Strona główna 9 Holandia 9 Podatki w Holandii

Podatki w Holandii

lis 1, 2022

System podatkowy w Holandii różni się od polskiego. Najczęściej opłacaną przez Polaków daniną jest podatek dochodowy. Co warto wiedzieć by zyskać na rozliczeniu podatku od dochodów osiągniętych na obczyźnie? Podatki w Holandii – Jakie stawki podatkowe obowiązują? Jak wysoka jest kwota wolna? Czy konieczne jest złożenie zeznania podatkowego do polskiego urzędu skarbowego by rozliczyć podatek dochodowy w Holandii?

Jak długo trwa rok podatkowy?

Rok rozliczeniowy w Holandii, jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Holenderski pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi kartę podatkową, tzw. „jaaropgaaf” wraz z końcem roku, w którym pracował. Z kolei od 2024 roku pracownik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w terminie od 01 maja roku następującego po roku rozliczeniowym

Podatnicy nie mający obowiązku rozliczenia mają nawet 5 lat na rozliczenie uzyskiwanych dochodów w NL. Oznacza to, że do 31.12.2024 można rozliczyć wynagrodzenie z 2019 roku.

Urząd skarbowy w NL

Decyzje holenderskiego urzędu skarbowego

Belastingdienst z reguły wydaje dwa rodzaje decyzji podatkowych – wstępną końcową. Jednak możliwe jest, że urząd wyda wyłącznie decyzję końcową. Formalnie urząd wydaje decyzję w czasie 3 lat. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że czas ten jest o wiele krótszy.

Twój kod rabatowy:TTBLOG20

Jak skorzystać?

1Zaloguj się
na TimeTax Online
2Wypełnij krótki
formularz do rozliczenia
3Wpisz KOD RABATOWY podany wyżej

Na kim spoczywa obowiązek składania deklaracji podatkowej?

Obowiązek złożenia deklaracji w Holandii dotyczy tych pracowników, którzy spodziewają się zwrotu z rozliczenia wyższego niż 14€ lub dopłaty większej niż 45€. [Edit: Dla pracujących w latach od/po 2023 obowiązek rozliczenia określany jest na podstawie nowych kryteriów, mają go osoby, które spodziewają się zwrotu z rozliczenia wyższego niż 17€ lub dopłaty większej niż 51€.

W sieci dostępne są kalkulatory sprawdzające szacunkowe wyniki rozliczeń. Czy warto im zaufać? Tak, pod warunkiem, że kalkulator został przygotowany rzetelnie i ze znajomością progów podatkowych przepisów podatkowych.

Opublikowaliśmy Kalkulator zwrot podatku z Holandii - dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jest skuteczny w niespełna 100%.

Dodatkowo, o rozliczeniu muszą pamiętać osoby, które otrzymały wezwanie do złożenia deklaracji. Może się zdarzyć, że wezwanie otrzyma, osoba, która w danym roku podatkowym nie pracowała na terenie Holandii. Dla urzędu nie ma to jednak znaczenia - otrzymując list z urzędu informujący o konieczności złożenia deklaracji w Urzędzie skarbowym automatycznie podatnik nabywa obowiązek podatkowy.

Oznacza to że powinien bezwzględnie zadeklarować swoje dochody urzędowi. W takiej sytuacji, w odpowiedzi na wezwanie urzędu, składa się deklarację wykazując dochody zerowe. Poinformowanie o braku wynagrodzenia spełnia zobowiązanie podatnika, którego nie dopełnienie może kosztować 385€ - 5 514€.

Rozliczenia podatku można dokonać dopiero po zakończeniu roku podatkowego, nawet jeżeli nie zamierza się podjąć pracy ponownie w Holandii.

Podatki w Holandii

Rozliczenie podatku - z jakich ulg skorzystać rozliczając podatek dochodowy?

Jeśli osiągnięty dochód za pracę w Holandii stanowi więcej niż 90% „dochodów światowych” w roku podatkowym, podatnik ma prawo skorzystać z ulg podatkowych. W przypadku rozliczenia wspólnego tzw. „rozłąkowego”, również wspólny dochód z Holandii musi stanowić więcej niż 90% dochodów obojga podatników.

Ulgi podatkowe z jakich możemy skorzystać w trakcie rozliczenia podatku dochodowego w Holandii od osób fizycznych to:

 • ogólna ulga podatkowa,
 • ulga na dziecko do 12 roku życia,
 • ulga 30 % - często potocznie nazywana kosztami eksterytorialnymi - jest to ulga dla pracowników specjalnych. Szerzej o tej uldze napiszemy wkrótce.

Dzięki ulgom i kosztom zwrot podatku będzie korzystniejszy.

Jakie koszty można odliczyć od podatku dochodowego w Holandii?

Starając się o zwrot podatku z Holandii warto pomyśleć o kosztach ponoszonych w trakcie roku podatkowego. Za pracę w Niderlandach można odliczyć koszty:

 • poniesione z tytułu zapłaconych alimentów na małżonka,
 • nadzwyczajne medyczne wynikające z ciężkiej choroby lub niepełnosprawności,
 • wynikające z opieki nad osobą poważnie upośledzoną niemożliwe do uzyskania jeśli osoba przebywa w Polsce),
 • wynikające z odbycia kursów niezbędnych do wykonywania zawodu w Holandii,
 • poniesione z tytułu darowizn na organizacje charytatywne lub kościół w Holandii,
 • poniesione z tytułu posiadania budynków mogą odliczyć osoby utrzymujące budynki będące zabytkami Holenderskimi,
 • poniesione z tytułu pożyczek udzielonych nowym przedsiębiorcom zaczynającym działalność w NL.
Karta podatkowa z Holandii

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach?

Chcąc skorzystać z ulg podatkowych rozliczający się powinien dostarczyć do holenderskiego urzędu tzw. „zaświadczenia o dochodach”, dokument ten musi być opieczętowany, podpisany oraz wypełniony przez polski urząd skarbowy. Uzyskanie tego zaświadczenia jest możliwe poprzez złożenie w polskim urzędzie skarbowym PIT 36 ZG.

Rozliczenie PIT z załącznikiem ZG stanowi dla urzędu skarbowego w Polsce informację jaka była kwota dochodu uzyskanego z pracy oraz o wysokości podatku dochodowego odprowadzonego przez Twojego holenderskiego pracodawcę.

Kiedy mamy już zaświadczenie o dochodach możemy dokonać rozliczenia i jeśli spełniamy przedstawione wyżej kryteria, skorzystać z należnych ulg, które pomniejszą podatek opłacony w trakcie pracy poza granicą holenderską.

Progi podatkowe

Progi podatkowe w Holandii (stawki podatkowe)

Nasuwa się pytanie Jak naliczony jest podatek, który muszę zapłacić? Odpowiedzią na to pytanie są stawki podatkowe. Stawki podatkowe są odpowiednie dla roku podatkowego. Progi podatkowe w 2022 to 37,07% dla dochodu do 68 507€ oraz dla dochodu powyżej 65 508€ to jest 49,50% - działa to na takiej zasadzie; jeśli mamy dochód wyższy niż kwota z pierwszego progu podatkowego to do kwoty 68 507€ zapłacimy 37,07% od uzyskanego dochodu, a wszystko co powyżej, będzie obejmowała wyższa stawka podatku - drugi próg podatkowy.

Pamiętaj, że progi podatkowe w Holandii warto poznać przed podjęciem pracy w Niderlandach, podobnie jest z tym jak wysoka kwota wolna od podatku obowiązuje w danym roku podatkowym. Zwróć na te kwestie uwagę jeżeli szukasz pracy w Holandii

Obowiązek opłacania podatku dochodowego skierowano na pracodawcę, który wypłaca pensję już pomniejszoną o wysokość podatku, pracownik z kolei ma prawo/obowiązek weryfikacji tych kwot poprzez rozliczenie podatku/uzyskanie zwrotu podatku.

Jak opracować i przesłać deklarację podatkową za pracę w Holandii?

Najwygodniejszym, a i najlepszym rozwiązaniem, jest zlecenie odzyskania podatku od wynagrodzenia specjalistom, którzy opracują zeznanie podatkowe za podatnika, dzięki czemu ten może być spokojny nie tylko o formalności podatkowe, ale także o odliczenie kosztów i należnej ulgi podatkowej jakie mu przysługują.

TimeTax dokonujemy kompleksowych rozliczeń na odpowiednich formularzach elektronicznych, uwzględniając odpowiednie regulacje dotyczące meldunku. Zleć nam rozliczenie on-line lub tradycyjnie. Rozliczamy dochody z pracy w NL nawet do 5 lat po rozpoczęciu pracy w Niderlandach.

Od 2008 roku opracowujemy dokumenty osób pracujących w Holandii, zbudowaliśmy zespół specjalistów, zasługujących na miano ekspertów w tej dziedzinie.

rozliczenie wynagrodzenia

Podsumowując system podatkowy w Holandii…

Nieważne jak duże zarobki osiągasz z legalnej pracy na terenie Holandii, zawsze warto sprawdzić jaki zwrot podatku możesz uzyskać, dodatkowo, jakie przywileje podatkowe wynikną z przysługujących ulg. Twoje zarobki mogą wydawać się stosunkowo wysokie, jednak zwrot podatku wbrew potocznemu myśleniu może być wart odzyskania.

Progi podatkowe, stawki podatku dochodowego, kwota wolna , ulgi, zeznanie podatkowe, dla wielu podatników, to nie są łatwe kwestie, szczególnie jeśli mowa o administracji obcego kraju. Jeżeli zastanawiasz się też kogo dotyczy obowiązek podatkowy i czy w Twoim przypadku odzyskanie zwrotu podatku jest możliwe? Wiedza się opłaca, czasami efekt rozliczenia może nieść ze sobą nawet kilkaset dodatkowych euro. Warto wybrać profesjonalną pomoc specjalistów, którzy uzyskają najkorzystniejszy rezultat. Szczególnie, że w dziś można uzyskać zwrot podatku online.

Inne podatki od osób fizycznych

Zainteresował Cię ten system podatkowy? Jesteś ciekaw jakie jeszcze podatki w Holandii są pobierane? Są to przykładowo:

 • Podatek BTW - odpowiednik polskiego VAT
 • Podatek BPM - inaczej podatek drogowy; jego wysokość zależna jest od rodzaju pojazdu. Na szczęście nie każdy podatnik go opłaca.
4.8/5 (19)

Copywriter ujmujący w proste słowa nawet najbardziej zawiłe kwestie podatkowe.

Specjalnie dla Ciebie zamieszczam i publikuje materiały przygotowane przez specjalistów merytorycznych TimeTax. Jako koordynator do spraw marketingu dbam by wartościowa wiedza dotycząca rozliczeń podatku trafiała do osób, które są zainteresowane tą tematyką.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też