dostępne online

Rozliczenie PIT36 + ZG

Jeżeli rozliczasz się za granicą i wykazujesz dochody osiągnięte w Polsce, masz obowiązek wykazać dochód zagraniczny przed polskim urzędem skarbowym w odpowiedniej deklaracji PIT.

W jaki sposób złożyć poprawne zeznanie podatkowe z załącznikiem PIT 36 + ZG?

Aby dokonać poprawnego rozliczenia w Polsce skorzystaj z naszych usług. Dokumenty możesz pobrać z naszej strony internetowej lub skorzystać bezpośrednio z łatwego formularza online. Jeżeli preferujesz kontakt osobisty, pracownicy naszych Punktów Obsługi również chętnie pomogą Ci uzupełnić dokumentację i odpowiedzą na Twoje pytania.

Współpracując z nami będziesz mieć pewność że poprawnie rozliczony PIT 36 + ZG trafi do urzędu. Odpowiednio przekalkulujemy dla Ciebie (metodą proporcjonalnego odliczenia bądź metodą zwolnienia z progresją) dochód zagraniczny, jednocześnie unikając podwójnego opodatkowania. Profesjonalnie zajmujemy się rozliczeniem dochodów krajowych i zagranicznych. Z nami możesz również zawnioskować o zwrot podatku zapłaconego za granicą, wybierając właściwe rozliczenie.

Czym jest PIT 36 z załącznikiem zagranica?

Załączniki ZG (zagranica) dołącza się do deklaracji podatkowej w momencie, kiedy konieczne jest rozliczenie dochodów zagranicznych w polskim urzędzie skarbowym. Załącznik PIT36 ZG dołącza się do formularzy PIT-36, PIT-36 L, PIT-38, i PIT-39, aby wykazać dochody uzyskane za granicą. Dochody z każdego kraju są wykazywane osobno, na oddzielnych załącznikach. To znaczy, że jeżeli pracowałeś w 3 różnych krajach w danym roku podatkowym, to w Twoim zeznaniu rocznym muszą znaleźć się 3 załączniki.

Sposób w jaki dokonane zostanie Twoje rozliczenie zależy od tego, czy Polska posiada porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, w którym pracowałeś. Wyróżnić możemy natomiast 2 metody, które stosuje się w trakcie rozliczenia, aby zapobiec podwójnemu opodatkowaniu: metodę zwolnienia z progresją a także metodę proporcjonalnego odliczania.

Jaki jest koszt rozliczenia PIT 36 + ZG w Polsce?

 • Rozliczenie indywidualne:

  150 PLN

 • Rozliczenie wspólne:

  200 PLN (jedna osoba pracuje za granicą)

 • Rozliczenie wspólne:

  250 PLN (dwie osoby pracują za granicą)

Wybierz sposób złożenia wniosku

Online

Teraz rozliczenie podatku wykonasz w domu lub jakimkolwiek innym dogodnym dla Ciebie miejscu

Usiądź wygodnie, odpowiedz na kilka prostych pytań i załącz potrzebne dokumenty z listy. Wszystko prześlesz do nas za pomocą intuicyjnego formularza - nam zostaw formalności.

Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów
Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów? Żaden problem! Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie w miłej atmosferze otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów.
Pobierz komplet i prześlij do naszej Centrali

Nie masz możliwości udać się do jednego z naszych oddziałów?
Wystarczy pobrać komplet dokumentów, wydrukować, wypełnić zgodnie z instrukcjami i przesłać pocztą tradycyjną ma adres naszej Centrali w Opolu:

TimeTax sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 8
Opole 45-710

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2022,2021,2020,2019 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021,2020,2019 2022,2021 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021 2022,2021,2020

Masz pytania?

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl

W przypadku metody zwolnienia z progresją oblicza się opodatkowanie według z góry ustalonej skali podatkowej. Aby tego dokonać, do polskich dochodów dodaje się dochody zagraniczne. Stopę procentową podatku wyliczoną od obliczonej sumy dochodów stosuje się następnie do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Dochody zdobyte poza Polską nie są zatem opodatkowane w naszym kraju. Dochody zagraniczne mają jedynie wpływ na polskie zobowiązanie podatkowe.

Jeżeli nie posiadasz żadnych przychodów uzyskanych w Polsce a dochody z zagranicy nie podlegają polskiemu opodatkowaniu - nie musisz dokonywać rozliczenia z załącznikiem ZG.

Rozliczenie dochodów tą metodą oznacza że zagraniczne dochody sumowane są z dochodami ze źródeł przychodów położonych w Polsce i kalkuluje się od nich wysokość podatku. Od podatku obliczonego z łącznej sumy dochodów odlicza się jednak (w odpowiedniej proporcji) kwotę podatku dochodowego zapłaconego w kraju, z którego osiągnięto dochód. Oznacza to, że od części podatku obliczonego od łącznych dochodów odejmuje się podatek, który zapłaciło się za granicą. Jeżeli za granicą zapłaciłeś mniej podatku niż w Polsce - różnicę podatku będziesz musiał uiścić do Skarbu Państwa.

Metodę proporcjonalnego odliczenia stosuje się przy rozliczeniach z Australią, Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Holandią, Irlandią, Izraelem, Japonią, Kanadą, Litwą, Norwegią, Nową Zelandią, Portugalią, Rosją, Słowacją, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Jeżeli pracowałeś w którymkolwiek z tych krajów i jesteś polskim rezydentem - masz obowiązek złożenia PIT 36 ZG, niezależnie czy uzyskałeś dochód z Polskich źródeł czy nie.

Każdy polski rezydent podatkowy ma obwiązek rozliczenia podatku płaconego od polskich źródeł przychodów. W ostatnich latach urząd zaczął automatycznie rozliczać wszystkich podatników, którzy osiągnęli dochód na terytorium rzeczypospolitej polskiej i nie złożyli własnego zeznania w wyznaczonym terminie. Oznacza to, że jeżeli urząd nie będzie wiedział o Twoich dochodach z zagranicznego stosunku pracy - dokonane zostanie automatyczne, błędne rozliczenie. Konieczne jest wówczas dokonanie korekty a załącznik PIT 36 + ZG wykazujący przychody uzyskiwane poza Polską należy złożyć jak najszybciej.

Załącznik PIT 36 + ZG dołącza się do czterech głównych formularzy. Czym one się różnią?

 • PIT 36 to deklaracja do użycia przez osoby, których zarobki opodatkowane były zgodnie ze skalą podatkową i jednocześnie nie podlegają wykazaniu na formularzu PIT 37.
 • PIT 36 L przeznaczony jest dla osób, które za formę opodatkowania wybrały podatek liniowy. Z tej deklaracji skorzystają głównie przedsiębiorcy.
 • PIT 38 został przygotowany dla osób zbywających i obejmujących udziały w spółkach, papiery wartościowe oraz kryptowaluty.
 • PIT 39 powinien zostać złożony w momencie, gdy podatnik nabył lub sprzedał jakąkolwiek nieruchomość.

Wszystkie dane identyfikacyjne, osobowe i informacyjne zamieszcza się w sekcjach od A do B. W sekcji C, uwzględniając podział danych przychodów, powinno wykazać się wszystkie dochody uzyskane:

 • ze stosunku pracy i podobnych
 • z prowadzenia działalności gospodarczej pozarolniczej
 • z najmu lub dzierżawy
 • prawa autorskie i inne prawa
 • inne źródła typu emerytury, renty, stypendia z zagranicy itp.

Twojego pytania nie ma na liście? Zadzwoń lub napisz

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl