Strona główna 9 Niemcy 9 Wohngeld 2024: Ile Wynosi? Jakie Zarobki Do Otrzymania Dodatku Mieszkaniowego w Niemczech?

Wohngeld 2024: Ile Wynosi? Jakie Zarobki Do Otrzymania Dodatku Mieszkaniowego w Niemczech?

sie 9, 2023

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Niemiecki Wohngeld to przyznawany przez państwo niemieckie wraz z poszczególnymi krajami związkowymi dodatek mieszkaniowy. Jest to wsparcie finansowe, które można otrzymać od państwa na pokrycie kosztów związanych z mieszkaniem i zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych.

Dzięki możliwości uzyskania zasiłków mieszkaniowych osoby lub rodziny o niskich zarobkach w danym mieście w Niemczech mogą znacząco obniżyć miesięczną sumę kosztów mieszkaniowych. Jeżeli zatem koszty utrzymania są dla Ciebie zbyt obciążające, warto przemyśleć złożenie wniosku.

Mietenwohngeld i lastenwohngeld

Kluczowe informacje na temat niemieckiego zasiłku mieszkaniowego

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje o dodatku mieszkaniowym.

Komu przysługuje zasiłek mieszkaniowy?

Wohngeld może być udzielane osobom, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dodatkowo, jest przyznawany zarówno osobom wynajmującym jak i tym, które mają swoje własne mieszkanie w Niemczech. Dodatek mieszkaniowy wypłacany może być zarówno osobie samotnej, jak i rodzinom. Warto się zatem ubiegać o Wohngeld. Ważne jest również, aby mieszkanie było odpowiednie pod względem wielkości i kosztów, a także aby spełniało określone standardy.

Kryteria dochodowe

Prawo do otrzymywania Wohngeld mają osoby, których dochody osobiste oraz maksymalny dochód rodziny jest poniżej określonego limitu. Przy określaniu uprawnienia do Wohngeld-u brany jest pod uwagę dochód brutto, jak i dochód netto. Zasiłek rodzinny pobierany na każde dziecko pomniejsza próg dochodowy. Limit dochodowy zależy od wielu czynników, takich jak liczba osób w gospodarstwie domowym, poziomu czynszu miasta, kosztów mieszkaniowych i innych. Szczegóły opisujemy w dalszej części artykułu.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Rodzaje Wohngeld-u

Istnieją dwa rodzaje Wohngeld-u: Mietenwohngeld (Wohngeld dla najemców) i Lastenwohngeld (Wohngeld przysługujący właścicielom mieszkań). W zależności od tego, czy jesteś najemcą czy właścicielem mieszkania, możesz ubiegać się o odpowiedni rodzaj Wohngeld-u. Abyt złożyć wniosek jako najemca przygotuj umowę najmu.

Kiedy Wohengeld zostanie wypłacony?

Czas rozpatrzenia wniosku jest zależny od obciążenia danego urzędu. Warto zatem pamiętać, aby wniosek składać jak najszybciej gdyż wypłata należy się od momentu złożenia wniosku.

Jak ubiegać się o Wohngeld?

W celu otrzymania Wohngeld, należy złożyć wniosek w lokalnym urzędzie ds. Wohngeld-u (Wohngeldbehörde). Złożenia wniosku można dokonać osobiście lub za pośrednictwem poczty. Do przyznania świadczenia niezbędne będzie dołączenie do wniosku odpowiednich dokumentów i informacji, np.:

 • umowa najmu,
 • ilości członków rodziny należących do gospodarstwa,
 • dochody miesięczne członków gospodarstwa (w tym potwierdzenia prowadzenia działalności na własny rachunek),
 • wysokości czynszu,
 • koszty mieszkaniowe,
 • inne dane osobowe.

Przygotuj zatem dowód osobisty, potwierdzenia pobierania lub odmowy świadczeń socjalnych, dowód dochodu uzyskiwanego przez Ciebie, potwierdzenia dochodów miesięcznych uzyskiwanych przez pozostałych członków gospodarstwa (np.: miesięczne odcinki) oraz umowę od właściciela mieszkania.

Pamiętaj też, aby zgłaszać każdą zmianę liczby domowników, każde dziecko wstępujące do gospodarstwa, przeprowadzkę do innego mieszkania czy nawet miasta jak również informację, że pobierany jest zasiłek rodzinny.

Wohngeld+

Odświeżony dodatek mieszkaniowy Wohngeld czyli Wohngeld Plus

Dzięki reformie Wohngeld Plus 2024 wypłacany jest nie tylko dwukrotnie wyższy dodatek mieszkaniowy Wohngeld, znacznie zwiększono również limity dochodowe, dzięki czemu liczba beneficjentów tego programu potroiła się już na przełomie 2022 i 2023 roku.

Od 2023 r. obowiązuje nowy dodatek mieszkaniowy ze znacznie wyższymi dopłatami do czynszu i znacznie większą grupą odbiorców. Osoby uprawnione mogą otrzymać średnio 370 euro miesięcznie. Liczba kwalifikujących się gospodarstw domowych może sięgać nawet dwóch milionów.

Wohngeld to dotacja rządowa, z której może korzystać każde gospodarstwo domowe o niskich dochodach. Każdy, kto spełnia wymagania, może się zgłosić. Członkiem gospodarstwa domowego, którego należy wziąć pod uwagę, jest każdy, kto mieszka w tym samym gospodarstwie co Ty i za którego jesteś odpowiedzialny.

Aby być osobą uprawnioną do zasiłku mieszkaniowego, Twój całkowity dochód nie może przekraczać określonej kwoty. Wszystkie koszty poniesione na zakwaterowanie, takie jak czynsz lub odsetki od kredytu hipotecznego, a także opłaty dodatkowe, takie jak koszty ogrzewania lub energii elektrycznej, są kwalifikowalne.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Wysokość zasiłku mieszkaniowego - ile można dostać Wohngeld 2023?

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów w Twoim gospodarstwie domowym i kosztów Twojego mieszkania oraz innych czynników, takich jak niepełnosprawność lub konieczność opieki nad osobami bliskimi we wspólnym gospodarstwie. Jeśli chcesz ubiegać się o zasiłek, możesz to zrobić online lub osobiście w jednym z właściwych urzędów.

Pamiętajmy, że o dodatek mieszkaniowy i dopłatę do czynszu mogą się ubiegać osoby, które są najemcami lub podnajemcami lokalu lub są uprawnione do korzystania z lokalu i same z niego korzystają (w szczególności posiadacz długoterminowego prawa do najmu, mieszkania spółdzielczego lub klasztornego czy mieszkania rzeczowego).

O zasiłek mieszkaniowy mogą także wnioskować właściciele domów z więcej niż dwoma mieszkaniami oraz mieszkańcy domów w rozumieniu ustawy o mieszkalnictwie lub odpowiednich ustaw krajów związkowych.

Wohngeld oblicza się na podstawie wzorów matematycznych dlatego najwygodniej skorzystać z dostępnych kalkulatorów tego dodatku.

Kalkulator Wohngeld Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Spraw Komunalnych, Budownictwa i Cyfryzacji Kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia

Pierwszy kalkulator Wohngeld udostępnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Spraw Komunalnych, Budownictwa i Cyfryzacji Kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Przygotowany przez urzędy kalkulator Wohngeld powinien pomóc w poprawnym obliczeniu świadczenia.

Wohngeld - kalkulator Federalnego Ministerstwa Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa

Drugi z kalkulatorów udostępnia Federalne Ministerstwo Mieszkalnictwa, Rozwoju Miast i Budownictwa. Kalkulator, tak samo jak poprzedni, aby obliczyć wysokość zasiłku mieszkaniowego wymaga wpisania wielu danych. Do podania jest maksymalna wysokość czynszu, ilość członków rodziny w danym gospodarstwie domowym, czy informacje o pobieranych zasiłkach.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Poziom czynszu

W sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego w Niemczech obowiązuje także termin "poziom czynszu" (Mietstufen). Odnosi się on do czynszu miesięcznego za wynajem mieszkania lub nieruchomości.

W Niemczech podział opłat związanych z wynajmem mieszkania wygląda następująco:

 1. Kaltmiete (czynsz podstawowy) - czynsz za samą powierzchnię mieszkania, bez dodatkowych opłat za media czy usługi. Do tego poziomu czynszu nie wlicza się kosztów za media (takie jak prąd, gaz, woda, ogrzewanie) ani ewentualnych dodatkowych opłat za usługi (np. opłat za śmieci), które mogą być naliczane osobno. Najczęściej "poziom czynszu" w mowie potocznej odnosi się do tej kwoty.
 2. Warmmiete (czynsz z opłatami dodatkowymi) - całkowity czynsz, który obejmuje Kaltmiete oraz koszty za media (np. prąd, gaz, woda, ogrzewanie) oraz ewentualne dodatkowe opłaty za usługi (np. opłata za śmieci). Warmmiete jest finalną kwotą, którą wynajmujący płaci za mieszkanie.

Koszty związane z wynajmem mieszkania w Niemczech są ważne dla osób szukających lokalu do zamieszkania. Poza czynszem mogą występować również kaucje, opłaty za pośrednictwo (Maklerprovision) oraz inne opłaty administracyjne, które uzależnia przeważnie umowa najmu i miejsce zamieszkania.

Miejsce zamieszkania to czynnik determinujący również maksymalny czynsz, dla którego może zostać przyznany dodatek Wohngeld. W zależności od miejsca zamieszkania istnieje siedem poziomów czynszu maksymalnego, który przedstawiamy w poniższej tabeli:

Ilość osób w gospodarstwie1 grupa miast2 grupa miast3 grupa miast4 grupa miast5 grupa miast6 grupa miast7 grupa miast
1347392438491540591651
2420474530595654716788
3501564631708778853937
45846597368259099951095
5667752841944103811371251
Maksymalny poziom czynszu (w EUR) w zależności od liczby mieszkańców i grupy, do której należy miasto - 2023 r.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Kogo traktuje się jako członka gospodarstwa domowego?

Przed obliczeniem dodatku mieszkaniowego ważne jest ustalenie, ile osób mieszka w gospodarstwie. Ta liczba wpływa na globalny dochód i koszt wynajmu lub kredytu hipotecznego. Następujące osoby są uważane za członków gospodarstwa:

 • osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy Wohngeld - gospodarz,
 • małżonek domownika prowadzącego gospodarstwo domowe,
 • partner życiowy w rozumieniu niemieckiej ustawy o związkach partnerskich,
 • osoby, z którymi gospodarz dzieli mieszkanie,
 • dzieci (w tym dzieci adoptowane i pasierbowie) gospodarza,
 • rodzeństwo, wujkowie, ciotki, teściowie, teściowie, szwagrowie oraz siostrzenice i siostrzeńcy gospodarza,
 • przybrane dzieci i przybrani rodzice gospodarza.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Liczba członków gospodarstwa domowego i jej wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego

Liczba członków gospodarstwa może wpływać na dodatek mieszkaniowy w Niemczech. Wohngeld to jednorazowa lub regularna pomoc finansowa przyznawana osobom o niskich dochodach, którzy mają trudności w pokryciu kosztów wynajmu mieszkania.

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od różnych czynników, w tym od dochodu członków gospodarstwa domowego oraz od liczby osób w tym gospodarstwie. Zazwyczaj, im więcej osób w gospodarstwie, tym wyższa kwota dodatku mieszkaniowego.

Warto zaznaczyć, że kryteria i zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego mogą ulec zmianie, a określone warunki i obowiązujące przepisy są zależne od niemieckiego prawa socjalnego.

Ostateczna decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego Wohngeld i jego wysokości będzie zależała od indywidualnych okoliczności i spełnienia określonych wymogów kwalifikacyjnych przez wnioskodawcę.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatku mieszkaniowego powinny skonsultować się z odpowiednimi niemieckimi organami lub instytucjami, takimi jak urząd gminy (Gemeinde) lub władze miejskie (Stadtverwaltung), aby uzyskać szczegółowe informacje i rozpocząć procedurę wnioskowania.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Którzy członkowie gospodarstwa domowego wyłączeni z dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

Członków gospodarstwa wyłączonych z dodatku mieszkaniowego nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego. Obejmuje to odbiorców świadczeń lub zapomóg w Niemczech i osoby na ich utrzymaniu.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Otrzymanie Wohngeld nie jest możliwe dla osób, które pobierają następujące świadczenia:

 • Zasiłek dla bezrobotnych II i zasiłek socjalny zgodnie z księgą drugą Kodeksu Socjalnego,
 • Dofinansowanie dla stażystów zgodnie z § 27 ust. 3 księgi drugiej Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Świadczenie przejściowe w wysokości zasiłku dla bezrobotnych II zgodnie z księgą szóstą Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Zasiłek chorobowy w wysokości zasiłku dla bezrobotnych II zgodnie z księgą siódmą Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Podstawowe zabezpieczenie na starość iw przypadku ograniczonej zdolności do pracy zarobkowej zgodnie z dwunastą księgą Kodeksu Społecznego,
 • Dieta zgodnie z księgą dwunastą Kodeksu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Dodatkowe wsparcie na utrzymanie lub inne wsparcie w placówce stacjonarnej, które obejmuje utrzymanie, zgodnie z federalną ustawą o zaopatrzeniu lub zgodnie z prawem, które stwierdza, że ma to zastosowanie,
 • Świadczenia w szczególnych przypadkach i świadczenia podstawowe na podstawie ustawy o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Jak wysoki może być dochód osoby lub gospodarstwa domowego ubiegającego się o Wohngeld?

Jeśli chcesz otrzymywać zasiłek mieszkaniowy, Twój łączny miesięczny dochód nie może przekraczać określonych kwot. Kwoty te zależą od liczby osób w gospodarstwie domowym (które nie są wyłączone z dodatku mieszkaniowego). Dodatkowo, państwo niemieckie dodatek mieszkaniowy przyznaje w różnej wysokości, w zależności od miast.

Istnieje siedem poziomów czynszu. Dlaczego? Ponieważ w zależności od miast, różna jest wysokość maksymalnego dochodu. Poniżej podajemy całkowity dochód podzielony na członków rodziny oraz grupę mieszkaniową ustalone na rok 2023:

Ilość osób w gospodarstwie1 grupa miast2 grupa miast3 grupa miast4 grupa miast5 grupa miast6 grupa miast7 grupa miast
11372140514351466149215161542
21854189619361976200920412074
32316236524112458249725342572
43132319732563318337034193470
53598366837333801385739113966
64063413742064277433643954453
74473455046214694475348164876
84698476948344900495350125066
95303538554615538560056715735
105989607061466222628463576421
Miesięczny limit dochodów (w EUR) w zależności od liczby mieszkańców i grupy, do której należy miasto - 2023 r.

Urzędy odliczają określone sumy od całkowitego dochodu. Są to na przykład zasiłek na dziecko czy kwota wolna na dziecko. To oznacza że dochód brutto zmienia się procentowo (nawet do 30%) w zależności czy i ile dana osoba ponosi dodatkowych kosztów. Wysokość dochodu, jak i kosztów musi być w każdym przypadku udowodniona.

Przy obliczaniu rocznego dochodu w celu wnioskowania o dodatek mieszkaniowy Wohngeld, należy wziąć pod uwagę wszystkie dodatnie dochody podlegające opodatkowaniu, których można się spodziewać w okresie zatwierdzania (zwykle w ciągu następnych 12 miesięcy od złożenia wniosku). Pamiętaj aby każda osoba z własnym dochodem potwierdziła go odpowiednimi dokumentami, nawet jeżeli uzyskuje płacę minimalną.

W prognozie dochodów można również wykorzystać sytuację dochodową jeszcze zanim nastąpi złożenie wniosku.

Ustalenie dochodu w ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych opiera się na ustawie o podatku dochodowym (EStG). Oznacza to, że oprócz wynagrodzenia należy uwzględnić świadczenia niepieniężne opodatkowane ryczałtowo zgodnie z § 37b EStG oraz wynagrodzenie opodatkowane ryczałtowo zgodnie z § 40a EStG. Ponadto należy przestrzegać katalogu dochodów wolnych od podatku.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Na jaki okres przyznawany jest Wohngeld?

Niemiecki dodatek mieszkaniowy jest zwykle przyznawany na okres 12 miesięcy, po czym należy na nowo o niego zawnioskować. Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy Wohngeld muszą potwierdzić, że nadal mają prawo do tego dodatku.

Aby uniknąć przerwy w bieżących wypłatach dodatku mieszkaniowego, należy złożyć nowy wniosek o kontynuację wypłaty dodatku jeszcze przed upływem bieżącego okresu, w którym został on przyznany.

Okres przyznania Wohngeld może zostać jednorazowo wydłużony nawet do 24 miesięcy, jeśli można się spodziewać, że nie nastąpią istotne zmiany w liczbie członków gospodarstwa domowego, dochodach beneficjentów, np. w przypadku emerytów czy rencistów.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Czy Wohngeld obejmuje również koszty ogrzewania lokalu?

Tak, koszty ogrzewania są uwzględniane jako dopłaty ryczałtowe przy obliczaniu zasiłku mieszkaniowego. Średnio oznacza to około

 • 60 euro więcej dodatku mieszkaniowego miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • około 100 euro więcej dla czteroosobowego gospodarstwa.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Od którego momentu następuje przyznanie dodatku mieszkaniowego w Niemczech?

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest od miesiąca, w którym złożono o niego wniosek, na okres zazwyczaj 12 miesięcy. Po tym okresie należy złożyć wniosek ponownie.

Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Dlaczego warto złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy Wohngeld?

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne, które ma na celu wsparcie osób o niższych dochodach w pokryciu kosztów wynajmu lub opłat za mieszkanie. Dzięki temu można otrzymać wsparcie finansowe, które obniży koszty utrzymania i koszty wynajmu mieszkania. Dlaczego jeszcze warto złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy:

 1. Zmniejszenie obciążenia finansowego: Wynajmowanie mieszkania w Niemczech może być kosztowne, szczególnie w większych miastach. Otrzymanie dodatku mieszkaniowego pozwala zredukować obciążenia finansowe i ułatwia utrzymanie się w porównywalnym standardzie życia.
 2. Zapewnienie stabilności mieszkaniowej: Otrzymując dodatek mieszkaniowy, osoby o niższych dochodach mogą łatwiej utrzymać stabilność mieszkaniową i uniknąć sytuacji, w której są zmuszone do przeprowadzki z powodu wysokich kosztów mieszkania.
 3. Wsparcie dla rodzin: Dodatek mieszkaniowy jest szczególnie pomocny dla rodzin z dziećmi, które często potrzebują większych mieszkań, ale mogą mieć trudności w ponoszeniu kosztów związanych z większymi mieszkaniami.
 4. Różnorodne wsparcie: System dodatku mieszkaniowego w Niemczech jest dostosowany do różnych sytuacji życiowych i potrzeb, więc różne grupy społeczne mogą otrzymywać różne poziomy wsparcia.
Wohngeld - czyli dodatek mieszkaniowy w Niemczech

Zaufaj TimeTax

Nasza specjalizacja to rozliczenie podatku od dochodu uzyskanego nie tylko w Niemczech. Jeżeli pracując w tym kraju potrzebujesz pomocy z rozliczeniem to polecamy się Twojej uwadze gdyż...

Rozliczenie podatku z Niemiec nie zawsze trzeba, ale często warto wykonać. Nie zwlekaj i sprawdź jakiej decyzji z niemieckiego urzędu skarbowego możesz się spodziewać. Nurtuje Cię pytanie czy dostaniesz zwrot podatku z Niemiec? Udostępniliśmy bezpłatny kalkulator zwrotu podatku z Niemiec.

Skorzystaj z niego i… podejmij najlepszą dla siebie decyzję. Rozlicz się! Bez obaw – formalności zrealizujemy za Ciebie. Po Twojej stronie zostanie jedynie czekanie na list z urzędu.

Jednak zanim rozliczenie podatku z Niemiec, pamiętaj o polskim PIT 36 ZG.

Masz pytania? Dręczą Cię wątpliwości? Skonsultuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 774 455 030 lub mailowo pod adresem kontakt@timetax.pl

timetax - zwort podatku z zagranicy
4.7/5 (8)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

2 komentarze

 1. Avatar

  Chciałabym rozliczyć się z pit niemieckiego i polskiego jeżeli macie taką opcję oczywiście nie mam dochodów w Polsce tylko Niemcy

  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też