Zwrot podatku z Polski - Cennik

Indywidualne

Wspólne

100 PLN

100 PLN

Indywidualne

Wspólne

jedna osoba pracuje za granicą

Wspólne

dwie osoby pracują za granicą

150 PLN

200 PLN

250 PLN

Tłumaczenia zwykłe

od 100 PLN

Pisma, skargi, zażalenia, kontakt telefoniczny z urzędem

200 PLN