Strona główna 9 Niemcy 9 Identifikationsnummer i Steuernummer – co to za numery i gdzie je znajdę?

Identifikationsnummer i Steuernummer – co to za numery i gdzie je znajdę?

lis 18, 2022

W niemieckim prawie podatkowym można spotkać się z dwoma najpopularniejszymi numerami – Identifikationsnummer i Steuernummer. Czym są te numery i do czego służą? Kto i kiedy je otrzymuje? W tym tekście postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Steuernummer

Steuernummer to niemiecki numer podatkowy. Często w Niemczech posługuje się też skrótową nazwą numeru identyfikacji podatkowej, czyli St.-Nr. Numer ten nadawany jest każdej osobie fizycznej czy prawnej, niezależnie od stanu cywilnego i przynależności do grupy społecznej, widniejącej jako podatnik w niemieckim urzędzie skarbowym. Steuernummer nadaje się głównie w celach porządkowych w konkretnym urzędzie skarbowym. Często jest porównywany do polskiego numeru NIP, który kiedyś również identyfikował podatnika w Polskim urzędzie skarbowym. Obecnie jednak to porównanie nie jest zbyt trafne gdyż numer NIP w polskim prawie obowiązuje głównie przedsiębiorców i firmy. St.-nr może natomiast zostać przydzielony osobie fizycznej, małżonkom (partnerom podatkowym) lub przedsiębiorcy.

Czy Steuernummer otrzymuje każdy podatnik?

Steuernummer w Niemczech może zostać wielokrotnie przyznawany i zmieniany w zależności od zmiany właściwości urzędu skarbowego oraz w zależności od tego, czy ktoś rozlicza się indywidualnie czy wspólnie. To oznacza, że realizując wspólne rozliczenie podatku z Niemiec po zawarciu małżeństwa Steuernummer może ulec zmianie w danym niemieckim urzędzie skarbowym.

Jaka instytucja i kiedy przyznaje numer identyfikacji podatkowej?

Najczęściej nadawaniem numeru identyfikacji podatkowej w przypadku osób fizycznych zajmuje się Finanzamt – odpowiedni niemiecki urząd skarbowy. Dzieje się tak przeważnie po złożeniu odpowiedniego wniosku w deklaracji podatkowej lub po innych oficjalnych kontaktach z urzędem.

Nadanie numeru identyfikacji podatkowej przychodzi do podatnika w formie pisemnej korespondencji lub widnieje na decyzji Bescheid. Druk taki może mieć różne formy jednak zawsze zawiera w głównej części Steuernummer, za pomocą którego należy kontaktować się z urzędem.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą numer identyfikacji podatkowej otrzymuje się przy rejestracji działalności.

Jak zbudowany jest Steuernummer?

Na Steuernummer składają się wyłącznie cyfry w układzie: 12/123/12345. Jest ich 10 lub 11. Czasem też podawany jest w ujednoliconym formacie federalnym ze wskazanym numerem landu z przodu, innym w każdym kraju związkowym.

Kod kraju związkowego pojawia się jednak bardzo rzadko na dokumentach urzędowych przed właściwym numerem podatkowym.

Identifikationsnummer

W Niemczech funkcjonuje również odpowiednik naszego polskiego numeru PESEL czyli die Identifikationsnummer – numer identyfikacyjny (IdNr). Na dokumentach jest on często określany jako ST-ID lub Steuer-ID. Die Steuernummer, czyli numer identyfikacji podatkowej jest bardzo często mylony z numerem identyfikacyjnym. Chodzi jednak o dwa różne numery.

Numer identyfikacyjny, inaczej niż Steuernummer, nadaje Bundeszentralamt für Steuern, czyli centralny federalny urząd podatkowy. Zostaje on nadany automatycznie każdemu obywatelowi lub istnieje możliwość wysłania prośby/wniosku o jego nadanie. Nadany numer identyfikacyjny otrzymuje się w formie pisemnej korespondencji z urzędu na zgłoszony adres miejsca zamieszkania.

Jak zbudowany jest numer identyfikacyjny Identifikationsnummer?

Numer ten jest inaczej zbudowany niż numer identyfikacji podatkowej (Steuernummer) i w odróżnieniu od niego jest nadawany jednorazowo i przeważnie obowiązuje całe życie. Składa się on z 11 cyfr, a cyfry są przyporządkowywane losowo. Oznacza to, że inaczej niż w Polsce, nie da się z niego wyczytać żadnych danych podatnika.

Steuernummer -Urząd skarbowy w Niemczech

Gdzie znajdę Steuernummer i Identifikationsnummer?

Jeśli zeznanie podatkowe zostało złożone we właściwym urzędzie skarbowym możemy spodziewać się decyzji podatkowej wystawionej przez dany urząd skarbowy. Decyzja podatkowa jest rezultatem złożenia zeznania podatkowego, czyli inaczej zawnioskowania o Zwrot podatku z Niemiec.

W lewym górnym rogu wspomnianej decyzji Bescheid możemy odczytać zapisane numery podatkowe takie jak numer identyfikacji podatkowej, czyli Steuernummer oraz numer identyfikacyjny Identifikationsnummer.

Często do podatników docierają osobne pisma z nadaniem Steuer-ID czy Steuernummeru, podobne do tych poniżej. Takie pisma zawsze warto zachować.

Potwierdzenie nadania Identifikationsnummer (IDnr)
Potwierdzenie nadania IDnr (Identifikationsnummer)

Numer Identifikationsnummer znajduje się także na karcie podatkowej Lohnsteuerbescheinigung. Znajdziemy go tam najczęściej u pracowników dłuższych stażem – tych, których dane już kiedyś były przekazywane do urzędu Finanzamt. U nowych pracowników, krótko pracujących w Niemczech, Steuer-ID nie musi pojawiać się ani na karcie, ani na miesięcznych odcinkach.

Pamiętaj że numery Steuernummer i Identifikationsnummer muszą być też podawane na etapie kontaktów z odpowiednim urzędem Finanzamt – w trakcie składania wniosków, przesyłania dokumentów oraz w innych celach. Będą potrzebne też przy podejmowaniu nowego zatrudnienia w celach podatkowo-finansowych.

Podsumowanie

Pracując w Niemczech, niemiecki numer podatkowy pozwoli Ci zachować przejrzystość w urzędzie skarbowym, z którym się kontaktujesz. Zadbaj więc by ten numer podatkowy był Ci znany. Przyda się kiedy będziesz realizował rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce, na przykład w firmie TimeTax.

Adres zamieszkania czy to gdzie aktualnie przebywasz nie ma większego znaczenia, kiedy będziesz kontaktował się z urzędem. W celu np. dopytania o swój podatek pamiętaj przygotować swój Steuernummer – tylko za pomocą numeru podatkowego urzędnik poprawnie zidentyfikuje Twoje sprawy.

Towarzyszący obywatelowi przez całe życie Identifikationsnummer ułatwi z kolei załatwianie wszystkich spraw administracyjnych, nie tylko tych podatkowych.

4/5 (12)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też