Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !

Kalkulator zwrotu podatku z Anglii

Oblicz naszym kalkulatorem jaki możesz otrzymać zwrot podatku z Anglii. Pracując poza granicami naszego kraju, np. w Anglii możesz starać się nie tylko o zwrot podatku, ale również o zasiłki i inne świadczenia. Odbierz pieniądze które Ci się słusznie należą!

Informacje dodatkowe ( prosimy podawać nazwy i adresy wszystkich pracodawców tak jak na P45,P60 )

Dodaj pracodawcę

Aby przeprowadzić kalkulację dołącz karty podatkowe (P45 lub P60)

Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.

UWAGI DO KALKULACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb realizacji procesu kalkulacji oraz kontaktu w celu przekazania Ci jej wyniku, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem podanych danych osobowych jest TimeTax sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-75-58 REGON: 160517377. Przekazane dane przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1, lit.a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Wszystkie dane, przetwarzane będą w celu realizacji kalkulacji oraz byśmy mogli się z Tobą skontaktować w celu przekazania Ci jej wyników. Informujemy, że Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym usługi informatyczne, biurowe. Nie będziemy jednak przekazywać Twoich danych do Państw Trzecich. Twoje dane będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wszystkie dane przekazujesz dobrowolnie, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych działań. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu przekazania wyniku kalkulacji lub wycofania przez Ciebie zgody. W dowolnym momencie możesz zwrócić się drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: wycofanie zgody dostęp do swoich danych, o ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania czy przeniesienie danych do innej firmy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Logowanie