Strona główna 9 Niemcy 9 Zwolnienie chorobowe w Niemczech: Jak i kiedy zgłosić L4?

Zwolnienie chorobowe w Niemczech: Jak i kiedy zgłosić L4?

maj 16, 2024

Zwolnienie lekarskie w Niemczech, czyli tzw. “Krankmeldung”, jest istotnym aspektem niemieckiego systemu pracy. Niemiecki system zapewnia pracownikom ochronę w przypadku choroby, jednak wymaga również od nich pewnych kroków w celu skorzystania z tej ochrony. Czy wiesz jakie ma przywileje oraz obowiązki osoba, której dotyczy zwolnienie chorobowe?

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat procesu zgłaszania oraz pobierania świadczenia chorobowego w Niemczech.

Kiedy zgłosić chorobę pracodawcy?

Jeśli pracownik jest chory i nie jest w stanie pracować, ma obowiązek jak najszybciej poinformować o tym fakcie swojego pracodawcę. W wielu umowach o pracę określono, że informacja ta musi zostać przekazana przed rozpoczęciem pracy danego dnia. Jednakże, według terminów określonych przez niemieckie przepisy, pracownik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie o niezdolności do pracy najpóźniej w czwartym dniu choroby – oznacza to, że ma trzy dni kalendarzowe od wystawienia zwolnienia przez lekarza, aby poinformować pracodawcę.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Informacje o chorobie podlegają w Niemczech tajemnicy lekarskiej i ustawie o prawie do prywatności. Pracownik nie ma więc obowiązku informowania pracodawcy o przyczynie zwolnienia. Jednakże, w wyjątkowych sytuacjach podanie powodu zwolnienia jest niezbędne i pracodawca powinien zostać poinformowany o rodzaju choroby, na jaką cierpi pracownik. Są to choroby zakaźne czy choroby układu pokarmowego, które mogą zagrozić zdrowiu innych pracowników, np. w gastronomii.

Przesyłanie pracodawcy zwolnienia lekarskiego - zmiany od 2022 roku

Od 2022 roku służba zdrowia zaczęła zmieniać system przesyłania zwolnień lekarskich przez co sytuacja w Niemczech jest obecnie zbliżona do systemu zwolnień w Polsce. Osoby ubezpieczone w Niemczech w ramach ustawowego systemu ubezpieczenia zdrowotnego nie muszą już przedstawiać pracodawcy zwolnienia lekarskiego w formie papierowej. Nie dotyczy to jednak pracowników ubezpieczonych prywatnie.

Z racji wielu opóźnień można stwierdzić iż procedura w pełni został wdrożona od stycznia 2023 roku. Dokument w wersji cyfrowej jest wysłany przez podmiot leczniczy do zakładu ubezpieczeń zdrowotnych. Obliguje to wówczas kasę chorych do przesłania dokumentu UA do pracodawców w formie elektronicznej. Dla pracowników oznacza to zmiany w obszarze obowiązków związanych z informowaniem pracodawcy o chorobie - w takim przypadku nie ma już obowiązku przesyłania zwolnienia w momencie informowania o niezdolności do pracy.

Ponadto, pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu chorobowym.

Tradycyjna, papierowa wersja niemieckiego zwolnienia lekarskiego

Twoje obowiązki - jak zgłosić chorobę i zwolnienie lekarskie?

O niezdolności do pracy można poinformować pracodawcę telefoniczne. Większość pracodawców akceptuje taką formę przekazywania informacji. Pamiętaj, że zgłaszając swoją chorobę należy także podać przewidywany czas nieobecności mimo, iż zwolnienie eAU z kasy chorych powinno zawierać te informacje. W wyjątkowych przypadkach pracodawca może wymagać zgłoszenia choroby w formie elektronicznej. Wówczas posłuż się oficjalnym adresem mailowym swojego przełożonego i/lub działu kadr.

Od 2023 roku pracodawcy otrzymują zaświadczenie danego pracownika wyłącznie drogą elektroniczną, zatem najczęściej nie trzeba przekładać osobiście zwolnień lekarskich.

Zaświadczenie lekarskie (AU-Bescheinigung)

W Niemczech pracownik, przebywający na zwolnieniu lekarskim, nie musi już dostarczać pracodawcy dokumentu o chorobie, zwanego "Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" (zaświadczenie lekarskie). Wiele firm wymagało takiego zaświadczenia od pierwszego dnia dolegliwości, dlatego obecne zmiany odciążyły pracowników w Niemczech.

Przyznanie zasiłku chorobowego (jeżeli choroba trwa powyżej 6 tygodni) spada na Krankenkasse. Jest to istotne z punktu widzenia każdego pracodawcy - koszty zatrudnienia pracownika niezdolnego do pracy maleje. Kasa chorych w Niemczech ustala, jaki był regularny dochód przed wystąpieniem choroby i na podstawie tych obliczeń ustala wysokość przyznanego zasiłku chorobowego pracownikowi.

Wypłata świadczenia

Kasa chorych wypłaca zasiłek chorobowy najdłużej przez okres 78 tygodni w ciągu 3 lat przy tej samej chorobie. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi 70% ostatniego wynagrodzenia brutto objętego obowiązkowym ubezpieczeniem, lecz nie więcej niż 90% zarobków netto.

Pracodawca w Niemczech ma obowiązek wypłacać pracownikowi chorobowe przez 42 dni jedynie w sytuacji, gdy do pierwszego dnia choroby był on zatrudniony przez co najmniej 4 tygodnie. W przypadku krótszego stażu pracy zasiłek wypłaca kasa chorych. Przez pierwsze 6 tygodni (42 dni) pracodawca wypłaca choremu pełne wynagrodzenie chorobowe.

Pobyt na chorobowym udokumentują decyzje przedstawiane przez Krankenkasse. Należy je dołączyć do rozliczenia podatkowego w Niemczech w celu prawidłowego wykazania wszystkich uzyskanych dochodów.

Decyzja z AOK potwierdzająca wypłacenie zasiłku chorobowego

Polskie zwolnienie lekarskie w Niemczech

Co w przypadku, kiedy chcemy uzyskać zwolnienie lekarskie w Niemczech, ale zaświadczenie wystawia polski lekarz?

W takim przypadku, zwolnienie lekarskie wystawione przez polskiego lekarza należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem w niemieckiej kasie chorych do 7 dni od ustalenia niezdolności do pracy. Zaleca się, aby tłumaczenie zostało wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Pamiętaj że polski system również działa na podstawie elektronicznych zwolnień lekarskich. Nie zapomnij zatem poprosić lekarza o papierową wersję dokumentu i opisu sytuacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, o odpowiedni wyciąg z konta ubezpieczonego w ZUS.

Kontrole zwolnień lekarskich

Niektóre kasy chorych w Niemczech mogą przeprowadzać kontrole w celu sprawdzenia, czy pracownik rzeczywiście jest chory. Pracownik nadużywający zwolnienia chorobowego może zostać ukarany.

To, że pracodawca nie ma wiedzy na temat rodzaju choroby, nie oznacza, że nie może kontrolować swojego pracownika. Przebywającym na zwolnieniu chorobowym w Niemczech nie wolno podejmować w tym czasie żadnej dodatkowej pracy.

logo TimeTax

Podsumowanie

System zwolnień chorobowych w Niemczech jest dobrze zorganizowany i pracownik ma zaoferowaną odpowiednią ochronę w przypadku choroby oraz odpowiednie wynagrodzenie. Ważne jest jednak, aby pracownicy byli świadomi swoich obowiązków i odpowiednio zgłaszali swoją niezdolność do pracy.

Utrzymanie otwartej komunikacji z pracodawcą oraz terminowe dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów gwarantuje płynne korzystanie z prawa do zwolnienia lekarskiego.

4.5/5 (4)

Specjalista w zakresie niemieckiego świadczenia rodzinnego Kindergeld jak również w dziedzinie marketingu internetowego i SEO.

Swoje doświadczenie buduje z TimeTax już ponad 5 lat, w trakcie których poznał zawiłe ścieżki administracyjne prowadzące do zakończonego powodzeniem uzyskania zasiłku na dzieci w Niemczech. Bez problemu odpowiada na nawet najtrudniejsze z pytań o niemieckie świadczenie rodzinne. Jeżeli zastanawiasz się czy przysługuje Ci Kindergeld to Tomasz z pewnością pomoże Ci znaleźć odpowiedź.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też