NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online

Kindergeld - pytania i odpowiedzi - co warto wiedzieć?

mar 24, 2022

Jak uzyskać zasiłek rodzinny (Kindergeld) w Niemczech?

Aby uzyskać świadczenie Kindergeld należy złożyć wniosek do niemieckiej instytucji Familienkasse załączając wszystkie niezbędne druki i potwierdzenia.

Jak wysokie jest świadczenie kindergeld?

Familienkasse wypłaca zasiłek w kwocie 219€ na pierwsze i drugie dziecko. Na trzecie dziecko przysługuje 255€. Dla każdego kolejnego dziecka można uzyskać 250€.


Kto może pobierać niemiecki zasiłek rodzinny?

Świadczenie przysługuje każdemu pracownikowi niemieckiej firmy od momentu zatrudnienia. Jeżeli klient pracuje w polskiej firmie i jest delegowany do Niemiec - musi przepracować minimum pół roku, aby Familienkasse przyznała mu świadczenie.


Jakie formalności trzeba spełnić?

Najważniejsze jest poprawne złożenie wniosku o świadczenie. W tym celu należy bardzo dokładnie i szczegółowo wypełnić oficjalne druki z Familienkasse. Należy podać tam wszystkie wymagane informacje, które zobrazują sytuację każdego z członków rodziny przebywających w kraju i za granicą.

By uzyskać świadczenie w pełnej wysokości konieczne jest uzyskanie:

  • decyzji odmownej dotyczącej prawa do świadczenia 500+ lub
  • informacji o przyznaniu świadczenia 500+.

W celu uzyskania tego dokumentu należy złożyć wniosek o świadczenie (zasiłek rodzinny i 500+) w Ośrodku Polityki Społecznej oraz zgłosić pracę małżonka / rodzica na terenie Niemiec. Właściwy wojewoda wystawia decyzję lub informację o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do świadczenia w Polsce i te właśnie decyzje (przetłumaczone przysięgle na język niemiecki) należy złożyć wraz z wnioskiem o Kindergeld lub dosłać ją po otrzymaniu do odpowiedniej Familienkasse.

Jeżeli świadczenia w Polsce będą się należały lub gdy nie przedstawisz decyzji odmownej, Familienkasse pomniejszy należne świadczenie z Niemiec o kwotę świadczeń należnych w Polsce.


Jakie dokumenty zebrać?


W celu złożenia wniosku niezbędne jest również zdobycie różnego rodzaju potwierdzeń. Przykładowo, potwierdzenie meldunków czy przyznania zasiłków z polskich urzędów (np. 500+) ale również potwierdzenia wykonywania pracy, pobierania świadczeń czy meldunku na terenie Niemiec. Familienkasse musi także otrzymać akty urodzenia dzieci i małżeństwa rodziców. Lista dokumentów jest niestety dość długa, ale jest opisana w naszym komplecie dokumentów.

Zobacz też