dostępne online

Zorgtoeslag — dodatek do ubezpieczenia w Holandii

Zorgtoeslag to dodatek do ubezpieczenia w Holandii, który jest wypłacany w celu zrekompensowania pracownikom kosztów, jakie są potrącane z ich pensji na poczet ubezpieczenia zdrowotnego. Aby starać się o dodatek, trzeba spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • być ubezpieczonym w Holandii,
  • nie przekroczyć określonego progu dochodu (jest ustalany na każdy rok podatkowy).

Co ważne, dodatek do ubezpieczenia jest wypłacalny niezależnie od tego, czy korzystało się z opieki zdrowotnej. Uprawnienia do niego mają nawet osoby, które pracowały stosunkowo niedługo. Konieczne jest przepracowanie minimum jednego pełnego miesiąca, który jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia. Zwrot — w zależności od tego, za ile miesięcy przysługuje — może wynosić nawet kilkaset euro. Liczy się do 107 euro zwrotu za każdy przepracowany miesiąc dla osoby indywidualnej, a dla małżonków jest to nawet do 207 euro miesięcznie.

Czy opłaca się ubiegać o dodatek do ubezpieczenia w Holandii?

Aby uzyskać pewność, że w danej sytuacji warto się starać o Zorgtoeslag, przeprowadzimy dla Ciebie darmową kalkulację, która pokaże, jaką kwotę rekompensaty otrzymasz. Oferujemy również rozliczeniem podatku z Holandii, dlatego nasze usługi mają kompleksowy charakter.

Zajmiemy się kwestiami administracyjnymi i formalnymi między Tobą a holenderskim urzędem. Bądź spokojny, Twoje sprawy poprowadzi doświadczony partner, któremu do tej pory zaufało kilkaset tysięcy osób. Oferujemy dogodne warunki współpracy i zapewniamy elastyczne podejście do płatności, która może odbywać się przed realizacją usługi lub po niej. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami naszej firmy. Specjaliści z TimeTax udzielą odpowiedzi na pytania dot. administracyjnych formalności oraz naszej oferty.

Wybierz sposób rozliczenia

Online Nowość!
Teraz rozliczenie podatku wykonasz w domu lub jakimkolwiek innym dogodnym dla Ciebie miejscu
Usiądź wygodnie, odpowiedz na kilka prostych pytań, załącz potrzebne dokumenty z listy. Wszystko prześlesz do nas za pomocą intuicyjnego formularza, a my zajmiemy się formalnościami.

Przejdź do rozliczeń online

nastąpi przekierowanie na stronę www.rozliczpodatekonline.pl
Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów
Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów? Żaden problem!
Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów, oczywiście przy kawie i w miłej atmosferze.

Znajdź najbliższy oddział

lub pobierz dokumenty, wypełnij i prześlij je do nas

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2021,2020,2019,2018 2021,2020,2019,2018,2017 2021,2020,2019,2018 2021,2020 2021,2020,2019,2018,2017 2021,2020 2021,2020,2019

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy mogę ubiegać się o Zorgtoeslag?

O dodatek do ubezpieczenia możesz ubiegać się jeśli pracowałeś na terenie Holandii
i ukończyłeś 18 rok życia. Warunkiem otrzymania świadczenia jest opłacanie przez pracodawcę ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego, poparte dokumentem na którym owe składki widnieją ( polisa, odcinki miesięczne). Obowiązuje także kryterium dochodowe i tak, zorgtoeslag nie zostanie Ci przyznany jeżeli Twoje dochody w 2020 roku przekroczyły 30 000 euro.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania zorgtoeslagu?

By uzyskać dla Ciebie świadczenie będziemy potrzebować:
• Kopię dowodu osobistego
• Jarograaf lub salaris od holenderskiego pracodawcy (o ile wykazano na nich odprowadzanie składek ubezpieczeniowych.)
• Potwierdzenie ubezpieczenia (polisa) – nie wystarczy nam kopia karty z ubezpieczalni
• Informacja o szacowanym całkowitym dochodzie za rok 2020

Do kiedy muszę złożyć wniosek o dodatek do ubezpieczenia

Wnioski o Zorgtoeslag 2020, muszą trafić do Holandii przed 31.08.2021. Urząd ma czas na wydanie decyzji do 31.12.2021 (termin ten może zostać wydłużony do czasu wydania dla Państwa końcowej decyzji podatkowej Aanslag za rok 2020).

Co zrobić jeśli po zakończeniu pracy nadal otrzymuję świadczenie?
Osoba kończąca pracę w Holandii powinna bezwzględnie zamknąć swój dodatek do ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku urząd może w dalszym ciągu nienależnie wypłacać dodatek, a następnie upomnieć się o jego zwrot w formie wezwania do zapłaty wraz z czekiem nawet po upływie kilku lat od daty zakończenia pracy. Możemy w Twoim imieniu skierować do urzędu Twoją rezygnację z otrzymywania świadczenia odpowiednie dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj usługi dodatkowe
O czego zależy wysokość przyznanego mi dodatku do ubezpieczenia?
Wysokość dodatku jest zależna od wysokości uzyskanych dochodów i państwa, w którym odprowadzane są składki partnera.