Inne usługi

Uzyskiwanie zwrotu podatków i świadczeń socjalnych dla pracujących za granicą to nie wszystkie z naszych usług. Pomożemy Ci w uzyskaniu dokumentów, w tym kart podatkowych, skontaktujemy się z Urzędem czy złożymy odwołanie od uzyskanych decyzji. Sprawdźcie nasze usługi dodatkowe.

Dowiedz się więcej

Realizacja usługi w trzech krokach

Pobierz wniosek

Wypełnij w domu

Prześlij do nas

Holandia – wyrobienie nr BSN (SOFI)

Jeżeli zamierzasz wyjechać do pracy w Holandii numer BSN uzyska dla Ciebie pracodawca. My z kolei możemy wyrobić ten numer wyłącznie w celu umożliwienia rozliczenie wspólnego.

Jeśli rozliczając podatek holenderski chcesz skorzystać z ulgi Algemene heffingskorting – tzw. rozłąkowego – czyli chcesz rozliczyć się wspólnie z partnerem, wtedy także partner fiskalny potrzebuje numerBSN numer. Więcej informacji o rozliczeniu wspólnym znajdziesz na stronie Zwrot podatku z Holandii

Do wyrobienia numeru BSN niezbędne jest:

  • Podpisane oświadczenie z prośbą o wystawienie numeru BSN
  • Kolorowa kopia dowodu osobistego (dwustronna) osoby, która ubiega się o ten numer
  • Akt małżeństwa na druku Euro
  • Komplet naszych dokumentów
  • Zaświadczenie z gminy o wspólnym zameldowaniu – nie starsze niż 5 miesięcy
  • Kopia nadania Twojego numeru BSN

W przypadku wyrobienia numeru SOFI/BSN dla konkubenta/konkubiny, niezbędne jest także notarialne potwierdzenie konkubinatu tłumaczone przysięgle na j. Angielski, Niemiecki lub Niderlandzki oraz potwierdzenie wspólnego zameldowania. W Holandii konkubinat posiada swoje regulacje prawne, w Polsce natomiast takie regulacje nie istnieją.

Holandia – odzyskanie karty podatkowej

Nie posiadasz “Jarografu”? Odzyskamy dla Ciebie wykaz wszystkich dochodów za dany rok podatkowy
 
Jeśli Twój pracodawca nie wysłał Ci holenderskiej karty podatkowej Jaaropgave/Jaaropgaaf lub ja utraciłeś odzyskamy ją dla Ciebie, byś mógł się odzyskać zwrot podatku.
Nasza usługa pozwalającą na pozyskanie wymaganych do rozliczenia informacji dotyczących uzyskanego dochodu bezpośrednio z holenderskiego Urzędu Skarbowego.

Po złożeniu przez nas odpowiedniego wniosku otrzymasz na swój adres korespondencyjny dokument wykazujący Twój dochód w danym roku podatkowym wraz z odprowadzonym podatkiem.

Holandia – uzyskanie druku E 301-PDU1

Potrzebujesz dokument potwierdzający okresy zatrudnienia? Uzyskamy go dla Ciebie!

Druk E 301/PDU1 to międzynarodowy druk, który potwierdza, że Twój pracodawca w danym okresie opłacał składki społeczne. Druk ten jest potrzebny przy ustalaniu dokładnej liczby przepracowanych lat, przydaje się zarówno w ustaleniu prawa do liczby należnych dni urlopowych u polskiego pracodawcy, jak również przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych lub do przejścia na emeryturę.

Druk może być traktowany jako świadectwo pracy, które można przedkładać w polskich instytucjach.

Radzimy zawnioskować o druk po zakończeniu pracy w Holandii, łącznie za wszystkie lata!

Holandia – wykupienie emerytury

System emerytalny w Holandii oparty jest na 3 filarach – istnieje możliwość wykupienie funduszy z III filaru, tzw  funduszy kierunkowych, tj Stipp lub BPL.  Warunkiem starania się o wykupienie tej emerytury jest minimum dwa lata przerywy w pracy na terenie Holandii.

Jeśli otrzymujesz korespondencję z tzw funduszy kierunkowych, podeślij ją do nas, sprawdzimy czy możesz starać się o wykupienie emerytury.  

Holandia – telefon do urzędu

Uważasz, że urząd zbyt długo rozpatruje Twoją deklarację? Sprawdzimy to!

Jeśli w przeszłości rozliczałeś się z pomocą innych pośredników i jesteś zaniepokojony przedłużającym się okresem oczekiwania na decyzję istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia:
• statusu Twojego rozliczenia
• statusu wniosku o dodatek do ubezpieczenia
• status wypłaty ewentualnego zwrotu
• weryfikacji poprawności numeru konta bankowego
• weryfikacji adresu korespondencyjnego wprowadzonego w systemie urzędu

Uwaga! Z powodu ochrony danych osobowych urząd nie może podać telefonicznie numeru konta bankowego ani adresu podatnika. Weryfikacja polega na podaniu urzędnikowi numerów kont/adresów które chcemy zweryfikować i otrzymaniu informacji zwrotnej czy właśnie te dane są wprowadzone w systemie urzędu, czy też należy dokonać ich ponownego zgłoszenia.

Status rozliczeń i spraw klientów Time Tax Polska sprawdzany jest bezpłatnie.

Holandia – wprowadzenie konta bankowego

Urząd holenderski nie ma Twojego numeru konta? Uzupełnimy te dane!

Wprowadzimy lub zmienimy wprowadzony wcześniej numer konta bankowego w systemie holenderskiego urzędu skarbowego.

Każdy podatnik może mieć wprowadzone tylko jedno konto bankowe, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem (nie pełnomocnikiem). Urząd przyjmuje zarówno konta holenderskie jak i zagraniczne.
 
 Zleć nam przesłanie odpowiedniego pisma do urzędu.

Holandia – zamknięcie dodatku do ubezpieczenia

Zakończyłeś pracę w Holandii – nie zapomnij zamknąć dodatku do ubezpieczenia. Pomożemy!

Każda osoba pobierająca dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag w momencie zakończenia pracy w Holandii powinna dopełnić formalności jego zamknięcia.

Pominięcie tej procedury skutkuje dalszą, automatyczną wypłatą nienależnego dodatku, który w przyszłości trzeba będzie zwrócić do urzędu. Zamknięcie dodatku do ubezpieczenia chroni podatnika przed otrzymywaniem niespodziewanych czeków z wezwaniem do zapłaty.

Zleć nam przesłanie odpowiedniego pisma do urzędu.

Holandia – pismo z prośbą o rozłożenie czeku na raty

Otrzymałeś czek z holenderskiego urzędu skarbowego i nie jesteś w stanie jednorazowo go opłacić? Rozłożymy należność na raty!

Jeśli zostałeś zaskoczony wysokim czekiem z holenderskiego urzędu skarbowego, którego jednorazowa spłata stanowiłaby obciążenie dla domowego budżetu istnieje możliwość skierowania do urzędu pisma z prośbą o rozłożenie spłaty na miesięczne raty.

Kwotę i ilość rat określa urząd skarbowy.
Uwaga! Nie ma możliwości rozłożenia na raty zadłużenia odnośnie którego wszczęto już procedurę windykacyjną.

Zleć nam przesłanie odpowiedniego pisma do urzędu.

Holandia – pismo/odwołanie od decyzji urzędu

Urząd nie uwzględnił należnych ulg lub kosztów? Poformuj nas o tym – przygotujemy odwołanie!

Przepisowy termin na złożenie odwołania od decyzji holenderskiego urzędu to 6 tygodni od daty jego wystawienia. Odwołania przesłane po tym terminie traktowane są jako pisma wyjaśniające.

Powinieneś pamiętać, że każde odwołanie musi zostać poparte dokumentami które mają stanowić podstawę odwołania i wykazać, że decyzja wystawiona przez urząd nie była poprawna.

Jeżeli wykonywaliśmy rozliczenie dla Ciebie bezpłatnie przygotujemy i prześlemy odwołanie. Pamiętaj o terminowości przekazania dokumentów

Zleć nam złożenie odwołania do urzędu.

Polska – rozliczenie PIT 36 z załącznikiem ZG

Do rozliczenia za zagranicy wymagane jest zaświadczenie EU EWR? Wykonamy rozliczenie w Polsce byś mógł je otrzymać!

Obowiązujące przepisy zwalniają podatników z rozliczenia PIT w Polsce, o ile Ci osiągali dochody wyłącznie poza naszym krajem, a kraj, w którym pracowali związany jest z Polską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że pracując między innymi w: Niemczech, Danii, Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii czy Irlandii Północnej, podatnik nie musi składać deklaracji w polskim urzędzie skarbowym.

Zdarzyć się może, że w celu wydania, niezbędnego do rozliczenia za granicą, zaświadczenia o dochodach tzw. EWR polski urząd skarbowy zażąda złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT 36. Dodatkowo, każdy kto w danym roku osiągał dochody zarówno za granicą jak i w Polsce ma obowiązek złożenia rozliczenia rocznego także w Polsce, należy jednocześnie pamiętać o konieczności wykazania w Polskim rozliczeniu wszystkich dochodów, także tych osiągniętych za granicą. Dotyczy to między innymi Holandii, w przypadku której konieczne jest złożenie w polskim urzędzie skarbowym rozliczenia podatku dochodowego tak zwanego PIT 36 z załącznikiem ZG.

Niemcy – odzyskanie karty podatkowej

Odzyskamy dla Ciebie wykaz wszystkich dochodów za dany rok podatkowy.

Dla naszych klientów przygotowaliśmy usługę pozwalającą na pozyskanie wymaganych informacji dotyczących uzyskanego dochodu w Niemczech w danym roku podatkowym.
Po złożeniu przez nas odpowiedniego wniosku, otrzymasz na swój adres korespondencyjny dokument wykazujący Twój dochód w danym roku podatkowym wraz z odprowadzonym podatkiem.

Informacje te pochodzą bezpośrednio od niemieckiego urzędu skarbowego, więc masz pewność, że są one poprawne. Co więcej jest to dokument urzędowy, który może Ci się przydać przy załatwianiu spraw zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Uwaga!
Może się zdarzyć, że urząd nie będzie w posiadaniu potrzebnych danych (np. pracodawca ich nie przesłał) bądź urząd odmówi wydania danych z informacją, że wystawienie karty podatkowej jest obowiązkiem pracodawcy.

Belgia – usługi dodatkowe

Mamy możliwość wykonania wachlarza usług dodatkowych w Belgii, takich jak:

  • Rozliczenie zerowe, jeśli nie miałeś dochodu z Belgii a otrzymałeś wezwanie do rozliczenia lub deklarację  – należy pamiętać że w takiej sytuacji rozliczenie w Belgii jest obowiązkowe, nawet przy braku dochodów.
  • Rozłożenie czeku na raty – jeśli miałeś otrzymałeś już decyzję podatkową z Belgii, z której wynika, że musisz dokonać dopłaty do urzędu. Możemy rozbić czek na raty dzięki czemu łatwiej będzie można go spłacić w kilku mniejszych kwotach. 
  • Wprowadzenie konta bankowego  – jeśli spodziewasz się zwrotu podatku, a urząd przesyła Ci informację z prośbą o wprowadzenie Twojego konta bankowego.
  • Próba odzyskania karty podatkowej  tzw fiche,  jeśli nie otrzymałeś karty podatkowej od swojego pracodawcy, możemy podjąć próbę odzyskania Twoich dochodów. 

 Zleć nam wykonanie jednej z usług dodatkowych z Belgii

Szwecja – usługi dodatkowe

Zmiana adresu korespondencyjnego w Urzędzie Szwedzkim – jest konieczna jeżeli wyjeżdżając ze Szwecji nie zmieniliście Państwo adresu korespondencyjnego w urzędzie, czego skutkiem jest brak otrzymywania korespondencji na Państwa aktualny adres. 

Potwierdzenie numeru konta bankowego w celu otrzymania zwrotu podatku. Jeżeli na otrzymanej decyzji podatkowej nie widnieje Państwa rachunek bankowy, oznacza to, że do momentu wprowadzenia konta w urzędzie, żadne środki pieniężne nie zostaną Państwu wypłacone. Urząd restrykcyjnie podchodzi do formy zaświadczenia potwierdzającego numer konta – wymaga oryginału, w wersji z IBAN i SWIFT oraz pieczątką banku, popartymi drukami które znajdziecie Państwo w naszym komplecie dokumentów.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Zgody marketingowe

Zgoda na przetwarzanie danych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

5/5 (1)