NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online

dostępne online

Kindergeld — zasiłek na dziecko z Niemiec

Oferujemy profesjonalną i kompleksową pomoc w uzyskaniu zasiłku na dziecko z Niemiec. Świadczenie Kindergeld jest odpowiednikiem polskiego programu „500+”. Jego kwota zależy od tego, ile masz dzieci, a pieniądze są wypłacane nie do ukończenia 18 r.ż., a nawet do czasu, kiedy Twoje dziecko skończy 25 lat. Warunkiem jest tutaj to, że musi ono kontynuować edukację, uczestnicząc w zajęciach przez co najmniej 10 godzin tygodniowo. Dłuższy okres pobierania świadczenia przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych.

Aby uzyskać świadczenie, należy spełnić następujące warunki:

  • być zatrudnionym w Niemczech,
  • mieć legalne zatrudnienie powyżej 6 miesięcy,
  • podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Do pobierania świadczenia mają również prawo osoby, które założyły na terenie Niemiec działalność gospodarczą lub mają tam zameldowanie. Należy przy tym pamiętać, że jeśli sytuacja rodziny uległa zmianie, należy o tym poinformować niemiecki urząd.

Nieuprawnione korzystanie z zasiłku na dziecko z Niemiec będzie skutkowało koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Jeśli masz wątpliwości na temat Kindergeld, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pojawiające się pytania i pomożemy w doborze rozwiązań, które będą dla Ciebie najkorzystniejsze.

Korzystne warunki współpracy

W TimeTax oferujemy Ci wygodne warunki współpracy, które pozwalają dokonywać rozliczeń i dopełniania kwestii formalnych z zagranicznymi urzędami bez wychodzenia z domu. Możesz złożyć wniosek online lub w jednym z 60 Punktów Obsługi w całej Polsce, a my w ciągu 14 dni od złożenia przez Ciebie pełnej dokumentacji opracujemy stosowne dokumenty i prześlemy je do urzędu.

Oferujemy również pełne rozliczenie podatku z Niemiec, dlatego nasze usługi mają kompleksowy charakter. Decydując się na skorzystanie z nich, zyskujesz lojalnego partnera, który będzie Twoim przedstawicielem podczas rozwiązywania spraw administracyjnych i formalności w zagranicznych urzędach. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w związku z uzyskaniem Kindergeld.

Wybierz sposób złożenia wniosku

Online Nowość!
Teraz o świadczenie Kindergeld zawnioskujesz w domu lub jakimkolwiek innym dogodnym dla Ciebie miejscu
Usiądź wygodnie, odpowiedz na kilka prostych pytań, załącz potrzebne dokumenty z listy. Wszystko prześlesz do nas za pomocą intuicyjnego formularza, a my zajmiemy się formalnościami.

Przejdź do rozliczeń online

nastąpi przekierowanie na stronę www.rozliczpodatekonline.pl
Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów
Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów?
Żaden problem!
Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów, oczywiście przy kawie i w miłej atmosferze.

Znajdź najbliższy oddział

lub pobierz dokumenty, wypełnij i prześlij je do nas

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2021,2020,2019,2018 2021,2020,2019,2018,2017 2021,2020,2019,2018 2021,2020 2021,2020,2019,2018,2017 2021,2020 2021,2020,2019

Pobierz dokumenty

Najczęściej zadawane pytania dot. kindergeld

Jak wysoki jest zasiłek rodzinny w Niemczech?

 

  • na pierwsze dziecko 219  miesięcznie
  • na drugie dziecko 219 miesięcznie
  • na  trzecie dziecko 225 miesięcznie
  • na każde kolejne dziecko 250  miesięcznie
Kiedy mogę starać się o świadczenie Kindergeld?

O niemiecki zasiłek rodzinny możesz się starać jeśli jest spełniony jeden z poniższych warunków:

  • stosunek pracy w Niemczech trwa nieprzerwanie od co najmniej 183 dni,
  • składki na ubezpieczenie są odprowadzenie na terenie Niemczech,
  • posiadasz nieograniczony obowiązek podatkowy.
Czy mogę pobierać kindergeld pobierając w Polsce 500+?

Tak, jednak konieczne jest uzyskanie decyzji odmownej dotyczącej prawa do świadczenia 500+ lub informacji o przyznaniu świadczenia 500+.

W celu uzyskania tego dokumentu powinieneś złożyć wniosek o świadczenia (zasiłek rodzinny i 500+) w Ośrodku Polityki Społecznej oraz zgłosić pracę małżonka / rodzica na terenie Niemiec. Właściwy wojewoda wystawia decyzję lub informację o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do świadczeń w Polsce i te właśnie decyzje (przetłumaczone przysięgle na język niemiecki) należy złożyć wraz z wnioskiem o Kindergeld lub dosłać ją po otrzymaniu do odpowiedniej Familienkasse.

Jeżeli świadczenia w Polsce będą Ci się należały lub gdy nie przedstawisz decyzji odmownej, Familienkasse pomniejszy należne świadczenie z Niemiec o kwotę świadczeń należnych w Polsce.

Czy mam nieograniczony obowiązek podatkowy?

Tak jeżeli opisuje Cię jeden z poniższych punktów:

• posiadasz meldunek w Niemczech i jesteś w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np.  umową najmu, rachunkami za czynsz

lub  Twoje miejsce stałego pobytu przez co najmniej 183 dni (pół roku) zlokalizowane było na terenie Niemiec i możesz to udokumentować np. umową najmu, rachunkami za czynsz

lub złożyłeś wniosek/prośbę o nadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego i został on rozpatrzony pozytywnie.

 

Kiedy mogę wnioskować o nieograniczony obowiązek podatkowy?

Wniosek/prośbę można złożyć jeśli co najmniej 90% dochodów z całego roku pochodzi z Niemiec lub jeśli dochód z Polski nie przekroczył kwoty ok. 7308 euro (co roku ta kwota ulega zmianie). Najlepiej złożyć go razem z deklaracją podatkową za dany rok podatkowy.

O nieograniczony obowiązek podatkowy możesz starac się także jeżli spełniasz jeden z warunków do posiadania obowiązku podatkowego, tj.

• posiadasz meldunek w Niemczech i jesteś w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np.  umową najmu, rachunkami za czynsz

lub  Twoje miejsce stałego pobytu przez co najmniej 183 dni (pół roku) zlokalizowane było na terenie Niemiec i możesz to udokumentować np. umową najmu, rachunkami za czynsz.