NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
Strona główna 9 Niemcy 9 Podatki w Niemczech 2023: Progi Podatkowe, Kwota Wolna – Podatek Dochodowy dla Polaków

Podatki w Niemczech 2023: Progi Podatkowe, Kwota Wolna – Podatek Dochodowy dla Polaków

lis 14, 2022

Wielu ludzi (a może i my sami, choć nie przyznamy się do tego za żadne skarby świata), dostaje gęsiej skórki i dreszczy, gdy tylko usłyszy słowa podatki w Niemczech. Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują. Pod tym pojęciem nie kryje się, na szczęście, żaden zionący ogniem smok, a niemiecki system podatkowy wcale nie jest aż tak bardzo skomplikowany jak, na przykład, skrzyżowanie w centrum Berlina. Wystarczy tylko pamiętać o kilku kwestiach.

jak rozliczyć

Podatek w Niemczech – stawki podatkowe

W Niemczech, podobnie jak w innych krajach, osoby legalnie pracujące, niezależnie od zawodu, zobowiązane są do płacenia podatku dochodowego (Einkommensteuer). Podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany jest na różnych zasadach. Jak to wygląda w niemieckim systemie podatkowym?

Niemiecki system podatkowy opiera się na kategoriach podatkowych. W oparciu o status rodziny podatnik jest klasyfikowany do tzw. klasy, a zatem stawka podatkowa zostaje indywidualnie dopasowana do sytuacji podatnika.

Podatek dochodowy musi być nakładany na każdego obywatela. Ustawa niemiecka wprowadza również ograniczone i nieograniczone obowiązki podatkowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych rozlicza się inaczej niż podatek wynikający z działalności gospodarczej, co warto mieć na uwadze.

Podatki w Niemczech – rozliczać?

Nie wszystkie osoby pracujące na terenie Niemiec mają obowiązek dokonać rozliczenie podatku z Niemiec. Warto jednak rozważyć opcję złożenia deklaracji za naszą zachodnią granicą. By jednak być sprytniejszym i poznać szacunkowy wynik warto zacząć skorzystać z bezpłatnego narzędzia: Zwrot podatku z Niemiec kalkulator.

Bardzo prawdopodobne, że uda Ci się odzyskać nadpłacony podatek w Niemczech, który jest odprowadzany do urzędu przez Twojego pracodawcę.

Czas na rozliczenie podatkowe w Niemczech

Niemieckie zeznanie podatkowe można składać do czterech lat wstecz (dla osób nie mających obowiązku rozliczenia) lub do 31 lipca – to termin dla tych, którzy taki obowiązek mają. Już teraz wiemy jednak, że termin rozliczenia roku 2022 został wydłużony do 30 września 2023.

finanzamt

Kto ma obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech?

Obowiązek podatkowy mają osoby prowadzące tzw. Gewerbę – zarejestrowaną niemiecką działalność gospodarczą oraz ci, którzy w danym roku podatkowym (kalendarzowym) pobierali w Niemczech świadczenia, np. chorobowe, bezrobotne, rentę, itp.

Jeśli z jakiegokolwiek niemieckiego urzędu skarbowego zostanie Ci przydzielony Steuernummer, wtedy również masz obowiązek rozliczenia podatku dochodowego.

Do celów podatkowych za naszą zachodnią granicą używane są:

 • osobisty numer identyfikacyjny (ID-Nummer) oraz właśnie
 • numer podatkowy (Steuernummer).

Identyfikatory podatkowe w Niemczech

ID-Nummer to odpowiednik polskiego PESEL-u i raz przydzielony – przeważnie pozostaje niezmienny. Z kolei numerów podatkowych Steuernummer możemy mieć więcej, gdyż każdy urząd skarbowy nadaje dla osób fizycznych oraz prawnych swój własny.

Potrącenia z wypłaty na podatek solidarnościowy, kościelny i…

Na terytorium Niemiec oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych, Twój pracodawca może odprowadzać również podatek solidarnościowy oraz podatek kościelny.

Podatek solidarnościowy płaci z reguły każda osoba pracująca za naszą zachodnią granicą, by wesprzeć ekonomię i infrastrukturę pięciu nowych Landów, znajdujących się na wschodzie Niemiec.

Podobnie sprawy mają się w przypadku, gdy chodzi o podatek kościelny. Każdy, kto jest wyznawcą jakiejś religii ma obowiązek jego odprowadzania.

Posiadając dzieci masz możliwość odliczenia, a tym samym uzyskania zwrotu podatku z tytułu odzyskania wszystkich podatku solidarnościowego oraz podatek kościelnego.

klasy podatkowe

Poszczególne klasy podatkowe – co decyduje o ich doborze

Niemiecki system podatkowy rozróżnia sześć klas podatkowych, od których zależy to, ile podatku dochodowego, solidarnościowego i kościelnego zostanie odprowadzone do urzędu skarbowego.

Na przydzielenie do danej klasy podatkowej wpływa między innymi stan cywilny czy rodzinny. Poniżej krótki opis niemieckich klas podatkowych:

 • I klasa podatkowa dotyczy osób samotnych, rozwodników oraz wdowców (dwa lata po śmierci współmałżonka), a także tych w związku małżeńskim,
 • II klasa podatkowa obejmuje osoby samotnie wychowujące dzieci, którym z tego tytułu należy się odpowiednia ulga. Klasa II jest używana stosunkowo rzadko w przypadku Polaków odprowadzających podatek w Niemczech,
 • III klasa podatkowa jest dla podatników w związku małżeńskim, których nie obejmuje jednak klasa IV. Należą tutaj również osoby owdowiałe, do dwóch lat po śmierci współmałżonka. Trzecia klasa podatkowa charakteryzuje się tym, że kwota odprowadzonego podatku w Niemczech jest stosunkowo niska,
 • IV klasa podatkowa przydzielana jest osobom pozostającym w związku małżeńskim. Klasa IV obejmuje wtedy oboje małżonków,
 • V klasa podatkowa również dotyczy podatników w związku małżeńskim, jednemu z nich zostaje nadana klasa V, zaś drugiemu klasa III. Osoba posiadająca tę klasę podatkową zarabia mniej od swojego małżonka będącego na trzeciej klasie podatkowej,
 • VI klasa podatkowa obejmuje osoby będące jednocześnie w co najmniej dwóch stosunkach pracy. Tę klasę podatkową nadaje się także, gdy nie mamy meldunku w Niemczech, jednak nie dzieje się tak w każdym przypadku.
kindergeld

Komu przydzielana jest klasa podatkowa?

Klasy podatkowe w Niemczech dotyczą każdego podatnika. W zależności od danej klasy podatkowej, stawki podatku odprowadzonego przez Twojego pracodawcę zasadniczo różnią się od siebie. W przypadku Polaków pracujących za naszą zachodnią granicą, rzadko pojawia się klasa II, klasa IV czy klasa V.

Nadanie pozostałych klas podatkowych zdarza się zdecydowaniej częściej. Należy pamiętać również o tym, że gdy zostanie nadana Ci klasa III lub klasa VI, musisz złożyć deklarację podatkową, a co za tym idzie wykazać przed urzędem skarbowym swój uzyskany dochód oraz wysokość odprowadzonego podatku w Niemczech.

Podatki w Niemczech – zmiana klasy podatkowej

Jeśli reprezentujemy daną klasę podatkową, nie oznacza to, że będziemy ją mieć już zawsze. Niemieckie urzędy skarbowe dają bowiem podatnikom możliwość, by zmienić klasę podatkową. Należy w tym celu złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek.

Jak rozliczyć podatek dochodowy w Niemczech?

Istnieją dwa sposoby złożenia deklaracji podatkowej(zeznania podatkowego) w Niemczech. Można zrobić to w formie tradycyjnej, tzn. wypełnić papierowe rozliczenie podatkowe i wysłać je do urzędu skarbowego pocztą (najlepiej listem poleconym, by mieć pewność, że przesyłka dotarła) lub zanieść je tam osobiście.

Druga opcja rozliczenia podatku w Niemczech to rozliczenie elektroniczne. Wysyłamy je wtedy bez obiegu dokumentów papierowych, zasadniczo więc jest to metoda bardziej ekologiczna i szybsza. Co więcej, elektroniczne deklaracje podatkowe są aktualnie coraz bardziej popularne wśród podatników za naszą zachodnią granicą. Wpływ na to miała naturalnie pandemia COVID-19.

kwoty wolne od podatku

Kwota wolna od podatku w Niemczech

Warto wspomnieć w tym miejscu o tzw. kwocie wolnej od podatku. Podobnie jak w Polsce to taka kwota dochodu, która nie wymusza na podatniku obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

W Europie nie ma takiego kraju, który w swoim prawie podatkowym nie przewiduje kwoty wolnej. Są one różne w zależności od państwa i ustalane niezależnie przez krajowych rządzących.

W Niemczech kwota wolna od podatku wynosiła w 2021 roku 9744 euro, w 2020 – 9408 euro, w 2019 – 9168 euro, zaś w 2018 – 9000 euro. Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, wtedy tę kwotę podwajamy.

Miesięczny dochód wolny od podatku w Niemczech

Miesięczny dochód wolny od podatku to nic innego jak jego roczny odpowiednik podzielony przez dwanaście miesięcy. Na przykład: kwota wolna od podatku w Niemczech w roku 2021 wynosiła 9744 euro. Jeśli tę liczbę podzielimy przez dwanaście miesięcy, otrzymamy 812 euro.

Jest to zatem miesięczny dochód wolny od podatku za naszą zachodnią granicą. Nie oznacza to jednak, że jeśli Twój dochód uzyskany w danym miesiącu przekroczył w ubiegłym roku 812 euro, powinieneś zapłacić podatki w Niemczech. Liczy się bowiem Twój roczny dochód i jeśli w ciągu dwunastu miesięcy go nie przekroczysz, nie masz obowiązku płacić podatków.

Jeśli Twój roczny dochód w Niemczech nie przekroczy ustalonej na dany rok podatkowy kwoty, nie masz obowiązku odprowadzania tej daniny do urzędu. Mimo to wielu pracodawców ten podatek płaci, dzięki czemu jest możliwość jego odzyskania po złożeniu w Finanzamcie zeznania podatkowego.

Dochód wolny od podatku w Polsce

Dla porównania w Polsce roczny dochód wolny w 2021 roku wynosił 1360 złotych, zaś miesięczny dochód wolny – 113,34 złotych. Co ciekawe, polski system podatkowy nie przewiduje kwoty wolnej dla osób, których dochód wynosi 127 000 złotych lub więcej.

karta podatkowa

Podatek w Niemczech – karta podatkowa

Najważniejszym dokumentem, który jest potrzebny do tego, by złożyć w Niemczech rozliczenie podatkowe, jest karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung. Otrzymasz ją od swojego pracodawcy najpóźniej do końca lutego kolejnego roku.

Tym samym, jeśli pracujesz przez cały 2022 rok, swoją kartę podatkową dostaniesz do dwudziestego ósmego lutego 2023 roku.

W przypadku, gdy zmienisz pracodawcę przed trzydziestym pierwszym grudnia, zaczniesz pobierać świadczenie lub w ogóle zakończysz swój stosunek pracy możesz otrzymać swoją elektroniczną kartę podatkową wcześniej.

Na karcie podatkowej znajdziesz wszystkie ważne informacje dotyczące Twojej pracy w danym okresie, na przykład stawkę podatku czy wysokość składek zdrowotnych. Pracodawca ma obowiązek poinformować Finanzamt o Twoich dochodach, w tym celu wysyła także do urzędu elektroniczną kartę podatkową.

EWR

Zaświadczenie EU/EWR

Kolejnym niezbędnym dokumentem potrzebnym do tego, by rozliczyć podatek w Niemczech jest zaświadczenie EU/EWR, które informuje o wysokości dochodów poza granicami Niemiec. Obywatele Polski mogą taki dokument uzyskać w polskim urzędzie skarbowym po złożeniu deklaracji PIT 36 + ZG. Jeśli pracujesz tylko za zachodnią granicą i jest to Twój jedyny dochód, wtedy na zaświadczeniu EU/EWR powinno pojawić się zero. Pamiętaj! “Kreska” czy “Ż” wpisane przez urząd na dokumencie nie jest kwotą! Finanzmat ma pełne prawo podważyć poprawność takiego druku EWR.

Polscy urzędnicy uwzględniają na przykład dochody uzyskane w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, jednoosobową działalność gospodarczą czy najem nieruchomości.

Umowa o podwójnym opodatkowaniu

Państwa na całym świecie podpisują między sobą specjalne umowy. Wszystko po to, by uniknąć podwójnego opodatkowania. Co to znaczy?

Wyobraź sobie sytuację, w której obywatel Polski pracował przez miesiąc w swojej ojczyźnie i zarobił określone pieniądze (odprowadził także podatek). Potem postanowił wyjechać za granicę, gdzie pracował przez kolejne miesiące.

W takiej sytuacji powinien zapłacić podatek dochodowy w Polsce i w Niemczech. Wtedy z pomocą przychodzi właśnie umowa zawarta pomiędzy tymi dwoma państwami mówiąca o tym, by uniknąć podwójnego opodatkowania.

Na mocy tej umowy dochody uzyskane w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce, zaś dochody uzyskane w Niemczech podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Przy składaniu deklaracji podatkowych w obydwu krajach należy poinformować urzędy skarbowe o zarobionych za granicą pieniądzach. Tym samym nie zatajamy naszych dochodów ale jednocześnie nie dochodzi do ich podwójnego opodatkowania.

składki odprowadzone na podatek

Składki i ubezpieczenie podatkowe na terenie Niemiec

Jeśli pracujesz u niemieckiego pracodawcy, obowiązuje Cię niemieckie ubezpieczenie zdrowotne. Składki są wtedy odprowadzane za naszą zachodnią granicą.

Osoby uzyskujące dochody jako pracownicy delegowani powinny wiedzieć, że

Inaczej sprawa ma się, gdy pracujesz w polskiej firmie, z której jesteś delegowany do pracy w Niemczech. Twój dochód podlega podatkowi dochodowemu na terenie tego kraju i jest odprowadzany do Finanzamtu. Jednak składki zdrowotne, emerytalne i rentowe są płacone do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak sprawdzić wysokość odprowadzonych składek?

Składki odprowadzone przez niemieckiego pracodawcę znajdują się na rocznej karcie podatkowej, w pozycjach:

 • 22a (składka emerytalna i rentowa zapłacona przez pracodawcę),
 • 23a (składka emerytalna i rentowa zapłacona przez pracownika),
 • 25 (składka chorobowa),
 • 26 (składka zdrowotna),
 • 27 (składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia).

Jeśli z kolei pracujesz u polskiego pracodawcy, otrzymasz od niego specjalne zaświadczenie, znajdują się na nim informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne zapłaconych do ZUS w Polsce, z tytułu zatrudnienia pracownika na kontrakcie w Niemczech.

Należy pamiętać o tym, by zaświadczenie dotyczyło konkretnego roku podatkowego oraz by zawierało pieczątkę firmy i podpis osoby upoważnionej do jego wystawienia.

Wysokość składek na ubezpieczenie zapłaconych czy to za granicą czy to w Polsce także ma wpływ na Twój zwrot podatku z Niemiec, podobnie jak wysokość podatku dochodowego, który odprowadzono w Twoim imieniu.

Pracując za naszą zachodnią granicą możesz otrzymać również różnorakie świadczenia. Są to na przykład zasiłek rodzinny bądź zasiłek chorobowy. Zasiłek rodzinny może w pierwszej chwili brzmieć obco, to jednak nic innego jak Kindergeld.

Zwrot podatku z Niemiec – Jak odprowadzić możliwie najmniej od wypłaty?

Gdy rozliczasz w Niemczech podatek dochodowy od osób fizycznych, musisz pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Możesz rozliczyć się indywidualnie lub z małżonkiem, nawet w sytuacji, gdy tylko Ty pracujesz za granicą. Stawki podatkowe nie ulegają zmianie w takim przypadku, za to dwukrotnie zwiększa się kwota zwalniająca Cię z jego odprowadzania.

Rozliczenie wspólne – zwrot podatku z Niemiec

Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku tych małżeństw, w których jeden z małżonków w ogóle nie pracuje i na przykład zajmuje się domem.

Taka możliwość istnieje także w przypadku śmierci jednego z małżonków. Osoby owdowiałe, pracujące w Niemczech, mogą złożyć rozliczenie wspólne za rok, w którym małżonek lub małżonka zmarła oraz w roku następnym.

Należy mieć jednak na uwadze fakt, że dochody osiągnięte przez drugą osobę na przykład w Polsce, mają wpływ na wysokość zwrotu i obniżają go. Jeśli kwota zarobiona przez obydwu małżonków poza Niemcami jest bardzo wysoka, istnieje w takiej sytuacji ryzyko odrzucenia rozliczenia wspólnego. Wtedy urząd skarbowy rozlicza podatnika indywidualnie, nie biorąc pod uwagę dochodów drugiego małżonka.

Do roku 2020 ryzyko odrzucenia rozliczenia wspólnego pojawiało się w momencie, gdy suma dochodów uzyskanych poza granicami Niemiec oraz ewentualnych świadczeń (chorobowe, bezrobotne, upadłościowe, itd.) przekroczyła połowę kwoty wolnej. Od 2021 próg ten wzrósł z kolei do 3/4 tej kwoty.

Formalności przy rozliczeniu podatku z Niemiec – załączniki do deklaracji podatkowej

Ponadto do niemieckiego urzędu powinny trafić także odpowiednie dokumenty. Najważniejsza jest naturalnie deklaracja podatkowa – to na jej podstawie zostanie wystawiona decyzja podatkowa. Kolejnymi istotnymi dokumentami są karta podatkowa oraz zaświadczenie EU/EWR, z którego urzędnik dowie się jak wysokie były dochody Twoje i małżonka poza granicami Niemiec (lub, że ich w ogóle nie było).

Urząd skarbowy ma na opracowanie Twojej deklaracji średnio od trzech do sześciu miesięcy, następnie wydana zostaje decyzja podatkowa. Zwrot podatku jest przelewany na podane w deklaracji konto bankowe.

Zdarzają się sytuacje, w których na decyzji brakuje numeru konta. Konieczne jest wtedy jego papierowe potwierdzenie wysyłając pismo do Finanzamtu. Dopiero wtedy otrzymasz należny Ci zwrot podatku.

Koszty uzyskania przychodu w Niemczech

Na wysokość zwrotu podatku w Niemczech mają wpływ różne czynniki. Są to przede wszystkim kwoty, w jakich pracodawca odprowadził podatek dochodowy do urzędu oraz składki na ubezpieczenie.

Dalej, dochód uzyskany spoza kraju jak i w Niemczech, w tym także dochody małżonka w przypadku rozliczenia wspólnego. Istotne są także poniesione przez Ciebie w danym roku koszty uzyskania przychodu, które zmniejszają osiągnięty dochód, a co za tym idzie zwiększają zwrot.

Co odliczyć od podatku?

Niemieckie prawo podatkowe oferuje podatnikom całą gamę kosztów, które można odliczyć od dochodów uzyskanych w Niemczech. Są to na przykład:

 • koszty zjazdów do ojczyzny – odliczane bardzo często w przypadku Polaków pracujących w Niemczech i wpływające w znacznym stopniu na zwrot podatku w Niemczech,
 • koszty dojazdów z miejsca zakwaterowania/zamieszkania do miejsca pracy,
 • koszty noclegów/wynajmu mieszkania,
 • koszty diet należnych z uwagi na zmienność miejsca pracy,
 • ryczałtowe koszty zakupu ubrań,
 • ryczałtowe koszty prowadzenia konta w Niemczech.

Należy jednak pamiętać o tym, że poniesione koszty nie zostaną zwrócone przez urząd w stu procentach. Na przykład, jeśli w danym roku podatkowym poniosłeś koszty związane z uzyskaniem przychodu w wysokości 2500 €, Twój zwrot podatku nie wzrośnie dokładnie o tę kwotę. Więcej dowiesz się z osobnego artykułu w którym opisujemy ulgi podatkowe w Niemczech.

Ryczałtowy koszt uzyskania przychodu

Co więcej, osobie rozliczającej podatek w Niemczech przysługuje ryczałtowy koszt uzyskania przychodu. Do roku 2021 wynosił on 1000 euro, jednak od 2022 wzrośnie do 1200 euro, w przypadku gdy pracujesz przez cały rok.

Zwrot podatku zwiększy się zatem, jeśli poniesione przez Ciebie koszty, na przykład zjazdów czy koszty dojazdów do pracy, przekroczą do 2021 roku ryczałtowy 1000 euro, zaś od 2022 roku 1200 euro.

stawki podatku

Podsumowanie dot. podatku dochodowego w Niemczech

Rozliczenie podatku w Niemczech jest nieco bardziej skomplikowane niż polski podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, dzięki którym zwiększymy kwotę naszego zwrotu, jak na przykład koszty czy rozliczenie wspólne. Niekorzystnie wpływa na niego zaś wysoki dochód spoza Niemiec czy pobierane świadczenia. Reasumując jednak wszystkie powyższe informacje, można wysnuć bardzo optymistyczny wniosek, a mianowicie:

Podatek w Niemczech nie jest taki straszny 🙂

Jeżeli jednak nie masz głowy do administracyjnych formalności dot. podatku dochodowego, wypełniania druków i obliczania ulg zgłoś się do nas, pomożemy Ci zrealizować obowiązek podatkowy i zadbamy o Twoją deklarację podatkową.

TimeTax jak rozliczyć w Niemczech podatek dochodowy

Skontaktuj się z nami! Od 2006 roku rozliczamy podatki za pracę za granicą, także w Niemczech. Ten czas zaowocował, doświadczeniem, które przekłada się na uśmiech na twarzach naszych klientów, który pojawia się po otwarciu koperty z decyzją podatkową.

Wniosek o Zwrot podatku z Niemiec możesz złożyć w jednym z dziesiątek oddziałów lub korzystając z usługi Zwrot podatku z Niemiec online. Uwaga, nie rozliczamy podatków opłacanych w ramach działalności gospodarczej.

TimeTax jak rozliczyć w Niemczech podatek dochodowy

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

2 komentarze

 1. Avatar

  Jestem emerytem, mieszkam w Polsce. Prócz emerytury z ZUS, otrzymuję małą emeryturę z Niemiec (ok. 100 Euro). Bank w Polsce potrąca mi z niej składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Mam wątpliwości , czy słusznie.
  Jak mógłbym sprawdzić, czy moje rozliczenie z urzędami w Niemczech są w porządku? Czy mogą Państwo mi w tym pomóc?

  Odpowiedz
  • Avatar

   Dzień dobry,
   na podstawie szczątkowych informacji nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Prosimy o dosłanie dokumentów potwierdzających przyznanie Renty na terenie Niemiec jak i potrącanych składek oraz niemieckich decyzji podatkowych jeżeli są dostępne.
   Dokumenty można przesłać na adres kontakt@timetax.pl
   W wiadomości mailowej prosimy powołać się na komentarz pod tym artykułem.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też