Strona główna 9 Austria 9 Zwolnienie chorobowe w Austrii: Jak i kiedy zgłosić L4?

Zwolnienie chorobowe w Austrii: Jak i kiedy zgłosić L4?

kw. 29, 2024

Zwolnienie lekarskie jest ważnym elementem systemu ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego w Austrii. Pozwala on pracownikom na uzyskanie czasu wolnego od pracy w przypadku choroby.

Osoba pracująca ma z wynagrodzenia potrącane składki na ubezpieczenie zdrowotne, które są odprowadzane do odpowiedniej kasy chorych. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących zwolnienia lekarskiego w Austrii.

Jakie są procedury przy zwolnieniu lekarskim?

W sytuacji, gdy pracownik jest chory i nie może uczestniczyć w pracy, powinien zgłosić się do lekarza. Wystawi on zaświadczenie o niezdolności do pracy, znanego jako “Krankmeldung”. Jest to oficjalne potwierdzenie choroby.

Po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego ma obowiązek niezwłocznie powiadomić swojego pracodawcę o chorobie oraz o przewidywanym czasie nieobecności. Zwolnienie lekarskie zazwyczaj musi być dostarczone do pracodawcy w ciągu trzech dni od rozpoczęcia nieobecności.

W pewnych okolicznościach, ubezpieczyciel zdrowotny może przeprowadzić kontrolę zdolności do pracy. W celu upewnienia się, że pracownik rzeczywiście jest niezdolny do pracy z powodu choroby.

Po wyzdrowieniu powinien dostarczyć pracodawcy zaświadczenie, które wystawia lekarz, potwierdzające zdolność do podjęcia pracy, znanego jako “Gesundmeldung”.

Wynagrodzenia podczas nieobecności

Początkowo pracodawca ma obowiązek wypłaty pełnego wynagrodzenia, a po pewnym czasie jedynie połowę wynagrodzenia. Po upłynięciu tego okresu pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy. Okres, przez który pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie chorobowe, zależy od stażu pracy pracownika oraz od indywidualnych umów i układów zbiorowych pracy. Zwykle jest to:

  • dla pracowników z mniej niż 5 latami stażu pracy: pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe przez 6 tygodni
  • osoby zatrudnione 5-15 lat: przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe przez 8 tygodni
  • dla pracowników z więcej niż 25 latami stażu pracy: okres wypłacania przez pracodawcę wynagrodzenia chorobowego wynosi 12 tygodni

Po wyczerpaniu tych okresów, kasa chorych przejmują odpowiedzialność za wypłatę świadczenia.

Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest wypłacany przez austriacki zakład ubezpieczeń zdrowotnych inaczej kasa chorych (Krankenkasse) po tym, jak okres wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę zostanie wyczerpany przez pracownika.

Wysokość zasiłku chorobowego wynosi zwykle około połowy wynagrodzenia do 60% ostatniego wynagrodzenia pracownika. Dokładna kwota zależy od indywidualnych okoliczności i rodzaju ubezpieczenia.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, pracownik musi zgłosić się do lekarza i otrzymać zaświadczenie o niezdolności do pracy, które następnie przekazuje pracodawcy i do kasy chorych. Jest to niezbędne dla uzyskania świadczeń z ubezpieczenia. W przypadku długotrwałej choroby zaświadczenie to musi być regularnie aktualizowane.

Jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej, pracownik może zostać poproszony o poddanie się dodatkowym badaniom lekarskim w celu oceny jego zdolności do powrotu do pracy. W przypadku stwierdzenia trwałej niezdolności do pracy, może ubiegać się o rentę inwalidzką.

Ważne jest, aby przyczyną niezdolności do pracy była choroba lub uraz, a nie inne przyczyny, takie jak problemy z uzależnieniami.

Osoby samozatrudnione także mogą być ubezpieczone i mieć prawo do zasiłku chorobowego. Warunki i wysokość zasiłku mogą się różnić od tych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Czy mogę podczas zwolnienia chorobowego zostać zwolniony z pracy?

Podczas chorobowego można zostać zwolnionym z pracy (lub zwolnić się samemu). Jeśli jednak zwolnienie chorobowe trwało by dłużej niż okres wypowiedzenia, a do wypłacenia pensji w tym czasie była by jeszcze zobowiązana firma, to musi ona wypłacać pensję tak długo, aż pracownik zostanie przez lekarza uznany jako zdrowy lub do momentu ustawowego wygaśnięcia tego obowiązku.

Co w przypadku, gdy moje dziecko jest chore a ja pracuję?

Jeśli twoje dziecko jest chore i potrzebuje opieki w domu a ty pracujesz, masz pewne prawa i opcje, które pomogą ci pogodzić obowiązki zawodowe z opieką nad chorym dzieckiem:

  1. Urlop opiekuńczy (Pflegefreistellung): możesz się ubiegać o urlop opiekuńczy. Pozwala to pracownikowi na wzięcie krótkiego, płatnego urlopu w celu opieki nad chorym członkiem rodziny. W zależności od indywidualnych umów i układów zbiorowych. Pracownik ma prawo do kilku dni (zazwyczaj od 1 do 2 tygodni) w ciągu roku. Aby skorzystać z Pflegefreistellung potrzebujesz zaświadczenie od lekarza potwierdzającego chorobę dziecka i konieczność opieki nad nim. Prawo do Pflegefreistellung dotyczy zazwyczaj dzieci do 12 roku życia. Chociaż w niektórych przypadkach może być wydłużone dla dzieci z poważnymi schorzeniami. W trakcie korzystania z Pflegefreistellung, jesteś chroniony przez zwolnieniem z pracy.
  2. Bezpłatny urlop opiekuńczy (Pflegeurlaub): jeśli wyczerpałeś już swój roczny limit płatnego urlopu opiekuńczego, możesz ubiegać się o Pflegeurlaub. To dodatkowy, niepłatny urlop, który może wziąć, jeżeli potrzebuje więcej czasu na opiekę nad chorym dzieckiem.

Czy będąc bezrobotnym mam prawo do zasiłku chorobowego?

W przypadku osób bezrobotnych jeżeli są one zarejestrowane w AMS (Arbeitsmarktservice) czyli austriackim urzędzie pracy i otrzymują zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), mają prawo do zasiłku chorobowego w przypadku choroby. Zasiłek chorobowy dla bezrobotnych jest zazwyczaj wyliczany na podstawie ostatniego wynagrodzenia przed utratą zatrudnienia. Aby otrzymać zasiłek , osoba bezrobotna musi się zgłosić do lekarza, który wystawi zaświadczenie o niezdolności do pracy. Następnie to zaświadczenie należy dostarczyć do lokalnego biura AMS.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Jeżeli dojdzie do wypadku w miejscu pracy lub zostanie stwierdzona choroba zawodowa, pracownik może skorzystać z określonych świadczeń. Są one zarządzane przez austriackie kasy chorych oraz Ubezpieczeniową Kasę Wypadkową. Poszkodowanym/chorym niezdolnym do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje świadczenie chorobowe, które jest zwykle wyższe niż standardowe świadczenie chorobowe. Wszystkie koszty leczenia są pokrywane przez AUVA, obejmuje to koszty hospitalizacji, rehabilitacji, lekarstw i innych koniecznych świadczeń zdrowotnych. W przypadku choroby trwałej niezdolności do pracy pracownika może on być uprawniony do renty wypadkowej.

logo timetax

Zaufaj TimeTax

Nasza specjalizacja to rozliczenie podatku od dochodu uzyskanego nie tylko w Austrii. Jeżeli pracując w tym kraju potrzebujesz pomocy z rozliczeniem to polecamy się Twojej uwadze gdyż…

Rozliczenie podatku z Austrii nie zawsze trzeba, ale często warto wykonać. Nie zwlekaj i sprawdź jakiej decyzji z niemieckiego urzędu skarbowego możesz się spodziewać. Nurtuje Cię pytanie czy dostaniesz zwrot podatku z Austrii? Udostępniliśmy bezpłatny kalkulator zwrotu podatku z Austrii.

Skorzystaj z niego i… podejmij najlepszą dla siebie decyzję. Rozlicz się! Bez obaw – formalności zrealizujemy za Ciebie. Po Twojej stronie zostanie jedynie czekanie na list z urzędu.

Jednak zanim rozliczenie podatku z Austrii, pamiętaj o polskim PIT 36 ZG.

Masz pytania? Dręczą Cię wątpliwości? Skonsultuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 774 455 030 lub mailowo pod adresem kontakt@timetax.pl

Dba o poprawność i kompletność dokumentów jakie trafiają do rozliczenia. Specjalista w kwestiach związanych z podatkiem dochodowym odprowadzanym od dochodów osiąganych w Polsce. Swoją wiedzą dzieli się na naszym blogu. Zapraszamy do lektury.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też