Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !

Kalkulator zwrotu podatku z Anglii

Oblicz naszym kalkulatorem jaki możesz otrzymać zwrot podatku z Anglii. Pracując poza granicami naszego kraju, np. w Anglii możesz starać się nie tylko o zwrot podatku, ale również o zasiłki i inne świadczenia. Odbierz pieniądze które Ci się słusznie należą!

Informacje dodatkowe ( prosimy podawać nazwy i adresy wszystkich pracodawców tak jak na P45,P60 )

Dodaj pracodawcę

Aby przeprowadzić kalkulację dołącz karty podatkowe (P45 lub P60)

Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.

UWAGI DO KALKULACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb realizacji procesu kalkulacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: firma TimeTax Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rejtana 5 w Opolu.
Logowanie