Strona główna 9 Niemcy 9 DE - rodzinne 9 Kindergeld - pytania i odpowiedzi - co warto wiedzieć?

Kindergeld - pytania i odpowiedzi - co warto wiedzieć?

mar 24, 2022

Jak uzyskać zasiłek rodzinny (Kindergeld) w Niemczech?

Aby uzyskać świadczenie Kindergeld należy złożyć wniosek do niemieckiej instytucji Familienkasse załączając wszystkie niezbędne druki i potwierdzenia.

Jak wysokie jest świadczenie kindergeld?

Familienkasse wypłaca zasiłek w kwocie 219€ na pierwsze i drugie dziecko. Na trzecie dziecko przysługuje 255€. Dla każdego kolejnego dziecka można uzyskać 250€.

Kto może pobierać niemiecki zasiłek rodzinny?

Świadczenie przysługuje każdemu pracownikowi niemieckiej firmy od momentu zatrudnienia. Jeżeli klient pracuje w polskiej firmie i jest delegowany do Niemiec – musi przepracować minimum pół roku, aby Familienkasse przyznała mu świadczenie.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Jakie formalności trzeba spełnić?

Najważniejsze jest poprawne złożenie wniosku o świadczenie. W tym celu należy bardzo dokładnie i szczegółowo wypełnić oficjalne druki z Familienkasse. Należy podać tam wszystkie wymagane informacje, które zobrazują sytuację każdego z członków rodziny przebywających w kraju i za granicą.

By uzyskać świadczenie w pełnej wysokości konieczne jest uzyskanie:

  • decyzji odmownej dotyczącej prawa do świadczenia 800+ lub
  • informacji o przyznaniu świadczenia 800+.

W celu uzyskania tego dokumentu należy złożyć wniosek o świadczenie (zasiłek rodzinny i 800+) w Ośrodku Polityki Społecznej oraz zgłosić pracę małżonka / rodzica na terenie Niemiec. Właściwy wojewoda wystawia decyzję lub informację o przyznaniu bądź nie przyznaniu prawa do świadczenia w Polsce i te właśnie decyzje (przetłumaczone przysięgle na język niemiecki) należy złożyć wraz z wnioskiem o Kindergeld lub dosłać ją po otrzymaniu do odpowiedniej Familienkasse.

Jeżeli świadczenia w Polsce będą się należały lub gdy nie przedstawisz decyzji odmownej, Familienkasse pomniejszy należne świadczenie z Niemiec o kwotę świadczeń należnych w Polsce.

Jakie dokumenty zebrać?

W celu złożenia wniosku niezbędne jest również zdobycie różnego rodzaju potwierdzeń. Przykładowo, potwierdzenie meldunków czy przyznania zasiłków z polskich urzędów (np. 800+) ale również potwierdzenia wykonywania pracy, pobierania świadczeń czy meldunku na terenie Niemiec. Familienkasse musi także otrzymać akty urodzenia dzieci i małżeństwa rodziców. Lista dokumentów zawiera sporo pozycji, ale jest szczegółowo opisana w naszym komplecie dokumentów do Kindergeld.

Czy potwierdzenie obowiązku podatkowego jest niezbędne?

Familienkasse często dopytuje o potwierdzenie obowiązku podatkowego (Lohnsteuerabzug). Aby zdobyć ten dokument warto poprosić o pomoc swojego pracodawcę. Możesz też bezpośrednio zgłosić się do swojego urzędu skarbowego w Niemczech - Finanzamt-u. Nie rzadko zdarza się że w celu uzyskania tego dokumentu konieczne jest rozliczenie podatkowe w Niemczech.

Firma TimeTax zajmuje się nie tylko wnioskowaniem o świadczenie Kindergeld ale również profesjonalnymi rozliczeniami podatkowymi wielu krajów.

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Zobacz też