Podatki w Holandii

lis 1, 2022

System podatkowy w Holandii różni się od polskiego. Najczęściej opłacaną przez Polaków daniną jest podatek dochodowy. Co warto wiedzieć by zyskać na rozliczeniu dochodów osiągniętych na obczyźnie? Podatki w Holandii - Jakie stawki podatkowe obowiązują? Jak wysoka jest kwota wolna? Czy konieczne jest złożenie deklaracji do polskiego urzędu skarbowego by rozliczyć podatek dochodowy w Holandii?

Jak długo trwa rok podatkowy?

Rok rozliczeniowy w Holandii, jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Holenderski pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi kartę podatkową, tzw. „jaaropgaaf” wraz z końcem roku, w którym pracował. Z kolei pracownik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w terminie od 01 maja roku następującego po roku rozliczeniowym (osoby zameldowane w Holandii) lub do 01 lipca (osoby niezameldowane w Holandii).

Podatnicy nie mający obowiązku rozliczenia mają nawet 5 lat na rozliczenie uzyskiwanych dochodów w NL. Oznacza to, że do 31.12.2022 można rozliczyć wynagrodzenie z 2017 roku.

Urząd skarbowy w NL

Decyzje holenderskiego urzędu skarbowego

Belastingdienst z reguły wydaje dwa rodzaje decyzji podatkowych - wstępną i końcową. Jednak możliwe jest, że urząd wyda wyłącznie decyzję końcową. Formalnie urząd wydaje decyzję w czasie 3 lat. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że czas ten jest o wiele krótszy.

Na kim spoczywa obowiązek składania deklaracji podatkowej?

Obowiązek złożenia deklaracji w Holandii dotyczy tych pracowników, którzy spodziewają się zwrotu z rozliczenia wyższego niż 14€ lub dopłaty większej niż 45€. W sieci dostępne są kalkulatory sprawdzające szacunkowe wyniki rozliczeń. Czy warto im zaufać? Tak, pod warunkiem że kalkulator został przygotowany rzetelnie i ze znajomością przepisów podatkowych. Dlatego właśnie opublikowaliśmy Kalkulator zwrot podatku z Holandii - dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jest skuteczny w niespełna 100%.

Dodatkowo, o rozliczeniu muszą pamiętać osoby, które otrzymały wezwanie do rozliczenia. Może się zdarzyć, że wezwanie otrzyma, osoba, która w danym roku podatkowym nie pracowała na terenie Holandii. Dla urzędu nie ma to jednak znaczenia - otrzymując wezwanie do rozliczenia automatycznie podatnik nabywa obowiązek podatkowy. Oznacza to że powinien bezwzględnie zadeklarować swoje dochody urzędowi. W takiej sytuacji, w odpowiedzi na wezwanie urzędu, składa się deklarację wykazując dochody zerowe. Poinformowanie o braku wynagrodzenia spełnia zobowiązanie podatnika, którego nie dopełnienie może kosztować 385€ - 5 514€.

Rozliczenia podatku można dokonać dopiero po zakończeniu roku podatkowego, nawet jeżeli nie zamierza się podjąć pracy ponownie w Holandii.

Podatki w Holandii

Rozliczenie podatku - z jakich ulg skorzystać rozliczając podatek dochodowy?

Jeśli osiągnięty dochód za pracę w Holandii stanowi więcej niż 90% „dochodów światowych” w roku podatkowym, podatnik ma prawo skorzystać z ulg podatkowych. W przypadku rozliczenia wspólnego tzw. „rozłąkowego”, również wspólny dochód z Holandii musi stanowić więcej niż 90% dochodów obojga podatników.

Ulgi podatkowe z jakich możemy skorzystać w trakcie rozliczenia podatku dochodowego w Holandii od osób fizycznych to:

 • ogólna ulga podatkowa,
 • ulga na dziecko do 12 roku życia,
 • ulga 30 % - często potocznie nazywana kosztami eksterytorialnymi - jest to ulga dla pracowników specjalnych. Szerzej o tej uldze napiszemy wkrótce.

Dzięki ulgom i kosztom zwrot podatku będzie korzystniejszy.

Jakie koszty można odliczyć od podatku dochodowego w Holandii?

Starając się o Zwrot podatku z Holandii warto pomyśleć o kosztach ponoszonych w trakcie roku podatkowego. Za pracę w Niderlandach można odliczyć koszty:

 • poniesione z tytułu zapłaconych alimentów na małżonka,
 • nadzwyczajne medyczne wynikające z ciężkiej choroby lub niepełnosprawności,
 • wynikające z opieki nad osobą poważnie upośledzoną niemożliwe do uzyskania jeśli osoba przebywa w Polsce),
 • wynikające z odbycia kursów niezbędnych do wykonywania zawodu w Holandii,
 • poniesione z tytułu darowizn na organizacje charytatywne lub kościół w Holandii,
 • poniesione z tytułu posiadania budynków mogą odliczyć osoby utrzymujące budynki będące zabytkami Holenderskimi,
 • poniesione z tytułu pożyczek udzielonych nowym przedsiębiorcom zaczynającym działalność w NL.
Karta podatkowa z Holandii

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach?

Chcąc skorzystać z ulg podatkowych rozliczający się powinien dostarczyć do holenderskiego urzędu tzw. „zaświadczenia o dochodach”, dokument ten musi być opieczętowany, podpisany oraz wypełniony przez polski urząd skarbowy. Uzyskanie tego zaświadczenia jest możliwe poprzez złożenie w polskim urzędzie skarbowym PIT 36 ZG.

Rozliczenie PIT z załącznikiem ZG stanowi dla urzędu skarbowego w Polsce informację jaka była kwota dochodu uzyskanego z pracy oraz o wysokości podatku dochodowego odprowadzonego przez Twojego pracodawcę w Holandii.

Kiedy mamy już zaświadczenie o dochodach możemy dokonać rozliczenia i jeśli spełniamy przedstawione wyżej kryteria, skorzystać z należnych ulg, które pomniejszą podatek opłacony w trakcie pracy w Holandii.

Progi podatkowe

Progi podatkowe w Holandii

Nasuwa się pytanie ile wynosi podatek jaki muszę zapłacić? Stawki podatkowe są odpowiednie dla roku podatkowego. Progi podatkowe w 2022 to 37,07% dla dochodu do 68 507€ oraz dla dochodu powyżej 65 508€ to jest 49,50% - działa to na takiej zasadzie; jeśli mamy dochód wyższy niż kwota z pierwszego progu podatkowego to do kwoty 68 507€ zapłacimy 37,07% od uzyskanego dochodu, a wszystko co powyżej, będzie obejmowała wyższa stawka podatku.

Obowiązek opłacania podatku dochodowego skierowano na pracodawcę, który wypłaca pensję już pomniejszoną o wysokość podatku, pracownik z kolei ma prawo/obowiązek weryfikacji tych kwot poprzez rozliczenie podatku.

Jak opracować i przesłać deklarację podatkową za pracę w Holandii?

Najwygodniejszym, a i najlepszym rozwiązaniem, jest zlecenie odzyskania podatku od wynagrodzenia specjalistom, którzy opracują zeznanie podatkowe za podatnika, dzięki czemu ten może być spokojny nie tylko o formalności podatkowe, ale także o koszty i ulgi jakie mu przysługują.

W TimeTax dokonujemy kompleksowych rozliczeń na odpowiednich formularzach elektronicznych, uwzględniając odpowiednie regulacje dotyczące meldunku. Zleć nam rozliczenie on-line lub tradycyjnie. Rozliczamy dochody z pracy w Holandii nawet do 5 lat po rozpoczęciu pracy w Niderlandach. Od 2008 roku opracowujemy dokumenty osób pracujących w Holandii, zbudowaliśmy zespół specjalistów, zasługujących na miano ekspertów w tej dziedzinie.

rozliczenie wynagrodzenia

Podsumowując…

Progi podatkowe, stawki podatku dochodowego, kwota wolna, ulgi, zeznanie podatkowe, dla wielu podatników, to nie są łatwe kwestie, szczególnie jeśli mowa o administracji obcego kraju.

Wiedza jednak się opłaca, czasami efekt rozliczenia może nieść ze sobą nawet kilkaset dodatkowych euro. Warto wybrać profesjonalną pomoc specjalistów, którzy uzyskają najkorzystniejszy rezultat. Szczególnie, że w dziś można uzyskać zwrot podatku online.

Inne podatki od osób fizycznych w Holandii

Zainteresował Cię ten system podatkowy? Jesteś ciekaw jakie jeszcze podatki w Holandii są pobierane? Są to przykładowo:

 • Podatek BTW - odpowiednik polskiego VAT
 • Podatek BPM - inaczej podatek drogowy; jego wysokość zależna jest od rodzaju pojazdu. Na szczęście nie każdy podatnik go opłaca.

Zobacz też