Rozliczenie podatku ze Szwecji

Oferujemy profesjonalne rozliczenie podatku ze Szwecji. Usługę kierujemy do każdego, kto legalnie pracował na terenie tego kraju, a od jego wynagrodzenia pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy. Dzięki naszemu wsparciu możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku ze Szwecji, który rekompensuje utratę choć części środków, jakie zostały przekazane do szwedzkiego urzędu skarbowego. Praca za granicą często wiąże się z licznymi niedogodnościami, dlatego warto czerpać korzyści spośród tych, które są dla Ciebie dostępne, w tym właśnie ze zwrotu części kosztów.

Warto pamiętać, że ostateczna kwota zwrotu zależy od wielu czynników, m.in. od należnych ulg, kosztów poniesionych na transport czy nocleg i wielu innych. Dokonując każdego rozliczenia, kierujemy się Twoim interesem, uwzględniając wszystkie aspekty, które działają na Twoją korzyść i przyczyniają się do wzrostu należnego świadczenia. Zajmujemy się także rozliczeniem podatków z Anglii, dlatego działamy kompleksowo, a na każdym etapie współpracy oferujemy wsparcie merytoryczne. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia wykonamy dla Ciebie darmową kalkulację, która pomoże oszacować, czy i w jakim stopniu rozliczenie będzie dla Ciebie korzystne.

Formalności związane z uzyskanie zwrotu podatku ze Szwecji

Do uzyskania zwrotu podatku potrzebujesz deklaracji podatkowej, czyli tzw. Inkomstdeklaration. Dokument jest wysyłany przez szwedzki urząd skarbowy na miejsce zamieszkania podatnika. Najczęściej odbywa się to na przełomie marca i kwietnia. Jeśli nie otrzymałeś deklaracji, możesz pobrać jej treść ze strony urzędu skarbowego, a następnie uzupełnić ją zgodnie ze stanem faktycznym. Co ważne, dokument powinien być podpisany w miejscu, oznaczonym jako „Signature” lub „Nammteckning”.

Dostarcz go do nas w oryginale (oba egzemplarze wraz z załącznikami) wraz z kartą podatkową. Jest to dokument wydawany przez pracodawcę: KU10, KU13 lub KU14. Od 2020 roku nie ma on obowiązku jej wydać, więc jeśli nie otrzymałeś dokumentacji, zastąp ją odcinkami miesięcznymi, na których znajdą się szczegółowe informacje na temat Twoich zarobków.
Podatek ze Szwecji możesz rozliczyć 1 rok wstecz. Nie zwlekaj. Im wcześniej złożysz dokumenty, tym szybciej będziesz cieszyć się zwrotem podatku na swoim koncie.
Odzyskamy za Ciebie podatek ze Szwecji, Ty nie musisz nawet wychodzić z domu. Wypełnij dokumenty i prześlij je do nas.

Wybierz sposób rozliczenia

Pobierz komplet i prześlij do naszej Centrali
Nie masz możliwości udać się do jednego z naszych oddziałów?
Wystarczy pobrać komplet dokumentów, wydrukować wypełnić zgodnie z instrukcjami i przesłać pocztą tradycyjną na adres naszej Centrali w Opolu: TimeTax sp. z o.o. ul Niemodlińska 8 Opole 45-710

Pobierz komplet

Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów
Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów? Żaden problem!
Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów, oczywiście przy kawie i w miłej atmosferze.

Znajdź najbliższy oddział

lub pobierz dokumenty, wypełnij i prześlij je do nas

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2022,2021,2020,2019 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021,2020,2019 2022,2021 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021 2022,2021,2020

Rozliczenie podatku ze Szwecji - dokumenty

Nasi klienci pracujący w Szwecji odzyskali już

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy nie mam obowiązku rozliczenia podatku dochodowego ze Szwecji?

Każdy pracownik zarabiający na terenie Szwecji ma obowiązek rozliczenia podatku za pracę w tym kraju. Jedyna sytuacja, w której podatnik nie ma obowiązku rozliczenia się z urzędem, jest wtedy, gdy na karcie podatkowej widnieje oznaczenie SINK – wynik rozliczenia z urzędem skarbowym najczęściej jest na „0” (zero), tzn. podatnik nie otrzyma zwrotu podatku, ani nie musi nic dopłacać. Zdarzają się jednak nieliczne sytuacje, gdzie mimo braku rozliczenia podatnik otrzymuje automatyczną decyzję na niewielki zwrot lub dopłatę.

UWAGA: Jeśli klient mimo otrzymania pisma, że jest na tzw. SINK otrzyma również deklarację do rozliczenia wtedy obligatoryjnie musi złożyć zeznanie podatkowe.

W jaki sposób odbiorę swój zwrot podatku?

Po rozpatrzeniu Twojego rozliczenia urząd prześle należny Ci zwrot podatku na konto, którego numer podasz podczas wypełniania naszej ankiety.

Jakiego rezultatu rozliczenia mogę się spodziewać?

Rezultat rozliczenia jest uzależniony od wielu czynników, m. in. od:

  •  składek pobranych na podatek przez pracodawcę,
  • przyznanych ulg
  • przedstawionych kosztów za przejazdy PL-SE-PL,
  • przedstawionych kosztów zakwaterowania w Szwcji,
  • odliczenia składek ZUS u pracowników oddelegowanych

i wielu innych czynników, dlatego wynikiem końcowym rozliczenia może być zwrot lub dopłata, ostateczny wynik będzie widoczny na decyzji podatkowej.