NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
NowośćTeraz rozliczysz swój podatek jeszcze szybciej i prościej Rozlicz się online
Strona główna 9 Niemcy 9 Wohngeld – czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Wohngeld – czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

sie 9, 2023

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Niemiecki Wohngeld to przyznany przez państwo niemieckie dodatek mieszkaniowy. To wsparcie finansowe, które można otrzymać od państwa w celu odpowiedniej kwoty przekazywanej na pokrycie kosztów związanych z mieszkaniem.

Jest to świadczenie, które ma na celu wspierać osoby lub rodziny o niskich zarobkach w danym mieście w Niemczech.

Mietenwohngeld i lastenwohngeld

Oto kilka kluczowych informacji na temat niemieckiego zasiłku mieszkaniowego:

 1. Komu przysługuje zasiłek mieszkaniowy. Wohngeld może być udzielane osobom, które spełniają określone kryteria dochodowe. Jest przyznawany zarówno osobom wynajmującym jak i tym, które mają swoje własne mieszkanie w Niemczech. Zarówno osoby samotne, jak i rodziny mogą ubiegać się o Wohngeld. Ważne jest również, aby mieszkanie było odpowiednie pod względem wielkości i kosztów, a także aby spełniało określone standardy.
 2. Kryteria dochodowe:Prawo do otrzymywania Wohngeld mają osoby, których dochody lub rodziny jest poniżej określonego limitu. Zarówno dochód brutto, jak i dochód netto są brane pod uwagę przy określaniu uprawnienia do Wohngeldu. Limit dochodowy zależy od wielu czynników, takich jak liczba osób w gospodarstwie domowym, lokalizacja mieszkania, koszty mieszkaniowe i inne.
 3. Rodzaje Wohngeldu:Istnieją dwa rodzaje Wohngeldu: Mietenwohngeld (Wohngeld dla najemców) i Lastenwohngeld (Wohngeld przysługujący właścicielom mieszkań). W zależności od tego, czy jesteś najemcą czy właścicielem mieszkania, możesz ubiegać się o odpowiedni rodzaj Wohngeldu. Abyt złożyć wniosek jako najemca przygotuj umowę najmu.
 4. Jak ubiegać się o Wohngeld:W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, należy złożyć wniosek w lokalnym urzędzie ds. Wohngeldu (Wohngeldbehörde). Złożenia wniosku można dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wniosek będzie wymagał dostarczenia odpowiednich dokumentów takich jak np. umowa najmu oraz danych jak informacje o dochody miesięczne, wysokości czynszu, kosztach mieszkaniowych i inne dane osobowe.
Wohngeld+

Odświeżony dodatek mieszkaniowy Wohngeld czyli Wohngeld Plus

Dzięki reformie WohngeldPlus 2023 wypłacany jest nie tylko wyższy dodatek mieszkaniowy, znacznie zwiększono również limity dochodowe, dzięki czemu liczba beneficjentów potroiła się już na przełomie 2022 i 2023 roku.

Od 2023 r. obowiązuje nowy dodatek mieszkaniowy, ze znacznie wyższymi dopłatami do czynszu i znacznie większą grupą odbiorców. Osoby uprawnione mogą otrzymać średnio 370 euro miesięcznie. Liczba kwalifikujących się gospodarstw domowych może sięgać nawet dwóch milionów.

Zasiłek mieszkaniowy to dotacja rządowa, z której może korzystać każde gospodarstwo domowe o niskich dochodach. Każdy, kto spełnia wymagania, może się zgłosić. Członkiem gospodarstwa domowego, którego należy wziąć pod uwagę, jest każdy, kto mieszka w tym samym gospodarstwie co ty i za którego jesteś odpowiedzialny.

Twój całkowity dochód nie może przekraczać określonej kwoty, abyś był uprawniony do zasiłku mieszkaniowego. Wszystkie koszty poniesione na zakwaterowanie, takie jak czynsz lub odsetki od kredytu hipotecznego, a także opłaty dodatkowe, takie jak koszty ogrzewania lub energii elektrycznej, są kwalifikowalne.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Wysokość zasiłku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów w Twoim gospodarstwie domowym i kosztów Twojego mieszkania oraz innych czynników, takich jak niepełnosprawność lub konieczność opieki nad osobami bliskimi we wspólnym gospodarstwie. Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek, możesz to zrobić online lub osobiście w jednym z właściwych urzędów.

Osoby, które są najemcami lub podnajemcami lokalu lub są uprawnione do korzystania z lokalu (w szczególności posiadacz długoterminowego prawa do najmu, mieszkania spółdzielczego lub klasztornego, mieszkania rzeczowego) i same z niego korzystają, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy o dopłatę do czynszu.

O zasiłek mieszkaniowy mogą ubiegać się również właściciele domów z więcej niż dwoma mieszkaniami oraz mieszkańcy domów w rozumieniu ustawy o mieszkalnictwie lub odpowiednich ustaw krajów związkowych.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Poziom czynszu

W Niemczech termin “poziom czynszu” (Kaltmiete) odnosi się do czynszu miesięcznego za wynajem mieszkania lub nieruchomości, który obejmuje tylko podstawowe koszty, czyli opłatę za samą powierzchnię mieszkalną.

Do poziomu czynszu nie wlicza się kosztów za media (takie jak prąd, gaz, woda, ogrzewanie) ani ewentualnych dodatkowych opłat za usługi (np. opłat za śmieci), które mogą być naliczane osobno.

W Niemczech podział opłat związanych z wynajmem mieszkania wygląda następująco:

 1. Kaltmiete (czynsz podstawowy): Jest to czynsz za samą powierzchnię mieszkania, bez dodatkowych opłat za media czy usługi. To właśnie “poziom czynszu” odnosi się do tej kwoty.
 2. Warmmiete (czynsz z opłatami dodatkowymi): To całkowity czynsz, który obejmuje Kaltmiete oraz koszty za media (np. prąd, gaz, woda, ogrzewanie) oraz ewentualne dodatkowe opłaty za usługi (np. opłata za śmieci). Warmmiete jest finalną kwotą, którą wynajmujący płaci za mieszkanie.

Koszty związane z wynajmem mieszkania w Niemczech są ważne dla osób szukających lokalu do zamieszkania, ponieważ poza czynszem mogą występować również kaucje, opłaty za pośrednictwo (Maklerprovision) oraz inne opłaty administracyjne.

Przy wynajmowaniu mieszkania ważne jest uważne zapoznanie się z tym co mówi umowa najmu i dokładne zrozumienie, jakie koszty są wliczone w Kaltmiete i Warmmiete, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w późniejszym czasie

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Kogo traktuje się jako członka gospodarstwa domowego?

Przed obliczeniem dodatku mieszkaniowego ważne jest ustalenie, ile osób mieszka w gospodarstwie. Ta liczba wpływa na globalny dochód i koszt wynajmu lub kredytu hipotecznego. Następujące osoby są uważane za członków gospodarstwa domowego:

 • osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy – gospodarz
 • małżonek domownika
 • partner życiowy w rozumieniu niemieckiej ustawy o związkach partnerskich
 • osoby, z którymi gospodarz dzieli wspólnotę odpowiedzialności
 • dzieci (w tym dzieci adoptowane i pasierbowie) gospodarza
 • rodzeństwo, wujkowie, ciotki, teściowie, teściowie, szwagrowie oraz siostrzenice i siostrzeńcy gospodarza
 • przybrane dzieci i przybrani rodzice gospodarza
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Czy liczba członków gospodarstwa domowego wpływa na wysokość dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

Tak, liczba członków gospodarstwa domowego może wpływać na wysokość dodatku mieszkaniowego w Niemczech. Dodatek mieszkaniowy (Wohngeld) to jednorazowa lub regularna pomoc finansowa przyznawana osobom o niskich dochodach, którzy mają trudności w pokryciu kosztów wynajmu mieszkania.

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od różnych czynników, w tym od dochodu członków gospodarstwa domowego oraz od liczby osób w tym gospodarstwie. Zazwyczaj, im więcej osób w gospodarstwie, tym wyższa kwota dodatku mieszkaniowego.

Warto zaznaczyć, że kryteria i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego mogą ulec zmianie, a obowiązujące przepisy są zależne od niemieckiego prawa socjalnego.

Ostateczna decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego i jego wysokości będzie zależała od indywidualnych okoliczności i spełnienia określonych wymogów kwalifikacyjnych przez wnioskodawcę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatku mieszkaniowego powinny skonsultować się z odpowiednimi niemieckimi organami lub instytucjami. Pomocy udzielą: urzędy gminy (Gemeinde) lub władze miejskie (Stadtverwaltung), pozwoli to uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę wnioskowania.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Którzy członkowie gospodarstwa domowego wyłączeni z dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

Członków gospodarstwa domowego wyłączonych z dodatku mieszkaniowego nie uwzględnia się przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego. Obejmuje to odbiorców świadczeń lub zapomóg w Niemczech i osoby na ich utrzymaniu.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się osobom w danym gospodarstwie domowym, które otrzymują następujące świadczenia:

 • Zasiłek dla bezrobotnych II i zasiłek socjalny zgodnie z Księgą II Kodeksu Socjalnego
 • Dofinansowanie dla stażystów zgodnie z § 27 ust. 3 księgi drugiej Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych
 • Świadczenie przejściowe w wysokości zasiłku dla bezrobotnych II zgodnie z księgą szóstą Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych
 • Zasiłek chorobowy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych II zgodnie z księgą siódmą Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych
 • Podstawowe zabezpieczenie na starość iw przypadku ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej zgodnie z dwunastą księgą Kodeksu Społecznego
 • Dieta zgodnie z księgą dwunastą Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych
 • Dodatkowe wsparcie na utrzymanie lub inne wsparcie w placówce stacjonarnej, które obejmuje utrzymanie, zgodnie z federalną ustawą o zaopatrzeniu lub zgodnie z prawem, które stwierdza, że ma to zastosowanie. Świadczenia w szczególnych przypadkach i świadczenia podstawowe na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Jak wysoki może być dochód osoby lub gospodarstwa domowego ubiegającego się o Wohngeld?

Jeśli chcesz otrzymywać zasiłek mieszkaniowy, Twój łączny miesięczny dochód nie może przekraczać określonych kwot. Kwoty te zależą od liczby osób w gospodarstwie domowym (które nie są wyłączone z dodatku mieszkaniowego) i dlatego mogą się różnić.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój ogólny dochód, musisz zsumować dochody wszystkich odpowiednich członków gospodarstwa, a następnie odjąć określone dodatki i potrącenia. Zasiłek na dziecko i kwota wolna na dziecko również nie są brane pod uwagę. Wysokość dochodu musi być w każdym przypadku udowodniona.

Miesięczny całkowity dochód odpowiada jednej dwunastej całkowitego dochodu.

Przy obliczaniu rocznego dochodu w celu wnioskowania o dodatek mieszkaniowy wohngeld należy wziąć pod uwagę wszystkie dodatnie dochody podlegające opodatkowaniu, których można się spodziewać w okresie zatwierdzania (zwykle w ciągu następnych dwunastu miesięcy od złożenia wniosku).

W prognozie dochodów można również wykorzystać sytuację dochodową jeszcze zanim nastąpi złożenie wniosku.

Ustalenie dochodu w ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych opiera się na ustawie o podatku dochodowym (EStG). Oznacza to, że oprócz wynagrodzenia należy uwzględnić świadczenia niepieniężne opodatkowane ryczałtowo zgodnie z § 37b EStG oraz wynagrodzenie opodatkowane ryczałtowo zgodnie z § 40a EStG. Ponadto, należy przestrzegać katalogu dochodów wolnych od podatku.

Koszty uzyskania przychodu obejmują w szczególności:

 • wydatki ponoszone przez pracownika na dojazdy z miejsca zamieszkania do miejsca pracy,
 • składki na rzecz stowarzyszeń zawodowych,
 • wydatki na sprzęt do pracy
 • niezbędne dodatkowe wydatki związane z prowadzeniem podwójnego gospodarstwa spowodowanego z pracą.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Na jaki okres przyznawany jest Wohngeld?

Niemiecki dodatek mieszkaniowy jest zwykle przyznawany na okres dwunastu miesięcy, po czym należy na nowo o niego zawnioskować. Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy muszą potwierdzić, że nadal mają prawo do tego dodatku.

Aby uniknąć przerwy w bieżących wypłatach dodatku mieszkaniowego, należy złożyć nowy wniosek o kontynuację wypłaty dodatku jeszcze przed upływem bieżącego okresu w którym został on przyznany.

Okres przyznania Wohngeld może zostać jednorazowo wydłużony nawet do 24 miesięcy. W przypadku, gdy można się spodziewać, że nie nastąpią istotne zmiany w liczbie członków gospodarstwa domowego dochodach beneficjentów. Przykładowo, w przypadku emerytów czy rencistów.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Czy Wohngeld obejmuje również koszty ogrzewania lokalu?

Tak, koszty ogrzewania są uwzględniane jako dopłaty ryczałtowe przy obliczaniu zasiłku mieszkaniowego. Średnio oznacza to:

 • około 60 euro więcej dodatku mieszkaniowego miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
 • około 100 euro więcej dla czteroosobowego gospodarstwa.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Od którego momentu następuje przyznanie dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest od miesiąca w którym złożono wniosek o niego na okres zazwyczaj 12 miesięcy. Po tym okresie należy złożyć wniosek ponownie.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Dlaczego warto złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy wohngeld?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne. Ma ono na celu wsparcie osób o niższych dochodach w pokryciu kosztów wynajmu lub opłat za mieszkanie. Dzięki temu można otrzymać wsparcie finansowe, które obniży koszty wynajmu mieszkania. Dlaczego jeszcze warto złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy:

 1. Zmniejszenie obciążenia finansowego Wynajmowanie mieszkania w Niemczech może być kosztowne, szczególnie w większych miastach. Otrzymanie dodatku mieszkaniowego pozwala zredukować obciążenia finansowe i ułatwia utrzymanie się w porównywalnym standardzie życia.
 2. Zapewnienie stabilności mieszkaniowej. Otrzymując dodatek mieszkaniowy, osoby o niższych dochodach mogą łatwiej utrzymać stabilność mieszkaniową. Dodatkowo, także uniknąć sytuacji, w której są zmuszone do przeprowadzki z powodu wysokich kosztów mieszkania.
 3. Wsparcie dla rodzin: Dodatek mieszkaniowy jest szczególnie pomocny dla rodzin z dziećmi, które często potrzebują większych mieszkań. Ponadto, mających trudności w sprostaniu kosztom związanym z większymi przestrzeniami mieszkaniowymi.
 4. Różnorodne wsparcie System dodatku mieszkaniowego w Niemczech został dostosowany do różnych sytuacji życiowych i potrzeb. Różne grupy społeczne mogą otrzymywać różne poziomy wsparcia.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Zaufaj TimeTax

Nasza specjalizacja to rozliczenie podatku od dochodu uzyskanego nie tylko w Niemczech. Jeżeli pracując w tym kraju potrzebujesz pomocy z rozliczeniem to polecamy się Twojej uwadze gdyż…

Rozliczenie podatku z Niemiec nie zawsze trzeba, ale często warto wykonać. Nie zwlekaj i sprawdź jakiej decyzji z niemieckiego urzędu skarbowego możesz się spodziewać. Nurtuje Cię pytanie czy dostanę zwrot podatku z Niemiec? Udostępniliśmy bezpłatny kalkulator zwrotu podatku z Niemiec.

Skorzystaj z niego i… podejmij najlepszą dla siebie decyzję. Rozlicz się! Bez obaw – formalności zrealizujemy za Ciebie. Po Twojej stronie zostanie jedynie czekanie na list z urzędu.

Jednak zanim do rozliczenia podatku z Niemiec pamiętaj o polskim PIT 36 ZG.

Masz pytania? Dręczą Cię wątpliwości? Skonsultuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 774 455 030 lub mailowo pod adresem kontakt@timetax.pl

timetax - zwort podatku z zagranicy

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też