dostępne online

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld

Kindergeld to nazwa zasiłku rodzinnego będącego niemieckim odpowiednikiem polskiego programu „500+”. Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w uzyskaniu tego świadczenia. Kwota Kindergeld zależy od tego, ile masz dzieci. W roku 2022 na pierwsze i drugie dziecko przysługiwało 219€. Na trzecie dziecko 225€ miesięcznie a na czwarte i każde kolejne dziecko 250€ miesięcznie. Od 2023 roku na każde dziecko przysługuje 250€ Kindergeld. Pieniądze są wypłacane na każde dziecko do ukończenia 18 r.ż.. Jeżeli Twoje dziecko się uczy co najmniej 10 godzin tygodniowo możesz pobierać zasiłek nawet do 25 r.ż. dziecka. Dłuższy okres pobierania Kindergeld przysługuje rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Aby uzyskać świadczenie, należy mieć legalne zatrudnienie u Niemieckiego pracodawcy i odprowadzane przez niego składki. W przypadku delegowania powinieneś przepracować i posiadać potwierdzenie pracy na terenie Niemiec powyżej 6 miesięcy jednocześnie podlegając nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zasiłek rodzinny w Niemczech przysługuje również osobom posiadającym niemiecką działalność gospodarczą.

Jeśli masz wątpliwości na temat Kindergeld, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pojawiające się pytania i pomożemy w doborze najkorzystniejszych dla Ciebie rozwiązań.

Korzystne warunki współpracy

W TimeTax oferujemy Ci wygodne warunki współpracy. Możesz złożyć wniosek online, bez wychodzenia z domu lub w jednym z 70 Punktów Obsługi w całej Polsce. W naszym portfolio dostępne są również: Ankieta do sprawdzania prawa do zasiłku Familienkasse, usługa Pismo do Familienkasse a także Zwrot podatku z Niemiec. Nasze usługi mają zatem kompleksowy charakter.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z uzyskaniem Kindergeld.

Średnio 25 228 zł*

świadczenia rocznie

*w przeliczeniu na dwójkę dzieci
według średniego kursu euro z dnia 06.10.2022

Współpracujemy z:

Na jakie dzieci przysługuje zasiłek rodzinny Kindergeld

DO
18
ROKU ŻYCIAwszystkie dzieci bez wyjątku
21
ROKU ŻYCIAdzieci bezrobotne
25
ROKU ŻYCIAdzieci kontynuujące naukę

Zasiłek rodzinny z Niemiec przysługuje na dzieci mieszkające w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, spokrewnione (lub związane prawnie) jednocześnie z wnioskodawcą i rodzicem pracującym w Niemczech. Mamy tu na myśli dzieci:

R

Małżeńskie

R

Współmałżonka

R

Pozamałżeńskie

R

Adoptowane

Zasiłek rodzinny z Niemiec nie należy się na dzieci partnera jeżeli osoba pracująca w Niemczech i/lub wnioskodawca nie są rodzicami dziecka. Dopiero po wstąpieniu w związek małżeński świadczenie rodzinne będzie przysługiwać.

Zasiłek Kindergeld przysługuje także na wnuki, jeżeli dziadkowie posiadają prawną opiekę nad dzieckiem a dziecko mieszka i jest na utrzymaniu dziadków.

Jaki jest koszt usługi

Nowy wniosek:

600 PLN płatne z góry
LUB
19% pobrane od kwoty zwrot (nie mniej niż 110€)

Pismo do Familienkasse:

200 PLN płatne z góry

Ankieta do sprawdzenia prawa do zasiłku:

250 PLN płatne z góry

U nas rozliczysz się tak jak Ci wygodnie

Online

Teraz rozliczenie podatku wykonasz w domu lub jakimkolwiek innym dogodnym dla Ciebie miejscu

Usiądź wygodnie, odpowiedz na kilka prostych pytań i załącz potrzebne dokumenty z listy. Wszystko prześlesz do nas za pomocą intuicyjnego formularza - nam zostaw formalności.

Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów
Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów? Żaden problem!

Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie w miłej atmosferze otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Dokumenty potrzebne do kindergeld

Nie masz możliwości udać się do jednego z naszych oddziałów?
Wystarczy pobrać komplet dokumentów, wydrukować, wypełnić zgodnie z instrukcjami i przesłać pocztą tradycyjną ma adres naszej Centrali w Opolu:

TimeTax sp. z o.o.
ul. Niemodlińska 8
Opole 45-710

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2022,2021,2020,2019 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021,2020,2019 2022,2021 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021 2022,2021,2020

Masz pytania?

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl

Wysokość świadczenia Kindergeld w 2023 roku nie zależy już od liczby dzieci będących pod opieką osoby wnioskującej. Zasiłek rodzinny nie jest uzależniony też od dochodu.

 • Na każde dziecko przysługuje w 2023 roku po 250€ miesięcznie świadczenia Kindergeld.

Kindergeld pomniejszony zostanie o pobierane przez Ciebie świadczenia rodzinne w Polsce (rodzinne, 500+, RKO).

Możesz ubiegać się o Kindergeld przedkładając do kasy świadczeń rodzinnych:

 • potwierdzenie: pracy lub prowadzenia działalności lub pobierania świadczeń w Niemczech
 • akty urodzenia dzieci na druku europejskim
 • akt małżeństwa na druku europejskim (jeżeli dotyczy), ewentualnie z wpisaną datą rozwodu w przypadku rozwodników
 • dwujęzyczne lub tłumaczone na język niemiecki zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu członków gospodarstwa domowego
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego obowiązek podatkowy w Niemczech
 • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie Identifikationsnummer-u
 • kopia dowodu osobistego wnioskodawcy i drugiego rodzica dzieci
 • Lohnsteuerbescheinigung czyli roczne zestawienia płacowe
 • kopia decyzji podatkowej
 • potwierdzenia nauki dla pełnoletnich dzieci
 • dodatkowe druki z Familienkasse
Jeżeli rodzice mieszkają razem ale nie mają wspólnego meldunku warto spróbować zameldować się (chociażby tymczasowo) pod jednym adresem.

O szczegółach niezbędnych dokumentów dowiesz się pobierając nasz komplet dokumentów do usługi Kindergeld, kontaktując się z najbliższym Punktem Obsługi lub bezpośrednio z naszą infolinią.

Zasiłek wypłacany jest co miesiąc w z góry określonej dacie. O terminie wypłaty Kindergeld dowiesz się z ostatniej cyfry numeru Kindergeld:

np: 000FK00000 1

Kindergeld wypłacany powinien być:

 • dla numerów 0 - 2: do 11 dnia miesiąca,
 • dla numerów 3 - 6: do 17 dnia miesiąca,
 • dla numerów 7 - 9: do 23 dnia miesiąca.

O niemiecki zasiłek rodzinny możesz się starać jeśli jest spełniony jeden z poniższych warunków:

 • Twój stosunek pracy w Niemczech trwa nieprzerwanie od co najmniej 183 dni lub jesteś jedną z osób, które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.
 • składki na ubezpieczenie są odprowadzenie w Niemczech.

Jeżeli zatem pracujesz u niemieckiego pracodawcy i Twoje składki odprowadzane są w Niemczech - możesz starać się o Kindergeld od momentu podjęcia pracy na terenie Niemiec.

Jeżeli jednak jesteś zatrudniony u polskiego pracodawcy, który deleguje Cię do pracy w Niemczech - zasiłek rodzinny przyznawany jest od momentu uzyskania nieograniczonego obowiązku podatkowego. Możesz więc złożyć wniosek po przepracowaniu w Niemczech pół roku.

Czas oczekiwania na decyzję z Familienkasse zależy od tego, jak przygotowano komplet dokumentów. Jeżeli zostaną dołączone wszystkie niezbędne dokumenty a urząd nie będzie zadawał dodatkowych pytań - decyzja zostanie wysłana danej rodzinie już w przeciągu kilku tygodni. Jeżeli Twoja sytuacja będzie niejasna lub zabraknie odpowiednich potwierdzeń - możesz spodziewać się kolejnych pism i przedłużenia procedury nawet do kilku miesięcy.

Zasiłek rodzinny w Niemczech można uzyskać nawet pobierając 500+. Konieczne jest uzyskanie informacji potwierdzającej przyznanie bądź odmowę świadczenia 500+.

W celu zdobycia tego dokumentu złóż wniosek o wszystkie możliwe świadczenia (zasiłek rodzinny, 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) oraz zgłoś pracę małżonka / rodzica na terenie Niemiec. Odpowiednie dokumenty należy załączyć do wniosku Kindergeld lub dosłać je po otrzymaniu do Familienkasse.

Pobierasz w Polsce świadczenia na pierwsze dziecko lub każde kolejne? Familienkasse może pomniejszyć należny zasiłek rodzinny w Niemczech o kwotę świadczeń przyznanych w Polsce tak długo, jak nie przedstawisz decyzji odmownej.

Tak, jeżeli opisuje Cię jeden z poniższych punktów:

 • posiadasz meldunek w Niemczech i jesteś w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np.: umową najmu, rachunkami za czynsz,
 • lub  Twoje miejsce stałego pobytu przez co najmniej 183 dni (pół roku) zlokalizowane było na terenie Niemiec i możesz to udokumentować np. umową najmu, rachunkami za czynsz,
 • lub złożyłeś wniosek/prośbę o nadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego i został on rozpatrzony pozytywnie.
Potwierdzenie tego faktu znajdziesz na druku Lohnsteuerabzug otrzymanym z urzędu. Takie informacje zawierają też decyzje podatkowe otrzymane po zawnioskowaniu o zwrot podatku z Niemiec.

Wniosek/prośbę można złożyć jeśli co najmniej 90% dochodów z całego roku pochodzi z Niemiec lub jeśli dochód z Polski nie przekroczył kwoty ok. 7308 euro (co roku ta kwota ulega zmianie). Najlepiej wnioskować podczas składania deklaracji, kiedy ubiegasz się o zwrot podatku. Prośbę możesz też złożyć osobiście w urzędzie lub korespondencyjnie.

O nieograniczony obowiązek podatkowy możesz starać się także, jeżeli spełniasz jeden z warunków do posiadania obowiązku podatkowego, tj.:

 • posiadasz meldunek w Niemczech i jesteś w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech
 • lub  Twoje miejsce stałego pobytu przez co najmniej 183 dni (pół roku) zlokalizowane było na terenie Niemiec i możesz to udokumentować np. umową najmu, rachunkami za czynsz.

Zasiłek rodzinny z Niemiec przysługuje na dzieci mieszkające w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, spokrewnione (lub związane prawnie) jednocześnie z wnioskodawcą i rodzicem pracującym w Niemczech. Mamy tu na myśli dzieci:

 • małżeńskie,
 • pozamałżeńskie,
 • dzieci małżonka / dzieci przybrane,
 • dzieci adoptowane.

Zasiłek rodzinny z Niemiec nie należy się na dzieci partnera jeżeli osoba pracująca w Niemczech i/lub wnioskodawca nie są rodzicami dziecka. Dopiero po wstąpieniu w związek małżeński świadczenie rodzinne będzie przysługiwać.

Zasiłek Kindergeld przysługuje także na wnuki, jeżeli dziadkowie posiadają prawną opiekę nad dzieckiem a dziecko mieszka i jest na utrzymaniu dziadków.

Jeżeli tygodniowy czas pracy dziecka nie przekracza 20 godzin (1/2 etatu) a dziecko nadal się uczy - świadczenie Kindergeld przysługuje. Jeżeli wymiar pracy wynosi więcej niż 20 godzin tygodniowo Familienkasse może odmówić świadczenia. Wszystko zależy od spełnienia innych warunków. Szczegóły poznasz kontaktując się z Centralą TimeTax.

Tak, chociaż osoby prowadzące działalność muszą spełnić pewne warunki. Zasiłek Kindergeld zostanie Ci przyznany za każdy miesiąc, w którym wystawiasz fakturę. Dołącz zatem potwierdzenie potwierdzenia założenia działalności, kopię faktur i potwierdzenie odprowadzania składek na terenie Niemiec.

Jeżeli Twoje dziecko nie przekroczyło 21 roku życia i jest bezrobotne możesz mieć wypłacany Kindergeld.

Jeżeli zastanawiasz się czy Kindergeld po rozwodzie nadal Ci przysługuje - mamy dobrą wiadomość: świadczenie na dzieci w dalszym ciągu może być wypłacane. Tak długo jak zameldowany jesteś z dziećmi i jesteś wnioskodawcą będziesz otrzymywać Kindergeld na podane we wniosku konto bankowe.

Nie zwlekaj jednak ze zgłoszeniem faktu rozwodu. Jak najszybciej prześlij do urzędu Akt małżeństwa na druku europejskim z wpisaną datą rozwodu oraz informacje o adresie zamieszkania drugiego rodzica.

 

Świadczenie Kindergeld standardowo przysługuje na dzieci do 18 roku życia, a kiedy potwierdzona zostanie nauka dzieci - nawet do 25 roku życia. Kiedy jednak dziecko, na które wnioskujesz o Kindergeld jest niepełnosprawne w stopniu znacznym (uniemożliwiające mu docelowo podjęcie pracy po zakończeniu nauki) możesz pobierać Kindergeld bez limitu czasowego. Najważniejsze jest jednak aby niepełnosprawność wystąpiła przed 25 rokiem życia.

W celu wnioskowania o Kindergeld na dziecko niepełnosprawne należy dołączyć Oświadczenie o niepełnosprawności oraz wszystkie decyzje dotyczące rent i innych świadczeń pobieranych z tego tytułu. Dla pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego zostały przygotowane dodatkowe druki, które należy uzupełnić wnioskując o zasiłek rodzinny.

O szczegółach dowiesz się składając wniosek o Kindergeld za naszym pośrednictwem.

Osoby pobierające świadczenia na terenie Niemiec (np.: chorobowe z Krankenkasse czy bezrobotne Arbeitslosengeld) mogą ubiegać się o Kindergeld. Przedstaw potwierdzenia przelewów za odpowiednie zasiłki i potwierdzenia pobytu w Niemczech (np.: opłaty za wynajem mieszkania).

Twojego pytania nie ma na liście?
Zadzwoń lub napisz

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl