Strona główna 9 Austria 9 Ulgi podatkowe w Austrii

Ulgi podatkowe w Austrii

gru 1, 2022

Niestety, koszty życia w Austrii są wysokie. Wiedzą o tym obywatele tego kraju oraz osoby tam pracujące. Całe szczecie, Austria (podobnie jak i Niemcy), jest krajem w którym obowiązują liczne ulgi podatkowe. Długa jest także lista kosztów, które można uwzględnić w deklaracji podatkowej (w odróżnieniu od Polski, gdzie ulgi i koszty które uwzględniamy w rozliczeniu rocznym są raczej nieliczne). W Austrii istnieje wiele możliwości skorzystania z odliczeń kosztów, które pracownik poniósł w celu uzyskania środków do życia.

Ulgi mają wyłącznie pozytywny wpływ na rezultat rozliczenia. O czym pamiętać i jakie ulgi uwzględnić przy rozliczeniu podatku dochodowego z Austrii? Nasi specjaliści dzielą się z Państwem cennymi wskazówkami i służą pomocą dokonując rozliczenie podatku z Austrii.

Kwota wolna od podatku

Jeśli dochód do opodatkowania osoby jest wyższy niż kwota wolna od podatku warto uwzględnić w rozliczeniu rocznym koszty i ulgi. Poniesione koszty jakie podatnik może odliczyć w zeznaniu podatkowym powodują, że zmniejszają się jego dochody do opodatkowania. Tym samym zmniejsza się wysokość podatku należnego.

Należy jednak pamiętać, że koszty, które uwzględniliśmy w deklaracji rocznej należy udokumentować, jeśli poprosi o to urzędnik skarbowy. W innym wypadku rozliczenie podatku może zostać zrealizowane bez ich uwzględnienia. Koszty zadeklarowane w zeznaniu podatkowym również nie będą uwzględnione jeśli pracodawca pokrył je podatnikowi w ciągu trwania roku podatkowego.

Ulgi podatkowe w Austrii Kwota wolna

Wysokość kwoty wolnej w Austrii

Kwota wolna od podatku w Austrii czy też Niemczech jest również znacznie wyższa niż w Polsce. Kwota wolna od podatku w Austrii w 2024 to aż 12 816 euro. Roczny dochód w takiej wysokości jest zwolniony od podatku w Austrii.

Nie należy mylić kwoty wolnej od podatku z kwotą 12 000 euro – osoby przekraczające dochód roczny w tej wysokości mają obowiązek rozliczenia w Austrii.

Ulgi podatkowe dotyczące posiadania dzieci o które możemy zawnioskować przy okazji deklaracji podatkowej

Alleinverdienerabsetzbetrag

Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB) – ulga podatkowa z tytułu bycia jedynym żywicielem rodziny. Przysługuje jeśli był pobierany zasiłek rodzinny Familienbeihilfe na co najmniej 1 dziecko przez dłużej niż pół roku w roku kalendarzowym. Dodatkowo współmałżonek/partner w roku kalendarzowym nie może zarobić więcej niż 6 000 euro, a małżeństwo lub związek partnerski musi trwać w danym roku podatkowym więcej niż pół roku.

Alleinerzieherabsetzbetrag

Alleinerzieherabsetzbetrag (AEAB) – ulga podatkowa z tytuły wychowywania dzieci samotnie przez ponad pół roku przysługująca na każde dziecko będące na utrzymaniu podatnika. Warunkiem otrzymania ulgi na dane dziecko jest pobieranie świadczenia rodzinnego Familienbeihilfe w roku kalendarzowym przez co najmniej pół roku na nie.

Mehrkindzuschlag

Mehrkindzuschlag – dodatek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje na 3 i każde kolejne dziecko, na które jest pobierany zasiłek rodzinny powyżej pół roku w danym roku. Warunkiem jest aby dochód rodziców nie przekraczał w roku podatkowym 55 000 euro, a małżeństwo lub związek partnerski trwał ponad pół roku.

Familienbonus Plus

Familienbonus Plus (FB+) – jednorazowy dodatek wypłacany na każde dziecko do 18 roku życia od roku 2022 w wysokości 2000 euro lub 650 euro rocznie, jeśli chodzi o dziecko pełnoletnie. Daje to kolejno 166,68 i 54,18 euro miesięcznie. Również w tym wypadku zasiłek rodzinny trzeba pobierać na dane dziecko przez co najmniej pół roku.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Unterhaltsabsetzbetrag

Unterhaltsabsetzbetrag (UHAB) - czyli ulga z tytułu utrzymywania dziecka mieszkającego poza gospodarstwem domowym podatnika. Kwota ta wynosi na pierwsze dziecko 29,20 euro miesięcznie, na drugie dodatkowo 43,80 euro miesięcznie. Na każde kolejne dziecko dodatkowo 58,40 euro miesięcznie. Dziecko musi jednak mieszkać na terenie Austrii, UE lub w jednym z wyznaczonych państw. Dodatkowo, starając się o zwrot podatku z Austrii, rodzic chcący ująć ulgę z tytułu utrzymywania dziecka musi płacić wyznaczone alimenty lub w przypadku braku ich zasądzenia, płacić co najmniej Regelbedarfssätze. W roku 2022 kwoty Regelbedarfssätze wynoszą:

  • do 3 roku życia 219 euro miesięcznie
  • do 6 roku życia 282 euro miesięcznie
  • do 10 roku życia 362 euro miesięcznie
  • do 15 roku życia 414 euro miesięcznie
  • do 19 roku życia 488 euro miesięcznie
  • do 25 roku życia 611 euro miesięcznie

W przypadku dziecka niepełnosprawnego można odliczyć od podatku również dodatkowe ulgi oraz w przypadku dzieci w pełni sprawnych jak i niepełnosprawnych koszty opieki i kształcenia.

Koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego - Doppelte Haushaltsführung

Możliwość odliczenia kosztów prowadzenia podwójnego domostwa od podatku to jedne z najczęściej uwzględnianych przez austriacki urząd skarbowy odliczeń.

Jeśli miejsce wykonywania pracy podatnika jest stałe i dość odległe od jego miejsca zamieszkania (na tyle, że nie ma możliwości codziennego dojazdu do niego), podatnik zazwyczaj wynajmuje kolejne lokum w pobliżu miejsca pracy.

W skład kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa wchodzą głównie zryczałtowane koszty zjazdów do głównego miejsca zamieszkania oraz faktyczne koszty wynajmu mieszkania. Jedne i drugie koszty należy potwierdzić.

Potwierdzenie kosztów

W przypadku kosztów zjazdów potwierdzeniem będą paragony/faktury imienne za paliwo lub przejazdy, potwierdzenie środka transportu w postaci kopii dowodu rejestracyjnego lub biletów autobusowych. W przypadku kosztów noclegów potwierdzenie płatności wystawione w euro/miesięcznie.

Pozostałe koszty, które mają wpływ na rozliczenie podatku

Podatnik w Austrii może również zrealizować rozliczenie podatku z Austrii wraz z odliczeniem dojazdów do pracy (Pendlerpauschale). Konkretnie chodzi tutaj o koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy na terenie Austrii.

Stawki jakie możemy odliczyć od podatku w ramach tzw. Pendlerpauschale są różne i zależą od pokonywanej odległości z miejsca zamieszkania w drodze do pracy. Przy odległości powyżej 20 km do uwzględnienia jest kwota 58 euro miesięcznie. Powyżej 40 km uwzględnić można 113 euro miesięcznie, zaś powyżej 60 km należy się 168 euro miesięcznie.

Kolejne koszty jakie można uwzględnić w zeznaniu podatkowym, aby zmniejszyć wymiar podatku należnego to koszty odzieży roboczej. Koszty kursów czy szkoleń oraz koszty artykułów/sprzętów potrzebnych do pracy np. telefon czy komputer.

Podsumowanie

System podatkowy w Austrii wyróżnia wysoka kwota wolna od podatku - wyższa od tej gwarantowanej przez niemiecki system podatkowy. Dodatkowe odliczenia, także umożliwiają sprawienie, że za decyzją podatkową do podatnika przyjdzie zwrot podatku.

By się rozliczyć a Austrii koniecznie należy pamiętać o rozliczeniu w Polsce PIT 36 + ZG. Jeżeli jednak chcesz najpierw poznać szacunkowy wynik austriackiego rozliczenia - skorzystaj z bezpłatnego narzędzia jakim jest kalkulator zwrot podatku z Austrii.

Ulgi podatkowe w Austrii timetax

TimeTax

Od 2008 roku rozliczamy podatki Polaków pracujących za granicą. Dziś z dumą możemy przyznać, że dla naszych klientów odzyskaliśmy miliony euro.

4.3/5 (6)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też