NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online

Steuernummer (steuer id)

lis 18, 2022

Steuernummer to niemiecki numer podatkowy zwany też numerem identyfikacji podatkowej. Często w Niemczech posługuje się też skrótową nazwą numeru identyfikacji podatkowej czyli St.-Nr., Steuer Id. lub Steuer-Identnummer. Numer ten nadawany jest każdej osobie fizycznej czy prawnej, niezależnie od stanu cywilnego i przynależności do grupy społecznej, widniejącej jako podatnik w niemieckim urzędzie skarbowym. Steuer id nadaje się głównie w celach porządkowych.

Pracujesz w Niemczech? Warto byś wiedział czym jest ten numer nadawany przez urząd skarbowy

Steuernummer

Czy numer identyfikacji podatkowej otrzymuje każdy podatnik?

Steuernummer w Niemczech może zostać wielokrotnie przyznawany w zależności od zmiany właściwości urzędu skarbowego oraz w zależności od tego czy ktoś rozlicza się indywidualnie czy wspólnie. Czyli z powodu zawarcia związku małżeńskiego Steuernummer może ulec zmianie realizując wspólne rozliczenie przed niemieckim urzędem skarbowym.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się przy rejestracji działalności.

Steuernummer

Jaka instytucja i kiedy przyznaje numer identyfikacji podatkowej?

Najczęściej nadawaniem numeru identyfikacji podatkowej w przypadku osób fizycznych zajmuje się odpowiedni niemiecki urząd skarbowy, czyli Finanzamt. Dzieje się tak najczęściej po złożeniu odpowiedniego wniosku w deklaracji podatkowej, tak, to dodatkowe wymagane pola w deklaracji.

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej przychodzi do podatnika w formie pisemnej korespondencji. Niemiecki numer identyfikacji podatkowej można porównać do polskiego numeru NIP.

Jak zbudowany jest Steuernummer?

Na Steuernummer składają się wyłącznie cyfry w układzie, na przykład, 12/123/12345 jest ich 10 lub 11. Czasem też podawany jest w ujednoliconym formacie federalnym ze wskazanym numerem landu z przodu, innym w każdym kraju związkowym.

Kod kraju związkowego pojawia się jednak bardzo rzadko na dokumentach urzędowych przed właściwym numerem podatkowym.

Identifikationsnummer

W Niemczech funkcjonuje również odpowiednik naszego polskiego numeru pesel czyli die Identifikationsnummer - numer identyfikacyjny (IdNr). Die Steuernummer, czyli numer identyfikacji podatkowej jest bardzo często mylony z numerem identyfikacyjnym. Chodzi jednak o dwa różne numery.

Numer identyfikacyjny inaczej niż Steuernummer nadaje Bundeszentralamt für Steuern, czyli centralny federalny urząd podatkowy. Zostaje on nadany automatycznie każdemu obywatelowi lub istnieje możliwość wysłania prośby/wniosku o jego nadanie. Nadany numer identyfikacyjny otrzymuje się w formie pisemnej korespondencji z urzędu na zgłoszony adres miejsca zamieszkania.

Jak zbudowany jest numer identyfikacyjny?

Numer ten jest inaczej zbudowany niż numer identyfikacji podatkowej i w odróżnieniu od niego jest nadawany jednorazowo i obowiązuje całe życie. Składa się on z 11 cyfr, a cyfry są przyporządkowywane losowo co znaczy, że inaczej niż w Polsce nie da się z niego wyczytać żadnych danych podatnika.

Steuernummer -Urząd skarbowy w Niemczech

Gdzie szukać numeru identyfikacji podatkowej i numeru identyfikacyjnego?

Jeśli zeznanie podatkowe zostało złożone we właściwym urzędzie skarbowym możemy spodziewać się decyzji podatkowej wystawionej przez dany urząd skarbowy. Decyzja podatkowa jest rezultatem złożenia zeznania podatkowego.

W lewym górnym rogu wspomnianej decyzji możemy odczytać zapisane numery podatkowe takie jak numer identyfikacji podatkowej, czyli Steuernummer oraz numer identyfikacyjny Identifikationsnummer.

Urzędy na terenie Niemiec zawsze zamieszczają ten identyfikator na decyzjach podatkowych informujących między innymi o należnym podatku dochodowym za dany rok podatkowy.

Numer identyfikacji podatkowej i identyfikacyjny często muszą być też podawane na etapie składania różnych wniosków i dokumentów na terenie Niemiec. Będą potrzebne też przy kontaktach z urzędem skarbowym czy przy podejmowaniu zatrudnienia.

Steuernummer

Podsumowanie

Pracując w Niemczech pamiętaj niemiecki numer podatkowy, pozwoli Ci zachować przejrzystość dla urzędu skarbowego, z którym się kontaktujesz. Zadbaj więc by ten numer podatkowy był Ci znany. Przyda się kiedy będziesz rozliczał podatek z Niemiec.

Adres zamieszkania - to gdzie aktualnie przebywasz nie ma znaczenia, kiedy będziesz kontaktował się z urzędem np. w celu dopytania o swój podatek pamiętaj przygotować swój Steuernummer.

Z kolei towarzysząc obywatelowi przez całe życie Identifikationsnummer ułatwi załatwianie wszystkich spraw administracyjnych, nie tylko tych podatkowych.

Zobacz też