Zwrot podatku z Belgii- Cennik

W ramach usługi Rozliczenie indywidualne Rozliczenie wspólne
weryfikacja dokumentów, szacunkowa kalkulacja, wysłanie rozliczenia do urzędu, weryfikacja otrzymanych pism, kontakt telefoniczny z urzędem, potwierdzenie konta w urzędzie, sporządzenie odwołania, rozłożenie czeku na raty

500 PLN

lub 14% nie mniej niż 120 €

600 PLN

lub 14% nie mniej niż 120 €

Korekta rozliczenia

500 PLN

Uzyskanie EWR/zaświadczenia o dochodach

200 PLN

Rozliczenie zerowe

200 PLN

Odzyskanie karty

200 PLN

Potwierdzenie numeru konta w urzędzie

200 PLN

Rozłożenie dopłaty na raty

200 PLN

Indywidualne

Wspólne

jedna osoba pracuje za granicą

Wspólne

dwie osoby pracują za granicą

200 PLN

250 PLN

300 PLN

5/5 (5)