NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online

Kindergeld - pytania i odpowiedzi - co warto wiedzieć?

mar 24, 2022

Jak uzyskać zasiłek rodzinny (Kindergeld) w Niemczech?

Aby uzyskać świadczenie Kindergeld należy złożyć wniosek do niemieckiej instytucji Familienkasse załączając wszystkie niezbędne druki i potwierdzenia.

Jak wysokie jest świadczenie kindergeld?

Familienkasse wypłaca zasiłek w kwocie 219€ na pierwsze i drugie dziecko. Na trzecie dziecko przysługuje 255€. Dla każdego kolejnego dziecka można uzyskać 250€.


Kto może pobierać niemiecki zasiłek rodzinny?

Świadczenie przysługuje każdemu pracownikowi niemieckiej firmy od momentu zatrudnienia. Jeżeli klient pracuje w polskiej firmie i jest delegowany do Niemiec - musi przepracować minimum pół roku, aby Familienkasse przyznała mu świadczenie.


Jakie formalności trzeba spełnić?

Najważniejsze jest poprawne złożenie wniosku o świadczenie. W tym celu należy bardzo dokładnie i szczegółowo wypełnić oficjalne druki z Familienkasse. Należy podać tam wszystkie wymagane informacje, które zobrazują sytuację każdego z członków rodziny przebywających w kraju i za granicą.

By uzyskać świadczenie w pełnej wysokości konieczne jest uzyskanie:

  • decyzji odmownej dotyczącej prawa do świadczenia 500+ lub
  • informacji o przyznaniu świadczenia 500+.

W celu uzyskania tego dokumentu należy złożyć wniosek o świadczenie (zasiłek rodzinny i 500+) w Ośrodku Polityki Społecznej oraz zgłosić pracę małżonka / rodzica na terenie Niemiec. Właściwy wojewoda wystawia decyzję lub informację o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do świadczenia w Polsce i te właśnie decyzje (przetłumaczone przysięgle na język niemiecki) należy złożyć wraz z wnioskiem o Kindergeld lub dosłać ją po otrzymaniu do odpowiedniej Familienkasse.

Jeżeli świadczenia w Polsce będą się należały lub gdy nie przedstawisz decyzji odmownej, Familienkasse pomniejszy należne świadczenie z Niemiec o kwotę świadczeń należnych w Polsce.


Jakie dokumenty zebrać?


W celu złożenia wniosku niezbędne jest również zdobycie różnego rodzaju potwierdzeń. Przykładowo, potwierdzenie meldunków czy przyznania zasiłków z polskich urzędów (np. 500+) ale również potwierdzenia wykonywania pracy, pobierania świadczeń czy meldunku na terenie Niemiec. Familienkasse musi także otrzymać akty urodzenia dzieci i małżeństwa rodziców. Lista dokumentów jest niestety dość długa, ale jest opisana w naszym komplecie dokumentów.

Komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec, Holandii, Belgii, Austrii?

Komu przysługuje zwrot podatku z Niemiec, Holandii, Belgii, Austrii?

Praktycznie każdy, kto był zatrudniony legalnie za granicą, może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Komu dokładnie przysługuje zwrot podatku z Niemiec, Holandii, Belgii i Austrii? Dowiedz się więcej! Zwrot podatku z Austrii i Niemiec! Rozliczenie i wysokość...

Rozliczenie podatku z Holandii

Rozliczenie podatku z Holandii

Pracowałeś w Holandii? Niezależnie od tego ile trwało Twoje zatrudnienie, warto sprawdzić czy nie masz obowiązku rozliczenia. Drugim krokiem jaki warto podjąć jest obliczenie ile zwrotu podatku mógłbyś odzyskać składając deklarację podatkową. Od czego zacząć...

Rozliczenie podatku z Niemiec

Rozliczenie podatku z Niemiec

Pracowałeś w Niemczech? Niezależnie od tego ile trwało Twoje zatrudnienie, warto sprawdzić czy nie masz obowiązku rozliczenia. Drugim krokiem jaki warto podjąć jest obliczenie ile zwrotu podatku mógłbyś odzyskać składając deklarację podatkową. Od czego zacząć...

Ulgi podatkowe w Niemczech - jak odebrać najwyższy zwrot podatku

Ulgi podatkowe w Niemczech - jak odebrać najwyższy zwrot podatku

Pracujący w Niemczech pracownik płaci podatek dochodowy. Niezależnie od tego czy został na Ciebie nałożony obowiązek rozliczenia, czy nie, warto pamiętać o ulgach, które pozwolą Ci odzyskać możliwie najwyższą kwotę zwrotu podatku. Co warto odliczyć od podatku...