Strona główna 9 Belgia 9 Zwolnienie chorobowe w Belgii: Jak i kiedy zgłosić L4?

Zwolnienie chorobowe w Belgii: Jak i kiedy zgłosić L4?

kw. 30, 2024

W przypadku choroby pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować swojego pracodawcę o niezdolności do pracy (pierwszego dnia niezdolności do pracy). Natomiast w ciągu dwóch dni roboczych od pierwszego dnia choroby należy dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie, chyba że odrębne zapisy umowy lub regulamin pracy przewidują inny termin. Zwolnienie lekarskie w Belgii kiedy dostarczyć pracodawcy zwolnienie lekarskie w przypadku choroby? Szukasz odpowiedzi? Znajdziesz ją w tym artykule.

Jeśli pracownik nie dostarczy kopii zwolnienia w wyznaczonym czasie, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał od dnia dostarczenia dokumentu. Zwolnienie lekarskie najlepiej dostarczyć listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru.

Na kopii zwolnienia powinien widnieć podpis pracodawcy. W ten sposób w razie problemów ze strony pracodawcy pracownik będzie mógł udowodnić, że zwolnienie zostało dostarczone w odpowiednim czasie. Niedostarczenie zwolnienia lekarskiego w terminie może zostać zinterpretowane przez pracodawcę jako złamanie umowy, lub porzucenie pracy. Umowa o prace precyzyjnie określa obowiązki pracownika, niepowiadomienie pracodawcy o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim stanowi naruszenie zasad umowy o pracę.

W niektórych przypadkach pracodawca może od pracownika żądać wynagrodzenia za zerwanie umowy lub nieprzestrzeganie warunków umowy. Istnieje również ryzyko, że za takie naruszenie pracownik zostanie zwolniony w trybie dyscyplinarnym. Pracodawca może wysłać do pracownika lekarza, w celu skontrolowania go w czasie choroby.

Jeśli lekarz nie zastanie pracownika w domu, pozostawi swoje dane kontaktowe i informację na temat wizyty. Pracownik jest zobowiązany jak najszybciej skontaktować się z lekarzem kontrolnym, w przeciwnym razie jest możliwa utrata części płacy gwarantowanej.

By uzyskać prawo do świadczeń w okresie choroby lub ciąży należy wykazać, że przepracowało się minimum 12 miesięcy oraz potwierdzić przepracowane 180 dni w pełnym wymiarze czasu pracy. W ciągu ostatnich czterech kwartałów, bezpośrednio poprzedzających okres choroby. Osoby, które są zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy mają możliwość wykazania jedynie 800 przepracowanych godzin.

Zwolnienie lekarskie w Belgii

Zasady wypłacania płacy gwarantowanej, wysokość zasiłku chorobowego w zależności od statusu pracowniczego

Pracownik jest uprawniony do płacy gwarantowanej, którą wypłaca pracodawca. Do zasiłku chorobowego wypłacanego przez pracodawcę nie jest uprawniony pracownik,u którego choroba wystąpi podczas pierwszego miesiąca pracy. W takiej sytuacji konieczne będzie zgłoszenie tego faktu do funduszu ubezpieczeń zdrowotnych.

W przypadku pracowników fizycznych po 15 dniach niezdolności do pracy, a po 30 dniach w przypadku pracowników umysłowych zasiłek chorobowy wypłacany jest z funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. Podobnie jest w przypadku pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej. Poniżej zestawienie wysokości wynagrodzeń chorobowych z podziałem na pracowników fizycznych i pracowników umysłowych:

Pracownicy fizyczni: 100% wynagrodzenia przez pierwszy tydzień niezdolności do pracy, następnie 60% wynagrodzenia od ósmego dnia choroby do czternastego dnia choroby

Pracownicy umysłowi: 100% wynagrodzenia przez 30 dni niezdolności do pracy z powodu choroby. Pracowników umysłowych zatrudnionych na okres krótszy niż 3 miesiące, lub na okresie próbnym otrzymują płacę gwarantowaną na podobnych zasadach jak pracownicy fizyczni.

Przez okres choroby, pracownik niezdolny do pracy, pobierający zasiłek chorobowy nie może wykonywać innej pracy, a w przypadku zbyt szybkiego powrotu do pracy i nawrotu choroby może stracić prawo do pełnego okresu zasiłkowego. Jeśli pracownik zachoruje w czasie urlopu płaca gwarantowana nie jest wypłacana.

Zwolnienie lekarskie w Belgii

Zwolnienie lekarskie w Belgii i urlop macierzyński.

Dla kobiety, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę lub umowy, która zakłada zbliżone do niej warunki, prawo pracy przewiduje okres ochronny przez okres ciąży. Oznacza to, że kobieta chroniona jest przed zwolnieniem, ma prawo do nieobecności w pracy w określonych przypadkach np. w razie wizyty u lekarza lub badań kontrolnych w godzinach pracy.

Tydzień przed planowanym porodem kobieta musi bezwzględnie przerwać pracę i poinformować o tym pracodawcę. Dostarczając zaświadczenie lekarskie, które musi być zatwierdzone przez ubezpieczyciela.

Długość urlopu macierzyńskiego jest uzależniona jest od przebiegu ciąży. W przypadku ciąży mnogiej urlop macierzyński trwa 17 tygodni, a w przypadku ciąży pojedynczej 15 tygodni. Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez kasę chorych. W celu zawnioskowania o zasiłek należy w kasie chorych przedstawić akt urodzenia dziecka.

Zwolnienie macierzyńskie w Belgii

Języki urzędowe w Belgii.

Belgia korzysta z trzech języków jako urzędowych. Stąd różnice w sporządzaniu umów i dokumentów. W niderlandzkojęzycznej części Belgii dokumenty powinny być sporządzane w języku niderlandzkim. We francuskojęzycznej – w języku francuskim, a w niemieckojęzycznej – w języku niemieckim.

Zatem wszystkie dokumenty dotyczące warunków zatrudnienia, pracodawca będzie sporządzał w odpowiednim ze względu na region języku. Jeśli chcemy poinformować kasę chorych o istotnych zmianach, powinniśmy również używać odpowiedniego języka.

Timetax zwrot podatku z zagranicy

Zaufaj TimeTax

Nasza specjalizacja to rozliczenie podatku od dochodu uzyskanego nie tylko w Belgii. Jeżeli zarabiasz w Belgii i potrzebujesz pomocy z rozliczeniem to polecamy się Twojej uwadze gdyż… Rozliczenie podatku z Belgii jest obowiązkowe. Nie zwlekaj i sprawdź jakiej decyzji z Belgijskiego urzędu skarbowego możesz się spodziewać.

Nurtuje Cię pytanie czy dostanę zwrot podatku z Belgii? Udostępniliśmy bezpłatny kalkulator zwrotu podatku z Belgii .Skorzystaj z niego i… podejmij najlepszą dla siebie decyzję. Rozlicz się! Bez obaw – formalności zrealizujemy za Ciebie. Po Twojej stronie zostanie jedynie czekanie na list z urzędu.

Masz pytania? Dręczą Cię wątpliwości? Skonsultuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 774 455 030 lub mailowo pod adresem kontakt@timetax.pl

Sylwia przeprowadzi Cię nie tylko przez wypełnienie naszego kompletu dokumentów, ale także odpowie na pytania związane z zagranicznymi podatkami i świadczeniami rodzinnymi.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też