Zasiłek rodzinny Kinderbijslag

Jeśli jesteś rodzicem pociechy, która nie ukończyła 18 lat i pracujesz w Niderlandach, to przysługuje Ci zasiłek na dziecko z Holandii, którego kwota kwartalnie może wynosić nawet kilkaset euro.

Kinderbijslag to holenderski odpowiednik zasiłku rodzinnego. Możesz go uzyskać, jeśli spełniasz następujące warunki:

  • jesteś zatrudniony w Holandii przez co najmniej 3 miesiące na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • regularnie opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne,
  • mieszkasz na terenie Niderlandów,
  • masz dzieci, które nie ukończyły 18 r.ż.,
  • Twoje dzieci mieszkają na terenie Polski lub Holandii.

Zasiłek na dziecko jest wypłacany niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów. Warto przy tym pamiętać, że o zasiłek można ubiegać się 12 miesięcy wstecz, które są liczone od miesiąca, w którym złożysz wniosek w urzędzie bądź od momentu rozpoczęcia pracy w Holandii.

Należy przy tym mieć na uwadze, że zasiłek na dziecko w Holandii nie ma charakteru stałego. Jeśli Twoja sytuacja prawna ulegnie zmianie i ma wpływ na wypłatę Kinderbijslag, musisz zgłosić ten fakt do urzędu. Dotyczy to m.in. równoległego pobierania świadczenia rodzinnego z Polski czy ukończenie przez dziecko procesu edukacyjnego. Jeśli masz wątpliwości, jak zachować się w danej sytuacji, skontaktuj się z nami.

Wygodna współpraca

Uzyskamy dla Ciebie Kinderbijslag, a Ty nie musisz nawet wychodzić z domu. Wypełnij dokumenty i prześlij je do nas, a my zaczniemy Cię reprezentować przed holenderskim urzędem. Na każdym etapie współpracy oferujemy wsparcie merytoryczne. Poprowadzimy Cię przez kompletowanie dokumentów i wyjaśnimy kolejne kroki realizacji usługi. Pomożemy Ci również uzyskać dodatek do ubezpieczenia w Holandii, który przysługuje Ci już po przepracowaniu jednego pełnego miesiąca. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia poinformujemy Cię jaką kwotę odzyskasz. Zapraszamy do kontaktu.

Wybierz sposób rozliczenia

Pobierz komplet i prześlij do naszej Centrali
Nie masz możliwości udać się do jednego z naszych oddziałów?
Wystarczy pobrać komplet dokumentów, wydrukować wypełnić zgodnie z instrukcjami i przesłać pocztą tradycyjną na adres naszej Centrali w Opolu:

TimeTax sp. z o.o.
ul Niemodlińska 8
Opole 45-710

Pobierz komplet

Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów
Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów?
Żaden problem!
Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów, oczywiście przy kawie i w miłej atmosferze.

Znajdź najbliższy oddział

lub pobierz dokumenty, wypełnij i prześlij je do nas

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

Za sposób i cel przetwarzania danych osobowych osób przesyłających zapytanie poprzez formularz, odpowiedzialny jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych::
Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) skontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby składającej zapytanie jest uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) w celu wykazania realizacji Państwa praw (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) w celu przesyłania w przyszłości materiałów marketingowych związanych z usługami TimeTax sp. z o.o. i spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie pola).
d) jeżeli chcesz zawrzeć umowę po udzieleniu przez naszych ekspertów odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zawarcia i realizacji umowy.
W przypadku b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przetwarzania Pani/Pana danych lub w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi,
W przypadku c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać poprzez: kontakt poprzez e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d), Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy.

Przekazywanie danych
Państwa dane mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi informatyczne i biurowe. Ponadto organy ścigania będą miały prawo dostępu do Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jeśli zdecydujesz się ich nie podawać, miej na uwadze, że udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie nie będzie możliwe. Możesz jednak skontaktować się z nami również w inny sposób - sprawdź zakładkę kontakt

Masz prawo do::
- dostępu do swoich danych i ich kopii,
- żądania sprostowania Twoich danych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie korzystania z przysługujących Pani/Panu praw oraz innych kwestii związanych z przetwarzaniem Pani/Pana Danych Osobowych.

2022,2021,2020,2019 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021,2020,2019 2022,2021 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021 2022,2021,2020

Najczęściej zadawane pytania

Czy mam prawo do Kinderbijslag pobierając w Polsce 800+?

Tak, jednak by prawidłowo złożyć wniosek o Kinderbijslag należy złożyć wniosek o zasiłki rodzinne i 800+ za każdy rok, za który chce się ubiegać o zasiłek z Holandii. Wystawiona na tej podstawie deczyja lub informacja powinna trafić do SVB wraz z wniosekim o zasiłek z Holandii.

Czy mam obowiązek wykazania wydatków poniesionych na dziecko?

W trakcie załatwiania zasiłku rodzinnego holenderski urząd zajmujący się świadczeniami socjalnymi (SVB) może przesłać do Ciebie ankiety weryfikujące wcześniej podane dane. Każda ankieta z Holandii Ma określony termin odesłania.

Jedną z często przesyłanych ankiet z SVB jest ta, w której zamieszczane jest m.in pytanie czy rodzic pracujący w Holandii przeznacza pieniądze na utrzymanie dzieci. Należy wówczas udowodnić, że rodzic płaci na utrzymanie 1 dziecka co najmniej 512 € na miesiąc.

Dla przykładu:
Jeśli posiadasz 1 dziecko minimalna kwota przelana na utrzymanie dziecka to 512 € miesięcznie, w przypadku dwójki dzieci 1024 € miesięcznie (512 € na jedno i 512 € na drugie).
Dlatego zalecamy zadbać o przelew o co najmniej takiej wysokości na konto współmałżonka i zachowanie potwierdzenia. Przelew może zostać wykonany w polskiej walucie.

Jak wysoki jest zasiłek rodzinny w Holandii?
  • Na dziecko w wieku do 5 roku życia – ok. 261,70 € na kwartał,
  • na dziecko od 6 do 11 roku życia – ok. 317,77 € na kwartał,
  • na dziecko od 12 do 17 roku życia –  ok. 373,85 € na kwartał.

Kinderbijslag wypłacany jest kwartalnie, po zakończeniu danego kwartału.

Jakie dokumenty są niezbędne do zawnioskowania o Kinderbijslag?

• Kopia dowodu osobistego opiekuna potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
• Dokumenty potwierdzające sytuację zawodową opiekuna w Polsce
• Potwierdzenie wspólnego zameldowania opiekuna z dziećmi
• Odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał)
• Akt małżeństwa (oryginał) lub w przypadku innego stanu cywilnego dokument potwierdzający

5/5 (4)