Zwrot podatku ze Szwecji – Cennik

W ramach usługi
weryfikacja dokumentów, wysłanie rozliczenia do urzędu, weryfikacja otrzymanych pism, kontakt telefoniczny z urzędem

700 PLN

Rozliczenie podatku uproszczone

400 PLN

Zmiana adresu korespondencyjnego

200 PLN

Potwierdzenie numeru konta bankowego

200 PLN

Indywidualne

Wspólne

jedna osoba pracuje za granicą

Wspólne

dwie osoby pracują za granicą

200 PLN

250 PLN

300 PLN

2/5 (1)