Strona główna 9 Anglia 9 Zarobki za granicą a emerytura w Polsce: Co musisz wiedzieć?

Zarobki za granicą a emerytura w Polsce: Co musisz wiedzieć?

kw. 5, 2024

W dzisiejszych czasach coraz więcej Polaków podejmuje decyzję o emigracji za granicę, szukając lepszych perspektyw zarobkowych. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, jakie korzyści i wyzwania wiążą się z pracą w obcym kraju? oraz Jak ta decyzja wpłynie na naszą przyszłą emeryturę w Polsce? W artykule tym omówimy kluczowe aspekty związane z emeryturą w Polsce a pracą poza granicami kraju.

Wynagrodzenie

Emerytura w Polsce a praca za granicą

Każde państwo ma swoje regulacje dotyczące wypłaty emerytury. Polski system emerytalny opiera się na składkach odprowadzanych do zakładu ubezpieczeń społecznych w czasie aktywnej zawodowej działalności. Jednak praca poza granicami Polski może wprowadzić pewne zmiany w tym systemie. System emerytalny w Polsce opiera się na filarach, które są wspólną podstawą do naliczenia emerytury.

Pierwszym z nich jest tzw. “filar emerytalny”, do którego składki są odprowadzane przez pracodawców i pracowników. Drugim jest “filar rentowy”, który obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, w tym ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. Trzeci filar to indywidualne oszczędności, które mogą pochodzić m.in. z pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

Głównym wyzwaniem jest zapewnienie, że wszystkie okresy ubezpieczenia społecznego w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) zostaną uwzględnione w procesie ustalania prawa do emerytury w Polsce. Oczywiście, Polska nie ma ustandaryzowanego systemu emerytalnego, który obejmowałby wszystkie państwa na świecie.

Istnieje jednak wiele krajów, z którymi Polska nawiązała różnego rodzaju porozumienia w zakresie zabezpieczenia społecznego. Jeśli osoba była ubezpieczona i pracowała za granicą w krajach, takich jak państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) spoza UE, Szwajcaria, a także w krajach, z którymi Polska podpisała odrębne umowy dotyczące zabezpieczenia społecznego, ma ona możliwość ubiegania się o emeryturę w Polsce.

Innymi słowy, osoba, która pracowała za granicą, może wciąż skorzystać z polskiego systemu emerytalnego. Pod warunkiem, że spełnia określone warunki i procedury określone w tych umowach.

Emerytura w Polsce a praca za granicą

Uporządkowanie okresów ubezpieczenia społecznego

W celu rozwiązania problemu związanego z okresami ubezpieczenia społecznego, UE przyjęła rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To rozporządzenie reguluje kwestie związane z przepływem informacji między państwami członkowskimi, aby zagwarantować, że wszystkie okresy ubezpieczenia społecznego w UE są odpowiednio uwzględniane.

emerytura

Warunki przyznania emerytury w Polsce

Przyznanie emerytury w Polsce może nastąpić po spełnieniu kilku kluczowych warunków. Pierwszym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego. Obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak te wymagania mogą ulec zmianie w przyszłości w związku ze zmianami jakim podlegać będzie ustawa emerytalna.

Kolejnym istotnym kryterium jest posiadanie odpowiedniej liczby lat składkowych, czyli okresu, w którym były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Aktualnie wymagane jest zgromadzenie 25 lat składkowych. Niemniej jednak, istnieją różnice w wymaganiach wieku i stażu składkowego w zależności od indywidualnych sytuacji, takich jak renty rodzinnej ewentualne ulgi emerytalne.

Ważnym dokumentem do uzyskania emerytury jest świadectwo pracy, zwane także zaświadczeniem o zatrudnieniu. To dokument, który potwierdza historię zawodową danej osoby, zawierając informacje o jej zatrudnieniu, okresie pracy, zarobkach i składkach na ubezpieczenia społeczne.

Emerytura w Polsce

Wypłaty emerytur, jakie czynniki są brane pod uwagę przez zakład ubezpieczeń społecznych?

Wysokość emerytury w dużej mierze zależy od stażu pracy, czyli ilości lat, przez które osoba była zatrudniona i opłacała składki na ubezpieczenia społeczne. Staż pracy jest jednym z kluczowych czynników wpływających na emeryturę, ale nie jest jedynym czynnikiem branych pod uwagę. Istotnymi kwestiami są także:

 • Długość okresu składkowego– jest to suma lat, w których osoba opłacała składki na ubezpieczenia społeczne.
 • Przeciętna podstawa wymiaru składki emerytalnej w Polsce może zmieniać się z biegiem lat i jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na podstawie wielu czynników, w tym średniej krajowej pensji i aktualnych przepisów emerytalnych. W związku z tym warto monitorować oficjalne komunikaty ZUS i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby uzyskać najnowsze informacje na ten temat.
 • Wiek emerytalny;
 • Wielkość składek.
emerytura w Polsce

Do kogo można się zgłosić w celu pomocy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce?

 • W dziedzinie zabezpieczenia społecznego można uzyskać pomoc od wielu różnych źródeł i instytucji. Oto kilka podmiotów i ekspertów, którzy mogą pomóc w kwestiach związanych z zabezpieczeniem społecznym:
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS): ZUS jest główną instytucją zajmującą się ubezpieczeniem społecznym w Polsce.
 • Doradcy emerytalni
 • Pracownicy socjalni: W niektórych instytucjach publicznych, takich jak urzędy pracy czy centra pomocy społecznej, pracują specjaliści ds. zabezpieczenia społecznego.
 • Biura obsługi klienta instytucji finansowych: Jeśli masz prywatne ubezpieczenia emerytalne lub produkty oszczędnościowe, pracownicy biur obsługi klienta mogą odpowiedzieć na Twoje pytania i udzielić informacji na temat Twojego planu oszczędzania na emeryturę.
 • Doradcy podatkowi
 • Ekonomiści i doradcy finansowi
 • Internet i literatura

Pamiętaj, że zabezpieczenie społeczne to ważny aspekt Twojego życia finansowego, dlatego warto korzystać z dostępnych źródeł wiedzy i konsultować się z ekspertami, aby zapewnić sobie stabilną przyszłość finansową, zwłaszcza w kontekście planowania emerytury.

uzyskanie emerytury z zagraniicy

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kiedy pracownik decyduje się na pracę poza granicami kraju, często podlega opodatkowaniu w kraju, w którym pracuje. Jednak polskie przepisy umożliwiają uniknięcie podwójnego opodatkowania dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanym między Polską a danym krajem. Działanie tego typu umów jest stosunkowo proste.

Gdy pracownik jest opodatkowany w kraju, w którym pracuje, Polska odstępuje od opodatkowania tego samego dochodu. Oznacza to, że dochód jest opodatkowany tylko w jednym z tych państw, co eliminuje ryzyko nadmiernego obciążenia podatkowego.

Aby skorzystać z korzyści wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pracownik musi zazwyczaj spełnić pewne warunki, takie jak posiadanie odpowiedniego statusu rezydenta lub składania odpowiednich dokumentów podatkowych.

Jak zagraniczne zarobki wpływają na polską emeryturę?

Zagraniczne zarobki mogą wpłynąć na wysokość polskiej emerytury poprzez uwzględnienie okresów ubezpieczenia społecznego zgromadzonych za granicą. W przypadku państw w państwach europejskiego obszaru gospodarczego (EOG) okresy ubezpieczenia społecznego są automatycznie uwzględniane w polskim systemie emerytalnym. Jednak konieczne jest skonsolidowanie okresów ubezpieczenia społecznego z różnych państw, aby określić prawo do emerytury w Polsce.

Mężczyzna trzymający pióro wybierający formą rozliczenia podatku

Oszczędzanie na emeryturę za granicą

Praca wykonywana w innym kraju niż ojczysty niesie ze sobą nie tylko wyzwania, ale także szereg możliwości związanych z oszczędzaniem na przyszłą emeryturę. Warto zdawać sobie sprawę z różnych produktów finansowych i planów świadczeń emerytalnych dostępnych dla pracujących za granicą, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową. Oto kilka opcji, które warto rozważyć:

 • Indywidualne Konta Emerytalne (IKE): IKE to produkty oszczędnościowe oferowane przez polskie banki i instytucje finansowe.
 • Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE): IKZE to podobne do IKE produkty oszczędnościowe, które umożliwiają gromadzenie kapitału na przyszłą emeryturę, ale oferują dodatkową elastyczność pod względem wypłat i ulg podatkowych.
 • Emerytury pracownicze: Niektórzy pracodawcy za granicą oferują swoim pracownikom programy emerytalne lub plany ubezpieczeń na życie, które mogą obejmować oszczędzanie na emeryturę. Warto sprawdzić, czy masz dostęp do takich programów i jakie korzyści oferują.
 • Indywidualne Inwestycje: Możesz również samodzielnie inwestować w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości lub produkty inwestycyjne, aby gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę.
 • Ubezpieczenia na życie z komponentem oszczędzania: Niektóre ubezpieczenia na życie oferują opcje inwestycyjne, które pozwalają gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę, jednocześnie zapewniając ochronę finansową w przypadku niespodziewanych wydarzeń.

Wybór odpowiedniego produktu finansowego lub planu emerytalnego zależy od indywidualnej sytuacji i preferencji. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie koszty i korzyści niesie ze sobą każda opcja oraz jakie ryzyko inwestycyjne jest z nią związane. Dzięki odpowiedniemu planowi oszczędzania można zwiększyć dostępność środków na emeryturę i zabezpieczyć swoją przyszłość finansową.

emerytura za granicą

Czy emeryt może pracować za granicą?

Osoby pobierające emeryturę mogą pracować za granicą. Wiele krajów, w tym Polska, nie ma ograniczeń co do tego, czy osoba pobierająca emeryturę może podejmować pracę za granicą. Jednak istnieją pewne kwestie i zasady, które warto wziąć pod uwagę. Są to m.in. wysokość emerytury, poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o swojej aktywności zawodowej, zasady dotyczące pracy w danym kraju czy odpowiednie zabezpieczenie zdrowotne.

Podsumowując, emeryt może pracować za granicą, ale ważne jest zachowanie rozwagi i zrozumienie wszystkich związanym z tym kwestii. Mogą to być warunki pracy, zabezpieczenie społeczne i podatki.

oszczędności z pracy za granicą

Zarobki za granicą a emerytura w Polsce: Co musisz wiedzieć? Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kluczowe kwestie, takie jak warunki otrzymania emerytury w Polsce. Przeliczanie zarobków z pracy za granicą na polską emeryturę oraz możliwości oszczędzania na emeryturę podczas pracy za granicą.

Podkreśliliśmy także znaczenie planowania emerytury i odpowiedniego zarządzania finansami, aby zapewnić sobie pewność finansową w przyszłości. Dlatego warto podejmować mądre decyzje finansowe i konsultować się z ekspertami w dziedzinie emerytur i podatków, który swoimi radami mogą pomóc w przyznaniu prawa do emerytury.

TimeTax – zwrot podatku od wynagrodzenia

TimeTax – zwrot podatku od wynagrodzenia

Podsumowując… Od 2006 roku rozliczamy podatki za pracę poza Polską granicą. Czas ten zaowocował, doświadczeniem, które przekłada się na uśmiech na twarzach naszych klientów, który pojawia się po otwarciu koperty z decyzją podatkową.

Dzięki naszej aplikacji będziesz miał możliwość zrobienia tego z dowolnego miejsca na Ziemi! Aplikacja poprowadzi Cię przez wszystkie kroki oraz podpowie jakie załączniki powinieneś dołączyć. Możesz skorzystać także z pomocy specjalistów – numer telefonu to: 774 455 030.

Wypełniając deklaracje podatkowe naszych klientów, uwzględniamy wszystkie czynniki, w tym ustalone prawo, które pozwolą na uzyskanie zadowalającego Cię rezultatu rozliczenia. Z nami zanim zajmiemy się realizacją usługi możesz sprawdzić czy opłaca Ci się to, kliknij w bezpłatny kalkulator zwrot podatku.

Nasz zespół to specjaliści, dla których uzyskanie i zawieszenie świadczenia rodzinnego z Niemiec i Holandii także nie stanowi problemu.

4/5 (6)

Katarzyna w naszym zespole odpowiada na te mniej i bardziej skomplikowane pytania, które dotyczą procedur podatkowych krajów w których pracowali nasi klienci. Prowadząc dział Obsługi Klienta dba o to by żaden przesłany przez Państwa e-mail nie został bez odpowiedzi, a każdy klient uzyskał pomoc w wypełnieniu dokumentów.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też