NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online

Kinderbijslag

Masz dzieci, które mają mniej niż 18 lat? Sprawdź czy nie należy Ci się holenderski zasiłek rodzinny to nawet 314 Euro na kwartał

Uzyskaj dodatkowe pieniądze

Realizacja usługi w trzech krokach

Pobierz wniosek

Wypełnij w domu

Prześlij do nas

Masz dzieci, które mają mniej niż 18 lat? Sprawdź, czy nie należy Ci się holenderski zasiłek rodzinny to nawet 314 Euro na kwartał.

Kinderbijslag to holenderski zasiłek rodzinny  możesz go uzyskać jeśli: jesteś zatrudniony na terenie Holandii przez co najmniej 3 msc, a Twoje dzieci (do 18 roku życia) mieszkają w Polsce lub Holandii niezależnie od uzyskiwanych w Holandii dochodów.

Możesz ubiegać się o zasiłek rodzinny z Holandii za 12 miesięcy wstecz – od miesiąca, w którym złożysz wniosek w Urzędzie bądź od momentu rozpoczęcia pracy w Holandii.

Uzyskamy dla Ciebie Kinderbijslag, a Ty nie musisz nawet wychodzić z domu. Wypełnij dokumenty i prześlij je do nas.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2021,2020,2019,2018 2021,2020,2019,2018,2017 2021,2020,2019,2018 2021,2020 2021,2020,2019,2018,2017 2021,2020 2021,2020,2019

Najczęściej zadawane pytania

Czy mam prawo do Kinderbijslag pobierając w Polsce 500+?
Tak, jednak by prawidłowo złożyć wniosek o Kinderbijslag należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Polsce do ROPSu (Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej) za każdy rok, za który się chce ubiegać o zasiłek z Holandii i na tej podstawie powinni Państwo dostać decyzję o przyznaniu rodzinnego lub odmowa przyznania tego zasiłku. Od kwietnia 2016 dotyczy to również decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku wychowawczego, tzw. „500+”.
Czy mam obowiązek wykazania wydatków poniesionych na dziecko?

W trakcie załatwiania zasiłku rodzinnego holenderski urząd zajmujący się świadczeniami socjalnymi -SVB może przesłać do Ciebie ankiety weryfikujące wcześniej podane dane. Każda ankieta z Holandii Ma określony termin odesłania.

Jedną z często przesyłanych ankiet z SVB jest ta, w której zamieszczane jest m.in pytanie czy przeznaczają Państwo pieniądze na utrzymanie dzieci. Należy wówczas udowodnić, że klienci płacą na utrzymanie 1 dziecko co najmniej 433 € na kwartał.

Dla przykładu:
Jeśli posiadasz 1 dziecko minimalna kwota przelana na utrzymanie dziecka to 433 € kwartalnie, w przypadku dwójki dzieci 866 € kwartalnie (433 € na jedno i 433 € na drugie).
Dlatego zalecamy zadbać o przelew o co najmniej takiej wysokości na konto współmałżonka. Przelew może zostać wykonany w polskiej walucie.

Jak wysoki jest zasiłek rodzinny w Holandii?
  •  Na dziecko do 6 roku życia – ok. 220 € na kwartał
  • Na dziecko od 6 do 12 roku życia – ok. 267 € na kwartał
  • Na dziecko od 12 roku życia –  ok. 314 € na kwartał

Kinderbijslag wypłacany jest kwartalnie, po zakończeniu danego kwartału.

Jakie dokumenty są niezbędne?

• Kopia dowodu osobistego opiekuna potwierdzona „za zgodność z oryginałem”
• Dokumenty potwierdzające sytuację zawodową opiekuna w Polsce
• Potwierdzenie wspólnego zameldowania opiekuna z dziećmi
• Odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał)
• Akt małżeństwa (oryginał) lub w przypadku innego stanu cywilnego dokument potwierdzający

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.