Podatki w Belgii

lis 21, 2022

Nie jest tajemnicą, że podatnicy płacą wysokie podatki w Belgii, stawka w zależności od wysokości dochodu, jest od 25 do nawet 50%. Jest to jeden z krajów pobierających od podatników wysoki podatek dochodowy.

podatki w belgii

Obowiązek rozliczenia podatku w Belgii

W Belgii każdy podatnik mający dochody (nie tylko z tytułu zatrudnienia, ale także np. zasiłków chorobowych i innych dochodów zastępczych, wynikających z majątku ruchomego) ma obowiązek złożyć deklarację podatkową, belgijski urząd skarbowy jest pod tym względem nieugięty. Każdy pracownik powinien posiadać belgijską elektroniczną kartę pobytu.

Co jest ważne w rozliczeniu podatku dochodowego w Belgii?

Podatki w Belgii, w dużej mierze opierają się na proporcji, która zapewnia prawo do ulg na terenie Belgii, dochód światowy w danym roku rozliczeniowym musi pochodzić w 75% z Belgii. Każdy dochód uzyskany w danym roku na terenie Belgii oraz poza nią, ma znaczenie dla zeznania podatkowego.

Znaczenie ma również, czy pracownik jest delegowany do pracy w Belgii. Jeżeli zatrudniony jest w firmie, która ma siedzibę w innym kraju, np. w Polsce, to składki ubezpieczenia społecznego są odprowadzane przeważnie, w tym kraju, w którym zarejestrowana jest firma. Pracownik delegowany również jest w obowiązku dokonać rozliczenie podatku z Belgii, a podstawowa kwota wolna jest w tym przypadku taka sama jak u pracownika belgijskiego.

System podatkowy w Belgii jest tak skonstruowany, że kiedy dochód przekroczy kwotę wolną od podatku. Podatek jest naliczany od całkowitego dochodu powyżej tej kwoty wolnej. Im wyższe dochody, tym analogicznie wyższy podatek dochodowy. Kwotę wolną, urząd ustala niezależnie dla każdego roku.

Progi podatku dochodowego i stawki podatkowe

Wyróżniamy 4 progi podatku dochodowego w Belgii, jak wspomnieliśmy wysokość pobieranego podatku jest zależna od wysokości dochodu stanowiącego podstawę do rozliczenia w Belgii.

  • I stawka 25% – dochód od 0 do 13 540€,
  • II stawka 40% – dochód od 13 540 euro do 23 900€,
  • III stawka 45% – dochód od 23 900 euro do 41 360€,
  • IV stawka 50% – dochód powyżej 41 360€.

Podatek dochodowy - kwota wolna od podatku

Z należności podatkowej wynikającej z osiągniętych dochodów na rok 2021 zwolnione jest 9 050€ - kwota wolna od podatku może się podwyższyć w zależności od sytuacji rodzinnej podatnika. Ściślej, jeśli posiada dzieci i są one na utrzymaniu podatnika, kwota wolna od podatku wzrasta w zależności od liczby dzieci.

podatki w belgii - ulga na dzieci

Jak każde kolejne dziecko wpływa na rozliczenie w Belgii?

Przy pierwszym dziecku kwotę wolną zwiększamy o 1 650 €, przy dwójce dzieci o 4 240 €, przy trzecim dziecku o 9 500 €. Maksymalnie więc KW może wynieść do 15 360 €. Można więc stwierdzić, że każde kolejne dziecko wpływa na podniesienie kwoty zwolnionej z opodatkowania.

W Belgii istnieje obowiązek złożenia zeznania podatkowego, ale rozliczenie podatku dochodowego może również przynieść spore korzyści. W zależności od sytuacji można uzyskać spory zwrot podatku składając deklarację w belgijskim urzędzie skarbowym. Mając prawo do ulg i dochody z Belgii mniejsze od kwoty wolnej możemy uzyskać cały zwrot podatku. Oczywiście zależy też od progu podatkowego.

Rezydent czy nierezydent - oto jest pytanie

Rezydentem podatkowym jest osoba mająca zameldowanie na terenie Belgii, osoba zameldowana mieszkająca wraz z rodziną w Belgii, lub też kawaler/ panna z belgijskim meldunkiem tymczasowym.

Nierezydent to osoba pracująca w Belgii, ale mająca centrum interesów osobistych lub rodzinę w Polsce

do kiedy rozliczyćpodatki w belgii

Terminy na składanie deklaracji

Czas w jakim należy złożyć deklarację podatkową od osób fizycznych do FOD (belgijski urząd skarbowy) jest co roku podawany przez urząd jesienią. Deklarację podatkową można jednak złożyć do 3 lat wstecz i zatoki okres jest szansa starania się o Zwrot podatku z Belgii. Jeśli jednak podatnik otrzymał deklarację / wezwanie do rozliczenia podatku dochodowego - deklarację należy złożyć niezwłocznie, bez względu na progi podatkowe.

Dla pracowników delegowanych do pracy na terenie Belgii termin na otrzymanie od pracodawcy karty podatkowej Fiche, jest bliski kwietnia roku następnego. Dla pracowników zatrudnionych w belgijskiej firmie ten termin to czerwiec.

Jeśli chodzi zaś o terminy rozliczenia za rok poprzedni, jest on ruchomy, dla rezydentów termin to koniec czerwca, zaś termin rozliczenia dla nierezydentów ostateczny termin jest zanany dopiero po wakacjach - dla roku 2021 to jest do 25 listopada 2022.

Wszystkie dochody osiągnięte w Belgii podlegają opodatkowaniu i każdy podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Bez względu czy jest to dochód z pracy, czy też z uzyskanego świadczenia. W przypadku otrzymania wezwania do rozliczenia, niedotrzymanie terminu rozliczenia, może skutkować nałożeniem kary administracyjnej.

Dochody z Belgii a polska deklaracja podatkowa - zeznanie podatkowe z załącznikiem ZG

Osiągając dochód w Belgii, należy o tym poinformować polski urząd skarbowy, między innymi aby unikać wezwania z polskiej skarbówki, ponieważ urzędy skarbowe kontaktują się ze sobą.

Złożenie PIT 36 + ZG jest także konieczne w celu uzyskania dokumentu EU/EWR z polskiego urzędu - jest to dokument niezbędny aby udowodnić w urzędzie belgijskim nasze prawo do ulg (jeśli dochód z Belgii stanowi więcej niż 75% dochodu światowego w danym roku). Mimo iż dokument EU/EWR jest potwierdzeniem prawa do ulg to w niektórych przypadkach Belgijski urząd skarbowy może dodatkowo poprosić o sam PIT36 z załącznikiem ZG.

Urząd skarbowy w Polsce interesują nie tylko zarobki osiągnięte w Belgi, ale również odprowadzony tam podatek - dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, od dochodu podatek zapłacimy tylko raz.

Pamiętać należy jednak że w wyniku zlikwidowania dla tego roku ulgi tzw. „abolicyjnej” , może się okazać, że od bardzo wysokiego dochodu osiągniętego w Belgii trzeba będzie zapłacić różnicę miedzy podatkiem zapłaconym w Belgii, a podatkiem należnym przy wysokim dochodzie w Polsce, dotyczy to jednak nielicznych przypadków.

Składając PIT36 z załącznikiem ZG do polskiej skarbówki, warto skorzystać z pomocy specjalistów w celu uniknięcia błędów i ponownego wzywania przez polski urząd do składania korekty. Specjalista poprawnie wyliczy nam PIT, pamiętając o umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania.

podatki w belgii czas oczekiwania

Czas oczekiwania na wydanie decyzji podatkowej

Jeśli złożyliśmy deklarację podatkową we właściwym czasie, na wydanie decyzji będziemy musieli czekać od 6 do 12 miesięcy. Na decyzji znajdziemy ostateczną wysokość zwrotu lub dopłaty.

Będą również widoczne wszystkie dane posiadane przez urząd, w tym: podstawy opodatkowania, stawki podatkowe, koszty uzyskania przychodu, ewentualne świadczenia emerytalne oraz oczywiście dochód ze stosunku pracy. Przy składaniu deklaracji należy pamiętać o podaniu konta bankowego do zwrotu podatku - na wydanej decyzji podatkowej numer konta będzie widoczny.

podatki w belgii

Podsumowując

Jak wspomnieliśmy wcześniej, każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć się z podatku dochodowego. Nie dopełnienie tego obowiązku grozi nałożeniem kary. Obowiązek obejmuje złożenie do urzędu deklaracji i wykazanie dochodów, które podlegają opodatkowaniu, bez względu na progi podatku dochodowego i stopy podatkowej.

W przypadku prawa do ulg „ratuje podatników” kwota wolna od podatku dochodowego, ale należy też pamiętać, o istnieniu progów podatkowych. W przypadku prawa do ulg uwzględnienie każdego dziecka w deklaracji poprawia sytuację podatnika, ponieważ belgijski urząd skarbowy uwzględnia wydatki oraz koszty poniesione na wychowanie dziecka, np. uwzględnienie kosztów żłobka.

Kalkulator zwrot podatku z Belgii został przygotowany przez TimeTax abyś mógł poznać szacunkowy wynik rozliczenia. Dzięki temu odpowiednie kwoty poznasz jeszcze przed wysłaniem deklaracji a tym samym nie będziesz zaskoczony, gdy otrzymasz decyzję zawierającą ostateczną wysokość wyliczonego podatku dochodowego.

Zobacz też