dostępne online

Możesz też napisać na kontakt@timetax.pl
i zlecić bezpłatną kalkulację naszym specjalistom.

dostępne online

Zwrot podatku z Belgii

Zajmujemy się rozliczeniem podatku z Belgii. Ofertę kierujemy do osób, które pracowały legalnie na terenie tego kraju, a z ich wynagrodzenia pracodawca odprowadzał zaliczki na poczet podatku dochodowego. Aby uzyskać zwrot podatku z Belgii, musisz mieć belgijską kartę podatkową Fiche bądź zestawienie płacowe Individuale Rekening. Stanowią one podstawę rozliczenia. Pracodawca odprowadzający co miesiąc określoną kwotę podatku powinien udostępnić Ci kartę do końca kwietnia lub czerwca.

Zwrot podatku Belgia - formalności związane z rozliczeniem

Na rozliczenie podatku z Belgii masz 3 lata. Nie warto jednak zwlekać z tą czynnością. Pracując legalnie w Belgii masz obowiązek rozliczenia. A im szybciej zdecydujesz się na rozliczenie, tym szybciej zwrot podatku znajdzie się na Twoim koncie. Unikniesz tym samym nałożenia kary przez urząd. W celu udowodnienia prawa do ulg rozlicz także PIT 36 + ZG. Odzyskaj podatek już teraz!

Komfortowe warunki współpracy

Możesz odzyskać swój podatek nawet bez wychodzenia z domu! Wypełnij dokumenty i prześlij je do nas. Oferujemy możliwość przejrzystej i bezpiecznej współpracy. Uwzględniamy różnego rodzaju ulgi, abyś otrzymał ostatecznie jak najwyższy zwrot podatku z Belgii.

Dbamy o ochronę Twoich danych osobowych, a listy z zagranicznych urzędów kierujemy bezpośrednio na Twój adres. Formę płatności dostosowujemy do Ciebie, aby współpraca przebiegała w komfortowych warunkach. W przypadku rozliczeń wspólnych zapewniamy atrakcyjne ceny. Istnieje także możliwość rozliczenia prowizyjnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o zwrocie podatku z Belgii - zachęcamy do kontaktu.

Nasi klienci uzyskali średnio 4671zł zwrotu sprawdź czy i Ty możesz zyskać zwrot podatku z Belgii.

Możesz też napisać na kontakt@timetax.pl
i zlecić bezpłatną kalkulację naszym specjalistom.

Współpracujemy z:

finanzamt logo

Jaki jest koszt rozliczenia podatku z Belgii

Rozliczenie indywidualne:

400 PLN płatne z góry
LUB
12% pobrane od kwoty zwrotu (nie mniej niż 110€)

Rozliczenie wspólne:

500 PLN płatne z góry
LUB
12% pobrane od kwoty zwrotu (nie mniej niż 110€)

Wybierz sposób rozliczenia

Online

Teraz rozliczenie podatku wykonasz w domu lub jakimkolwiek innym dogodnym dla Ciebie miejscu

Usiądź wygodnie, odpowiedz na kilka prostych pytań i załącz potrzebne dokumenty z listy.
Wszystko prześlesz do nas za pomocą intuicyjnego formularza - nam zostaw formalności.

Stacjonarnie w jednym z naszych oddziałów

Wolisz tradycyjną formę złożenia dokumentów? Żaden problem!

Wciąż możesz udać się do jednego z naszych Punktów Obsługi Klienta, gdzie w miłej atmosferze otrzymasz fachową pomoc przy wypełnianiu dokumentów.

Rozliczenie podatku z Belgii -  dokumenty

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz, a oddzwonimy do Ciebie i zajmiemy się formalnościami.

zgody marketingowe

Potwierdzam zapoznanie się i zrozumienie poniższej informacji dot. przetwarzania danych osobowych

O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób przesyłających zapytanie za pośrednictwem formularza jest TimeTax sp. z o.o., ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole NIP: 754-304-75-58, REGON: 160517377 dalej: administrator danych osobowych. ...

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
a) kontaktu, w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (podstawą prawną przetwarzania danych osoby zapytującej jest prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
b) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c) przesyłania Ci treści marketingowych w przyszłości związanych z usługami firmy TimeTax sp. z o.o. oraz spółek powiązanych - jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) - zgody wyrażasz poprzez zaznaczenie pola z check boxem).
d) jeżeli po udzieleniu przez naszych specjalistów odpowiedzi na Twoje zapytanie zechcesz nawiązać umowę (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Okres przetwarzania danych
W przypadku a) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych,
W przypadku c), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@timetax.pl
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nawiązywania i realizacji umowy.

Przekazywanie danych
Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, prawo dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów mają organy porządku publicznego.
Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Wymóg podania danych
Podanie danych, nie jest wymagane jednak, jeżeli nie zdecydujesz się na ich podanie wiedz, że nie będzie możliwe przesłanie zapytania. Możesz jednak skontaktować się z nami w inny sposób – sprawdź zakładkę kontakt

Przysługuje Ci prawo:
• dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
• żądanie poprawienia swoich danych,
• usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
• sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

TimeTax sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@timetax.pl w sprawie realizacji przysługujących Ci praw oraz w innych kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych Osobowych.

2022,2021,2020,2019 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021,2020,2019 2022,2021 2022,2021,2020,2019,2018 2022,2021 2022,2021,2020

Nasi klienci pracujący w Belgii odzyskali już

Masz pytania?

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl

Zeznanie podatkowe można przesłać do belgijskiego urzędu skarbowego na dwa sposoby:

 • wypełniając papierową deklarację podatkową
 • rozliczając podatek dochodowy elektronicznie
Z nami możesz rozliczyć się elektronicznie dzięki czemu przyspieszysz wydanie decyzji urzędu skarbowego i uzyskanie zwrotu podatku .

Jeżeli interesuje Cię rozliczenie dochodów belgijskich w polskim urzędzie skarbowym, możesz skorzystać z przygotowanej przez nas usługi PIT 36 + ZG. Wykonamy dla Ciebie rozliczenie w Polsce i prześlemy do urzędu. Możemy także złożyć wniosek o wydanie Zaświadczenia o dochodach na druku EU / EWR.

Podatek z Belgii możesz odzyskać odwiedzając jeden z naszych Punktów Obsługi, przesyłając dokumenty bezpośrednio do Centrali TimeTax Opole lub wypełniając formularz na stronie rozliczenie z zagranicy online.

Rok podatkowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W tym czasie zbieraj wszystkie karty podatkowe, miesięczne odcinki a także potwierdzenia przysługujących Ci ulg podatkowych. Pomogą one przy wyliczeniu jak najwyższego zwrotu podatku z Belgii.

Możesz wybrać jedną z dwóch form płatności: prowizyjną bądź gotówkową.

Decydując się na płatność po otrzymaniu zwrotu podatku, ceną jest 12% prowizji od przyznanego zwrotu, jednak nie mniej niż 110 euro.

Jeżeli jednak interesuje Cię płatność z góry to:

 • za rozliczenie indywidualne cena wynosi 400 zł
 • wspólne rozliczenie to koszt 500 zł
 • za tzw. zerowe rozliczenie zapłacisz 200 zł

Aby uniknąć kary Twoje dokumenty powinny znaleźć się w belgijskim urzędzie skarbowym w odpowiednim terminie:

 • między końcem czerwca a początkiem lipca - w tym terminie deklarację powinni złożyć rezydenci (dokładny termin urząd podaje w maju),
 • od września do końca grudnia - rozliczenie podatku z Belgii w tym czasie muszą złożyć nierezydenci (szczegółowy termin urząd podaje po wakacjach).

Belgijskie prawo podatkowe jasno mówi kto ma obowiązek rozliczenia podatku z Belgii. Rozliczanie podatku leży w obowiązku każdej osoby legalnie pracującej na terenie Belgii.

W przypadku otrzymania wezwania do rozliczenia podatku konieczne jest pilne złożenie zeznania podatkowego we wskazanym przez urząd terminie. Nawet jeżeli nie pracowałeś w Belgii i uważasz że obowiązek rozliczenia podatku Ciebie nie dotyczy. Kiedy rozliczenie nie wpłynie w wyznaczonym terminie do urzędu - możliwe jest nałożenie kary nawet do 1250€.

Pamiętaj również o rozliczeniu PIT + ZG w Polsce z wykazaniem wszystkich dochodów, które podlegają opodatkowaniu. Uzyskując mieszane dochody w danym roku masz obowiązek rozliczenia także w Polsce. Chcąc uzyskać zwrot podatku z Belgii, rozliczenie w Polsce i tak będzie konieczne.

Aby cieszyć się zwrotem podatku z Belgii, osoba która legalnie pracowała powinna przedstawić:

 • dwustronną kopię dowodu osobistego swojego i współmałżonka
 • PIT 36 z załącznikiem ZG
 • kopie wszystkich kart podatkowych Fiche bądź Individuale Rekening
 • Zaświadczenie o dochodach EU/EWR potwierdzające dochody osiągnięte poza terytorium Belgii
 • oryginał zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu rodziny
 • kopię aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia dzieci na druku europejskim
 • dokument potwierdzający numer konta

Tak. Rozliczenie wspólne jest obowiązkowe. Aby jednak uzyskać odpowiednie ulgi i aby zwrot podatku z Belgii był jak najwyższy, powinniście mieć ten sam adres zameldowania (potwierdzony na zaświadczeniu o wspólnym zameldowaniu rodziny).

Prawo do ulg podatkowych w Belgii przysługuje jeżeli co najmniej 75% Twoich dochodów globalnych w danym roku podatkowym stanowią dochody belgijskie. Potwierdzisz to w belgijskim urzędzie skarbowym wykazując swoje dochody na Zaświadczeniu EU/EWR. Ewentualne ulgi, o które możesz się ubiegać, to:

 • iloraz małżeństwa
 • ulga na dzieci
 • ulga na opiekę nad osobą starszą będącą wspólnie zameldowaną
 • alimenty na dzieci
 • ulga na małżonka o niskich dochodach

Opodatkowanie z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku nie przysługuje jednak wszystkim podatnikom. Wskazane jest zatem aby gromadzić wszystkie dokumenty potwierdzające prawo do ulg w danym roku podatkowym aby uzyskać jak najwyższą kwotę zwrotu podatku z Belgii.

Rozliczenie podatku możesz złożyć do 3 lat wstecz. Nie powinieneś jednak zwlekać z rozliczeniem. Belgijski urząd skarbowy może w każdej chwili wezwać Cię do złożenia zaległego rozliczenia i doliczyć odsetki za opieszałość.

Kwota wolna za dochody osiągnięte w roku 2022 to 9270€.

Kwota wolna w roku 2021 to 9050€.

Jeżeli podatnik zdąży złożyć zeznanie podatkowe do urzędu w terminie, wówczas cała procedura trwa zazwyczaj między 6 a 12 miesięcy.

Kiedy termin złożenia zeznania podatkowego nie zostanie zachowany, czas oczekiwania na zwrot podatku będzie dłuższy.

Jeżeli wynikiem rozliczenia będzie zwrot podatku wynikający z nadpłaty podatkowej, belgijski urząd skarbowy (Federale Overheidsdienst Financiën) zawsze wykona przelew na konto bankowe zarejestrowane w urzędzie.

Płatność prowizyjna

Po rozpatrzeniu rozliczenia urząd prześle pieniądze na utworzone specjalnie dla Ciebie konto techniczne. Belgijski urząd skarbowy wyśle decyzję o przyznaniu zwrotu podatku na Twój adres korespondencyjny. Jak tylko otrzymamy ją od Ciebie, przeanalizujemy ją i prześlemy kwotę zwrotu pomniejszoną o nasze wynagrodzenie.

Płatność gotówkowa

Przy zapłacie za realizację usługi gotówką lub przelewem przed jej wykonaniem, urząd prześle należny zwrot podatku z Belgii bezpośrednio na Twój numer konta bankowego. Wystarczy że chęć jego rejestracji zaznaczysz w naszej ankiecie oraz dołączysz odpowiedzenie potwierdzenie. Jeżeli nie posiadasz własnego konta bankowego, możemy je utworzyć za dodatkową opłatą.

Średni zwrot podatku uzyskiwany przez naszych klientów to 4671 zł. Rezultat rozliczenia jest jednak uzależniony od wielu czynników dlatego wynikiem końcowym rozliczenia może być zwrot lub dopłata. Jeżeli spotkał Cię obowiązek uiszczenia dopłaty do urzędu - skorzystaj z naszej usługi Rozłożenie czeku na raty.

Aby poznać szacunkowy wynik udostępniliśmy bezpłatne narzędzie - Kalkulator zwrot podatku z Belgii. O ostatecznej wysokości zwrotu nadpłaty podatkowej zatwierdzonej przez urząd skarbowy dowiesz się z decyzji podatkowej.

Twojego pytania nie ma na liście?
Zadzwoń lub napisz

infolinia

774 455 030

email

kontakt@timetax.pl