Strona główna 9 Niemcy 9 Podatki w Niemczech 2023: Progi Podatkowe, Kwota Wolna – Podatek Dochodowy dla Polaków

Podatki w Niemczech 2023: Progi Podatkowe, Kwota Wolna – Podatek Dochodowy dla Polaków

lis 14, 2022

Wielu ludzi (a może i my sami, choć nie przyznamy się do tego za żadne skarby świata), dostaje gęsiej skórki i dreszczy, gdy tylko usłyszy słowa podatki w Niemczech. Jednak nie taki diabeł straszny, jak go malują. Pod tym pojęciem nie kryje się, na szczęście, żaden zionący ogniem smok. Wbrew pozorom niemiecki system podatkowy wcale nie jest aż tak bardzo skomplikowany jak, na przykład, skrzyżowanie w centrum Berlina. Wystarczy tylko pamiętać o kilku kwestiach.

jak rozliczyć

Podatek w Niemczech – progi podatkowe

W Niemczech, podobnie jak w innych krajach, osoby legalnie pracujące, niezależnie od zawodu, zobowiązane są do płacenia podatku dochodowego (Einkommensteuer). Podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzany jest na różnych zasadach. Jak to wygląda w niemieckim systemie podatkowym?

Niemiecki system podatkowy opiera się na kategoriach i stopach podatkowych. W odróżnieniu od polskiego sytemu podatkowego opartego o proste progi podatkowe, w Niemczech sytuacja jest bardziej skomplikowana. W oparciu o status rodziny podatnik jest klasyfikowany do tzw. klasy podatkowej, a zatem stawka podatkowa zostaje indywidualnie dopasowana do sytuacji podatnika.

Progi podatkowe w Niemczech 2023

Prawo niemieckie także wprowadza pojęcie kwot wolnych od podatku ale również stóp podatkowych, od których oblicza się należny podatek. Rządowy informator podaje jasne informacje: jeżeli roczny dochód podatnika przekracza kwotę wolną od podatku należy od nadwyżki odprowadzić podatek. Stawka podatkowa waha się między 14% a 45% i jest zależna od uzyskanego rocznego dochodu podatnika, który jest wcześniej pomniejszany o kwoty niepodlegające opodatkowaniu i koszty. Oznacza to że podatek w Niemczech oblicza się progresywnie.

Mimo iż podatek dochodowy musi być nakładany na każdego obywatela to urząd widzi coraz cięższą sytuację gospodarczą. W związku z tym zmieniono w ostatnim czasie próg dochodowy dla 42 procentowej stawki podatkowej. Od 2023 roku przytoczona stawka podatkowa będzie obowiązywać osoby zarabiające rocznie ponad 62 810 euro a nie jak do tej pory 58 597 euro. Dzięki temu wielu podatników uniknie wyżej odprowadzanego podatku do urzędu.

W Internecie można spotkać przygotowane tabele podatku od wynagrodzeń obrazujące ile teoretycznie podatku powinno zostać odprowadzone. Bywają one jednak nieprecyzyjne i często tworzone są na podstawie założeń, które mogą nie dotyczyć podatnika.

Warto mieć na uwadze iż podatek dochodowy od osób fizycznych rozlicza się inaczej niż podatek wynikający z działalności gospodarczej co w zdecydowany sposób zmienia sposób obliczeń i formę deklaracji podatkowej w Niemczech.

Podatki w Niemczech – rozliczać?

Nie wszystkie osoby pracujące na terenie Niemiec mają obowiązek dokonać rozliczenie podatku z Niemiec. Warto jednak rozważyć opcję złożenia deklaracji za naszą zachodnią granicą. By jednak być sprytniejszym i poznać szacunkowy wynik warto zacząć skorzystać z bezpłatnego narzędzia: Zwrot podatku z Niemiec kalkulator.

Bardzo prawdopodobne, że uda Ci się odzyskać nadpłacony podatek w Niemczech, który jest odprowadzany do urzędu przez Twojego pracodawcę.

Czas na rozliczenie podatkowe w Niemczech

Niemieckie zeznanie podatkowe można składać do czterech lat wstecz (dla osób nie mających obowiązku rozliczenia) lub do 31 lipca – to termin dla tych, którzy taki obowiązek mają. Już teraz wiemy jednak, że termin rozliczenia roku 2023 został wydłużony do 02 września 2023.

finanzamt

Kto ma obowiązek rozliczenia podatku w Niemczech?

Obowiązek rozliczenia się z niemieckim fiskusem mają osoby prowadzące tzw. Gewerbę – zarejestrowaną niemiecką działalność gospodarczą oraz ci, którzy w danym roku podatkowym (kalendarzowym) pobierali w Niemczech świadczenia, np. chorobowe, bezrobotne, emeryturę, rentę, itp.

Jeśli z jakiegokolwiek niemieckiego urzędu skarbowego zostanie Ci przydzielony Steuernummer, wtedy również masz obowiązek rozliczenia podatku dochodowego.

Obowiązek dokonania rozliczenia spoczywa także na podatnikach, którzy w trakcie roku podatkowego posiadali nadaną 3-cią lub 6-tą klasę podatkową, mieli przyznany przez Urząd Skarbowy tzw. Steuerfreibetrag lub otrzymali od urzędu wezwanie do dokonania rozliczenia.

Identyfikatory podatkowe w Niemczech

ID-Nummer to odpowiednik polskiego PESEL-u i raz przydzielony – przeważnie pozostaje niezmienny. Z kolei numerów podatkowych Steuernummer możemy mieć więcej, gdyż każdy urząd skarbowy nadaje dla osób fizycznych oraz prawnych swój własny.

Można zatem stwierdzić iż do celów podatkowych za naszą zachodnią granicą używane są:

 • osobisty numer identyfikacyjny (ID-Nummer) oraz
 • numer podatkowy (Steuernummer).

Niemieckie numery podatkowe opisujemy również w osobnym artykule.

Potrącenia z wypłaty na podatek solidarnościowy i kościelny

Na terytorium Niemiec oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych, Twój pracodawca może odprowadzać również podatek solidarnościowy oraz podatek kościelny.

Podatek solidarnościowy płaci z reguły każda osoba pracująca za naszą zachodnią granicą, by wesprzeć ekonomię i infrastrukturę pięciu nowych Landów, znajdujących się na wschodzie Niemiec.

Podobnie sprawy mają się w przypadku, gdy chodzi o podatek kościelny. Każdy, kto jest wyznawcą jakiejś religii ma obowiązek jego odprowadzania.

Posiadając dzieci masz możliwość odliczenia, a tym samym uzyskania zwrotu podatku z tytułu odzyskania wszystkich podatku solidarnościowego oraz podatek kościelnego.

klasy podatkowe

Poszczególne klasy podatkowe – co decyduje o ich doborze

Niemiecki system podatkowy rozróżnia sześć klas podatkowych, od których zależy to, ile podatku dochodowego, solidarnościowego i kościelnego zostanie odprowadzone do urzędu skarbowego.

Na przydzielenie do danej klasy podatkowej wpływa między innymi stan cywilny czy rodzinny. Poniżej krótki opis niemieckich klas podatkowych:

 • I klasa podatkowa dotyczy osób samotnych, rozwodników oraz wdowców (dwa lata po śmierci współmałżonka), a także tych w związku małżeńskim,
 • II klasa podatkowa obejmuje osoby samotnie wychowujące dzieci, którym z tego tytułu należy się odpowiednia ulga. Klasa II jest używana stosunkowo rzadko w przypadku Polaków odprowadzających podatek w Niemczech,
 • III klasa podatkowa jest dla podatników w związku małżeńskim, których nie obejmuje jednak klasa IV. Należą tutaj również osoby owdowiałe, do dwóch lat po śmierci współmałżonka. Trzecia klasa podatkowa charakteryzuje się tym, że kwota odprowadzonego podatku w Niemczech jest stosunkowo niska. Bywa również że podatek dochodowy w tym przypadku wcale nie zostanie odprowadzony,
 • IV klasa podatkowa przydzielana jest osobom pozostającym w związku małżeńskim. Klasa IV obejmuje wtedy oboje małżonków,
 • V klasa podatkowa również dotyczy podatników w związku małżeńskim – jednemu z nich zostaje nadana klasa V, zaś drugiemu klasa III. Osoba posiadająca tę klasę podatkową zarabia mniej od swojego małżonka będącego na trzeciej klasie podatkowej,
 • VI klasa podatkowa obejmuje osoby będące jednocześnie w co najmniej dwóch stosunkach pracy. Tę klasę podatkową nadaje się także, gdy nie mamy meldunku w Niemczech, jednak nie dzieje się tak w każdym przypadku.
kindergeld

Komu przydzielana jest klasa podatkowa?

Klasy podatkowe w Niemczech dotyczą każdego podatnika. W zależności od danej klasy podatkowej, stawki podatku odprowadzonego przez Twojego pracodawcę zasadniczo różnią się od siebie. W przypadku Polaków pracujących za naszą zachodnią granicą, rzadko pojawia się klasa II, klasa IV czy klasa V.

Nadanie pozostałych klas podatkowych zdarza się zdecydowanie częściej. Należy pamiętać również o tym, że gdy zostanie nadana Ci klasa III lub klasa VI, musisz złożyć deklarację podatkową, a co za tym idzie wykazać przed urzędem skarbowym swój uzyskany dochód oraz wysokość odprowadzonego podatku w Niemczech.

Podatki w Niemczech – zmiana klasy podatkowej

Jeśli reprezentujemy daną klasę podatkową, nie oznacza to, że będziemy ją mieć już zawsze. Niemieckie urzędy skarbowe dają bowiem podatnikom możliwość, by zmienić klasę podatkową. Należy w tym celu złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek. Bardzo często pomagają w tym zakresie pracodawcy. Jeżeli uważasz że Twoja klasa podatkowa powinna zostać zmieniona – zgłoś się najpierw do niego.

Kwota wolna od podatku w Niemczech

Warto wspomnieć w tym miejscu o tzw. kwocie wolnej od podatku. Podobnie jak w Polsce to taka kwota dochodu, która nie wymusza na podatniku obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

W Europie nie ma takiego kraju, który w swoim prawie podatkowym nie przewiduje kwoty wolnej. Są one różne w zależności od państwa i ustalane niezależnie przez krajowych rządzących.

W Niemczech kwota wolna od podatku wynosi:

 • w 2019 – 9 168 euro,
 • w 2020 – 9 408 euro,
 • w 2021 – 9 744 euro,
 • w 2022 – 10 347 euro,
 • w 2023 – 10 908 euro,
 • w 2024 – 11 604 euro.

Jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem, wtedy tę kwotę podwajamy. Przy rozliczeniu wspólnym (często nazywanym rozłąkowym) możemy zatem uwzględnić kwoty wolne:

 • w 2019 – 18 336 euro,
 • w 2020 – 18 816 euro,
 • w 2021 – 19 488 euro,
 • w 2022 – 20 694 euro,
 • w 2023 – 21 816 euro,
 • w 2024 – 23 208 euro.

Podwojona kwota wolna jest powodem, dla którego tak często podatnicy pracujący w Niemczech decydują się rozliczać wraz ze współmałżonkiem.

kwoty wolne od podatku

Miesięczny dochód wolny od podatku w Niemczech

Miesięczny dochód wolny od podatku to nic innego jak jego roczny odpowiednik podzielony przez dwanaście miesięcy. Na przykład: kwota wolna od podatku w Niemczech w roku 2021 wynosiła 9744 euro. Jeśli tę liczbę podzielimy przez dwanaście miesięcy, otrzymamy 812 euro.

Jest to zatem miesięczny dochód wolny od podatku za naszą zachodnią granicą. Nie oznacza to jednak, że jeśli Twój dochód uzyskany w danym miesiącu przekroczył w 2021 roku 812 euro, powinieneś zapłacić podatki w Niemczech. Liczy się bowiem Twój roczny dochód i jeśli w ciągu dwunastu miesięcy go nie przekroczysz, nie masz obowiązku płacić podatków.

Jeśli Twój roczny dochód w Niemczech nie przekroczy ustalonej na dany rok podatkowy kwoty, nie masz obowiązku odprowadzania tej daniny do urzędu. Mimo to wielu pracodawców ten podatek płaci, dzięki czemu jest możliwość jego odzyskania po złożeniu w Finanzamcie zeznania podatkowego.

Roczne kwoty wolne dla rozliczenia indywidualnego wynoszą:

 • 2020 = 9 408,00 €
 • 2021 = 9 744,00 €
 • 2022 = 10 347,00 €
 • 2023 = 10 908,00 €
 • 2024 = 11 604,00 €

Dochód wolny od podatku i progi podatkowe w Polsce

Dla porównania w Polsce roczny dochód wolny od podatku na chwilę obecną wynosi 30 000 złotych, zaś miesięczny dochód wolny – 2 500 złotych. Co ciekawe, polski system podatkowy nie przewiduje kwoty wolnej dla osób, których dochód wynosi więcej niż 30 000 zł.

Osiągając dochód w przedziale od 30 000 zł do 120 000 zł obowiązuje nas 12% wartości podatku liczone od nadwyżki ponad 30 tys. zł (ale do przekroczenia 2-go progu podatkowego). Zarabiając natomiast więcej niż 120 tys. zł do zapłaty będziemy mieć 10 800 zł oraz dodatkowe 32% obliczane z nadwyżki uzyskanych dochodów ponad 120 000 zł.

karta podatkowa

Umowa o podwójnym opodatkowaniu

Państwa na całym świecie podpisują między sobą specjalne umowy. Wszystko po to, by uniknąć podwójnego opodatkowania. Co to znaczy?

Wyobraź sobie sytuację, w której obywatel Polski pracował przez miesiąc w swojej ojczyźnie i zarobił określone pieniądze (odprowadził także podatek). Potem postanowił wyjechać za granicę, gdzie pracował przez kolejne miesiące.

W takiej sytuacji powinien zapłacić podatek dochodowy w Polsce i w Niemczech. Wtedy z pomocą przychodzi właśnie umowa zawarta pomiędzy tymi dwoma państwami mówiąca o tym, by uniknąć podwójnego opodatkowania.

Na mocy tej umowy dochody uzyskane w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce, zaś dochody uzyskane w Niemczech podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Przy składaniu deklaracji podatkowych w obydwu krajach należy poinformować urzędy skarbowe o zarobionych za granicą pieniądzach. Tym samym nie zatajamy naszych dochodów ale jednocześnie nie dochodzi do ich podwójnego opodatkowania. Mimo iż dochody z Polski nie są opodatkowane w Niemczech (i na odwrót) to takie dochody mają wpływ na wysokość podatku, którą należy uiścić po rozliczeniu z urzędem.

składki odprowadzone na podatek

Składki i ubezpieczenie podatkowe na terenie Niemiec

Jeśli pracujesz u niemieckiego pracodawcy, obowiązuje Cię niemieckie prawo i tamtejsze ubezpieczenie zdrowotne. Składki są wtedy odprowadzane za naszą zachodnią granicą.

Osoby uzyskujące dochody jako pracownicy delegowani powinny wiedzieć, że sprawa ma się inaczej, gdy pracujesz w polskiej firmie, z której jesteś delegowany do pracy w Niemczech. Twój dochód podlega podatkowi dochodowemu na terenie tego kraju i jest odprowadzany do Finanzamtu. Jednak składki zdrowotne, emerytalne i rentowe są płacone do polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak sprawdzić wysokość odprowadzonych składek?

Składki odprowadzone przez niemieckiego pracodawcę znajdują się na rocznej karcie podatkowej, w pozycjach:

 • 22a (składka emerytalna i rentowa zapłacona przez pracodawcę),
 • 23a (składka emerytalna i rentowa zapłacona przez pracownika),
 • 25 (składka chorobowa),
 • 26 (składka zdrowotna),
 • 27 (składka na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia).

Jeśli z kolei pracujesz u polskiego pracodawcy, otrzymasz od niego specjalne zaświadczenie, znajdują się na nim informacje o składkach na ubezpieczenie społeczne zapłaconych do ZUS w Polsce, z tytułu zatrudnienia pracownika na kontrakcie w Niemczech.

Należy pamiętać o tym, by zaświadczenie z polskiej firmy dołączać do rozliczenia podatkowego w Niemczech. Dokument musi dotyczyć danego roku podatkowego oraz musi zawierać Twoje dane, pieczątkę firmy i podpis osoby upoważnionej do jego wystawienia.

Wysokość składek na ubezpieczenie zapłaconych czy to za granicą czy to w Polsce także ma wpływ na Twój zwrot podatku z Niemiec, podobnie jak wysokość podatku dochodowego, który odprowadzono w Twoim imieniu. Odprowadzone w Polsce składki traktowane są jako koszt pracownika i przyczyniają się znacząco do polepszenia wyniku rozliczenia.

Pracując za naszą zachodnią granicą możesz otrzymać również różnorakie świadczenia. Są to na przykład zasiłek rodzinny bądź zasiłek chorobowy. Zasiłek rodzinny może w pierwszej chwili brzmieć obco, to jednak nic innego jak Kindergeld.

Jak rozliczyć podatek dochodowy w Niemczech?

Istnieją dwa sposoby złożenia deklaracji podatkowej (zeznania podatkowego) w Niemczech. Można zrobić to w formie tradycyjnej, tzn. wypełnić papierowe rozliczenie podatkowe i wysłać je do urzędu skarbowego pocztą (najlepiej listem poleconym, by mieć pewność, że przesyłka dotarła) lub zanieść je tam osobiście.

Druga opcja rozliczenia podatku w Niemczech to rozliczenie elektroniczne. Wysyłamy je wtedy bez obiegu dokumentów papierowych, zasadniczo więc jest to metoda bardziej ekologiczna i szybsza. Co więcej, elektroniczne deklaracje podatkowe są aktualnie coraz bardziej popularne wśród podatników za naszą zachodnią granicą. Wpływ na to miała naturalnie pandemia COVID-19.

Zwrot podatku z Niemiec – jak odprowadzić możliwie najmniej od wypłaty?

Gdy rozliczasz w Niemczech podatek dochodowy od osób fizycznych, musisz pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Możesz rozliczyć się indywidualnie lub z małżonkiem, nawet w sytuacji, gdy tylko Ty pracujesz za granicą. Stawki podatkowe nie ulegają zmianie w takim przypadku, za to dwukrotnie zwiększa się kwota zwalniająca Cię z jego odprowadzania. Dzięki temu jest szansa na zdecydowanie mniejsze potrącenie podatku. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Rozliczenie wspólne – zwrot podatku z Niemiec

Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne w przypadku tych małżeństw, w których jeden z małżonków w ogóle nie pracuje (i na przykład zajmuje się domem) lub kiedy jeden z nich osiąga stosunkowo niewielkie dochody.

Możliwość takiego rozliczenia istnieje także w po śmierci jednego z małżonków. Osoby owdowiałe mogą złożyć rozliczenie wspólne w Niemczech za rok, w którym małżonek lub małżonka zmarła oraz w roku następnym.

Należy mieć jednak na uwadze fakt, że dochody osiągnięte przez drugą osobę na przykład w Polsce, mają wpływ na wysokość zwrotu i obniżają go. Jeśli kwota zarobiona przez obydwu małżonków poza Niemcami jest bardzo wysoka, istnieje w takiej sytuacji ryzyko odrzucenia rozliczenia wspólnego. Wtedy urząd skarbowy rozlicza podatnika indywidualnie, nie biorąc pod uwagę dochodów drugiego małżonka.

Do roku 2020 ryzyko odrzucenia rozliczenia wspólnego pojawiało się w momencie, gdy suma dochodów uzyskanych poza granicami Niemiec oraz ewentualnych świadczeń (chorobowe, bezrobotne, upadłościowe, itd.) przekroczyła połowę kwoty wolnej. Od 2021 próg ten wzrósł z kolei do 3/4 tej kwoty.

Jak obliczyć wysokość podatku? – darmowy kalkulator

Dla każdego podatnika wysokość podatku możliwa do odzyskania z urzędu będzie inna. Zależy ona od wielu czynników, w tym od odprowadzonego przez pracodawcę podatku dochodowego, dochodów osiągniętych w Niemczech i poza granicami Niemiec a także od wybranego sposobu rozliczenia (indywidualne lub wspólne) oraz uwzględnianych kosztów.

Przy rozliczeniu zawsze staramy się uzyskać zwrot podatku. Oznacza to że nie ma możliwości odzyskania większej kwoty niż podatek odprowadzony przez pracodawcę. Odprowadzony podatek znajdziesz na swoich kartach podatkowych Lohnsteuerbescheinigung w pozycjach 4, 5 oraz 6. Jeżeli pracujesz w danym roku u więcej niż jednego pracodawcy powinieneś zsumować kwoty widniejące w powyższych pozycjach ze wszystkich kart podatkowych. Wówczas otrzymasz całkowity podatek za dany rok odprowadzony do urzędu.

Nie oznacza to jednak że rozliczenie podatku będzie oznaczać całkowity jego zwrot. To w jakiej wysokości możesz otrzymać zwrot podpowie Ci bezpłatne narzędzie: Kalkulator zwrot podatku z Niemiec. Uwaga! Kalkulator podaje wynik prostego rozliczenia tylko na podstawie kart podatkowych i uzyskanych dochodów. Przedstawione w rozliczeniu koszty mogą zdecydowanie zmienić ten wynik na Twoją korzyść.

Koszty uzyskania przychodu w Niemczechco odliczyć od podatku?

Na wysokość zwrotu podatku danym roku w Niemczech mają także istotny wpływ poniesione przez Ciebie koszty uzyskania przychodu. Zmniejszają osiągnięty dochód, a co za tym idzie mogą zwiększyć uzyskany zwrot.

Niemieckie prawo podatkowe oferuje podatnikom całą gamę kosztów, które można odliczyć od dochodów uzyskanych w Niemczech. Są to na przykład:

 • koszty zjazdów do ojczyzny – odliczane bardzo często w przypadku Polaków pracujących w Niemczech i wpływające w znacznym stopniu na zwrot podatku w Niemczech,
 • koszty dojazdów z miejsca zakwaterowania czy zamieszkania do miejsca pracy,
 • koszty noclegów a także wynajmu mieszkania,
 • koszty diet należnych z uwagi na zmienność miejsca pracy,
 • koszty narzędzi i akcesoriów niezbędnych do pracy,
 • ryczałtowe koszty zakupu ubrań,
 • ryczałtowe koszty prowadzenia konta w Niemczech.

Należy jednak pamiętać o tym, że poniesione koszty nie zostaną zwrócone przez urząd w stu procentach. Na przykład, jeśli w danym roku podatkowym poniosłeś koszty związane z uzyskaniem przychodu w wysokości 2500 €, Twój zwrot podatku nie wzrośnie dokładnie o tę kwotę. Więcej dowiesz się z osobnego artykułu w którym opisujemy ulgi podatkowe w Niemczech.

Ryczałtowy koszt uzyskania przychodu

Co więcej, osobie rozliczającej podatek w Niemczech przysługuje ryczałtowy koszt uzyskania przychodu. Do roku 2021 wynosił on 1000 euro, jednak od 2022 wzrósł do 1200 euro, w przypadku gdy pracujesz przez cały rok. Za rok 2023 kształtuje się on na poziomie 1230 €.

Zwrot podatku zwiększy się zatem, jeśli poniesione przez Ciebie koszty, na przykład zjazdów czy koszty dojazdów do pracy, przekroczą dla odpowiedniego roku ryczałtowy koszt uzyskania przychodu.

stawki podatku

Podsumowanie dot. podatku dochodowego w Niemczech

Rozliczenie podatku w Niemczech jest nieco bardziej skomplikowane niż polski podatek dochodowy od osób fizycznych. Należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach, dzięki którym zwiększymy kwotę naszego zwrotu, jak na przykład koszty czy rozliczenie wspólne. Niekorzystnie wpływa na niego zaś wysoki dochód spoza Niemiec czy pobierane świadczenia. Reasumując jednak wszystkie powyższe informacje, można wysnuć bardzo optymistyczny wniosek, a mianowicie:

Podatek w Niemczech nie jest taki straszny 😉

Jeżeli jednak nie masz głowy do administracyjnych formalności dot. podatku dochodowego, wypełniania druków i obliczania ulg – zgłoś się do nas! Pomożemy Ci zrealizować obowiązek podatkowy i zadbamy o Twoją deklarację podatkową.

TimeTax czyli jak poprawnie rozliczyć w Niemczech podatek dochodowy

Skontaktuj się z nami! Od 2006 roku rozliczamy podatki za pracę za granicą, także w Niemczech. Ten czas zaowocował, doświadczeniem, które przekłada się na uśmiech na twarzach naszych klientów, który pojawia się po otwarciu koperty z decyzją podatkową.

Wniosek o Zwrot podatku z Niemiec możesz złożyć w jednym z dziesiątek oddziałów lub korzystając z usługi Zwrot podatku z Niemiec online. Uwaga, nie rozliczamy podatków opłacanych w ramach działalności gospodarczej.

TimeTax jak rozliczyć w Niemczech podatek dochodowy
4.8/5 (63)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

10 komentarzy

 1. Avatar

  Jestem emerytem, mieszkam w Polsce. Prócz emerytury z ZUS, otrzymuję małą emeryturę z Niemiec (ok. 100 Euro). Bank w Polsce potrąca mi z niej składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. Mam wątpliwości , czy słusznie.
  Jak mógłbym sprawdzić, czy moje rozliczenie z urzędami w Niemczech są w porządku? Czy mogą Państwo mi w tym pomóc?

  Odpowiedz
  • Avatar

   Dzień dobry,
   na podstawie szczątkowych informacji nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Prosimy o dosłanie dokumentów potwierdzających przyznanie Renty na terenie Niemiec jak i potrącanych składek oraz niemieckich decyzji podatkowych jeżeli są dostępne.
   Dokumenty można przesłać na adres kontakt@timetax.pl
   W wiadomości mailowej prosimy powołać się na komentarz pod tym artykułem.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz
 2. Avatar

  artykuł o podatku i ani razu nie wspomniana wysokość podatku

  Odpowiedz
  • Avatar

   Dziękujemy za komentarz. Rozumiemy przedstawione uwagi. Proszę jednak pamiętać, że kwestie podatkowe, zwłaszcza w Niemczech, są często bardzo złożone. Staramy się przedstawiać informacje w sposób zrozumiały dla czytelników, co czasem oznacza pominięcie pewnych szczegółów. Zaktualizowaliśmy artykuł aby zaprezentować dodatkowe informacje. Postaramy się także uwzględnić sugestie w przyszłych artykułach.

   Odpowiedz
 3. Avatar

  Mam pytanie dotyczące rozliczenia które dostaje co miesiąc od 7 mięsie cy.. dlaczego co miesiąc potrącany jest indentyczny podatek wysokości 566€ niezależnie czy zarobię brutto 2400 czy 2600€?

  Odpowiedz
  • Avatar

   Dzień dobry,
   wysokość odprowadzonego podatku zależy od przypisanej Panu klasy podatkowej i dodatkowych ustaleń z pracodawcą. Szczegóły najlepiej wyjaśniać z działem księgowym pracodawcy, który wytłumaczy skąd wzięła się taka kwota. Proszę jednak pamiętać – podatek odprowadzony na terenie Niemiec najczęściej jest możliwy do odzyskania. Po zdobyciu karty podatkowej od pracodawcy i podsumowaniu całego roku polecamy wyliczenie szacunkowego zwrotu podatku. Umożliwi to darmowy kalkulator zwrotu podatku z Niemiec. Oczywiście przy rozliczeniu wszystkie koszty i zjazdy mogą jeszcze bardziej poprawić wynik z kalkulatora.
   Pozdrawiamy

   Odpowiedz
 4. Avatar

  Dzień dobry czy podatek budowlany jest już wliczony w rozliczeniu podatkowym do urzędu skarbowego czy podatek budowlany to dodatkowa kwota do zapłacenia

  Odpowiedz
  • Avatar

   Dzień dobry,
   podatek budowlany dotyczy osób, które prowadzą na terenie Niemiec Gererbę bądź prowadzą działalność w Polsce a usługi świadczą w Niemczech.
   Z naszych informacji podatek Bauabzugsteuer wynosi 15% liczone od wartości usług i zobowiązani są go opłacać zleceniodawcy usług. Można go traktować jako zaliczkę na podatek dochodowy w Niemczech.
   Niestety, z racji iż nie zajmujemy się rozliczaniem firm – nie jesteśmy w stanie podać bardziej szczegółowych informacji.

   Odpowiedz
 5. Avatar

  Dzień dobry,
  W 2023 roku pracowałem w Niemczech tylko przez 3 miesiące i zarobiłem 8600 euro netto (1 klasa podatkowa), natomiast w Polsce przepracowałem 1 miesiąc zarabiając 5500 brutto. Pytanie moje brzmi:
  – Czy kwota 8600 euro jest wolna od podatku i czy mogę ubiegać się o całkowity zwrot podatku?
  – Jeżeli pracowałem w Niemczech i mieszczę się w kwocie wolnej od podatku a jednocześnie pracowałem w Polsce i zarobiłem 5500 brutto to jak będzie wyglądało moje rozliczenie w Polsce i za granicą?

  Odpowiedz
  • Avatar

   Dzień dobry,
   jeżeli na terenie Niemiec pracowano przez krótki okres czasu i nie przekroczono kwoty wolnej, bardzo często jesteśmy w stanie odzyskać całość podatku.
   W celu poznania wysokości zwrotu podatku sugerujemy skorzystanie z darmowej kalkulacji zwrotu podatku z Niemiec. Można tego dokonać po założeniu konta na platformie Timetax Online lub przesłaniu wymaganych dokumentów wraz z prośbą o kalkulację na adres kontakt@timetax.pl.
   Niestety, nie posiadamy kalkulatora rozliczeń z Polski. Aby poznać szczegóły należy dokonać pełnego rozliczenia.
   Pozdrawiam

   Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też