Nasi klienci uzyskali średnio 4296 PLN zwrotu sprawdź czy i Ty możesz zyskać zwrot podatku ze Szwecji.
Możesz też napisać na kontakt@timetax.pl
i zlecić bezpłatną kalkulację naszym specjalistom.

Zwrot podatku ze Szwecji

Oferujemy profesjonalne rozliczenie podatku ze Szwecji. Usługę kierujemy do każdego, kto legalnie pracował na terenie tego kraju, a od jego wynagrodzenia pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. Dzięki naszemu wsparciu możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku ze Szwecji, który rekompensuje utratę choć części środków, jakie zostały przekazane do szwedzkiego urzędu skarbowego. Praca za granicą często wiąże się z licznymi niedogodnościami, dlatego warto czerpać korzyści spośród tych, które są dla Ciebie dostępne, w tym właśnie ze zwrotu części kosztów.

Warto pamiętać, że ostateczna kwota zwrotu zależy od wielu czynników, m.in. od należnych ulg, kosztów poniesionych na transport czy nocleg i wielu innych. Dokonując każdego rozliczenia, kierujemy się Twoim interesem, uwzględniając wszystkie aspekty, które działają na Twoją korzyść i przyczyniają się do wzrostu należnego świadczenia. Działamy kompleksowo, a na każdym etapie współpracy oferujemy wsparcie merytoryczne. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia wykonamy dla Ciebie darmową kalkulację, która pomoże oszacować, czy i w jakim stopniu rozliczenie będzie dla Ciebie korzystne.

Formalności związane z uzyskanie zwrotu podatku ze Szwecji

Do uzyskania zwrotu podatku potrzebujesz , czyli tzw. Inkomstdeklaration. Dokument jest wysyłany przez szwedzki urząd skarbowy na miejsce zamieszkania podatnika. Najczęściej odbywa się to na przełomie marca i kwietnia. Jeśli nie otrzymałeś deklaracji, możesz pobrać jej treść ze strony urzędu skarbowego, a następnie uzupełnić ją zgodnie ze stanem faktycznym. Co ważne, dokument powinien być podpisany w miejscu, oznaczonym jako „Signature” lub „Nammteckning”.

Dostarcz go do nas w oryginale (oba egzemplarze wraz z załącznikami) wraz z kartą podatkową. Jest to dokument wydawany przez pracodawcę: KU10, KU13 lub KU14. Od 2020 roku nie ma on obowiązku jej wydać, więc jeśli nie otrzymałeś dokumentacji, zastąp ją odcinkami miesięcznymi, na których znajdą się szczegółowe informacje na temat Twoich zarobków. Podatek ze Szwecji możesz rozliczyć 1 rok wstecz. Nie zwlekaj. Im wcześniej złożysz dokumenty, tym szybciej będziesz cieszyć się zwrotem podatku na swoim koncie.

Odzyskamy za Ciebie podatek ze Szwecji, Ty nie musisz nawet wychodzić z domu. Wypełnij dokumenty i prześlij je do nas.

Jaki jest koszt rozliczenia podatku ze Szwecji

Rozliczenie podatku:

700 PLN płatne z góry

Rozliczenie podatku uproszczone:

400 PLN płatne z góry

Wybierz sposób rozliczenia

Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów

Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów? Żaden problem!

Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie w miłej atmosferze otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku

Nie masz możliwości udać się do jednego z naszych oddziałów?
Wystarczy pobrać komplet dokumentów, wydrukować, wypełnić zgodnie z instrukcjami i przesłać pocztą tradycyjną ma adres naszej Centrali w Opolu:

TimeTax sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 8
Opole 45-710

Każdy pracownik zarabiający na terenie Szwecji ma obowiązek rozliczenia podatku za pracę w tym kraju. Jedyna sytuacja, w której podatnik nie ma obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, jest wtedy, gdy na karcie podatkowej widnieje oznaczenie SINK, wtedy wynik rozliczenia z urzędem skarbowym najczęściej jest na „0” (zero), tzn. podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, ani nie musi nic dopłacać. Zdarzają się jednak nieliczne sytuacje, gdzie mimo braku rozliczenia podatnik otrzymuje automatyczną decyzję na niewielki zwrot lub dopłatę.

UWAGA: Jeśli klient mimo otrzymania pisma, że jest na tzw. SINK otrzyma również deklarację do rozliczenia wtedy obligatoryjnie musi złożyć zeznanie podatkowe.

Tak, jednak pamiętaj, że warto by było to konto walutowe, dzięki czemu unikniesz możliwego, nieatrakcyjnego przewalutowania.

Po rozpatrzeniu Twojego rozliczenia urząd wydaje decyzję podatkową, a następnie (o ile jest Ci należny) zwrot podatku wpłynie na konto bankowe, którego numer podasz podczas wypełniania naszej ankiety.

Wynik rozliczenia zależy od indywidualnej sytuacji podatnika, w jego efekcie może nastąpić konieczność zapłaty dodatkowego podatku. Jednocześnie jednak możliwe jest odzyskanie nadpłaconego podatku

Rezultat rozliczenia podatku ze Szwecji jest uzależniony od wielu czynników, m. in. od:

 • składek pobranych na podatek przez pracodawcę,
 • przyznanych ulg,
 • przedstawionych kosztów za przejazdy PL-SE-PL,
 • przedstawionych kosztów zakwaterowania w Szwecji,
 • odliczenia składek ZUS u pracowników oddelegowanych
i wielu innych czynników, dlatego wynikiem końcowym rozliczenia zeznania podatkowego może być zwrot podatku (podatnik ma nadpłatę podatku) lub dopłata, ostateczny wynik będzie widoczny na decyzji podatkowej wydanej w odpowiedzi na złożenie dokumentów w urzędzie na terenie Szwecji

Składanie deklaracji podatkowej w Szwecji wymaga dostarczenia kompletu dokumentów, w jego skład wchodzą:

 • wypełniona i podpisana Ankieta osobowa potwierdzająca Twoje dane i sytuację podatkową,
 • oryginał deklaracji „Inkomstdeklaration 1”,
 • karta podatkowa KU 10, KU 13, KU 14,
 • potwierdzenie kosztów poniesionych w danym roku podatkowym,
 • potwierdzenie numeru konta bankowego, na który ma zostać przelana kwota, zwrotu,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Tak, koszty jakie ponosił pracownik np. związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa domowego można odliczyć od zapłaconego podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, by wszystkie te koszty odpowiednio udokumentować.

Jeżeli w danym roku uzyskałeś mieszane dochody (np.: część z Polski a część ze Szwecji) masz obowiązek wykazać w Polskim rozliczeniu wszystkie dochody globalne. Należy wówczas w załaczniku PIT-36 ZG wykazać dochody zagraniczne, w tym te ze Szwecji.

Jeżeli za dany rok podatkowy całość Twoich dochodów pochodzi ze Szwecji – nie masz obowiązku rozliczenia w Polsce.

Chcesz odzyskać podatek? Pamiętaj o istotnych terminach. Ostateczny termin składania dokumentów w sprawie zwrotu podatku ze Szwecji to 02.05. kolejnego po przepracowanym roku.

Szukasz zapewnienia złożenia dokumentów w terminie? Zgłoś się do specjalistów w rozliczaniu podatku z zagranicy i uzyskaj należne pieniądze. Zadbamy o Twój zwrot podatku ze Szwecji. Jeżeli chcesz poznać wysokość swojego zwrotu podatku skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

Za sposób i cel przetwarzania danych osobowych osób przesyłających zapytanie poprzez formularz, odpowiedzialny jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych::
Państwa dane będą przetwarzane w celu:
a) skontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby składającej zapytanie jest uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) w celu wykazania realizacji Państwa praw (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) w celu przesyłania w przyszłości materiałów marketingowych związanych z usługami TimeTax sp. z o.o. i spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez zaznaczenie pola).
d) jeżeli chcesz zawrzeć umowę po udzieleniu przez naszych ekspertów odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie zawarcie i wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zawarcia i realizacji umowy.
W przypadku b) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przetwarzania Pani/Pana danych lub w związku z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi,
W przypadku c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać poprzez: kontakt poprzez e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d), Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy.

Przekazywanie danych
Państwa dane mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi informatyczne i biurowe. Ponadto organy ścigania będą miały prawo dostępu do Państwa danych zgodnie z obowiązującym prawem.
Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jeśli zdecydujesz się ich nie podawać, miej na uwadze, że udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie nie będzie możliwe. Możesz jednak skontaktować się z nami również w inny sposób - sprawdź zakładkę kontakt

Masz prawo do::
- dostępu do swoich danych i ich kopii,
- żądania sprostowania Twoich danych,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
- wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie korzystania z przysługujących Pani/Panu praw oraz innych kwestii związanych z przetwarzaniem Pani/Pana Danych Osobowych.

2022,2021,2020,2019 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021,2020,2019 2022,2021 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021 2022,2021,2020

Nasi klienci pracujący w Szwecji odzyskali już

Masz pytania?

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl

Twojego pytania nie ma na liście?
Zadzwoń lub napisz

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl