Strona główna 9 Niemcy 9 VAT w Niemczech – Mehrwertsteuer

VAT w Niemczech – Mehrwertsteuer

wrz 3, 2023

Podatek VAT w Niemczech 2023

Podatek od wartości dodanej, znany również podatkiem VAT (Value Added Tax), to jedno z najważniejszych źródeł dochodów państwowych, a jego zrozumienie jest kluczowe dla przedsiębiorców działających na terytorium Niemiec.

W roku 2023, system podatku VAT w tym kraju pozostaje ważnym zagadnieniem dla firm, zarówno tych działających lokalnie, jak i tych prowadzących transakcje międzynarodowe. W tym artykule omówimy podstawowe informacje na temat niemieckiego VAT-u, w tym stawek, rozliczeń i zasad obowiązujących na rok 2023.

vat w niemczech

Różnica między niemieckim podatkiem VAT Mehrwertsteuer i Umsatzsteuer

Podatek od obrotu (Umsatzsteuer) jest podatkiem pobieranym od sprzedaży towarów i usług. Natomiast podatek VAT w Niemczech (Mehrwertsteuer) to podatek pobierany od konsumpcji towarów i usług. W Niemczech stawka podstawowa podatku VAT wynosi 19 procent, a stawka obniżona 7 procent. Stawka ulgowa jest na przykład stosowana przy żywności, produktach objętych prawami autorskimi, w tym książki, noclegach w hotelach lub biletach komunikacji publicznej.

Aktualne stawki VAT w Niemczech:

Na dzień 2023 roku w Niemczech obowiązują trzy podstawowe stawki opodatkowania, a są to:

  1. Podstawowa stawka vat: 19%
  2. 7% wynosi stawka vat, która dotyczy niektórych towarów i usług. W tym żywność, leki, książki, wydawnictwa prasowe, a także usługi hotelarskie i gastronomiczne.
  3. Zerowa stawka podatku : 0% – Dotyczy transportu wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego. Z wyjątkiem transportu drogowego i kolejowego oraz niektórych rodzajów transportu śródlądowego wodnego)

Przy sprzedaży towarów lub usług należy właściwie ustalić stosowaną stawkę VAT, aby uniknąć ewentualnych błędów podczas rozliczenia podatkowego.

vat w niemczech stawki

Dlaczego wprowadzono obniżoną stawkę VAT w Niemczech?

W lipcu 2020 roku niemiecki rząd federalny zdecydował, że w związku z pandemią COVID-19 podatek od wartości dodanej na spożywane w restauracjach potrawy zostanie obniżony. Celem było odciążenie dotkniętej pandemią gastronomii obniżoną stawką VAT. Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje zatem obniżona stawka podatku od wartości dodanej wynosząca 7 procent na potrawy.

W roku 2022 Bundesrat zgodził się na przedłużenie obniżki stawki VAT, aby dodatkowo złagodzić obciążenia związane z wysokimi kosztami energii. W związku z tym w roku 2023 również obowiązuje obniżona stawka podatku od wartości dodanej w wysokości 7 procent na oferowane posiłki. Regulacja dotycząca obniżonej stawki VAT obowiązuje aktualnie do 31 grudnia 2023 roku.

Rozliczenia VAT w Niemczech

Przedsiębiorcy zarejestrowani w Niemczech, którzy przekraczają określony próg obracanego towaru lub usług, mają obowiązek rejestracji VAT w Niemczech – jako w podatnicy i regularnie składać deklaracje VAT.

Rozliczenia VAT dokonywane są zazwyczaj co miesiąc lub kwartał, w zależności od wielkości działalności i obrotów firmy. Przedsiębiorcy mają obowiązek pobrać VAT od swoich klientów i odprowadzić go do odpowiednich organów skarbowych.

W przypadku transakcji międzynarodowych, gdzie uczestniczą podmioty z różnych krajów, należy skonsultować się z odpowiednimi przepisami i zasadami dotyczącymi VAT-u, aby uniknąć problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem.

Firmy, które są “umsatzsteuerpflichtig”, są zobowiązane do płacenia podatku od wartości dodanej (VAT) do właściwego urzędu skarbowego. Tym samym mogą odliczyć naliczony VAT, który dotyczy podatku nakładanego na towary i usługi używane do świadczenia usług. Oznacza to, że firma musi odprowadzać VAT za swoje transakcje handlowe lub go otrzymuje i przekazuje państwu. VAT jest nakładany na wszystkie towary i usługi sprzedawane w Niemczech, a obecnie wynosi 19%. Kupujący i sprzedający rozliczają go oddzielnie podczas zakupów.

Kleinunternehmerregelung

W odniesieniu do małych przedsiębiorstw, istnieje regulacja zwana “Kleinunternehmerregelung”, która zwalnia pewne firmy z obowiązku płacenia VAT. Znajdują się wśród nich przedsiębiorstwa działające głównie w celach charytatywnych lub wspierających dobro publiczne. Małe przedsiębiorstwa, zwane “Kleinunternehmer”, spodziewają się osiągnąć przychód z działalności gospodarczej, na który nie nakłada się VAT, wynoszący mniej niż 22 000 euro w bieżącym roku i nie więcej niż 50 000 euro w drugim roku. Kleinunternehmerregelung pozwala im zrezygnować z płacenia VAT, co oznacza, że nie muszą naliczać VAT na swoje usługi i nie otrzymują zwrotu VAT od organu podatkowego. Jednak korzystanie z tej regulacji wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak obowiązek jasnego informowania klientów o braku naliczania VAT-u.

Dla przedsiębiorstw działających w Niemczech, które pobierają VAT, wymagane jest składanie deklaracji wstępnej podatku VAT, zwaną “Umsatzsteuer-Voranmeldung”, co miesiąc lub co kwartał. Muszą to zrobić w odpowiednim urzędzie skarbowym. W tej deklaracji przedsiębiorstwa szacują kwotę VAT za określony okres. Termin w jakim należy złożyć miesięczną deklarację Umsatzsteuer-Voranmeldung wygasa zawsze 10. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Wysokość podatku VAT podanej w deklaracji zależy od zakresu działalności podlegającej opodatkowaniu VAT. Im więcej towarów i usług opodatkowanych VAT sprzedają, tym wyższa będzie kwota deklaracji. Ważne jest, aby składać deklaracje VAT terminowo, ponieważ niewłaściwe ich złożenie może prowadzić do nałożenia wysokich kar.

vat w niemczech a numer podatkowy

Czym jest USt-IdNr?

W Polsce firmy identyfikują się numerem identyfikacji podatkowej (NIP), który służy do rozliczeń podatku VAT z urzędem skarbowym. Gdy firma prowadzi transakcje wewnątrzwspólnotowe, może przejść proces zwany rejestracja VAT na poziomie europejskim i uzyskać numer VAT-UE. Numerem VAT-UE jest wtedy numer NIP z przedrostkiem PL.

Na terenie Niemiec rozróżnia się: Steuernummer oraz Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt-IdNr).

Steuernummer

Steuernummer, czyli odpowiednik NIP (numer identyfikacji podatkowej) w języku niemieckim, jest potrzebny przedsiębiorcy do transakcji z niemieckimi firmami i identyfikacji w niemieckim urzędzie skarbowym.

Umsatzsteuer -numer VAT

Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt-IdNr), zwany również numerem VAT DE, jest natomiast wymagany do dokonywania wewnątrzwspólnotowych transakcji. Składa się z 9-cyfrowego numeru, który poprzedzony jest przedrostkiem DE. Przedsiębiorcy, którzy dostarczają i nabywają w wewnątrzwspólnotowych transakcjach towary lub świadczą usługi związane z VAT-em, muszą posiadać ten numer. Aby go otrzymać, podczas składania wniosku o rejestrację VAT w Niemczech, należy również złożyć wniosek o przyznanie USt-IdNr.

Podsumowując każdy przedsiębiorca w Niemczech będzie miał nadany Steuernummer przez niemiecki urząd skarbowy, który jest odpowiednikiem polskiego NIP-u. Numer USt-IdNr zaś, będący odpowiednikiem polskiego VAT-UE, zostanie wydany tylko w przypadku wnioskowania o ten numer w niemieckim urzędzie skarbowym.

Podatek od usług budowlanych

Bauabzugssteuer to rodzaj opodatkowania w ramach zasady odwrotnego obciążenia podatkiem. Oznacza to, że odbiorca usługi jest odpowiedzialny za zapłatę podatku VAT przy określonych dostawach towarów i usług (tutaj: usług budowlanych). Ważne jest, czy wykonujący usługę przedsiębiorca jest zarejestrowany w kraju lub za granicą.

Osoby, które zlecają prace budowlane, muszą w określonych wypadkach odjąć 15 procent od wartości faktury (Bauabzugssteuer) i bezpośrednio przekazać je do urzędu skarbowego właściwego dla firmy budowlanej lub rzemieślnika. Wyjątkiem są przypadki, gdy firma posiada zaświadczenie o zwolnieniu z obowiązku płatności podatku budowlanego lub nie przekroczy granic zwolnienia podatkowego (Bagatellgrenze).

vat w niemczech - jak obliczyć

Zmiany podatku VAT w 2023 roku

W 2023 roku Niemcy wprowadziły pewne zmiany dotyczące systemu podatku VAT. Ich celem było dostosowanie go do dynamicznie zmieniających się warunków gospodarczych.

  1. e-commerce: Od 1 stycznia 2023 roku, zmiany w przepisach dotyczących e-commerce (handlu elektronicznego) weszły w życie. Firmy, które prowadzą sprzedaż towarów przez internet konsumentom, mają teraz bardziej jednolite zasady. Dotyczą one opodatkowania, co ma na celu ułatwienie transakcji na obszarze Unii Europejskiej.
  2. Od 1 stycznia 2023 roku weszła w życie zerowa stawka podatkowa dla dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. Warunkiem jest, że są one instalowane na lub w pobliżu mieszkań prywatnych, mieszkań oraz budynków publicznych lub innych budynków, które służą działalności publicznej. Dodatkowym warunkiem jest moc brutto instalacji fotowoltaicznej, która według rejestru danych rynkowych (Marktstammdatenregister) nie może przekraczać 30 kW (szczytowo).
  3. Import towarów: Wprowadzono nowe przepisy dotyczące importu towarów z niektórych państw spoza Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy powinni śledzić te zmiany, aby uniknąć potencjalnych opóźnień w dostawach i rozliczeniach podatku z innego kraju.

Podsumowanie

Podatek VAT na terenie Niemiec jest ważnym elementem dla przedsiębiorców. Zarówno tych działających na rynku krajowym, jak i tych których można określić jako podmioty zagraniczne działające na rynku międzynarodowym. Zrozumienie stawek w tym wiedza np. jaka jest podstawowa stawka podatku, rozliczeń i zasad obowiązujących na 2023 roku jest kluczowe dla uniknięcia potencjalnych błędów podczas rozliczenia podatkowego i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Warto śledzić ewentualne zmiany w przepisach, aby być zawsze zgodnym z obowiązującymi regulacjami podatkowymi w Niemczech.

Zaufaj TimeTax

Nasza specjalizacja to rozliczenie podatku od dochodu uzyskanego nie tylko w Niemczech. Jeżeli zarabiasz na niemieckim rynku pracy i potrzebujesz pomocy z deklaracją jaką w Niemczech należy złożyć to polecamy się Twojej uwadze gdyż…

Rozliczenie podatku z Niemiec nie zawsze trzeba, ale często warto wykonać. Nie zwlekaj i sprawdź jakiej decyzji z niemieckiego urzędu skarbowego możesz się spodziewać. Nurtuje Cię pytanie czy dostanę zwrot podatku z Niemiec? Udostępniliśmy bezpłatny kalkulator zwrotu podatku z Niemiec.

Masz pytania? Dręczą Cię wątpliwości? Skonsultuj się z naszymi specjalistami telefonicznie 774 455 030 lub mailowo pod adresem kontakt@timetax.pl

Przez lata pracy w naszej firmie zbudowała rozległą praktyczną wiedzę o niemieckim systemie podatkowym. Sukcesywnie dzieli się nią właśnie tutaj, sprawdźcie wszystkie wpisy przygotowane przez Żanetę

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też