Zwrot podatku z Holandii - Cennik

W ramach usługi Rozliczenie indywidualne Rozliczenie wspólne
weryfikacja dokumentów, szacunkowa kalkulacja, sprawdzenie meldunku, wysłanie rozliczenia do urzędu, weryfikacja otrzymanych pism, kontakt telefoniczny z urzędem, potwierdzenie konta w urzędzie, sporządzenie odwołania, rozłożenie czeku na raty

350 PLN

lub 12% nie mniej niż 99 €

450 PLN

lub 12% nie mniej niż 99 €

Dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)

350 PLN lub 12% nie mniej niż 99 €

Rozliczenie „zerowe”

150 PLN

Korekta rozliczenia

20 %

Wyrobienie numeru SOFI/BSN

200 PLN

Zasiłek na dzieci Kinderbijslag

400 PLN

Odzyskanie karty (Jarografu)

150 PLN

Wniosek E301/PDU1 (potwierdzenie dat pracy)

200 PLN

Wykupienie emerytury

200 PLN

Wprowadzenie konta bankowego

200 PLN

Telefon do urzędu

200 PLN

Zamknięcie dodatku do ubezpieczenia

200 PLN

Rozłożenie czeku na raty

200 PLN

Odwołanie od decyzji

200 PLN

Odblokowanie przelewu

200 PLN

Indywidualne

Wspólne

jedna osoba pracuje za granicą

Wspólne

dwie osoby pracują za granicą

100 PLN

+ 20 PLN – za każdy dodatkowy dokument: karta podatkowa, PIT-11, PIT-40A/11A oraz inne dokumenty zagraniczne poświadczające dochód za granicą;

+10 PLN – za każdy dodatkowy dokument (np. payslip, salaris) przy rozliczeniu podatku na podstawie odcinków wypłat jeżeli nie zawiera łącznej kwoty wynagrodzenia za rozliczany okres.

150 PLN

+ 20 PLN – za każdy dodatkowy dokument: karta podatkowa, PIT-11, PIT-40A/11A oraz inne dokumenty zagraniczne poświadczające dochód za granicą;

+10 PLN – za każdy dodatkowy dokument (np. payslip, salaris) przy rozliczeniu podatku na podstawie odcinków wypłat jeżeli nie zawiera łącznej kwoty wynagrodzenia za rozliczany okres.

200 PLN

+ 20 PLN – za każdy dodatkowy dokument: karta podatkowa, PIT-11, PIT-40A/11A oraz inne dokumenty zagraniczne poświadczające dochód za granicą;

+10 PLN – za każdy dodatkowy dokument (np. payslip, salaris) przy rozliczeniu podatku na podstawie odcinków wypłat jeżeli nie zawiera łącznej kwoty wynagrodzenia za rozliczany okres.