NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online

Zasiłek dla bezrobotnych - Niemcy

lis 22, 2022

Kwestia bezrobocia jest problemem występującym nie tylko na terenie UE. Praktycznie każdy kraj boryka się z problemami związanymi z bezrobociem, wyjątkiem nie są w tej kwestii Niemcy. Co prawda bezrobocie w Niemczech jest stosunkowo niskie jednak nie można go bagatelizować.

Korzystanie z zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech jest związane z utratą pracy, nikomu nie życzymy by jego zwolnienie miało miejsce, jednak podpowiadamy co warto wiedzieć i kto ma prawo z niego skorzystać?

zasiłek dla bezrobotnych niemcy

Dlaczego wprowadzono zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Na terenie UE a także w Niemczech istnieją liczne rodzaje świadczeń. Zasiłek dla bezrobotnych należy do świadczeń, które zostały stworzone, po to aby, zapewnić zabezpieczenie socjalne pracownikowi. Świadczenie to dotyczy osób, które straciły pracę i zgłosiły to w urzędzie pracy ma ono częściowo zastąpić wynagrodzenie, które pracownik otrzymywał ze względu na wcześniejsze zatrudnienie, tak, aby był w stanie zapewnić utrzymanie sobie i osobom w gospodarstwie domowym.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby móc otrzymać świadczenie - zasiłek Arbeitslosengeld, czyli niemiecki zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Aby mieć prawo do świadczenia dla bezrobotnych, należy spełnić tzw. okres kwalifikacyjny.

Tak jest w przypadku, gdy byłeś ubezpieczony obowiązkowo lub dobrowolnie przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu 30 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny i utratą pracy.

Aby obliczyć, czy okres kwalifikacyjny został spełniony, sumuje się okresy wszystkich okresów zatrudnienia podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w okresie 30 miesięcy w Niemczech.

W Niemczech możemy wyróżnić dwa rodzaje świadczeń z tej grupy:

  1. Pomoc socjalna w postaci Arbeitslosengeld I (ALG I) - przysługuje osobom poszukującym pracę, wypłacany jest z niemieckiego systemu ubezpieczeń na wypadek utraty zatrudnienia
  2. Pomoc socjalna w postaci Arbeitslosengeld II (ALG II) - nazywany również potocznie Hartz IV, wypłacany z budżetu państwa, aby zapewnić minimum egzystencjalne osobie bezrobotnej

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Aby móc otrzymać świadczenie Arbeitslosengeld I osoba ubiegająca się o to świadczenie musi mieć przepracowane w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 12 miesięcy na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowym warunkiem jest, że ostatnie zatrudnienie tej osoby lub zwolnienie miało miejsce w Niemczech. Jest to zasiłek dla osób poszukujących pracy i przysługuje też osobom przebywającym w Niemczech tylko w celach zarobkowych.

Istnieje również granica wiekowa, aby móc złożyć wniosek. Osoba wnioskująca nie może przekroczyć 65 roku życia.

Dodatkowo w przypadku zasiłku ALG I dla osób pracujących w Niemczech krótkoterminowo to znaczy osoby których stosunki pracy trwały każdorazowo nie dłużej niż 10 tygodni, wniosek o zasiłek można składać po przepracowaniu 6 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych ALG II jest przeznaczony dla osób w przedziale wiekowym od 15 życia do 65 roku życia, zameldowanych w Niemczech, zdolnych do pracy jednak nie mogących zapewnić sobie bytu. Osobom przebywającym na terenie Niemiec wyłącznie w celach zarobkowych zasiłek ALG II nie przysługuje.

Wysokość podstawowych stawek świadczeń socjalnych w ramach niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych

W przypadku ALG I wysokość świadczenia wylicza się na podstawie dotychczasowych zarobków osoby bezrobotnej. Dlatego też do wniosku dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające ostatnie zatrudnienie i jego warunki.

W przypadku osób samotnych również osób będących osobą bezdzietną, bezrobotne wypłacane z budżetu państwa może wynieść 60% średniej pensji netto z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku osób posiadających dzieci również samotnie wychowujących dzieci świadczenie będzie przyznane w wysokości 67% średniej pensji netto liczone również z ostatnich 12 miesięcy pracy.

W ramach tych podstawowych stawek świadczeń socjalnych pokrywane zostaną też składki zdrowotne, pielęgnacyjne oraz emerytalne. Nie są pokrywane składki na wypadek bezrobocia.

W odróżnieniu od zasiłku ALG I wysokość zasiłku Hartz IV ustalana jest rocznie w stałych wysokościach. Dla przykładu zasiłek dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi od 01.01.2022 449 euro.

Wnioskowanie o świadczenia socjalne

Osoba która utraci zatrudnienie zderzy się z koniecznością spełnienia pewnych warunków, aby uzyskać w Niemczech zasiłek. O zasiłek ALG I osoba bezrobotna powinna zawnioskować w lokalnym urzędzie pracy (Bundesagentur für Arbeit).

Poprzez urząd pracy osoba taka będzie miała również przedstawiane proponowane stosunki pracy tak, aby być w stanie zapewnić bezrobotnemu jak najszybsze podjęcie zatrudnienia.

Bundesagentur für Arbeit daje także możliwość rejestracji online lub przez telefon w celu uzyskania świadczeń.

Razem ze wnioskiem do lokalnego urzędu pracy należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające pracę wraz z wysokością wynagrodzenia za wymagane przez urząd pracy okresy pracy,
  • otrzymane od byłego pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę,
  • pismo z pisemną informacją o przyczynach zwolnienia.

Wnioskowanie o ALG II różni się znacznie od procedury wnioskowania o ALG I. Przede wszystkim wniosek o ALG II składa się w regionalnym Jobcenter.

Informacje o gospodarstwie domowym i… - czyli co dostarczyć do urzędu?

Oprócz samego wniosku i urzędowych załączników do niego koniecznym jest aby dostarczyć między innymi wyciągi z konta bankowego za ostatnie trzy miesiące, dane dotyczące osób żyjących wspólnie, potwierdzenie miesięcznych opłat za mieszkanie, potwierdzenie zameldowania oraz w zależności od sytuacji umowę o pracę wraz z miesięcznym potwierdzeniem wypłaty lub wypowiedzenie umowy.

Ważne jest także podanie właściwego konta bankowego, na które chce się otrzymać zasiłek.

zasiłek dla bezrobotnych niemcy

Bezrobotne w Niemczech a rozliczenie roczne podatku

Kwestia wykazywania w zeznaniu rocznym ww. zasiłków w Niemczech jest również ściśle uregulowana. Należy pamiętać, że w deklaracji podatkowej w Niemczech wyłącznie wykazujemy wysokość ALG I.

Podstawą wykazania tego niemieckiego zasiłku jest decyzja wystawiona w urzędzie pracy oraz dostarczona wraz z pisemną informacją o wysokości świadczenia dla osób poszukujących pracy.

Zasiłek Arbeitslosengeld II nie jest wykazywany w deklaracji podatkowej i nie ma wpływu na wynik rozliczenia. Jednak, jeśli został przyznany ALG II, osoba wnioskująca jako bezrobotny również otrzyma z lokalnego urzędu pracy pisemną informację, że zostało jej przyznane prawo do zasiłku.

TimeTax

W TimeTax skupiamy się na rozliczaniu podatku z zagranicy, nie uzyskujemy zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech w przypadku utraty zatrudnienia także z uwzględnieniem świadczeń, jakie nasz klient otrzymywał w czasie roku podatkowego. Zadbamy o formalności, tak by rozliczenie było dla podatnika najkorzystniejsze. Uzyskujemy, w przypadku Niemczech, wyłącznie zasiłek kindergeld oraz SOKA-BAU, o które także warto się starać.

Zobacz też