Strona główna 9 Austria 9 Czy austriacki urząd skarbowy informuje Polski

Czy austriacki urząd skarbowy informuje Polski

gru 3, 2022

Podejmując pracę w Austrii warto dowiedzieć się jak wygląda rozliczenie z austriackim urzędem skarbowym. Czy urzędy skarbowe z terytorium Polski mogą uzyskiwać informacje od swojego austriackiego odpowiednika czy austriacki urząd skarbowy informuje Polski?

Nieograniczony obowiązek podatkowy a rozliczenie zarobków w Austrii

O zwrot podatku w Austrii mogą ubiegać się osoby, które pracowały na terenie kraju i miały odprowadzony podatek dochodowy. Obowiązek rozliczenia mają między innymi osoby, które mają nieograniczony obowiązek podatkowy oraz status rezydenta.

Wymiana informacji między urzędami

Rozlicz podatek dochodowy w Polsce

Rozliczenie na terytorium polski jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które pracowały w Polsce lub otrzymywały dochody z zagranicy i mają mieszane dochody. Poprawne rozliczenie powinno zostać złożone na odpowiednich dla Ciebie drukach, najczęściej na PIT 36 + ZG, w terminie podanym przez urząd.

Rezydentem podatkowym w Polsce jest każda osoba, której ośrodek interesów życiowych jest w Polsce lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Za ośrodek interesów życiowych uznaje się miejsce zamieszkania w kraju, w którym zwykle przebywa. Można osiągnąć dochody na terytorium miejsca zamieszkania oraz poza granicami kraju.

Rezydencja podatkowa

To właśnie rezydencja podatkowa decyduje o tym, w którym państwie podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Ustalenie ośrodka interesów życiowych, którego położenie decyduje o miejscu rezydencji podatkowej wymaga indywidualnej oceny, w którym państwie faktycznie jest centrum interesów osobistych i ma się silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Pod pojęciem ośrodka interesów życiowych należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne.

Rezydentem w Austrii jest każda osoba, która tam pracowała przez ponad pół roku bez przerwy. Rezydentem jest również osoba, której dochody z Austrii wyniosły 90% ogólnego dochodu w danym roku podatkowym.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Certyfikat rezydencji podatkowej

Aby potwierdzić właściwość miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych należy zawnioskować o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Wydawany jest on przez właściwy organ administracji podatkowej państwa (urząd skarbowy) według miejsca zamieszkania. Wydaje się go w celu zapobiegania nadużyciom podatkowym wynikającym z nieprawidłowego stosowania przepisów umów międzynarodowych w zakresie unikania podwójnego opodatkowania.

Zdarza się jednak, że można być rezydentem w dwóch krajach. Związku z tym, wiele państw zawarło umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy przewidują dwie metody: metodę wyłączenia z progresją i metodę odliczenia proporcjonalnego.

Metoda zwolnienia z progresją

W 2019 roku po raz ostatni była stosowana metoda zwolnienia z progresją. Polega ona na tym, że osiągnięty poza granicami Polski dochód zwolniony był z opodatkowania w Polsce. Oznaczało to, że dochód z Austrii trzeba było wykazać, ale nie były on opodatkowany w Polsce.

Nie oznacza to jednak, że podatek należy zapłacić dwa razy, zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, jeżeli oprócz dochodu z Polski, osiągał również dochód poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatek określa się w następujący sposób: do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się należność według skali 17% minus kwota zmniejszająca podatek, następnie ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, ustaloną w ten sposób stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Czy austriacki urząd skarbowy informuje polski certyfikat rezydencji

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Od 1 stycznia 2019 nastąpiła zmiana metody o unikaniu podwójnego opodatkowania. Aktualnie obowiązuje metoda proporcjonalna. Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na opodatkowaniu na terytorium polski całego dochodu osiągniętego przez podatnika (obliczonej sumy dochodów globalnych), a następnie odjęciu kwoty zapłaconej za granicą.  

Rozliczanie zagranicznych dochodów zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia oznacza obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego, w którym należy wykazać dochód z pracy za granicą. Obowiązek ten jest bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy były też inne podlegające opodatkowaniu w Polsce. 

Należy pamiętać, że polskie urzędy skarbowe sprawdzają, czy podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce, gdzie jest jego centrum interesów osobistych oraz czy musi w Polsce rozliczyć się z zagranicznych dochodów.

Automatyczny system wymiany informacji w Unii Europejskiej

W krajach Unii Europejskiej działa automatyczny system wymiany informacji o jej obywatelach. Dzięki temu urzędy mają informację o wysokości dochodów.

Polskie i austriackie urzędy ściśle ze sobą współpracują i przekazują sobie w razie potrzeby niezbędne informacje. Sposób opodatkowania dochodów od osób fizycznych, które uzyskały je zagranicą zależy od kraju, w którym podatnik świadczy pracę oraz od tego, czy Polska ma podpisaną z tym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Czy austriacki urząd skarbowy informuje polski

Nieuniknione - kontakt z urzędem skarbowym

Polski podatnik wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych musi zdawać sobie sprawę z konieczności kontaktu z urzędem skarbowym. Z każdym rokiem przepływ informacji pomiędzy urzędami skarbowymi jest coraz sprawniejszy. Wiele zagranicznych urzędów skarbowych jest w stałym kontakcie z urzędami polskimi. Na bieżąco są przekazywane informacje dotyczące podatników.

Wezwanie do złożenia korekty i wyjaśnień

Osoby, które nie wykazały zagranicznych dochodów w Polsce mogą otrzymać wezwanie do złożenia korekty i wyjaśnień. Dzięki temu od osób fizycznych rezydujących w jednym państwie można skutecznie wyciągać konsekwencje prawne za popełnione przestępstwa skarbowe.

Czy otrzymuje się zawsze zwrot podatku?

Rozliczając się z dochodów uzyskanych zagranicą trzeba mieć na uwadze, że nie każde rozliczenie powoduje zwrot. Jeżeli zaliczka pobrana na podatek nie jest za wysoka, może być konieczna dopłata podatku do urzędu. Jeżeli chcesz poznać szacunkowy wynik swojego rocznego rozliczenia, skorzystaj z przygotowanej przez nas usługi: Kalkulator Zwrot podatku z Austrii.

TimeTax

Rozliczenia zarobków z zagranicy to nasza specjalność! Od 2008 roku pomagamy kompletować dokumenty, opracowujemy deklaracje podatkowe i składamy wnioski o zwrot podatku z Austrii w Austriackim urzędzie skarbowym.

4.8/5 (6)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też