Strona główna 9 Niemcy 9 Zasiłek dla bezrobotnych - Niemcy

Zasiłek dla bezrobotnych - Niemcy

lis 22, 2022

Kwestia bezrobocia jest problemem występującym nie tylko na terenie UE. Praktycznie każdy kraj boryka się z problemami związanymi z bezrobociem, wyjątkiem nie są w tej kwestii Niemcy. Co prawda bezrobocie w Niemczech jest stosunkowo niskie jednak nie można go bagatelizować.

Korzystanie z zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech jest związane z utratą pracy, nikomu nie życzymy by jego zwolnienie miało miejsce, jednak podpowiadamy co warto wiedzieć i kto ma prawo z niego skorzystać?

zasiłek dla bezrobotnych niemcy

Dlaczego wprowadzono zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Na terenie Niemiec istnieją liczne rodzaje świadczeń. Przykładałem mogą być świadczenie rodzinne Kindergeld, świadczenie chorobowe z Krankenkasse czy zasiłek upadłościowy Insolvenzgeld. Zasiłek dla bezrobotnych Arbeitslosengeld należy do świadczeń, które zostały stworzone, po to, aby zapewnić zabezpieczenie socjalne pracownikowi. Świadczenie to dotyczy osób, które straciły pracę i zgłosiły to w urzędzie pracy ma ono częściowo zastąpić wynagrodzenie, które pracownik otrzymywał ze względu na wcześniejsze zatrudnienie, tak, aby był w stanie zapewnić utrzymanie sobie i osobom w gospodarstwie domowym.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby móc otrzymać świadczenie, czyli niemiecki zasiłek dla bezrobotnych, należy spełnić określone warunki. Aby mieć prawo do zasiłku Arbeitslosengeld dla bezrobotnych, należy spełnić tzw. okres kwalifikacyjny.

Tak jest w przypadku, gdy byłeś ubezpieczony obowiązkowo lub dobrowolnie przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu 30 miesięcy przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny i utratą pracy.

Aby obliczyć, czy okres kwalifikacyjny został spełniony, sumuje się okresy wszystkich okresów zatrudnienia podlegających obowiązkowi ubezpieczenia w okresie 30 miesięcy w Niemczech.

W Niemczech możemy wyróżnić dwa rodzaje świadczeń z tej grupy:

  1. Pomoc socjalna w postaci Arbeitslosengeld I (ALG I) – przysługuje osobom poszukującym pracy, wypłacany jest z niemieckiego systemu ubezpieczeń na wypadek utraty zatrudnienia
  2. Pomoc socjalna w postaci Arbeitslosengeld II (ALG II) – nazywany również potocznie Hartz IV, wypłacany z budżetu państwa, aby zapewnić minimum egzystencjalne osobie bezrobotnej

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech?

Aby móc otrzymać świadczenie Arbeitslosengeld I osoba ubiegająca się o to świadczenie musi mieć przepracowane w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 12 miesięcy na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowym warunkiem jest, że ostatnie zatrudnienie tej osoby lub zwolnienie miało miejsce w Niemczech. Jest to zasiłek dla osób poszukujących pracy i przysługuje też osobom przebywającym w Niemczech tylko w celach zarobkowych.

Istnieje również granica wiekowa, aby móc złożyć wniosek. Osoba wnioskująca nie może przekroczyć 65 roku życia.

Dodatkowo w przypadku zasiłku ALG I dla osób pracujących w Niemczech krótkoterminowo to znaczy osoby których stosunki pracy trwały każdorazowo nie dłużej niż 10 tygodni, wniosek o zasiłek można składać po przepracowaniu 6 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych ALG II jest przeznaczony dla osób w przedziale wiekowym od 15 życia do 65 roku życia, zameldowanych w Niemczech, zdolnych do pracy jednak nie mogących zapewnić sobie bytu. Osobom przebywającym na terenie Niemiec wyłącznie w celach zarobkowych zasiłek ALG II nie przysługuje.

Wysokość podstawowych stawek świadczeń socjalnych w ramach niemieckiego zasiłku dla bezrobotnych

W przypadku ALG I wysokość świadczenia wylicza się na podstawie dotychczasowych zarobków osoby bezrobotnej. Dlatego też do wniosku dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające ostatnie zatrudnienie i jego warunki.

W przypadku osób samotnych również osób będących osobą bezdzietną, bezrobotne wypłacane z budżetu państwa może wynieść 60% średniej pensji netto z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku osób posiadających dzieci również samotnie wychowujących dzieci świadczenie będzie przyznane w wysokości 67% średniej pensji netto liczone również z ostatnich 12 miesięcy pracy.

W ramach tych podstawowych stawek świadczeń socjalnych pokrywane zostaną też składki zdrowotne, pielęgnacyjne oraz emerytalne. Nie są pokrywane składki na wypadek bezrobocia.

W odróżnieniu od zasiłku ALG I wysokość zasiłku Hartz IV ustalana jest rocznie w stałych wysokościach. Dla przykładu zasiłek dla osób samotnie wychowujących dzieci wynosi od 01.01.2022 449 euro.

Wnioskowanie o świadczenia socjalne

Osoba która utraci zatrudnienie zderzy się z koniecznością spełnienia pewnych warunków, aby uzyskać w Niemczech zasiłek. O zasiłek ALG I osoba bezrobotna powinna zawnioskować w lokalnym urzędzie pracy (Bundesagentur für Arbeit).

Poprzez urząd pracy osoba taka będzie miała również przedstawiane proponowane stosunki pracy tak, aby być w stanie zapewnić bezrobotnemu jak najszybsze podjęcie zatrudnienia.

Bundesagentur für Arbeit daje także możliwość rejestracji online lub przez telefon w celu uzyskania świadczeń.

Razem ze wnioskiem do lokalnego urzędu pracy należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • dokumenty potwierdzające pracę wraz z wysokością wynagrodzenia za wymagane przez urząd pracy okresy pracy,
  • otrzymane od byłego pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę,
  • pismo z pisemną informacją o przyczynach zwolnienia.

Wnioskowanie o ALG II różni się znacznie od procedury wnioskowania o ALG I. Przede wszystkim wniosek o ALG II składa się w regionalnym Jobcenter.

Informacje o gospodarstwie domowym i… – czyli co dostarczyć do urzędu?

Oprócz samego wniosku i urzędowych załączników do niego koniecznym jest aby dostarczyć między innymi wyciągi z konta bankowego za ostatnie trzy miesiące, dane dotyczące osób żyjących wspólnie, potwierdzenie miesięcznych opłat za mieszkanie, potwierdzenie zameldowania oraz w zależności od sytuacji umowę o pracę wraz z miesięcznym potwierdzeniem wypłaty lub wypowiedzenie umowy.

Ważne jest także podanie właściwego konta bankowego, na które chce się otrzymać zasiłek.

zasiłek dla bezrobotnych niemcy

Bezrobotne w Niemczech a rozliczenie roczne podatku

Kwestia wykazywania w zeznaniu rocznym ww. zasiłków w Niemczech jest również ściśle uregulowana. Należy pamiętać, że dokonując rozliczenie podatku z Niemiec wyłącznie wykazujemy wysokość ALG I.

Podstawą wykazania tego niemieckiego zasiłku jest decyzja wystawiona w urzędzie pracy oraz dostarczona wraz z pisemną informacją o wysokości świadczenia dla osób poszukujących pracy.

Zasiłek Arbeitslosengeld II nie jest wykazywany w deklaracji podatkowej i nie ma wpływu na wynik rozliczenia. Jednak, jeśli został przyznany ALG II, osoba wnioskująca jako bezrobotny również otrzyma z lokalnego urzędu pracy pisemną informację, że zostało jej przyznane prawo do zasiłku.

TimeTax

W TimeTax skupiamy się na rozliczaniu podatku z zagranicy. Nie uzyskujemy zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech w przypadku utraty zatrudnienia, także z uwzględnieniem świadczeń, jakie nasz klient otrzymywał w czasie roku podatkowego. Zadbamy jednak o formalności, tak by rozliczenie było dla podatnika możliwie jak najkorzystniejsze. Uzyskujemy, w przypadku Niemczech, wyłącznie zasiłek Kindergeld na dzieci oraz SOKA-BAU – zwrot za urlop niewykorzystany w branży budowlanej. Warto się starać o każdy przysługujący Ci zasiłek aby nie stracić należnych Ci pieniędzy.

4.7/5 (6)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też