CENNIK - NIEMCY

W ramach usługi Rozliczenie indywidualne Rozliczenie wspólne
weryfikacja dokumentów, szacunkowa kalkulacja, wysłanie rozliczenia do urzędu, weryfikacja otrzymanych pism, kontakt telefoniczny z urzędem, potwierdzenie konta w urzędzie, sporządzenie odwołania

400 PLN

lub 12% nie mniej niż 99 €

500 PLN

lub 12% nie mniej niż 99 €

Rozliczenie zerowe

150 PLN

Odzyskanie karty podatkowej

150 PLN

Urlopowe SOKA-BAU

200 PLN

Usługa jednorazowa

W ramach usługi
weryfikacja dokumentów, wypełnienie i wysłanie wniosku wraz z dokumentami dostarczonymi przez klienta

500 PLN

lub 19% nie mniej niż 110 €

Abonament roczny

W ramach usługi
prowadzanie sprawy klienta przez cały rok – tłumaczenie pism, sporządzanie pism, telefon do urzędu (nie obejmuje złożenia wniosku)

500 PLN

Ankieta sprawdzająca prawo do zasiłku

250 PLN

Pismo do Familienkasse

200 PLN

Indywidualne

Wspólne

jedna osoba pracuje za granicą

Wspólne

dwie osoby pracują za granicą

100 PLN

+ 20 PLN – za każdy dodatkowy dokument: karta podatkowa, PIT-11, PIT-40A/11A oraz inne dokumenty zagraniczne poświadczające dochód za granicą;

+10 PLN – za każdy dodatkowy dokument (np. payslip, salaris) przy rozliczeniu podatku na podstawie odcinków wypłat jeżeli nie zawiera łącznej kwoty wynagrodzenia za rozliczany okres.

150 PLN

+ 20 PLN – za każdy dodatkowy dokument: karta podatkowa, PIT-11, PIT-40A/11A oraz inne dokumenty zagraniczne poświadczające dochód za granicą;

+10 PLN – za każdy dodatkowy dokument (np. payslip, salaris) przy rozliczeniu podatku na podstawie odcinków wypłat jeżeli nie zawiera łącznej kwoty wynagrodzenia za rozliczany okres.

200 PLN

+ 20 PLN – za każdy dodatkowy dokument: karta podatkowa, PIT-11, PIT-40A/11A oraz inne dokumenty zagraniczne poświadczające dochód za granicą;

+10 PLN – za każdy dodatkowy dokument (np. payslip, salaris) przy rozliczeniu podatku na podstawie odcinków wypłat jeżeli nie zawiera łącznej kwoty wynagrodzenia za rozliczany okres.

Odwołanie

od 200 PLN

Telefon do urzędu

150 PLN