Zwrot podatku z Niemiec – Cennik

W ramach usługi Rozliczenie indywidualne Rozliczenie wspólne
weryfikacja dokumentów, szacunkowa kalkulacja, wysłanie rozliczenia do urzędu, weryfikacja otrzymanych pism, kontakt telefoniczny z urzędem, potwierdzenie konta w urzędzie, sporządzenie odwołania

490 PLN

lub 14% nie mniej niż 120 €

590 PLN

lub 14% nie mniej niż 120 €

Rozliczenie zerowe

200 PLN

Odwołanie od decyzji

od 200 PLN

Uzyskanie EWR/zaświadczenia o dochodach

200 PLN

Odzyskanie karty podatkowej

200 PLN

Indywidualne

Wspólne

jedna osoba pracuje za granicą

Wspólne

dwie osoby pracują za granicą

200 PLN

250 PLN

300 PLN

W ramach usługi
weryfikacja dokumentów, wysłanie wniosku do urzędu, weryfikacja otrzymanych pism, kontakt telefoniczny z urzędem

700 PLN

lub 20% nie mniej niż 200 €

Pismo do Familienkasse

200 PLN

Ankieta sprawdzająca prawa do zasiłku

250 PLN

Abonament roczny

W ramach usługi
prowadzanie sprawy klienta przez cały rok – tłumaczenie pism, sporządzanie pism, telefon do urzędu (nie obejmuje złożenia wniosku)

600 PLN

Telefon do urzędu

200 PLN

Wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego z SOKA-BAU

250 PLN
4.2/5 (44)