Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
        Jeśli pracujesz lub pracowałeś na terenie Niemiec w branży budowlanej możesz starać się o ekwiwalent lub odszkodowanie za niewykorzystany urlop.
Zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie przedsiębiorstwa budowlane, które prowadzą działalności na terenie Niemiec, mają obowiązek co miesiąc odprowadzać odpowiednią kwotę z tytułu wynagrodzenia za niewykorzystany urlop do Kasy Urlopowej tzw. SOKA-BAU (Sozialkassen der Bauwirtschaf).
SOKA-BAU jest to Niemiecka Urlopowa Kasa Budownictwa.
 
      Głównym zadaniem SOKA-BAU jest finansowanie roszczeń pracowniczych z tytułu urlopu. Dla branży budowlanej ma ona o tyle istotne znaczenie, iż prowadzi ona tzw. postępowanie urlopowe, które obowiązuje pracodawców niemieckich jak i pracodawców zagranicznych delegujących pracowników do pracy w Niemczech.
Podstawowym dokumentem w tym procederze jest „Urlaubsnachweis” – wyciąg z konta pracownika. To właśnie
z tego dokumentu można odczytać szczegóły dotyczące ostatnich dwóch lat pracy odnośnie czasu trwania stosunku pracy, wynagrodzenia, uzyskanych dni czy wynagrodzenia za urlop.
Dokument ten otrzymuje pracownik zazwyczaj na przełomie marca/kwietnia z niemieckiej instytucji - „kasy urlopowej”.
 
       Ekwiwalentu czy odszkodowania za niewykorzystany urlop nie otrzymuje się samoistnie, należy o niego zawnioskować.
  1. Za rok 2018 można składać wniosek o odszkodowanie z tytułu niewykorzystanego urlopu do dnia 31.12.2020.
  2. Za rok 2019 można składać wniosek o ekwiwalent jeszcze do dnia 31.12.2020.

           Należy jednak pamiętać, że ekwiwalent musi się pracownikowi należeć. Dzieje się tak kiedy pracownik zaprzestał pracy w branży budowlanej w Niemczech i nie przewiduje w najbliższym czasie do niej wrócić. W innym przypadku niewykorzystany w danym roku urlop przechodzi na kolejny rok i może zostać wtedy wybrany. . .
Po rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku pracownik otrzyma wypłacony ekwiwalent/odszkodowanie. Do końca lutego kolejnego roku otrzyma również listownie kartę urlopową (Besondere Lohnstuerbescheinigung für das Kalenderjahr 20..). Wypłacone świadczenie należy wykazać przed niemieckim urzędem, poprzez złożenie deklaracji podatkowej za rok w którym ekwiwalent został wypłacony.
 

 

Zgłoszenia Online

captcha

Można nam zaufać

TimeTax Sp. z o.o. Zwrot Podatku OpoleOpinie o TimeTax Barbara Zabiega-Wikowska

Logowanie