Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 
Zasiłek rodzinny w Niemczech Kindergeld
 
Niemiecki zasiłek rodzinny – Kindergeld wypłacany jest przez Familienkasse. Prawo do tego świadczenia ma każda osoba pracująca na terenie Niemiec, posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy (unbeschränkte Steuerpflicht), której dzieci mają mniej niż 25 lat i są na jej utrzymaniu (dzieci po 18 roku życia muszą nadal się uczyć). Wnioskodawca może ubiegać się o świadczenie na dziecko do czterech lat wstecz, oczywiście jeśli przez te lata nabył prawo do niego.

Świadczenie to jest przyznawane na dzieci mieszkające w Polsce jak i te przebywające w Niemczech. Zasiłek można także uzyskać na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, pod warunkiem, że należą do wspólnego gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Zazwyczaj wnioskodawcą jest osoba zajmująca się dziećmi, przebywająca z nimi i będąca wspólnie z nimi zameldowana. Natomiast prawo do rodzinnego powstaje kiedy drugi rodzic pracuje w Niemczech i tam odprowadza podatki.
 
 
Nieograniczony obowiązek podatkowy
 

Nieograniczony obowiązek podatkowy nabywa osoba która:

  • posiada meldunek w Niemczech (i jest w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np.    umową najmu, rachunkami za czynsz)
  • lub miejsce stałego pobytu przez co najmniej 183 dni (pół roku) i również jest w stanie udokumentować swój pobyt w Niemczech np. umową najmu, rachunkami za czynsz
  • lub złożyła wniosek/prośbę o nadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego i został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek/prośbę można złożyć jeśli co najmniej 90% dochodów z całego roku pochodzi z Niemiec lub jeśli dochód z Polski nie przekroczył kwoty ok. 4326 euro (co roku ta kwota ulega zmianie). Najlepiej złożyć go razem z deklaracją podatkową za dany rok podatkowy.
Obecnie Familienkasse w trakcie procesu przyznawania świadczenia żąda przedstawienia zaświadczenia o nieograniczonym obowiązku podatkowym.
Kwestią ustalania obowiązku podatkowego i wystawiania odpowiednich zaświadczeń zajmuje się Finanzamt – niemiecki urząd skarbowy.
 
Osoby z ograniczonym obowiązkiem podatkowym – beschränkte Steuerpflicht – nie mają prawa do Kindergeld.
 
Wysokość świadczenia
Do grudnia 2014:
184 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
184 EUR miesięcznie na drugie dziecko
190 EUR miesięcznie na 3 dziecko
215 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko
W 2015:
188 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
188 EUR miesięcznie na drugie dziecko
194 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
219 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko
W 2016:
190 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
190 EUR miesięcznie na drugie dziecko
196 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
221 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko
W 2017:
192 EUR miesięcznie na pierwsze dziecko
192 EUR miesięcznie na drugie dziecko
198 EUR miesięcznie na trzecie dziecko
223 EUR miesięcznie na każde kolejne dziecko
 
Obywatele polscy ubiegający się o zasiłek rodzinny w Niemczech w przypadku gdy jedno z rodziców dziecka mieszka w Polsce podlegają nie tylko przepisom prawa niemieckiego lecz również przepisom prawa polskiego i unijnego. W związku z tym zanim Familienkasse wystawi decyzję w sprawie niemieckiego świadczenia rodzinnego – Kindergeld – żąda informacji na temat prawa do tego świadczenia w Polsce.

Niezbędne jest otrzymanie z Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji lub zaświadczenia o prawie lub jego braku do pobierania świadczenia. W tym celu (jeśli jeszcze to nie zostało zrobione) należy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej. Instytucja ta wystawia decyzję o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce i tą właśnie decyzję (przetłumaczoną przysięgle na język niemiecki) należy złożyć wraz z wnioskiem o Kindergeld w odpowiedniej Familienkasse. Gdy klientowi należy się zasiłek rodzinny w Polsce lub gdy klient nie przedstawi decyzji w sprawie braku prawa do polskiego zasiłku, Familienkasse pomniejszony należne świadczenie z Niemiec o kwotę polskiego zasiłku rodzinnego.
 
UWAGA!
Zajmujemy się również załatwianiem Kindergeld osobom prowadzącym małą działalność - Gewerbe. Klient musi jednak odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech.
 
Krok po kroku
 
1. Zgłoś się do nas – wyślemy Ci dokumenty niezbędne do rozliczenia. Można je pobrać również klikając na przycisk poniżej "Dokumenty do pobrania" lub uzyskać w jednym z ponad 60 punktów obsługi w całej Polsce!
2. Odeślij do nas podpisane dokumenty wraz z wypełnioną ankietą, dołączoną kopią karty podatkowej i pozostałymi wymaganymi dokumentami.
3. Dokonaj jednorazowej wpłaty według cennika lub zaznacz na ankiecie opcję płatności po rozliczeniu (szczegóły w cenniku usług).
 
Gotowe! Całą resztą zajmujemy się my dokładając wszelkich starań aby wnioskowanie o zasiłek było przeprowadzone w sposób profesjonalny i dostosowany indywidualnie do potrzeb klienta.
Oczekuj na korespondencję z Niemiec – w przeciwieństwie do konkurencji podajemy adresy korespondencyjne naszych klientów, aby mogli mieć wgląd w przebieg sprawy!

 

Zgłoszenia Online

captcha

Można nam zaufać

TimeTax Sp. z o.o. Zwrot Podatku OpoleOpinie o TimeTax Barbara Zabiega-Wikowska

Logowanie