Holandia

Czy można wyrobić numer BSN w Holandii dla partnera?

Czy można wyrobić numer BSN w Holandii dla partnera? Tak, w celu uzyskania zwrotu podatku potrzebny jest numer BSN (poprzednio SOFI numer). Nadaje się go w celach identyfikacyjnych każdej osobie w Holandii. Jest możliwość uzyskania numeru BSN dla partnera fiskalnego...

czytaj dalej

Czy pracując w Holandii muszę się rozliczyć w Polsce?

Tak, osoba która ma status rezydenta w Polsce, legalnie pracowała w Holandii i ma mieszane dochody (część z Polski, część z Holandii) powinna pamiętać o wykazaniu wszystkich dochodów w zeznaniu rocznym. Dochody z Holandii (i każdego innego kraju) powinny być ujęte w...

czytaj dalej

Ile wynosi zwrot podatku z Holandii?

Średni zwrot podatku uzyskiwany przez naszych klientów to 4082 zł. Rezultat rozliczenia jest jednak uzależniony od wielu czynników. Są to między innymi: progi podatkowe, wysokość składek pobranych na poczet podatku dochodowego, odprowadzone składki na ubezpieczenie...

czytaj dalej

Kiedy dostanę zwrot podatku z Holandii?

Jeżeli podatnik złoży wniosek do urzędu w terminie, wówczas, od momentu otrzymania deklaracji podatkowej, przeważnie do 6 miesięcy wydawana jest decyzja wstępna. Po wydaniu decyzji terminy wypłat nadpłaty podatkowej nie są długie. Ile czasu może trwać rozliczenie...

czytaj dalej

W jaki sposób odbiorę swój zwrot podatku z Holandii?

W jaki sposób odbiorę swój zwrot podatku z Holandii? Jeżeli wynikiem rozliczenia będzie zwrot podatku wynikający z nadpłaty podatkowej, urząd zawsze wykona przelew na konto bankowe zarejestrowane w urzędzie. Holenderski urząd skarbowy Belastingdienst zleca przelew...

czytaj dalej

Jakie koszty mogę odliczyć od podatku w Holandii?

W Holandii możliwe są odliczenia poniesionych kosztów, są one jednak stosowane bardzo rzadko ze względu na konieczność bardzo rzetelnego ich udokumentowania. Koszty możliwe do odliczenia: koszty poniesione z tytułu płacenia alimentów na żonę nadzwyczajne koszty...

czytaj dalej

Jakie ulgi mogę odliczyć rozliczając podatek w Holandii?

W Holandii każdy podatnik podczas rozliczenia rocznego może skorzystać z ogólnej ulgi podatkowej (algemene heffingskorting). Pozwala ona obniżyć łączną kwotę podatku dochodowego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Jej wysokość uzależniona jest od...

czytaj dalej