
 
Zamknięcie dodatku do ubezpieczenia
Każda osoba pobierająca dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag w momencie zakończenia pracy w Holandii powinna dopełnić formalności jego zamknięcia. Pominięcie tej procedury skutkuje dalszą, automatyczną wypłatą nienależnego dodatku, który w przyszłości trzeba będzie zwrócić do urzędu. Zamknięcie dodatku do ubezpieczenia chroni podatnika przed otrzymywaniem niespodziewanych czeków z wezwaniem do zapłaty.
 
Pismo z prośbą o rozłożenie czeku na raty
Jeśli zostali Państwo zaskoczeni wysokim czekiem z holenderskiego urzędu skarbowego, którego jednorazowa spłata stanowiłaby obciążenie dla domowego budżetu istnieje możliwość skierowania do urzędu pisma z prośbą o rozłożenie spłaty na miesięczne raty. Kwotę i ilość rat określa urząd skarbowy.
Uwaga! Nie ma możliwości rozłożenia na raty zadłużenia odnośnie którego wszczęto już procedurę windykacyjną.
 
Pismo/odwołanie od decyzji urzędu
Przepisowy termin na złożenie odwołania od decyzji urzędu to 6 tygodni od daty jego wystawienia. Odwołania przesłane po tym terminie traktowane są jako pisma wyjaśniające. Proszę pamiętać, że każde odwołanie musi zostać poparte dokumentami które mają stanowić podstawę odwołania i wykazać że decyzja wystawiona przez urząd nie była poprawna.
 

Zgłoszenia Online

captcha

Można nam zaufać

TimeTax Sp. z o.o. Zwrot Podatku OpoleOpinie o TimeTax Barbara Zabiega-Wikowska

Logowanie