Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !

Kalkulator zwrotu podatku z Austrii

Oblicz naszym kalkulatorem jaki możesz otrzymać zwrot podatku z Austrii. Pracując poza granicami naszego kraju, np. w Austrii możesz starać się nie tylko o zwrot podatku, ale również o zasiłki i inne świadczenia. Odbierz pieniądze które Ci się słusznie należą!

ADRES W POLSCE

Jeśli tak załącz kserokopię dokumentu potwierdzającego
Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.
Jeśli tak załącz kserokopię dokumentu potwierdzającego
Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.
Jeśli tak załącz kserokopię dokumentu potwierdzającego
Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.
Jeśli tak, podaj kwotę
Jeśli tak, podaj kwotę

Aby przeprowadzić kalkulację dołącz kartę podatkową z Austrii

Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.

UWAGI DO KALKULACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb realizacji procesu kalkulacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. ). Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu, poprawiania i usunięcia moich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest: firma TimeTax Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rejtana 5 w Opolu.
Logowanie