Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 
Rozliczenie jednoosobowej działalności w Niemczech
 
1. Mała Gewerbe - co to?
 
Mała Gewerba – jest to jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie Niemiec, której obrót w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy nie przekroczył 17,5 tyś. EUR, a jednocześnie przedsiębiorca w kolejnym roku prowadzenia działalności nie przewiduje wiekszego obrotu niż 50 tyś. Euro.
 
 
2. Czy rozliczenie Gewerbe jest obowiązkowe?
 
Rozliczenie Gewerbe jest obowiązkowe. Powinno nastąpić do 31 maja kolejnego roku. Dokonujemy również rozliczenia po upływie wyznaczonego terminu. Gewerbe można rozliczyć do 4 lat wstecz.
 
3. Jakie dokumenty należy skompletować?
 
- zestawienie zysków i strat (może być np. w Exelu. Podane kwoty muszą być udokumentowane rachunkami, paragonami, pokwitowaniami),
- kopia rejestracji Gewerbe (Gewerbeanmeldung) a w przypadku, gdy Gewerbe została wymeldowana należy dołączyć kopię wymeldowania (Gewerbeabmeldung),
- zaświadczenie o dochodach uzyskanych w Polsce - EU EOG lub EU EWR (dokument ten jest poświadczany przez polski Urząd Skarbowy i może być stosowany zamiennie),
- dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne/zdrowotne, jeśli było opłacane,
- kopia dowodu osobistego,
- kopia wszystkich rachunków/faktur wystawionych przez osobę prowadzącą Gewerbe,
- kopia wszystkich rachunków, paragonów, pokwitowań związanych z kosztami prowadzenia Gewerbe,
- kopia dowolnych dokumentów potwierdzających adres zamieszkania oraz adres miejsca pracy na terenie Niemiec,
- zaświadczenie o nauce dziecka - w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
- jeżeli w danym roku podatkowym klient pracował również na umowę o pracę należy dołączyć Lohnsteuerbescheinigung (karta podatkowa) lub Abrechnung za ostatni miesiąc pracy.
 
4. Co można odliczyć przy rozliczaniu Gewerbe?
 
Przy rozliczeniu można odliczyć koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. paliwo, telefon, laptop, internet, bilety, środki czystości (w tym również osoby sprzątające), strój roboczy, narzędzia, jak również wydatki na promocję, prowadzenia księgowości.
 
5. W jakiej formie otrzymam zwrot pieniędzy z Gewerbe?
 
Pieniądze z rozliczenia będą przelane przez Urząd Skarbowy niemiecki w walucie Euro na podany numer konta (z tego względu korzystniejsze jest podanie konta walutowego).
 
6. Gewerbe a VAT?
 
Osoby, które we wniosku podczas zakładania Gewerby zaznaczyły odpowiednią opcję, iż będzie prowadzona mała działalność gospodarcza - nie mają obowiązku płacenia VAT, jeżeli roczny obrót nie przekroczy 17,5 tyś. Euro w pierwszym roku prowadzenia działalności oraz 50 tyś. Euro w drugim roku. Jeżeli natomiast dochód przekroczy 17,5 tys. Euro należy wpisać do rachunku 19% podatku.
 
7. Czy rozliczając Gewerbe można dokonać rozliczenia wspólnego?
 
Rozliczając Gewerbe można dokonać rozliczenia ze współmałżonkiem, jeżeli dochód przedsiębiorcy przekroczył 8 tys. EUR, dochód współmałżonków w Polsce nie przekroczył ok 8 tyś. EUR a działalność funkcjonuje co najmniej pół roku.
 
8. Czy dziecko osoby prowadzącej Gewerbe , uczące się, może mieć jakiś dochód w PL?
 
Tak, może mieć dochód, jednakże nie powinien on przekraczać 8 tys. zł. Dochód dziecka wykazuje się również na druku EU EOG.
 
9. Czy jest możliwość rozliczenia Gewerbe bez dokumentu potwierdzającego jej założenie?
 
Nie ma możliwości rozliczenia Gewerbe bez dokumentu potwierdzającego założenie działalności, tj. Gewerbeanmeldung.
 
10. Czy istnieje w Niemczech ewidencja działalności gospodarczej?
 
Nie ma takiej ewidencji.
 
11. Czy osoba prowadząca Gewebe, nie posiadająca ubezpieczenia może dokonać rozliczenia działalności?
 
Tak, bez ubezpieczenia można dokonać rozliczenia. Jednak nie można wykluczyć sytuacji, że Finanzamt może o to dopytać, ze względu na obowiązek ubezpieczenia w Niemczech.
 
12. Co w przypadku, gdy klient ma działalność w Polsce i w Niemczech i dokonał tylko rozliczenia w Polsce, ponieważ wszystkie rachunki były wystawiane w PL? Czy musi dokonać również rozliczenia w DE?
 
Zależy to od tego, jaką formę działalności przedsiębiorca wybrał – na jakich zasadach świadczył usługi na terenie Niemiec. Zdarzają się przypadki, że Finanzamt wzywa takich przedsiębiorców do rozliczenia. Głównym kryterium według którego weryfikuje się obowiązek podatkowy na terenie Niemiec jest posiadanie tam „zakładu pracy”.
 
13. Co to jest podatek budowlany w DE? jak on się odnosi do podatku z Gewerby oraz podatku dochodowego? Czy można być zwolnionym od podatku budowlanego?
 
Podatek budowlany to szczególny rodzaj podatku dochodowego przewidziany dla firm budowlanych wykonujących pracę budowlane na terenie Niemiec. Podatek ten potrąca zleceniodawca usługi z kwoty otrzymanego od zleceniobiorcy rachunku i odprowadza go do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Jednak nasza firma nie zajmuje się odzyskiwaniem tego podatku.
 
14. Jeżeli klient otrzyma wezwanie do rozliczenia Gewerbe, a nie ma żadnych rachunków - czy można taką Gewerbe rozliczyć?
 
Możemy go rozliczyć, ale wyłącznie jeżeli poda nam dokładne kwoty, które zarobił. Może się zdarzyć tak, że Urząd będzie wymagał dosłania tych dokumentów a wtedy klient może mieć problemy gdy ich mieć nie będzie.
 
15. Czy zamiast druku EOG o dochodach z Polski może być druk EWR?
 
Tak, to są te same druki, mogą być jak najbardziej wymienne.
 
16. Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania oraz miejsca pracy- czy te dokumenty są konieczne? O jakie dokumenty chodzi?
 
Może być to kopia umowy najmu, umowa o dzieło/zlecenia/o roboty budowlane, korespondencja z instytucji, na której byłby adres, który klient podaje.
Adres miejsca pracy, najlepiej wycinki z wypłat, bądź jeżeli klient otrzymywał wynagrodzenie na konto, to nawet wyciąg z konta, ponieważ na nim również będzie adres pracodawcy.
Tak na prawdę, mogą być to jakiekolwiek dokumenty, które potwierdzą te miejsca, jednak takowe potwierdzenia powinny być zawarte w komplecie dokumentów - to znacznie ułatwi nam pracę.
 
Krok po kroku
 
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 50 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika lub zaznacz na ankiecie opcję płatności po rozliczeniu (szczegóły w cenniku usług).
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby rozliczenie było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Niemiec – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg rozliczenia!

 

 

Zgłoszenia Online

captcha

Można nam zaufać

TimeTax Sp. z o.o. Zwrot Podatku OpoleOpinie o TimeTax Barbara Zabiega-Wikowska

Logowanie