Strona główna 9 Austria 9 Podatki w Austrii

Podatki w Austrii

lis 29, 2022

Austria to obok Niemiec bardzo popularny kierunek migracji w celach zarobkowych dla Polaków. To kraj w którym obowiązuje wyższa kwota wolna od podatku niż w Niemczech, jednak wyższe niż w Niemczech jest również maksymalne obciążenie podatkowe, które aktualnie znajduje się na czwartym miejscu w stosunku nie tylko do krajów Unii Europejskiej, ale również do wszystkich krajów świata.

Warto pamiętać, że rok podatkowy w Niemczech jak i w Austrii trwa tyle samo co rok kalendarzowy. Co istotne, osoby legalnie pracujące za granicą mogą poprawić swoje finanse wnioskując o Zwrot podatku z Austrii. Czy podatki w Austrii są straszne? Czy należy bać się złożenia deklaracji?

Podatki w Austrii kwota wolna

Stawki podatku dochodowego w Austrii i kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku na terenie Austrii wynosi aktualnie (od 2024 roku) 12 816 € z kolei w 2023 roku wynosiła: 11 693 i to dopiero po przekroczeniu tej kwoty wzrasta naliczony podatek. Wzrost ten ma w Austrii charakter progresywny. Jeśli dochody nie przekroczyły kwoty wolnej można zazwyczaj spodziewać się zwrotu całego odprowadzonego podatku dochodowego.

Stawki podatkowe w Austrii wzrastają po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku w skali od 20% w miarę wzrostu dochodu do ponad 50%. Maksymalna stawka podatku w Austrii wynosi 55% i dotyczy ona jednak tylko wąskiego grona osób fizycznych. System podatkowy w Austrii przewiduje bowiem tak wysoką stawkę dopiero kiedy podatnik przekroczy dochód roczny w wysokości 1 000 000€.

Podatki w Austrii obowiązek rozliczenia

Kto musi złożyć deklarację podatkową w Austrii?

Rozliczyć dochody na terenie Austrii powinny osoby będące rezydentem podatkowym, w tym kraju. Na określenie rezydencji podatkowej ma wpływ miejsce zamieszkania / zameldowania / przebywania podatnika oraz uzyskane przez niego zarobki globalne.

Precyzując, w przypadku zwrotu podatku z Austrii za rezydenta uważa się każdą osobę, która pracowała w Austrii nieprzerwanie przez ponad 183 dni lub której zarobki z Austrii wynosiły co najmniej 90% globalnych dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym.

Dodatkowo obowiązek rozliczenia mają osoby których roczny dochód przekroczył 12 tysięcy euro oraz te którym urząd skarbowy wysłał pisemne wezwanie do rozliczenia dochodów.

Po złożeniu deklaracji podatkowej w Austrii przez osobę mającą status rezydenta można spodziewać się decyzji podatkowej, którą wystawi austriacki urząd skarbowy. Obowiązek rozliczenia jest więc spełniony poprzez złożenie zeznania rocznego.

Jeśli na podstawie zarobków uzyskanych w danym roku urząd skarbowy w Austrii stwierdzi nadpłatę podatku dochodowego, podatnik może liczyć na zwrot podatku dochodowego. Jeśli zaś stwierdzona zostanie niedopłata podatku dochodowego, podatnik będzie musiał dopłacić brakujący podatek.

Podatki w Austrii Polski PIT

Czy w Austrii wykazujemy polskie dochody?

Zarobki pochodzące z innych krajów niż Austria takie jak polskie mają również wpływ na rozliczenie podatku mimo, że nie są bezpośrednio opodatkowane. Dzieję się tak w przypadku polskich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym. Wynika to z zastosowanej w przypadku rozliczeń metody wyłączenia z progresją.

Należy więc pamiętać o rozliczeniu polskiego podatku na druku pit 36 ZG dzięki niemu uzyskamy stosowne zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego.

Przeczytaj artykuł opisujący czy austriacki urząd informuje polski o Twoich działaniach aby zasięgnąć więcej informacji.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej
Podatki w Austrii odliczenia

Jakie koszty można uwzględnić w zeznaniu rocznym w Austrii aby obniżyć podatek dochodowy?

W Austrii prawo podatkowe przewiduje możliwość uwzględnienia w zeznaniu rocznym ulg podatkowych i kosztów tak aby obniżyć należny podatek dochodowy. Ulgi podatkowe w Austrii są w stanie znacząco zmienić wynik rozliczenia a w najlepszym wypadku pozwalają uzyskać jak najwyższy zwrot podatku. Aby pomniejszyć swoje roczne dochody możesz ubiegać się o uwzględnienie w swoim rozliczeniu rocznym kosztów takich jak koszty podwójnego domostwa, koszty dojazdu do pracy oraz dodatkowe ulgi dotyczące, na przykład, posiadania dzieci na utrzymaniu. Nie zapomnij też uwzględnić kosztów leczenia jeśli takie poniosłeś w roku podatkowym. Austriacy ponoszą spore koszty życia w Austrii. Należy więc starać się je uwzględniać w rozliczeniu podatkowym aby podreperować swój budżet.

Podatki w Austrii a koszty przejazdów

Potwierdzenie kosztów

Mimo, że w Austrii funkcjonują zryczałtowane koszty, zawsze należy posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające ich poniesienie. Austriacki urząd może wezwać Cię w trakcie rozliczenia podatków do wykazania, udowodnienia faktu, ze koszty, które zostały uwzględnione w deklaracji są rzeczywiste.

podatki w Austrii rozliczenie wspólne

Rozliczenie wspólne w Austrii

Rozliczenie wspólne w Austrii nie jest możliwe, kiedy w Niemczech dzięki uwzględnieniu dochodów partnera/rki można uzyskać korzystniejszy wynik rozliczenia, tak w przypadku austriackiego systemu podatkowego liczy się wyłącznie dochód podatnika, niezależnie od jego stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej.

Podatki w Austrii rozliczenia

Podsumowanie

Austria, to kraj w którym podatnik rozlicza się indywidualnie, nie uwzględniając dochodów partnera/partnerki. To spora różnica w stosunku do niemieckiego systemu podatkowego. Także wysokość kwoty wolnej od podatku jest inna. Austria od 2024 r pozwala zarobić więcej bo aż 12 816 euro bez konieczności odprowadzenia od tej kwoty podatku.

Niektóre grupy podatników zobowiązane są do przesłania deklaracji podatkowej, inni pracownicy mogą się rozliczyć, jednak nie jest to ich obowiązkiem. Dzięki temu będą oni mieli szansę na odzyskanie podatku dochodowego. Czyli na ich konto wpłyną dodatkowe euro, które w trakcie pracy zostało odprowadzone do austriackiego fiskusa.

Jeśli będziesz miał trudności przy rozliczeniu podatku z Austrii skontaktuj się z nami!

TimeTax

Mamy wieloletnie doświadczenie realizując rozliczanie podatkowe z zagranicy, w tym z Austrii! Na naszej stronie znajdziesz zarówno bezpłatny Kalkulator zwrot podatku z Austrii jak i szczegóły dotyczące usługi Zwrot podatku w Austrii.

Wprowadziliśmy także usługę rozliczenia online, prosty formularz wypełnisz w mniej niż 30 minut, a nasi specjaliści przygotują dla Ciebie deklarację i dostarczą ją do urzędu w Austrii. Nie zwlekaj i już dziś skorzystaj z usług TimeTax i odbierz swój zwrot podatku.

4.7/5 (4)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też