Strona główna 9 Niemcy 9 DE - rodzinne 9 Dodatek dyferencyjny Niemcy – Kindergeld a 800+

Dodatek dyferencyjny Niemcy – Kindergeld a 800+

sie 9, 2023

Wielokrotnie słyszane pojęcie – dodatek dyferencyjny, występuje na wielu decyzjach i pismach z polskich urzędów. Czym jednak jest? Czy to niemieckie świadczenie Kindergeld? Może jakaś odmiana 800+, a może jeszcze coś innego? Wyjaśnijmy to pojęcie raz na zawsze!

Kindergeld a polskie świadczenia rodzinne -dodatek dyferencyjny Niemcy 2023

Dodatek dyferencyjny – czym jest?

Dodatek dyferencyjny to nic innego jak świadczenie rodzinne z jednego kraju pomniejszone o przysługujące świadczenie rodzinne z innego kraju. Dodatkiem dyferencyjnym możemy zatem nazwać Kindergeld pomniejszony o 800+ czy inne świadczenie przysługujące w Polsce. To najprostsza definicja tego pojęcia.

Dodatek dyferencyjny – kiedy występuje?

To czym jest dodatek dyferencyjny to tylko jeden aspekt. Kiedy jednak występuje i kiedy mamy z nim do czynienia? Analiza wysokości dodatku dyferencyjnego ma miejsce w momencie gdy zachodzi zasada koordynacji świadczeń (Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego) czyli w momencie, kiedy może przysługiwać prawo do świadczenia rodzinnego w minimum dwóch państwach jednocześnie.

Kindergeld a polskie świadczenia rodzinne -dodatek dyferencyjny Niemcy 2023

Koordynacja świadczeń rodzinnych pobieranych na obszarze Unii Europejskiej, czyli Kindergeld i 800+ w praktyce

Posłużmy się przykładem aby zobrazować jak działają przepisy:

Przykład 1. Głównym ośrodkiem życia rodziny jest Polska. Tutaj przebywają dzieci wraz z matką, która pracuje w polskiej firmie. Ojciec dzieci przebywa i pracuje w Niemczech u niemieckiego pracodawcy. Tym samym jeden z rodziców ma odprowadzane składki w Polsce. W przypadku rodzin, mających podobną sytuację, zgodnie z koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych, Polska ma pierwszeństw w wypłacie świadczeń.

To oznacza że świadczenia rodzinne dostępne na terenie Niemiec powinny zostać pomniejszone o przysługujące świadczenia socjalne w Polsce. Zasiłek z Niemiec przysługuje zatem w pomniejszeniu, jako dodatek dyferencyjny.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Przykład 2. Matka przebywa wraz z dziećmi w Polsce. Ojciec dzieci pracuje u niemieckiego pracodawcy. Pociechy i matka są tym razem ubezpieczone w niemieckim Krankenkasse, przy rodzicu przebywającym w Niemczech. W tym przykładzie żaden z rodziców nie posiada składek odprowadzanych w Polsce. Według 'koordynacji' to strona niemiecka ma pierwszeństwo w wypłacie świadczeń (niezależnie czy masz nadany ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy). Kindergeld w tym przypadku przysługuje w pełnej wysokości, a nie jako dodatek dyferencyjny.

Jak zatem łatwo zauważyć - 'koordynacja' i dodatek dyferencyjny zależą od miejsca pobytu każdego członka rodziny, informacji z którego kraju mamy dochody, czy i gdzie w Unii Europejskiej odprowadzane są nasze składki oraz, oczywiście, czy gdziekolwiek na terenie Unii Europejskiej przysługuje nam jakieś inne świadczenie rodzinne.

Kindergeld a polskie świadczenia rodzinne -dodatek dyferencyjny Niemcy 2023

Zasiłek Kindergeld a 800+ RKO i Rodzinne z Polski - czy składać wniosek w Polsce?

Wiele osób chce uniknąć całego zamieszania wynikającego z badania 'koordynacji' i woli pobieranie tylko jednego zasiłku. Tym samym, takie osoby najczęściej próbują składać wniosek tylko w Niemczech, pomijając wnioski w polskim urzędzie. Liczą one że można pobierać zasiłki rodzinne tylko z Niemiec, bez pomniejszenia świadczenia Kindergeld przez niemiecki urząd i bez jakichkolwiek konsekwencji. Niestety, nie jest to prawda.

Wychodząc z takiego założenia możemy otrzymać zasiłek w niepoprawnej (za dużej) kwocie. Kiedy Familienkasse zauważy iż w Polsce nie został złożony wniosek lub po prostu nie otrzyma decyzji odmownej każdego z polskiego zasiłku, może z góry uznać, że takie świadczenie na wszystkie dzieci przysługuje i mogłoby być wypłacone. Zażąda wówczas zwrotu nadpłaconego świadczenia, które wypłacane było rodzinie lub dowodu, że świadczenie w Polsce nie przysługuje.

Przepisy unijne wprost informują że w przypadku gdy zachodzą przepisy o koordynacji systemów społecznych złożenie wniosku w jednym kraju jest tożsame z przesłaniem informacji również i do drugiego kraju. Sugerujemy zatem zawsze wnioskować o wszystkie możliwe świadczenia w obu krajach pobytu rodziców ich pociech.

Decyzję odmowną za dane świadczenie (tak samo jak decyzję przyznającą) powinno się zawsze dołączyć do wniosku Kindergeld. Uwaga! Zaświadczenie o niepobieraniu w Polsce świadczenia 800+, Świadczeń Rodzinnych czy Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie jest decyzją. Nie jest to poprawny i istotny dla Familienkasse dokument, gdyż nie informuje czy świadczenie w Polsce przysługuje czy nie. Wystawienie zaświadczenia nie zwalnia od złożenia wniosku. Wnioskodawca powinien zadbać aby polskie urzędy wydały mu odpowiednie dokumenty.

Miejsce złożenia wniosku o Świadczenie Rodzinne, 800+ i RKO?

Aby otrzymać jakąkolwiek decyzję w sprawie powyższych świadczeń należy w Polsce składać wnioski. W przeciwieństwie do zasiłku Kindergeld, o polskie świadczenia (oprócz RKO) należy składać wnioski co roku, zgodnie z obowiązującymi okresami zasiłkowymi.

W przypadku świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wniosek należy złożyć elektronicznie w ZUS-ie. O świadczenie wychowawcze 800+ także wnioskujemy online w tej instytucji. Na dzieci mieszkające w gospodarstwie domowym wnioskodawca można wnioskować:

Złożenie wniosku o polski Zasiłek Rodzinny odbywa się w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Ewentualnie w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli to ona w danym regionie zajmuje się rozpatrywaniem wniosków dotyczących świadczeń i analizuje kryterium dochodowe rodziny.

Kindergeld a polskie świadczenia rodzinne -dodatek dyferencyjny Niemcy 2023

Polskie świadczenia - jakie są kryteria przyznania?

Poniżej przedstawiamy kryteria, które brane są pod uwagę przy przyznawaniu polskich zasiłków. Co jednak najważniejsze - w celu otrzymania każdego zasiłku należy złożyć wnioski najszybciej jak to możliwe. We wniosku należy informować iż jeden z rodziców pracuje na terenie Niemiec lub innych krajów Unii Europejskiej, a jeżeli to wymagane, nawet dołączyć umowy o pracę rodziców. Szybkie i poprawne złożenie wniosku jest istotne także ze względu na częste pytania zagranicznych urzędników o polskie decyzje.

Świadczenia przysługują maksymalnie za okres 1-2 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku o zasiłek.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i Świadczenie Wychowawcze 800+

Od kwietnia 2016 roku roku świadczenie wychowawcze 500+ przysługiwało tylko na drugie i każde kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Tym samym na pierwsze dziecko nie można było pobierać 500+. Zmieniło się to od lipca 2019 roku - od tego momentu świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko. Tak zwany okres zasiłkowy w przypadku 500+ obowiązuje od 1 czerwca danego roku do 31 maja kolejnego roku. Oznacza to że co roku należy składać wnioski o przyznanie zasiłku w nowym okresie zasiłkowym.

Świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to stosunkowo nowy zasiłek. Został wprowadzony od stycznia 2022 i przysługuje (podobnie jak 500/800+ w pierwszych latach funkcjonowania) na drugie i kolejne dzieci w gospodarstwie domowym. Ponownie rodzice nie uzyskają tego świadczenia na pierwsze dziecko.

RKO przysługuje tylko na pociechy w wieku od 12-go do 36-go miesiąca. Tym samym tego zasiłku nie dotyczą tak zwane 'okresy zasiłkowe'. Wypłaty są możliwe w dwóch wariantach: 500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy lub po 1000 zł przez 12 miesięcy. Wybór opcji otrzymywania pieniędzy należy do rodziców.

Z racji iż wnioski o 800+ i RKO rozpatrywane są tylko przez ZUS - od czerwca 2022 roku badanie 'koordynacji' i pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w Unii Europejskiej nie ma już wpływu na wypłatę tych zasiłków. Niezależnie od pierwszeństwa wypłaty (czyli od tego czy w Polsce rodzice mają odprowadzane składki czy nie) zasiłek 800+ zostanie wypłacony. Tym samym w niektórych przypadkach Kindergeld i 800+ mogą przysługiwać jednocześnie w pełnej wysokości. ZUS ma czas na rozpatrzenie wniosków do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

W przypadku 800+ i RKO kryterium dochodowe nie ma wpływu na wysokość zasiłków i przysługują one niezależnie od dochodu rodziny.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 500+

Zasiłek rodzinny w Polsce

Zasiłek rodzinny zależy natomiast od kryterium dochodowego. Próg dochodowy wynosi 674,00 zł na członka rodziny (lub 764 zł jeżeli jednym z członków rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Oblicza się go dzieląc dochód rodziny poprzez wszystkich jej członków. W większości przypadków kryterium dochodowe jest zatem przekroczone i wielu rodzicom nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek ten z definicji przysługuje na dzieci:

  • do ukończenia przez nie 18 lat,
  • do kończenia przez dziecko nauki w szkole, ale maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat,
  • w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub dziecka pełnoletniego niebędącego na utrzymaniu rodziców, (ale jednocześnie kontynuującego naukę) - do ukończenia 24 lat.

Wysokość zasiłku jest uzależniona od wieku pociech. Wynosi ona odpowiednio:

  • 95 zł miesięcznie na dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,
  • 124 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku pomiędzy 5 a 18 lat,
  • 135 zł miesięcznie na dzieci pełnoletnie do ukończenia 24 lat.

Surowe kryterium dochodowe zniechęca rodziców do wnioskowania o sam zasiłek jak i dodatki do zasiłku rodzinnego. Bardzo często zasiłek nie przysługuje ani na pierwsze dziecko ani każde kolejne. Nie oznacza to jednak że nie warto odwiedzić swojego urzędu i składać wniosków.

Ponownie przypominamy - instytucje zagraniczne bazując na przepisach Unii Europejskiej bardzo często dopytują o decyzję o przyznaniu lub odmowie zasiłków. Tylko złożenie formularza umożliwia zdobycie takiej decyzji.

Zaufaj TimeTax

Nasza specjalizacja to rozliczenie podatku od dochodu uzyskanego nie tylko w Niemczech. Jeżeli pracując w tym kraju potrzebujesz pomocy z rozliczeniem to polecamy się Twojej uwadze, gdyż…

Rozliczenie podatku z Niemiec nie zawsze trzeba, ale często warto wykonać. Nie zwlekaj i sprawdź jakiej decyzji z niemieckiego urzędu skarbowego możesz się spodziewać. Nurtuje Cię pytanie czy dostanę zwrot podatku z Niemiec? Udostępniliśmy bezpłatny kalkulator zwrotu podatku z Niemiec.

Skorzystaj z niego i… podejmij najlepszą dla siebie decyzję. Rozlicz się! Bez obaw – formalności zrealizujemy za Ciebie. Po Twojej stronie zostanie jedynie czekanie na list z urzędu.

Jednak zanim do rozliczenia podatku z Niemiec pamiętaj o polskim PIT 36 ZG.

Masz pytania? Dręczą Cię wątpliwości? Skonsultuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 774 455 030 lub mailowo pod adresem kontakt@timetax.pl

timetax - zwort podatku z zagranicy

4.9/5 (7)

Specjalista w zakresie niemieckiego świadczenia rodzinnego Kindergeld jak również w dziedzinie marketingu internetowego i SEO.

Swoje doświadczenie buduje z TimeTax już ponad 5 lat, w trakcie których poznał zawiłe ścieżki administracyjne prowadzące do zakończonego powodzeniem uzyskania zasiłku na dzieci w Niemczech. Bez problemu odpowiada na nawet najtrudniejsze z pytań o niemieckie świadczenie rodzinne. Jeżeli zastanawiasz się czy przysługuje Ci Kindergeld to Tomasz z pewnością pomoże Ci znaleźć odpowiedź.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też