Blog

Jak mam zapłacić podatek, jeśli mam dopłatę w Niemczech?

Jeżeli wynikiem rozliczenia będzie dopłata do urzędu, na decyzji Bescheid urząd poinformuje Ciebie jak wysoka jest dopłata. Znajdziesz tam także informację, do kiedy należy uiścić należność w urzędzie i na jakie konto. Jeżeli nie jesteś pewny, jak poprawnie wykonać...

czytaj dalej

Czy diety wlicza się do dochodu 2022?

Nie, pod warunkiem że w deklaracji wskazano i udowodniono na co zostały przeznaczone. Osoby pracujące powyżej 8 godzin na wyjazdach lub w delegacjach mogą odliczyć od podatku z Niemiec odpowiedni ryczałt, przypadający za każdy taki dzień. Odliczenie to najczęściej...

czytaj dalej

Co to jest nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech?

Nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech posiadają osoby, które: są zameldowane w Niemczech, przybywają i pracują na terenie Niemiec nieprzerwanie od co najmniej pół rok oraz których 90% dochodu z danego roku stanowi dochód niemiecki. Zaufaj TimeTax Rozliczenie...

czytaj dalej