Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 Zorgtoeslag

Dodatek do ubezpieczenia należny jest za każdy pełny miesiąc odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób które nie przekroczyły progu dochodowego ustalonego corocznie przez urząd holenderski.
Dokumentem poświadczającym okresy ubezpieczenia jest polisa, zamiennie na ryzyko klienta przyjmowane są również salarisy, o ile wykazano na nich odprowadzanie składek ubezpieczeniowych.
Kopia karty z ubezpieczalni nie jest wystarczającym dokumentem dla urzędu skarbowego.
 

Możliwe jest wnioskowanie o dodatek za jeden rok wstecz. Wnioski o Zorgtoeslag 2019, muszą trafić do Holandii przed 31.08.2020. Urząd ma czas na wydanie decyzji do 31.12.2020 (termin ten może zostać wydłużony do czasu wydania dla Państwa końcowej decyzji podatkowej Aanslag za rok 2019).
Urząd może wypłacać świadczenie w miesięcznych ratach lub jednorazowo na koniec roku, w zależności od daty złożenia wniosku.
 
Maksymalna kwota dodatku to ok. 99€  (1188€ na rok) dla osoby indywidualnej i ok. 192€ ( 2304€ na rok )  dla toeslag partnerów. Wysokość dodatku jest zależna od uzyskanych dochodów i państwa w którym odprowadzane są składki partnera.
Jeśli łączny dochód Twój i Twojego partnera, zarówno z Holandii jaki i innych państw, przekroczył w 2019 roku kwotę 29 500€ przy wniosku indywidualnym lub 38 500 € przy wniosku wspólnym skontaktuj się z nami w celu ustalenia czy masz prawo starać się o dodatek.

Osoba kończąca pracę w Holandii powinna bezwzględnie zamknąć swój dodatek do ubezpieczenia. W przeciwnym wypadku urząd może w dalszym ciągu nienależnie wypłacać dodatek, a następnie upomnieć się o jego zwrot w formie wezwania do zapłaty wraz z czekiem nawet po upływie kilku lat od daty zakończenia pracy.

.Dokumenty do pobrania

Zgłoszenia Online

captcha

Można nam zaufać

TimeTax Sp. z o.o. Zwrot Podatku OpoleOpinie o TimeTax Barbara Zabiega-Wikowska

Logowanie