Rozliczenie zerowe Małej Gewerbe

Prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Niemiec i nie świadczyłeś żadnych usług w ramach swojej działalności (brak wystawionych faktur). Masz obowiązek rozliczenia. Rozlicz się

Odzyskaj swoje pieniądze

Realizacja usługi w trzech krokach

Pobierz wniosek

Wypełnij w domu

Prześlij do nas

Prowadzisz działalność gospodarczą na terenie Niemiec i nie świadczyłeś żadnych usług w ramach swojej działalności (brak wystawionych faktur). Masz obowiązek rozliczenia. Rozlicz się!

Mała Gewerba – jest to jednoosobowa działalność gospodarcza zarejestrowana na terenie Niemiec, której obrót w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy nie przekroczył 17,5 tyś. €, a jednocześnie, w której prowadzący ją przedsiębiorca w kolejnym roku prowadzenia działalności nie przewiduje większego obrotu niż 50 tyś. €.

Od roku rozliczeniowego 2020 obrót w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy nie może przekroczyć 22 tyś. €.

Rozliczymy Twoją działalność, a Ty nie musisz nawet wychodzić z domu. Wypełnij dokumenty i prześlij je do nas.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2020,2019,2018,2017 2020,2019,2018,2017,2016 2020,2019,2018,2017 2020,2019,2018 2020,2019,2018,2017,2016 2020,2019 2020,2019,2018

Najczęściej zadawane pytania

Czy rozliczenie Gewerbe jest obowiązkowe?
Rozliczenie Gewerbe jest obowiązkowe. Powinno nastąpić do 31 lipca kolejnego roku. Dokonujemy również rozliczenia po upływie wyznaczonego terminu. Gewerbe można rozliczyć do 4 lat wstecz.
Co można odliczyć przy rozliczaniu Gewerbe?
Przy rozliczeniu można odliczyć koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. paliwo, telefon, laptop, internet, bilety, środki czystości (w tym również osoby sprzątające), strój roboczy, narzędzia, jak również wydatki na promocję, prowadzenia księgowości.
Czy rozliczając Gewerbe można dokonać rozliczenia wspólnego?
Rozliczając Gewerbe można dokonać rozliczenia ze współmałżonkiem, jeżeli dochód przedsiębiorcy przekroczył kwotę wolną od podatku w Niemczech za dany rok, a suma dochodów małżonków w Polsce nie przekroczyła ok 8 tyś. EUR i działalność funkcjonuje co najmniej pół roku.
Czy jest możliwość rozliczenia Gewerbe bez dokumentu potwierdzającego jej założenie?
Nie ma możliwości rozliczenia Gewerbe bez dokumentu potwierdzającego założenie działalności, tj. Gewerbeanmeldung.
Czy osoba prowadząca Gewebe, nie posiadająca ubezpieczenia może dokonać rozliczenia działalności?
Tak, bez ubezpieczenia można dokonać rozliczenia. Jednak nie można wykluczyć sytuacji, że Finanzamt może o to dopytać, ze względu na obowiązek ubezpieczenia w Niemczech.
Co w przypadku, gdy przedsiębiorca ma działalność w Polsce i w Niemczech i dokonałem tylko rozliczenia w Polsce, ponieważ wszystkie rachunki były wystawiane w PL? Czy muszę dokonać rozliczenia w DE?
Zależy to od tego, jaką formę działalności wybrał – na jakich zasadach świadczył usługi na terenie Niemiec. Zdarzają się przypadki, że Finanzamt wzywa takich przedsiębiorców do rozliczenia. Głównym kryterium według którego weryfikuje się obowiązek podatkowy na terenie Niemiec jest posiadanie tam „zakładu pracy”.
Co to jest podatek budowlany w DE? jak on się odnosi do podatku z Gewerby oraz podatku dochodowego? Czy można być zwolnionym od podatku budowlanego?
Podatek budowlany to szczególny rodzaj podatku dochodowego przewidziany dla firm budowlanych wykonujących pracę budowlane na terenie Niemiec. Podatek ten potrąca zleceniodawca usługi z kwoty otrzymanego od zleceniobiorcy rachunku i odprowadza go do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Jednak nasza firma nie zajmuje się odzyskiwaniem tego podatku.
Czy zamiast druku EOG o dochodach z Polski może być druk EWR?
Tak, dokumenty te można stosować wymienne.
Co jeśli dostane wezwanie do rozliczenia, w przypadku kiedy nie świadczyłem usług w ramach działającej Gewerbe?
Mimo braku świadczonych usług masz obowiązek złożenia deklaracji podatkowej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.