Zwrot podatku z Holandii – Cennik

W ramach usługi Rozliczenie indywidualne Rozliczenie: wspólne, z ulgą na dziecko do 12 r.ż., kierowcy międzynarodowego, marynarza z odliczeniem dochodu, z odliczeniem hipoteki
weryfikacja dokumentów, szacunkowa kalkulacja, sprawdzenie meldunku, wysłanie rozliczenia do urzędu, weryfikacja otrzymanych pism, kontakt telefoniczny z urzędem, potwierdzenie konta w urzędzie, sporządzenie odwołania, rozłożenie czeku na raty

400 PLN

lub 14% nie mniej niż 120 €

500 PLN

lub 14% nie mniej niż 120 €

Rozliczenie podatku + dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)

700 PLN

Uzyskanie zaświadczenia o dochodach

200 PLN

Ponowne przesłanie deklaracji

200 PLN

Dodatek do ubezpieczenia (Zorgtoeslag)

400 PLN lub 14% nie mniej niż 120 €

Rozliczenie „zerowe”

200 PLN

Korekta rozliczenia (Extra zwrot)

20 % od kwoty zwrotu, nie mniej niż 120 €

Wyrobienie numeru SOFI/BSN

200 PLN

Pakiet rodzinny (zasiłek rodzinny + dodatek KBB)

600 PLN

Pismo do SVB

200 PLN

Wniosek E301/PDU1 (potwierdzenie dat pracy)

200 PLN

Odzyskanie karty (Jarografu)

200 PLN

Wprowadzenie konta bankowego

200 PLN

Wykupienie emerytury

200 PLN

Odwołanie od decyzji

200 PLN

Telefon do urzędu

200 PLN

Zamknięcie dodatku do ubezpieczenia

200 PLN

Rozłożenie czeku na raty

200 PLN

Odblokowanie przelewu

200 PLN

Indywidualne

Wspólne

jedna osoba pracuje za granicą

Wspólne

dwie osoby pracują za granicą

200 PLN

250 PLN

300 PLN

4.9/5 (8)