Strona główna 9 Niemcy 9 SOKA BAU

SOKA BAU

lis 22, 2022

Pracując jako pracownik w Niemczech w branży budownictwa, możesz odzyskać pieniądze z SOKABAU za niewykorzystany urlop. Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie Cię i opłacanie składek do tej instytucji. Dowiedz się więcej na temat kasy urlopowej budownictwa i nie pozwól by składki, które opłacił w Twoim imieniu pracodawca, przepadły.

Jeśli odebrałeś środki z tej kasy, pamiętaj o konieczności ich uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym za dany rok, składając deklarację podatkową powinieneś uwzględnić także dane z karty podatkowej uzyskanej z SOKA BAU.

urlopowa kasa budownicza soka bau

SOKA BAU Service + Vorsorge für die Bauwirtschaft

SOKA-BAU to kasa urlopowa dotycząca pracowników branży budowlanej w Niemczech. Gwarantuje ona wynagrodzenie urlopowe dla pracowników budowlanych, których pracodawcy prowadzą działalność zarówno na terenie Niemiec jak i innych krajów, w tym, Polski, jeśli zostali oddelegowani do pracy w Niemczech.

Zgłoś się do nas żeby sprawdzić czy należy Ci się dodatkowe świadczenie za niewykorzystany urlop oraz jaką kwotę możesz uzyskać ze składek opłaconych do SOKA BAU.

Dla kogo postępowanie urlopowe w SOKA BAU jest obowiązkowe?

Wszystkie firmy budowlane działające na terenie Niemiec mają obowiązek odprowadzania składek do właściwej kasy urlopowej. Niemiecka kasa urlopowa może naliczyć pracodawcy odsetki karne za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki i windykować roszczenia w przypadku nieuregulowania należności związanych z SOKA BAU.

Sama rejestracja działalności gospodarczej w SOKA BAU musi nastąpić terminowo, tak samo jak i poszczególne zgłoszenie miesięczne musi być wykonywane regularnie. Za nie wzięcie udziału w postępowaniu urlopowym, mimo obowiązku, grożą kary finansowe.

urlop a soka bau

Nabywanie prawa do urlopu pracowników budowlanych i pracowników przemysłowych

Pracownicy branży budowlanej w Niemczech mogą uzyskać rocznie 30 dni urlopu, przy czym za każde 12 przepracowanych dni nabywa się jeden dzień urlopu. Ta sama zasada obowiązuje też oddelegowanych pracowników pracujący na terenie Niemiec na czas trwania zatrudnienia w tym kraju. Chcąc wyliczyć przysługujący urlop trzeba też brać pod uwagę dni robocze w danym roku.

Podobne zasady dotyczą też pracowników przemysłowych przedsiębiorstw, którzy prowadzą w godzinach pracy przeważająco prace budowlane.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Co w przypadku niewykorzystania wszystkich dni urlopu?

Co najmniej raz w roku pracownicy zgłoszeni w SOKA BAU otrzymują z kasy urlopowej dokument potwierdzający stan konta pracownika tzw. Urlaubsnachweis. Zawiera on zazwyczaj stan urlopu na koniec poprzedniego roku rozliczeniowego.

Urlopowa kasa budownicza (SOKA BAU) informuje w ten sposób pracowników jaka była wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto, ewentualnego wynagrodzenia brutto z tytułu niewykorzystanego urlopu oraz również tego w jakiej ilości zostały uzyskane dni urlopu, a ile zostało wykorzystanych. Dodatkowo SOKA BAU na wyciągu z konta pracownika zamieszcza ilość przepracowanych lat pracy u danego pracodawcy oraz zaległe urlopy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki może Ci przysługiwać zwrot pieniędzy ze względu na Twój udział w postępowaniu urlopowym SOKA BAU -zgłoś się do Nas i zawnioskuj z naszą pomocą o wypłatę ekwiwalentu lub o odszkodowanie za niewykorzystany urlop. Możesz również zrobić to samodzielnie na własną odpowiedzialność.

Jakie istnieją rodzaje wniosków składanych do kasy urlopowej z tytułu urlopu?

Czas określony, aby odzyskać wynagrodzenie z tytułu niewykorzystanego urlopu w Niemczech jest ściśle wyznaczony. Jeśli pracownik złoży dany wniosek za późno lub za szybko będzie on bezskuteczny.

W zależności jakich lat pracy dotyczą roszczenia urlopowe pracownik może złożyć wniosek o wypłatę ekwiwalentu lub odszkodowania. Formularze potrzebne do tego pracownikowi dostępne są na stronie internetowej SOKA BAU (Urlopowa kasa budownicza). Tam można znaleźć też polskie wersje wspomnianych odpowiednich formularzy.

Od uzyskanego wynagrodzenia z urlopowej kasy budowniczej jest pobierany podatek w Niemczech oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Może zostać pobrany również dodatek solidarnościowy.

pracownik budowlany soka bau

Jaka jest różnica między odzyskaniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop a odzyskaniem odszkodowania z SOKA BAU ?

Aby móc określić czy złożyć wniosek o ekwiwalent SOKA BAU czy wniosek o odszkodowanie za niewykorzystany urlop należy sprawdzić z jakiego roku pochodzą powstałe roszczenia.

Wniosek o ekwiwalent składa się jeśli chodzi o wynagrodzenie brutto do odzyskania za niewykorzystane dni urlopu z roku bieżącego lub z roku poprzedzającego bieżący. Wtedy zazwyczaj wymagana jest do wniosku większa ilość dokumentów.

Procedura jest też łatwiejsza po zakończeniu pracy na terenie Niemiec lub jeśli został zmieniony pracodawca na pracodawcę z poza branży budowlanej. Chodzi konkretnie o pracodawcę niepodlegającego pod zasady SOKA BAU.

Aby odzyskać roszczenia z tytułu niewykorzystanego urlopu w pełnej wysokości należnego wynagrodzenia brutto trzeba pilnować, aby roszczenia się nie przeterminowały lub przepadły.

Czasem również pracodawca może wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Informacja o wypłacie ekwiwalentu znajdzie się wtedy na jednym z miesięcznych odcinków potwierdzających wypłatę przekazywanym regularnie pracownikowi.

Wniosek o odszkodowanie za niewykorzystany urlop należy zaś złożyć w drugim roku podatkowym po roku, w który powstały roszczenia urlopowe.

W rocznej deklaracji podatkowej w Niemczech wykazujemy całoroczne wynagrodzenia brutto

Jeśli dany pracownik, który odzyskał z SOKA-BAU zwrot za urlop (ekwiwalent lub odszkodowanie za niewykorzystany urlop) ma nieograniczony obowiązek podatkowy i składa zeznania podatkowe w Niemczech musi pamiętać, aby uwzględnić wynagrodzenie urlopowe odzyskane z SOKA BAU w deklaracji podatkowej.

Podstawą do uwzględnienia wynagrodzenia za niewykorzystany urlop wypłaconego przez SOKA BAU jest wystawiona przez tę instytucję karta podatkowa.

Podsumowanie

Nie tylko po zakończeniu pracy w Niemczech w branży budowlanej warto odzyskać środki, jakie niemiecka kasa urlopowa (SOKA BAU) naliczyła za nie wykorzystany do tej pory urlop. Na podstawie otrzymanej z kasy urlopowej korespondencji możemy udzielić Ci informacji jakie środki należą się pracownikowi i zawnioskować o nie.

Może skorzystać z tego świadczenia także pracownik, którego pracodawca prowadzący działalność gospodarczą delegował do pracy w Niemczech. Warto zweryfikować czy i ile z opłaconych składek można odzyskać

TimeTax

logo TimeTax

Jeżeli uważasz, że ten artykuł nie pomógł Ci w uzyskaniu odpowiedzi na najczęściej w Twoim otoczeniu zadawane pytania w związku z SOKA BAU, skontaktuj się bezpośrednio z nami.

Za naszym pośrednictwem tysiące pracowników uzyskało z SOKA BAU w Niemczech środki za urlop, którego nie wybrali w czasie pracy w branży budowlanej.

Rozliczając podatek dbamy o to, by każda ze składek opłaconych w trakcie pracy, która może wpłynąć na obniżenie należnego podatku została uwzględniona - podobnie jak koszty i ulgi

5/5 (1)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też