Timetax zwrot podatku z zagranicy OFERTY PRACY   /   CENNIK   /   infolinia  774 455 030   /   Facebook Timetax
Timetax zwrot podatku z zagranicy

 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !
 / odzyskamy Twój podatek !

Kalkulator zwrotu podatku z Austrii

Oblicz naszym kalkulatorem jaki możesz otrzymać zwrot podatku z Austrii. Pracując poza granicami naszego kraju, np. w Austrii możesz starać się nie tylko o zwrot podatku, ale również o zasiłki i inne świadczenia. Odbierz pieniądze które Ci się słusznie należą!

ADRES W POLSCE

Jeśli tak załącz kserokopię dokumentu potwierdzającego
Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.
Jeśli tak załącz kserokopię dokumentu potwierdzającego
Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.
Jeśli tak załącz kserokopię dokumentu potwierdzającego
Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.
Jeśli tak, podaj kwotę
Jeśli tak, podaj kwotę

Aby przeprowadzić kalkulację dołącz kartę podatkową z Austrii

Dozwolone jest dołącznie max 10 dokumentów.

UWAGI DO KALKULACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb realizacji procesu kalkulacji oraz kontaktu w celu przekazania Ci jej wyniku, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem podanych danych osobowych jest TimeTax sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole, NIP: 754-304-75-58 REGON: 160517377. Przekazane dane przetwarzamy w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust.1, lit.a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Wszystkie dane, przetwarzane będą w celu realizacji kalkulacji oraz byśmy mogli się z Tobą skontaktować w celu przekazania Ci jej wyników. Informujemy, że Twoje dane możemy powierzyć firmom: realizującym usługi informatyczne, biurowe. Nie będziemy jednak przekazywać Twoich danych do Państw Trzecich. Twoje dane będą przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wszystkie dane przekazujesz dobrowolnie, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam realizację określonych działań. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu przekazania wyniku kalkulacji lub wycofania przez Ciebie zgody. W dowolnym momencie możesz zwrócić się drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: wycofanie zgody dostęp do swoich danych, o ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania czy przeniesienie danych do innej firmy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Logowanie