Strona główna 9 Niemcy 9 Renta chorobowa w Niemczech -jak uzyskać – przewodnik i formalności

Renta chorobowa w Niemczech -jak uzyskać – przewodnik i formalności

sie 22, 2023

Renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy (z tytułu ograniczenia zdolności zarobkowych)

Renta chorobowa w DE, znana także jako “Erwerbsminderungsrente”, stanowi ważne świadczenie dla osób, które z powodu poważnej choroby lub ograniczonej zdolności do pracy nie są w stanie utrzymać się z własnych zarobków jeszcze przed momentem osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego. Mówi się w takim przypadku o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Dzięki wprowadzeniu pakietu emerytalno-rentowego w 2019 roku i kolejnym na bieżąco wprowadzanym zmianom, renciści mogą otrzymać wyższe świadczenia, co znacząco poprawia ich sytuację finansową.

Często osoby dotknięte ciężkimi chorobami nie są w stanie z medycznego punktu widzenia kontynuować pracy aż do ustawowego wieku emerytalnego (kiedy nabędzie prawo do emerytury). W takich przypadkach mogą ubiegać się o rentę z tytułu ograniczenia zdolności zarobkowych lub całkowitej niezdolności do pracy.

O rodzaju przyznanego świadczenia decyduje więc stan zdrowia pracownika (wynika to wyłącznie z powodów zdrowotnych). W sytuacji częściowej niezdolności do pracy, osoba jest w stanie pracować co najmniej 3 godziny dziennie, ale nie więcej niż 6 godzin. Renta z tytułu niezdolności może być pobierana przez osoby które mogą pracować jedynie przez mniej niż 3 godziny dziennie.

Renta z tytułu ograniczonej zdolności zarobkowej przyznawana jest także w przypadku rencistów, którzy zdecydowali się na rentę do 31 grudnia 2019 roku, dzięki dodatkowemu “okresowi uzupełniającemu”. Ten okres uzupełniający został stopniowo wydłużony, a do końca 2030 roku osiągnie 67 lat.

Renta chorobowa w Niemczech -jak uzyskać – przewodnik i formalności

Kolejne zmiany w 2020 roku

W 2020 roku wprowadzono dalsze zmiany dotyczące renty z tytułu ograniczonej zdolności zarobkowej w Niemczech. Zgodnie z pakietem emerytalno-rentowym, okres uzupełniający, który uwzględnia dodatkowe lata i miesiące, za które nie odprowadzano składek, został wydłużony.

Osoby, które przeszły na rentę do 31 grudnia 2018 roku, podlegają jednemu okresowi uzupełniającemu, który został wydłużony do ukończonych 65 lat i 8 miesięcy.

Dla rent przyznanych po 1 stycznia 2020 roku okres ten został wydłużony o kolejny miesiąc, do 65 lat i 9 miesięcy. Wzrost okresu uzupełniającego będzie stopniowy i osiągnie 67 lat do końca 2030 roku.

Warunki jakie należy spełnić by zyskać przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej

W celu uzyskania renty z tytułu ograniczonej zdolności zarobkowej w Niemczech, osoba musi spełnić pewne warunki:

 • obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe muszą być odprowadzane przez co najmniej 5 lat przed wystąpieniem niezdolności do pracy lub choroby.
 • w okresie ostatnich pięciu lat przed chorobą lub niezdolnością do pracy, składki muszą być odprowadzane przez co najmniej trzy lata.

Istnieją jednak wyjątki od tego okresu karencji, na przykład, jeśli osoba całkowicie utraci zdolność do pracy przed upływem 6 lat od ukończenia kształcenia i odprowadzała składki przez co najmniej rok w ciągu ostatnich 2 lat.

Jaka jest wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy?

Wysokość świadczenia z tytułu ograniczonej zdolności zarobkowej jest wyliczana na podstawie indywidualnych okresów składkowych, które zostały zaliczone przed ograniczeniem zdolności zarobkowych. Również istnieje limit dodatkowych zarobków, który może wpłynąć na wysokość ostatecznej renty.

W przypadku świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najwyższy dochód dodatkowy jaki można osiągnąć to 6300 euro rocznie, zaś dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy limit jest ustalany indywidualnie i uwzględnia najwyższe podlegające oskładkowaniu dochody z ostatnich 15 lat.

Nie ma jednej stałej sumy ani wysokości renty z tytułu ograniczenia zdolności do pracy. Jest ona indywidualnie ustalana na podstawie trzech czynników, które są ze sobą mnożone.

Czynniki brane pod uwagę podczas przyznawania świadczenia chorobowego w Niemczech

 1. Po pierwsze, uwzględniana jest wysokość i liczba lat wpłat do ubezpieczenia emerytalnego. Deutsche Rentenversicherung (Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe) przypisuje za to punkty. Punkty te zależą od niemieckiego średniego wynagrodzenia (w roku wpłaty). Na przykład, jeśli ktoś otrzymał w danym roku 70 procent niemieckiego średniego wynagrodzenia, otrzyma 0,7 punktu.
 2. Punkty te nazywane są także punktami rentowymi lub punktami wynagrodzenia. Tło tego jest takie, że wynagrodzenie określa również wysokość wpłat. Później istotny staje się średni punkt ze wszystkich lat wpłacania składek.
 3. Po drugie, istotna jest również forma ograniczenia zdolności do pracy. To właśnie ona określa tzw. współczynnik renty (Rentenartfaktor). Jeśli uznaje się kogoś za całkowicie niezdolnego do pracy, współczynnik renty wynosi 1,0. W przypadku częściowej niezdolności do pracy współczynnik wynosi 0,5.
 4. I na koniec, jest jeszcze wartość renty. Jest ona ustalana rocznie i przez długi czas była różna w Niemczech Zachodnich i Wschodnich. W Zachodnich wynosiła do 30 czerwca 2023 roku 36,02 euro, a w Wschodnich 35,52 euro. Od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe wartości. Od tej daty wartość renty po raz pierwszy wynosi 37,60 euro w całych Niemczech.

Co zrobić jeśli wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy zostanie odrzucony?

Złożyć wniosek o rentę chorobową w Niemczech można pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego lub w punktach informacyjno-doradczych.

W tych punktach można również otrzymać wsparcie i poradę w kwestiach związanych z rentą chorobową. Jeśli wniosek o rentę zostanie odrzucony, osoba ma prawo złożyć odwołanie w ciągu miesiąca od otrzymania decyzji. W takim przypadku wniosek o rentę zostanie ponownie zweryfikowany i wydana zostanie tzw. decyzja odwoławcza.

Jeśli odwołanie również zostanie odrzucone, pozostaje możliwość wniesienia powództwa przed sądem ds. socjalnych (Sozialgericht).

Renta chorobowa w DE stanowi niezastąpione wsparcie dla osób dotkniętych poważnymi chorobami lub niezdolnością do pracy, zapewniając im godne życie pomimo trudności zdrowotnych.

Renta chorobowa w Niemczech -jak uzyskać – przewodnik i formalności

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o rentę chorobową w Niemczech

Okres oczekiwania na przyznanie renty chorobowej w Niemczech podobnie jak każdego innego świadczenia socjalnego, może różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj choroby, dokumentacja medyczna, stopień niezdolności do pracy oraz ogólna dostępność i obciążenie systemu opieki zdrowotnej i ubezpieczenia społecznego. Dodatkowo czynnikiem mającym wpływ na długość jego rozpatrywania może być moment złożenia wniosku. Dlatego każdy, kto chce otrzymać rentę powinien pamiętać o zadbaniu o złożenie kompletnych dokumentów i zawarciu we wniosku takich informacji jak m. in:

 • o okresie zatrudnienia (okresy składkowe)
 • okresy pobierania świadczeń socjalnych
 • ewentualne informacje o prowadzonej działalności gospodarczej

W Niemczech procedura uzyskania renty chorobowej zazwyczaj wymaga udania się do odpowiednich instytucji ubezpieczeniowych lub agencji rządowych, takich jak Deutsche Rentenversicherung (Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Warto pamiętać, że proces ten może być skomplikowany a czas oczekiwania na to świadczenie wydłużony, ponieważ wymaga przedstawienia kompletnych dokumentów medycznych oraz innych niezbędnych informacji.

Jeśli chodzi o dokładny czas oczekiwania, najlepiej skonsultować się bezpośrednio z odpowiednimi niemieckimi urzędami lub instytucjami ubezpieczeniowymi, które są zaangażowane w proces przyznawania renty chorobowej. Będą one mogły dostarczyć najbardziej aktualnych informacji na ten temat, uwzględniając indywidualne okoliczności i sytuację danej osoby.

Renta wdowia – komu się należy, jakie są warunki uzyskania w Niemczech

Poza świadczeniami jakim jest zasiłek chorobowy w Niemczech wypłacanymi przez kasę chorych osobom obecnym na rynku pracy pracującym w ramach umowy w tym kraju.

Renta wdowia (Witwenrente) w Niemczech to świadczenie socjalne wypłacane w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej na rzecz jej współmałżonka. Przysługuje ona wdowom oraz wdowcom, którzy spełniają odpowiednie warunki. Oto podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby otrzymać rentę wdowią w Niemczech:

 1. Aby ubiegać się o rentę wdowią, konieczne jest potwierdzenie śmierci współmałżonka.
 2. Aby otrzymać pełną rentę wdowią, osoba ubiegająca się o świadczenie powinna mieć określony wiek. Wiek ten zależy od roku urodzenia wdowy lub wdowca. Próg wiekowy podlega zmianom w zależności od aktualnych przepisów.
 3. W celu uzyskania renty wdowiej, małżeństwo powinno trwać przez określony czas, który również może się różnić w zależności od zmieniających się przepisów.
 4. Ograniczenia dochodowe: Renta wdowia w Niemczech może być uzależniona od dochodu osoby ubiegającej się o świadczenie. Jeśli osoba otrzymuje inne dochody, może to wpływać na wysokość renty wdowiej lub jej przyznanie.
 5. Opieka nad dziećmi: W przypadku posiadania dzieci, uzyskanie renty wdowiej może być uzależnione od wieku dzieci i innych okoliczności.

Różnica między rentą chorobową w Niemczech a zasiłkiem chorobowym

Zasiłek chorobowy jest rodzajem świadczenia finansowego, które pracownik otrzymuje, gdy jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Zazwyczaj pracodawca wypłaca wynagrodzenie pracownikowi przez okres pierwszych sześciu tygodni niezdolności do pracy z powodu choroby. Po tym okresie wypłacanie zasiłku chorobowego pracownikowi następuje przez ubezpieczyciela tzw. Krankenkasse.

Renta chorobowa jest zaś formą długoterminowego świadczenia dla osób, które ze względu na chorobę lub niezdolność do pracy nie są w stanie pracować lub ich zdolność do pracy jest znacznie ograniczona. Aby ubiegać się o rentę chorobową, osoba musi spełnić określone kryteria niezdolności do pracy oraz mieć odpowiedni okres składkowy do niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Zaufaj TimeTax

Nasza specjalizacja to rozliczenie podatku od dochodu uzyskanego nie tylko w Niemczech. Jeżeli z niemieckiego rynku pracy i potrzebujesz pomocy z rozliczeniem to polecamy się Twojej uwadze gdyż…

Rozliczenie podatku z Niemiec nie zawsze trzeba, ale często warto wykonać. Nie zwlekaj i sprawdź jakiej decyzji z niemieckiego urzędu skarbowego możesz się spodziewać. Nurtuje Cię pytanie czy dostanę zwrot podatku z Niemiec? Udostępniliśmy bezpłatny kalkulator zwrotu podatku z Niemiec.

Skorzystaj z niego i… podejmij najlepszą dla siebie decyzję. Rozlicz się! Bez obaw – formalności zrealizujemy za Ciebie. Po Twojej stronie zostanie jedynie czekanie na list z urzędu.

Jednak zanim do rozliczenia podatku z Niemiec pamiętaj o polskim PIT 36 ZG.

Masz pytania? Dręczą Cię wątpliwości? Skonsultuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 774 455 030 lub mailowo pod adresem kontakt@timetax.pl

5/5 (10)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też