Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !

Kalkulator zwrotu podatku z Belgii

Oblicz naszym kalkulatorem jaki możesz otrzymać zwrot podatku z Belgii. Pracując poza granicami naszego kraju, np. w Belgii możesz starać się nie tylko o zwrot podatku, ale również o zasiłki i inne świadczenia. Odbierz pieniądze które Ci się słusznie należą!

ADRES ZAMELDOWANIA W POLSCE

DOCHÓD PODATNIKA UZYSKANY W DANYM ROKU PODATKOWYM

Dodaj inny kraj

WSPÓŁMAŁŻONEK

DOCHÓD WSPÓŁMAŁŻONKA UZYSKANY W DANYM ROKU PODATKOWYM

Dodaj inny kraj

DZIECI

Aby przeprowadzić kalkulację dołącz kartę podatkową z Belgii (Fiche) oraz innych krajów w których pracowałeś np. Niemcy, Holandia

Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.

W celu dokonania precyzyjnej kalkulacji dodatkowo dołącz dokumenty: PIT36 + ZG / PIT37 / PIT28

Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.

UWAGI DO KALKULACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb realizacji procesu kalkulacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: firma TimeTax Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rejtana 5 w Opolu.
Logowanie